fokus spm 2010

of 54 /54
http://cikgurmy.blogspot.com Page 1

Upload: ckg-rmy

Post on 25-Jun-2015

1.028 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: fokus spm 2010

http://cikgurmy.blogspot.com Page 1

Page 2: fokus spm 2010

Tamadun Indus

TANDAKAN LOKASI :a. Mohenjo Daro b. Harrapac. Sutkagen Dor d. Lothal

Ciri-ciri bandar terancang F1 Bandarnya terbahagi kepada dua bahagianF2 dikelilingi oleh tembokF3 Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaanF4 Ada tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan serta tempat penyimpanan hasil pertanian F5 Bahagian kedua ialah kawasan perumahanF6 Perancangan bandarnya dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaanF7 Bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empatF8 Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurusF9 bersambung antara satu sama lainF10 bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancangF11 bandar-bandar ini juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan

Amalan agama dan kepercayaanF1 mempunyai satu amalam agamaF2 Penemuan patung proto-SivaF3 menunjukkan seseorang duduk bersilaF5 Mereka juga percaya kepada Tuhan IbuF6 Sembah patung bertanduk 3 – Dewa Brahma, Siva , Vishnu

Sistem TulisanF1 Berbentuk piktografF2 Tulisan Tamadun Indus masih lagi menjadi misteri dan masih belum dapat ditafsirkan

Organisasi Masyarakat Tamdun IndusF1 golongan atasan ialah pendeta dan pedagangF2 diketuai pendeta yang mengawal masyarakat dalam keagamaanF3 golongan bawahan ialah petani, buruh dan hamba

Kegiatan EkonomiF1 perdagangan antarabangsa dengan MesopotamiaF2 bukti – penemuan cop mohor Indus di MesopotamiaF3 cop mohor – lambing pengenalan diri seseorang/pedagangF4 hasil dagangan – emas, gading gajah, manic dan hasil pertanian

F5 petani menanam kacang dan barliF6 kegiatan pertukangan dan pembuatanF7 golongan artisan menghasilkan barang logam dan tembikarF8 mempunyai pengkhususan pekerjaan

Sumbangan Tamadun Indus/ Faktor kejayaan bina Bandar terancang Perancangan Bandar• Bandar terancang seperti Mohenjo-Daro dan Harappa• Pemahaman tentang ilmu geografi, kesenian, dan matematik• kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaaan• pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba• Ada bahan binaan bermutu• Kemahiran pembakaran batu bata• Masyarakat punya sifat terbuka

Mengapakah pembangunan sesebuah Bandar perlu dirancang terlebih dahulu?F1 supaya lebih sistematikF2 memastikan keselesaan pendudukF3 mengelakkan pembaziranF4 prasana dan infrastruktur lengkap

Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.F1 Mematuhi ajaran agamaF2 Mengukuhkan semangat cinta negaraF3 Mengamalkan budaya bangsaF4 Mengeratkan perpaduan bangsaF5 Memelihara jati diriF6 Menguasai ilmu pengetahuanF7 Menguasai segala bidang kemahiran F8 Menghindari budaya negatif F9 Mana-mana jawapan munasabah

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar. 

F1 Mempunyai organisasi tersusun F2 Pemerintahan stabilF3 Ekonomi majuF4 Pengkhususan kerjaF5 Mempunyai ilmu F6 Kemajuan tulisanF7 Ada undang-undangF8 Kuat berusahaF9 Inovasi

http://cikgurmy.blogspot.com Page 2

Page 3: fokus spm 2010

F10 Mana-mana jawapan munasabah

Kemahiran masyarakat Tamadun Indus yang boleh dicontohi untuk mencapai kecemerlangan Negara.

F1 membina Bandar terancang iaitu Mohenjo Daro dan HarrapaF2 pengguna blok-blok bentuk segi empatF3 bina rangkaian jalan raya yang lurusF5 mahir dalam ilmu geometri, senibina, kesenian dan matematikF6 teknik pembakaran batu bata pada suhu yang tinggiF7 mahir dalam teknologi kumbahanF8 meningkatkan mutu bahan binaanF9 kreativiti menggunakan sumber alamF10 kebolehan mengeksploitasi kelebihan alamF11 melupuskan bahan buangan

Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan masyarakat tamadun Indus patut dicontohi untuk memajukan Negara?

