folio akaun form 5

Upload: atiqah-bii

Post on 07-Jul-2015

420 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

FOLIO PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN LIMA KERTAS 3 3756/3Nama Calon Angka Giliran : NUR ATIQAH BINTI BAHARUDDIN : BK053A043

No.Kad Pengenalan : 940902-14-6392 Tahun Sekolah Nama Pentaksir : 2011 : S.M.K Kelana Jaya : Pn. Azura Binti Ismail

PROFIL PERNIAGAAN1. 2. 3. Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi/Alamat Kedai Perabot Yik Nur Atiqah binti Baharuddin 7, Jalan Permai Indah 29141, Perindustrian Maju, Shah Alam. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jenis Perniagaan Tempoh Perakaunan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status Perniagaan Milikan Tunggal 1 tahun 1 bulan RM 60 000 Seorang Telah beroperasi selama 2 tahun dan ditubuhkan pada 1 Januari 2009

IMBANGAN DUGAPerniagaan Kedai Perabot YikImbangan duga pada 31 Januari 2011

RM Bank Tunai Modal Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pinjaman 6% Pinjaman 4% Peruntukan hutang ragu Susut nilai terkumpul kenderaan Susut nilai terkumpul lengkapan Deposit sewa Belian Pulangan Belian Jualan Pulangan jualan Sewa Komisen Ambilan Insurans Komputer Kadar bayaran 1 710 600 2 800 280 5 700 30 670 135 000 56 500 40 000 15 720 18 181 450

RM

218 320

21 200 3 000 370 12 000 2 850 2 400

4 900 58 100

300 500

Angkutan masuk Promosi Alat tulis Iklan Belanja am Derma Faedah Gaji Upah Siva Enterprise Lim Furniture Hotel Seri Kota Pelangi Resort Diskaun diberi Diskaun diterima JUMLAH

450 500 650 300 500 100 120 1 000 1 040 4 550 1 780 11 000 6 500 1 055 556 330826 330826

PENGENALAN PERNIAGAANSaya, Shaik Mohamad Faiz bin Shaik Abd Kadar telah menubuhkan perniagaan Kedai Perabot Faiz Hebat yang beralamat; 2, Jln Mutiara Lama, 14050, Puchong Jaya, Selangor. Saya telah menubuhkannya pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Kedai Perabot Faiz Hebat merupakan perniagaan milikan tunggal yang menjual pelbagai jenis perabot. Antaranya sofa, kabinet dapur, meja makan dan sebagainya. Saya telah menggajikan seorang pekerja. Perniagaan saya juga telah beroperasi selama 2 tahun dan telah ditubuhkan pada 1 Januari 2009.

Terdapat beberapa sebab saya menubuhkan perniagaan menjual perabot. Antaranya :y y y Lokasi perniagaan saya yang strategik dan berdekatan dengan kawasan perumahan Mempunyai permintaan yang tinggi daripada penduduk setempat. Perkembangan trend perabot pada zaman sekarang.

Kelebihan-kelebihan yang saya dapat dari perniagaan ini adalah :y y y Memperoleh keuntungan yang maksimum Dapat memenuhi permintaan masyarakat Dapat memberi harga yang berpatutan kepada pelanggan

Risiko-risiko yang bakal saya tempoh semasa perniagaan ini berlangsung :y y y Rugi yang melampau sehingga tidak dapat membayar hutang pembekal Bimbang perabot mudah rosak akibat cuaca yang buruk Persaingan yang hebat antara kedai kedai perabot yang lain.

ISI KANDUNGANBil. 1.0 Pengetahuan dan Kefahaman 1.1 Pengenalan kepada perniagaan 1.2 Profil perniagaan 2.0 Kemahiran Mengaplikasi 2.1 Lejar 2.2 Imbangan duga 2.3 Pelarasan 2.4 Jurnal Am 2.5 Perekodan pelarasan ke dalam akaun berkaitan 2.6 Akaun Kawalan 2.7 Imbangan duga terselaras 2.8 Penyata pendapatan 2.9 Kunci Kira-kira 2.10Menghitung Nisbah dalam penyata kewangan Halaman

3.0 Kemahiran Menganalisis 3.1 Analisis Penyata kewangan dan analisis nisbah

4.0 Kemahiran Membuat Keputusan 4.1 Keputusan perniagaan 4.2 Perancangan Perniagaan

LAMPIRAN

AKAUN KAWALANTarikh Butir Jan 1 Baki b/b Jan 31 Jualan Akaun Kawalan Penghutang RM Tarikh Butir 19 900 Jan 31 Diskaun Diberi Bank 44 300 (penerimaan) Pulangan jualan Baki h/b 64 200 17 500 RM 1055 39 945 5700 17 500 64 200