F1 menjalin hubungan antarabangsa dengan Mesir Purba dan MesopotamiaF2 menjalin hubungan perdaganganF3 pertukaran teknologi dan ilmuF4 pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan tempatanF5 menerima pandangan dan pendapat pihak lainF6 masyarakat bersatu paduF7 masyarakat yang kreatif dan inovatifTamadun Hwang Ho

(a) Lokasi tamadun Hwang Ho • Dilembah Hwang Ho yang subur(Sungai Kuning

Huraikan Proses Pembentukan Tamadun Hwang Ho

Peranan Hwang Ho yang telah menyuburkan kawasan sekitarnya. Menarik penduduk nomad Tinggal menetap dan membina petempatan awal. Tapak Banpo berdekatan bandar Sian moden merupakan petempatan awal Penduduk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang mengumpul hasil hutan dan memburu. Melahirkan beberapa buah bandar di Lembah Hang Ho. Bandar awal tamadun Hwang Ho ialah Anyang. Bandar ini merupakan pusat kerajaan  Dinasti Shang. Dinasti Shang membawa banyak kemajuan, khususnya dalam usaha perluasan wilayah dan penyebaran budaya ke kawasan sekitar Lembah

Hwang Ho. Semasa Dinasti Chou, tamadun ini tersebar hingga ke

bahagian selatan Sungai Yangtze.

Proses pembentukan Negara kota tmadun Hwang Ho

F1 Petempatan awal berasaskan pertanian membawa kepada kemunculan Bandar-bandar F2 Anyang menjadi Negara kota terletak di kawasan tanah tinggi sungai Huan F3 Bandar ini terdapat istana, kuil, dan pusat pentadbiran Dinasti Shang. F4 Raja sebagai ketua pemerintah, golongan pembesar dan agama tinggal di Bandar. F5 Anyang dilengkapi dengaan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh petani.

Berikan dua ciri istimewa yang terdapat pada Bandar Anyang.

Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai HuanTerdapat istana, kuil dan pusat pentadbiranGolongan pembesar dan agama tinggal di kawasan BandarDilengkapi tembok untuk menghalang pencerobohDikelilingi perkampungan yang didiami masyarakat petani

Dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho

• Dinasti Hsia  • Dinasti Shang  • Dinasti Chou • Dinasti Ching  • Dinasti Chin

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou?

Kezaliman pemerintah Shang Kebangkitan golongan hamba Mandate dari tuhan

Apakah tindakan yang diambil oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar?

Melalui ikrar taat setia Member hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang Diminta melindungi raja Member bantuan tentera semasa perang Diberik hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 3

Page 4: fokus spm 2010

Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho(a) Petempatan awal

F1 Aktivti pertanian membawa kepada kemunculan bandarF2 Anyang merupakan negara kota dalam tamadun Hwang HoF3 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai HuanF4 terdapat istana, kuil, dan pusat pentadbiranF5 Ketua pemerintah iaitu raja, golongan pembesar, dan golongan agamaF6 Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuhF7 Bandar ini juga dikelilingi oleh perkampungan yang didiami

oleh masyarakat petani

(b) Organisasi sosial masyarakat Shang Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan paling atas

yang diterajui oleh raja Lapisan bawah terdiri daripada petani Golongan petani mendiami kawasan luar Bandar Golongan artisan mempunyai kemahiran dalam teknologi gangsa Gangsa digunakan untuk bagi menghasilkan senjata, perisaI dan hiasan pada

kereta kuda Golongan hamba ialah golongan paling bawah Perhambaan merupakan satu ciri utama dalam Dinasti Shang

(c) Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan masyarakat Tamadun Hwang F1 Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing iaitu tentera berkuda dan tentera berjalan kakiF2 Petani sebagai tonggak ekonomiF3 Golongan artisan mencipta pelbagai barangan tembagaF4 Golongan hamba sebagai tentera paksaanF5 golongan hamba digunakan untuk membantu kerja-kerja perburuhan F6 Golongan hamba dijadikan korban dalam upacara penyembahan