Feb 1

Baki b/b

Akaun Kawalan Pemiutang Tarikh Butir RM Tarikh Butir Jan 31 Diskaun diterima 556 Jan 1 Baki b/b Bank(pembayaran) 49 794 Jan 31 Belian Pulangan belian 4900 Baki h/b 6330 61 580 Feb 1 Baki b/b

RM 36 500 25 080 5700 17 500 61 580 6330

PELARASANSenarai Pelarasan a)Stok akhir dinilaikan pada nilai yang terendah iaitu RM 46 800. b)Kenderaan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus iaitu 20% setahun. Lengkapan disusutnilaikan mengikt Kaedah Baki Berkurangan iaitu 10% setahun. c)Peruntukkan hutang ragu diselaraskan ke atas baki penghutang bersih mengikt kadar 2% setahun. d)Gaji minimum seorang pekerja ialah RM1200 sebulan y y y Gaji dibayar RM1000 Gaji terakru RM 200 Faedah atas pinjaman dikenakan kadar bayaran 4% setahun masih belum dibayar untuk bulan Januari 2011. Faedah atas pinjaman (4%) terakru diwujudkan .

e)Insurans untuk setahun mulai Januari, 1 2011 dibayar sebanyak RM600 mewujudkan Insurans Terdahulu. f) Sewa ruang niaga dikenakan RM1200 sebulan Mewujudkan Sewa ruang niaga terakru g)Pembetulan kesilapan bagi :i. Ketinggalan catatan-Bayaran balik pinjaman 4% sebanyak RM1000 sebulan tidak dicatatkan dimana-mana buku Kesilapan prinsip-Angkutan masuk sebanyak RM450 tersalah debit dalam Akaun Angkutan Masuk

ii.

h)Catatan pelarasan Jurnal dan Lejar Catatan pelarasan susut nilai kenderaan dalam Jurnal Tarikh Butir 2009 Dis-31 Belanja susut nilai kenderaan Susut nilai terkumpul kenderaan 2010 Dis-31 Belanja susut nilai kenderaan Susut nilai kenderaa Folio Debit RM 4000 Kredit RM

4000

8000 8000

2011 Jan-01 Belanja susut nilai kenderaa Susut nilai kenderaan

666.67 666.67

2009 Jan-01 Bank

Akaun Kenderaan RM 2009 40 000 Dis-31 Baki h/b 40 000

RM 40 000 40 000

2010 Jan-01 Baki b/b

RM 40 000 40 000

2010 Dis-31 Baki h/b

RM 40 000 40 000

2011 Jan-01 Baki b/b

RM 40 000 40 000 40 000

2011 Jan-31 Baki h/b

RM 40 000 40 000

Feb-01 Baki b/b

Catatan Pelarasan bagi susut nilai lengkapan Tarikh Butir 2009 Jan-01 Bank Akaun Lengkapan RM Tarikh Butir 2009 15 000 Dis-31 Baki h/b 15 000 RM 15 000 15 000

2010 Jan-01 Baki b/b

RM 15 000 15 000

2010 Baki h/b

RM 15 000 15 000

2011 Jan-01 Baki b/b

RM 15 000 15 000 15 000

2011 Jan-31 Baki h/b

RM 15 000 15 000

Feb-01 Baki b/b

Akaun Belanja Susut Nilai Lengkapan Tarikh Butir RM Tarikh Butir 2009 2009 Dis-31 Susut Nlai Dis-31 Untung rugi Terkumpul 1500 1500 RM 2010 Dis-31 Susut Nilai Terkumpul 2010 Dis-31 Untung rugi 1350 1350 RM RM 101.25 101.25

RM 1500 1500 RM 1350 1350 RM

2011 Jan-01 Susut Nilai Terkumpul

2011 Jan-31 Untung rugi

101.25 101.25

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 2009 RM 2009 Dis-31 Baki h/b 1500 Dis-31 Belanja susut nilai 1500

RM 1500 1500

2010 Dis-31 Baki h/b

RM 2850 2850 Jan-01 Baki b/b Jan-31 Belanja susut nilai

RM 1500 1380 2850

2011 Dis-31 Baki h/b

RM 2951.25 2951.25

2011 Jan-01 Baki b/b Jan-31 Belanja susut nilai

RM 2850 101.25 2951.25 2951.25

Feb-01 Baki b/b

2009 Dis-31

Akaun Belanja Susut Nilai Kenderaan RM 2009 Susut nilai Dis-31 Untung rugi terkumpul 4 000 4 000

RM 4 000 4 000

2010 Dis-31

RM Susut nilai terkumpul 8 000 8 000

2010 Dis-31

RM Untung rugi 8 000 8 000

2011 Jan-31

RM Susut nilai terkumpul 666.67 666.67

2011 Jan-31

Untung rugi

RM 666.67 666.67

2009 Dis-31

Baki h/b

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan RM 2009 4 000 Dis-31 Belanja susut nilai 4 000 RM 2010 Jan-01