(d) Sistem pemerintahan Dinasti Shang.  F1 Sistem pemerintahan berbentuk berajaF2 Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara yang lebih muda atau anak lelaki rajaF3 Raja mempunyai wibawa politik, ekonomi, sosial dan agamaF4 Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiranF5 Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhanF6 Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaanF7 Golongan bangsawan berhak mewujudkan pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang

(e) Sistem pentadbiran Dinasti ChouF1 Raja-Raja Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayahF2 melantik pembesar tempatan di setiap wilayahF3 Raja Chou dibantu oleh ketua menteri dan enam badanF4 Pentadbiranperingkat wilayah dikendalikan oleh pembesarF5 Raja-Raja Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintah, memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang.Mereka juga diminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa perangF6 Pembesar tempatan berhak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

(f) Agama dan kepercayaanF1 animisme dan politismeF2 penyembahan roh nenek moyangF3 menyembah tuhan syurga(Shang Ti) dan tuhan bumi(tu), menyembah sungai, bukit dan gunungF4 Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik.tarian dan upacara korbanF5 Upacara ini diketuai oleh golongan bomohF6 Tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaanF7 Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan

Sumbangan Tamadun Hwang Ho (a) Bidang politik/pemerintahanF1 Sistem pemerintahan berbentuk monarkiF2 Gelaran raja ditukar kepada maharajaF3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga

(b) Bidang ekonomi/pertanianF1 Pembinaan sistem pengairanF2 membina terusan untuk mengairiF3 Kemajuan dalam teknologi pembajakanF4 Penciptaan cangkul dan sabitF5 Penggunaan batas untuk tujuan penanamanF6 Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu kepada besi

(d) Bidang agama dan kepercayaanF1 Pemujaan roh nenek moyangF2 Konsep Yin dan Yang serta Feng HsuiF3 Percaya kepada ying yang

http://cikgurmy.blogspot.com Page 4

Page 5: fokus spm 2010

F4 Konsep Feng Hsui

( e ) Sistem calendar

F1 Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.F2 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.F3 Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuaiF4 Untuk menjalankan aktiviti harian.F5 Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian.

(f) Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

F1 Karyanya the Art of War membincangkan selok belok perang dan cara menangani musuh dalam pelbagai bahasaF2 Falsafah tersebut diaplikasikan sebagai taktik dalam perniagaan

(g) Konsep Yin dan Yang

F1 Yin ialah kuasa pasifF2 Yang ialah kuasa aktifF3 Percaya alam semestaF4 dan kejadiannnya terdiri daripada unsure Yin Yang yang saling melengkapi.

(h) Feng ShuiF1 Falsafah Taoisme F2 berlandaskan falsafah alam semestaF3 merujuk kepada hubungan antara manusia dengan alam semestaF4 manusia hidup berharmoni dengan alam sekitar

(i) Pemujaan Roh Nenek MoyangF1 sejak zaman ShangF2 unsur korban manusia dihentikanF3 digantikan dengan makanan, duit kertas dan barang perhiasan

Kepentingan karya Sun Tzu, The Art of War bagi mencapai kecemerlangan diriF1 strategi menangani musuhF2 taktik dalam urusan perniagaanF3 memupuk daya saingF4 memupuk semangat juangF5 semangat cinta akan diri

F6 berani hadapi cabaran

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting tamadun awal manusia dalam bidang pertanian kepada masyarakat hari ini?F1 Memperkenalkan sistem pengairanF2 Menggunakan pengetahuan matematik dalam pertanianF3 Memperkenalkan alat pertanian daripada besiF4 Menggunakan cangkulF5 SabitF6 Teknologi pembajakanF7 Kaedah batas untuk tanamanF8 Mana-mana jawapan munasabah

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho ?

Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri Bertanggungjawab memungut cukai Menguruskan pertahanan Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing

Berdasarkan kemajuan pertanian Tamadun Hwang Ho, bagimanakah anda dapat meningkatkan pencapaian pertanian di negara anda?