RM 4 000 4 000 RM

2010 Dis-31

Baki h/b

12 000 12 000

Baki b/b Belanja terdahulu

4 000 8 000 12 000

2011 Jan-31

Baki h/b

RM 12 606.67 12 606.67

2011 Jan-01 Jan-31

RM Baki b/b Belanja susut nilai 12 000 606.67 12 606.67 12 606.67

Feb-01

Baki b/b

JURNAL Lengkapan Tarikh Butir 2009 Dis- Belanja susut nilai 31 lengkapan Susut nilai lengkapan 2010 Dis- Belanja susut nilai 31 lengkapan Susut nilai lengkapan 2011 Belanja susut nilai Jan-01 lengkapan Susut nilai lengkapan 101.25 101.25 Folio Debit Kredit

18 000 18 000

1350 1350

LEJARLejar Am Akaun Modal LA1 RM 2011 218 320 Jan 1 Baki b/b Lengkapan 218 320 Feb 1 Baki b/b 2011 Jan 31 Baki h/b RM 21 600 720 218 320 218 320

2011 Jan 1 Baki b/b

Akaun Premis LA2 RM 2011 135 000 Jan 31 Baki h/b 135 000 135 000

RM 135 000 135 000

Feb 1 Baki b/b

2011 Jan 1 Baki b/b

Akaun Stok LA3 RM 2011 56 500 Jan 31 Baki h/b 56 500 56 500

RM 56 500 56 500

Feb 1 Baki h/b

2011 Jan 1 Baki b/b

Akaun Kenderaan LA4 RM 2011 40 000 Jan 31 Baki h/b 40 000 40 000

RM 40 000 40 000

Feb 1 Baki h/b

2011 Jan 1 Baki b/b Modal

Akaun Lengkapan LA5 RM 2011 15 000 Jan 31 Baki h/b 720 15720 15720

RM 15720 15720

Feb 1 Baki b/b

2011 Jan 31 Bank Baki h/b

Akaun Pinjaman 6% LA6 RM 2011 400 Jan 1 Baki b/b 21200 21600 Feb 1 Baki b/b

RM 21600 21600 21200

2011

Akaun Pinjaman 4% LA7 RM 2011

RM

Jan 31 Baki h/b

30000 Jan 31 Baki b/b 30000 Feb 1 Baki h/b

30000 30000 30000

2011 Jan 31 Baki b/b

Akaun Kadar Bayaran Terakru LA8 RM 2011 280 Jan 1 Baki b/b 280

RM 280 280

Akaun Peruntukan Hutang Ragu LA9 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 370 370

370 Jan 1 Baki b/b 370

Feb 1 Baki h/b

370

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan LA10 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 12000 12000

12000 Jan 1 Baki b/b 12000

Feb 1 Baki b/b

12000

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan LA11 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 2850 2850

2850 Jan 1 Baki b/b 2850

Feb 1 Baki b/b

2850

Akaun Deposit Sewa LA12 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 2400 2400

2400 Jan 1 Baki b/b 2400

Feb 1 Baki h/b

2400

Akaun Belian LA13 2011 Jan 3 Bank Jan 8 Bank Jan 31 Pelbagai pemiutang 25080 31580 31580 RM 2011 RM 910 30670

2100 Jan 5 Ambilan 4400 Jan 31 Baki h/b

Feb 1 Baki b/b

30670

Akaun Pulangan Belian LA14 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM

4900 Jan 31 Pelbagai 4900 4900 pemiutang 4900 4900

Feb 1 Baki b/b

4900

Akaun Jualan LA15 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 3000

58100 Jan 5 Bank

Jan 19 Tunai Jan 22 Bank Jan 25 Bank Jan 31 Pelbagai pemiutang 58100

1800 5200 3800

44300 58100

Feb 1 Baki b/b

58100

Akaun Pulangan Jualan LA16 2011 Jan 31 Pelbagai penghutang 5700 5700 5700 RM 2011 Jan 31 Baki h/b RM 5700

Feb 1 Baki b/b

5700

Akaun Sewa LA 17 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 300 300

300 Jan 6 Bank 300

Feb 1 Baki b/b

300

Akaun Komisen LA18 2011 Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 500 500