Membina sistem pengairan yang baik dan canggih Kepimpinan yang berwibawa Mengusahakan tanah yang terbiar Memajukan kawasan yang berprodukiviti rendah Penggunaan biji benih berkualiti Menjalankan penyelidikan Penggunnan teknologi moden Penggunaan baja Mendapatkan pasaran yang luas Mendapatkan bantuan modal Menguasai ilmu pertanian Teknik penanaman yang baik Khidmat nasihat pakar atau agensi Pertanian adalah perniagaan

Tamadun Mesir PurbaNyatakan sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba F1 Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atasan F2 Kanak-kanak diberi pendidikan sejak kecil

F3 Pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 5

Page 6: fokus spm 2010

F4 Pendidikan dijalankan oleh rumah ibadatF5 Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pegawai terlatihF6 Ilmu yang diajar ialah geometri, matematik dan sains

Bab 2

Tokoh peluasankuasaYunaniF1 Philip IIF2 Alexander the Great

Rom F1 Augustus Caesar

IndiaF1 Chandragupta MauryaF2 BindusaraF3 Asoka

ChinaF1 Shih Huang Ti

Kesan Peluasankuasa YunaniF1 Penyebaran kebudayaan HellenistikF2 Campuran kebudayaan Yunani, Parsi dan kebudayaan timurF3 Menyatukan YunaniF4 menakluk Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand

Kaedah Peluasankuasa tamadun IndiaF1 Chandragupta menggunakan kekuatan tenteraF2 600 gajah, 1000 tentera berkuda, 10 000 infantriF3 Asoka menekan perdamaianF4 dasar yang lembutF5 melalui penyebaran agama BuddhaF6 menekankan kemajuan social

Perangan KalingaF1 semasa pemerintahan AsokaF2 100 000 matiF3 150 000 cederaF4 kejayaan menyatukan IndiaF5 memberi kesedaran kepada Asoka bahawa perang bawa kematianF6 Asoka memeluk agama BuddhaF7 Taktik peperangan ditukar kepada dasar yang lebih lembut

Mengapakah perluasankuasa tidak dibenarkan pada masa kini?F1 menghormati kedaulatan Negara lainF2 melanggar hak asasi manusiaF3 kemusnahan harta bendaF4 mematuhi Piagam PBBF5 mengelakkan kematianF6 mengelakkan kemusnahan alamF7 mengelakkan persaingan senjata

F8 menjamin keamanan sejagatF9 mewujudkan kesejahteraan hidupF10 menggalakkan kerjasama antarabangsa

Tamadun India.Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik ( Peranan pendidikan dalam Tamadun India) • Mementingkan keagamaan• Agama Hindu sebagai teras• Didominasi oleh kaum lelaki• Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan• tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda• Bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran penting• Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitan veda• berteraskan agama Hindu dan Buddha• belajar sains dan falsafah• Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah• Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma• Lahir university agama Buddha, i2 aitu Nalanda

Tujuan pendidikan• untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati• Mempelajari hukum agama• untuk capai taraf sebagai Brahmin• untuk meningkatkan ilmu sains.• untuk menambah ilmu• mengatasi buta huruf

• untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan.

Nyatakan tujuan Negara kita mewujudkan pendidikan yang seimbang dari segi jasmani, emosi rohani, dan intelekF1 melahirkan masyarakat berpengetahuanF2 melahirkan masyarakat berkemahiranF3 melahirkan masyarakat yang cergas dan sihatF4 melahirkan masyarakat yang bersatu paduF5 melahirkan masyarakat yang penyayangF6 melahirkan masyarakat yang berdaya saing

Pusat dagangan dan pelabuhan di India.• Anga • Kalinga • Karusa.

Contoh pelabuhan penting• Tamralipti • Ghantashala, • Kadura • Broach • Chual

http://cikgurmy.blogspot.com Page 6

Page 7: fokus spm 2010

• Kalyan • Cambay

Hasil dagangan di India.• senjata • gading gajah • emas • berlian • mutiara.

Perusahaan di India• pengeluaran tekstil • kain kapas • sutera.• barang emas • mutiara • batu permata.

Negara luar yang menjalankan hubungan perdagangan dengan tamadun India Macedonia Sri Lanka Asia Tengah

Asia Tenggara China

Sresthin• persatuan perdagangan dan perusahaan• wujud disetiap bandar• contoh ialah persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit • Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji pekerja.

Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ketiga SM?