500 Jan 8 Tunai 500

Feb 1 Baki b/b

500

Akaun Ambilan LA19 2011 Jan 5 Belian Jan 5 Tunai RM 2011 RM 1710

910 Jan 31 Baki h/b 800 1710

1710

Feb 1 Baki b/b

1710

Akaun Insuran LA20 2011 Jan 10 Tunai RM 2011 RM 600 600

600 Jan 31 Baki h/b 600

Feb 1 Baki b/b

600

Akaun Komputer LA21 2011 Jan 11 Bank RM 2011 RM 2800 2800

2800 Jan 31 Baki h/b 2800

Feb 1 Baki b/b

2800

Akaun Kadar Bayaran LA22 2011 Jan 12 Bank RM 2011 RM 280 280 560

560 Jan 1 Baki b/b Jan31Baki b/b 560

Feb 1 Baki b/b

280

Akaun Angkutan Masuk LA23 2011 Jan 15 Tunai RM 2011 RM 450 450

450 Jan 31 Baki h/b 450

Feb 1 Baki b/b

450

Akaun Promosi LA24 2011 Jan 18 Bank RM 2011 RM 500 500

500 Jan 31 Baki h/b 500

Feb 1 Baki b/b

500

Akaun Alat Tulis LA25 2011 Jan 20 Bank RM 2011 RM 650 650

650 Jan 31 Baki h/b 650

Feb 1 Baki h/b

650

Akaun Iklan LA26 2011 Jan 22 Tunai RM 2011 RM 300 300

300 Jan 31 Baki h/b 300

Feb 1 Baki b/b

300

Akaun Belanja Am LA27 2011 Jan 24 Bank RM 2011 RM 500 500

500 Jan 31 Baki h/b 500

Feb Baki b/b

500

Akaun Derma LA28 2011 Jan 28 Tunai RM 2011 RM 100 100

100 Jan 31 Baki h/b 100

Feb 1 Baki b/b

100

Akaun Faedah LA29 2011 Jan 31 Bank RM 2011 RM 120 120

120 Jan 31 Baki h/b 120

Feb 1 Baki b/b

120

Akaun Gaji LA30 2011 Jan 31 Bank RM 2011 RM 1000 1000

1000 Jan 31 Baki h/b 1000

Feb 1 Baki b/b

1000

Akaun Upah LA31 2011 Jan 31 Bank RM 2011 RM 1040 1040

1040 Jan 31 Baki h/b 1040

Feb 1 Baki b/b

1040

Akaun Sewa Diberi LA32 2011 Jan 3 Restoran Aneka Rasa Jan 20 Pelangi Resort Bhd Jan 24 Hotel Seri Kota 550 195 310 RM 2011 Jan 31 Baki h/b RM 1055

1055

1055

Jan 31 Baki h/b

1055

Akaun Diskaun Diterima LA33 2011 RM 2011 Jan 31 Baki h/b 556 Jan 7 Din Jati Sdn Bhd Jan 20Lim Furniture Sdn Bhd 556 Feb 1 Baki b/b Lejar Belian

RM 325 231 556 556

Akaun Din Jati's Sdn Bhd LB1 2011 Jan 7 Diskaun diberi Jan 7 Bank RM 2011 RM 2800 6500 9300

325 Jan 1 Baki b/b 8975 Jan 5 Penghutang 9300

Akaun Siva Enterprise LB2 2011 RM 2011 RM

Jan 14 Pulangan Belian Jan 25 Bank Jan 31 Baki b/b

1820 Jan 1 Baki b/b 17930 Jan 12 Penghutang 4550 24300

15200 9100

24300

Feb 1 Baki b/b

4500

Akaun Lim Furniture LB3 2011 Jan 7 Bank Jan 20 Diskaun diberi Jan 20 Bank Jan 29 Pulangan belian Jan 31 Baki h/b RM 2011 RM 18500 7700 1780

18500 Jan 1 Baki b/b 231 Jan 13 Penghutang 4389 Jan 28 Penghutang 3080 1780 27980

27980

Feb 1 Baki b/b 1780

Lejar jualan 2011 Jan 1 Baki b/b Jan 2 Jualan Akaun Restoran Aneka Rasa LJ1 RM 2011 1300 Jan 3 Diskaun diterima 6200 Jan 3 Bank RM 310 7190

7500

7500

2011 Jan 1 Baki b/b Jan 18 Pemiutang Jan 25 Pemiutang

Akaun Pelangi Resort Bhd LJ2 RM 2011 6400 Jan 19 Pulangan jualan 7800 Jan 20 Diskaun diterima 3900 Jan 20 Bank Jan 31 Baki h/b 18100 6500

RM 1300 195 10105 6500 18100

Feb 1 Baki b/b

2011 Jan 1 Baki b/b Jan 20 Jualan Jan 23 Jualan Jan 28 Jualan 11000

Akaun Hotel Seri Kota LJ3 RM 2011 1220 Jan 10 Bank 6600 Jan 24 Pulangan Jualan 8800 Jan 24 Bank Jan 24 Diskaun diterima Jan 31 Baki h/b 38600 11000

RM 12200 4400 10450 550 11000 38600

Feb 1 Baki b/b