Perdagangan dalaman di wilayah India Perdagangan dengan Negara luar Terdapat pelabuhan Persatuan perdagangan dan perusahan – stresthin Persatuan tukang kayu/kulit/logam Persatuan mengawal harga barangan Persatuan mengawal kualiti barangan Persatuan mengawal gaji pekerja Undang-undang digubal mengawal persatuan Raja mengawal pelaksanan undang-undang Mata wang emas medium jual beli Dasar kewangan sistematik Cukai dikenakan untuk hasil pertanian dan buah-buahan Perdagangan maritime dengan alam Melayu

Bagaimanakah anda boleh meningkatkan ekonomi Negara dengan pesat?

Inovatif dan kreatif Berdaya saing Meningkatkan kemajuan diri

Mewujudkan Negara yang aman System pemerintahan yang adil Pentadbiran yang sistematik Pemerintah yang berwibawa

Tamadun ChinaJenis kegiatan ekonomi zaman Dinasti Shang.• kemajuan dalam pertanian• perdagangan dalam negeri• perdagangan maritim,• perusahaan• pembentukan persatuan perniagaan.

Sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian.

• tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman • Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan kereta sorong beroda serta penyisir tanah.• Sistem penanaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah.• Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian.• Sistem pengairan seperti pembinaan terusan

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini?

F1 Pemerintahan stabil - demokrasiF2 Perundangan adil - Hukum Kanun 12F3 Ekonomi majuF4 PertanianF5 PerdaganganF6 PerusahaaanF7 Pendidikan F8 Sains TeknologiF9 Seni bina majuF10 Mana-mana jawapan munasabah

Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanraya?

F1 Rakyat memilih wakilF2 Kerajaan ditadbir wakil yang dipilih pilihan rayaF3 Kerajaan rakyat oleh rakyat untuk rakyatF4 Rakyat membuat keputusan politik

http://cikgurmy.blogspot.com Page 7

Page 8: fokus spm 2010

F5 Memilih pemimpin adilF6 Pemimpin yang diterima majoritiF7 Mana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi?F1 JujurF2 AdilF3 Telus F4 Ada ilmu mentadbirF5 Tidak rasuahF6 Bijak mentadbirF7 Mana-mana jawapan munasabah

Bab 3

1. Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal• Dibawa oleh golongan ksyatria atau tentera penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan takhluk di Asia Tenggara• Dibawa oleh golongan pedagang atau vaisya• Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta• Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang disesuaikan dengan budaya tempatan• Melalui perdagangan emas antara India dan AT

2. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal• Sistem beraja dengan penggunaan gelaran raja• Raja berada dipuncak pemerintahan• Raja dibantu oleh kerabat diraja , pembesar , Brahmin• Raja berkuasa mutlak• Perintah raja menjadi undang-undang• melanggar perintah raja bermakna menderhaka dan tidak diampunkan• Raja dikehendaki adil• Raja merupakan bayangan tuhan dan lahir konsep dewa-raja• Raja mempunyai kesaktian melalui mitos dan lagenda untuk memperkuat kedudukan• Untuk mengukuhkan kedaulatan raja, diwujudkan pelbagai adat istiadat• Upacara pertabalan raja yang dipimpin oleh golongan Brahmin• Raja mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam

semesta iaitu orde kosmos

3. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian 

i. Maksud candi• bangunan yang dibuat daripada batu sebagai rumah ibadat hindu buddha

ii. Kepentingan/fungsi/tujuan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara• Monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha• Sebagai rumah ibadat• Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya• Tempat menyimpan patung dewa utama• Lambang keagungan pemerintah berdasarkan kehebatan seni binanya• Melambangkan orde kosmos contoh Angkor Wat dan Candi Borobudur

iii. Contoh candi terkenal di Asia Tenggara• Candi Dieng di Jawa Tengah , Indonesia• Candi Borobudur di Jawa Tengah , Indonesia• Candi Prambanan di Jawa Tengah , Indonesia• Candi Angkor Wat di Kemboja• Candi Chaiya dan Yarang di Thailand• Candi Lembah Bujang di Kedah

vi. Angkor Wat• Dibina untuk agama Hindu• Terletak enam km ke utara Siem Reap dan melambangkan orde kosmos• Tinggi 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar• Mempunyai tempat pemujaan• Setiap sudut mempunyai menara• Bahagian luar terdapat tembok• Terdapat ukiran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata

vii. Candi Borobudur• Mewakili agama Buddha dan dibina selama 75 tahun• Terbahagi kepada tiga tingkat

http://cikgurmy.blogspot.com Page 8

Page 9: fokus spm 2010

• melambangkan tiga tahap kehidupan iaitu sila , samadhi dan panna• Setiap tingkat mempunyai patung stupa dan patung Buddha• Tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha

4. Kepentingan Bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal Asia Tenggara• Meningkatkan pencapaian dalam bidang intelek masyarakat• mengandungi maklumat tentang agama, pemerintahan, raja dan undang-undang• Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja• Batu bersurat Sungai Mas berkaitan dengan ajaran Buddha• Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat serta pembesar agar tidak menderhaka kepada raja• Batu bersurat di Lembah Bujang mengandungi arahan dan pemberitahuan kepada rakyat• Bahasa keagamaan• bahasa pemerintahan• Mempengaruhi bahasa Melayu seperti dosa, duka, derhaka, manusia,• bahasa ilmu• Bahasa komunikasi• Bahasa kesusasteraan seperti epik / puisi / prosa jawa penceritaan lisan dan teater

Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya?F1 Ekonomi saling bergantungF2 Taat pemerintahF3 Struktur masyarakat teraturF4 Taat kepada agama Hindu/BuddhaF5 Mencintai seni seperti candiF6 Melalui karya sasteraF7 Berbahasa SanskritF8 Tolong menolongF9 Berfikiran terbukaF10 Bersatu paduF11 HormatF12 Mana-mana jawapan munasabah

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?

F1 Kerajaan stabilF2 Ekonomi majuF3 Pertanian – padiF4 PerdaganganF5 PengairanF6 Taat kepada agamaF7 Pemerintahan F8 KesenianF9 KesusasteraanF10 Bahasa SanskritF11 Semangat cekalF12 BerdikariF13 Rajin berusahaF14 Tidak putus asaF15 Mahir ilmu pelayaranF16 Berani belayar F17 Semangat menerokaMana-mana jawapan munasabah

Bab 41. KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SEBELUM DILANTIK MENJADI RASUL

Kelebihan atau keistimewaan keturunan Rasulullah.• Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah• Keturunan nabi sering dirujuk kepada Hasyim iaitu moyang nabi• Qusai ialah pemimpin Arab Quraish yang mentadbir Makkah 100 tahun sebelum kelahiran Nabi• Keluarga Nabi Menguasai Makkah , Kaabah dan telaga zamzam• Keluarga nabi bijak dalam pentadbiran Makkah dan mahir dalam perniagaan.• Datuk nabi iaitu Abdul Muttalib pernah menerajui kepimpinan Makkah Pada zaman jahiliah• Keturunan nabi dihormati oleh kabilah Arab lain.Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.• Nama penuh Muhammad bin Abdullah (bermaksud terpuji)• Bapa baginda Abdullah bin Abd. Muttalib• Ibunya Aminah binti Wahab• Baginda dilahirkan pada 20 April tahun 570 M bersamaan 12 Rabiulawal tahun Gajah.• Bapa baginda meninggal dunia sewaktu dalam kandungan ibunya.• Diserahkan di bawah jagaan dan susuan Halimatus Sa’adiyah.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 9

Page 10: fokus spm 2010

• Sewaktu berusia 6 tahun ibunya meninggal dunia.• Baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib• Setelah datuknya meninggal dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib• Baginda pernah mengembala kambing bapa saudara• Usia 12 tahun mengikuti rombongan perniagaan ke Syam.• Kerasulan baginda diramalkan oleh pendeta nasrani Buhaira.• Menjalani perniagaan Khadijah binti Khuwalid

Sifat-sifat luhur dan terpuji Rasulullah:• Empat sifat terpuji iaitu siddiq (berkatabenar), amanah (dipercayai), tabliq (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana)• Baginda digelar al amin iaitu orang yang boleh dipercayai dan tidak pernah berbohong.

• Terkenal sebagai seorang yang amanah mendapat kepercayaan Khadijah bt Khualid serahkan modal besar untuk diperniagakan. Seorang tokoh pemimpin unggul dan berwibawa – contohnya dalam usia 35 tahun menyelesaikan sengketa antara kabilah Quraisy.• Sebagai ketua keluarga yang menjadi idola manusia –cthnya sering membantu isteri memasak dan menampal pakaian dan bersihkan rumah• Mengamalkan cara hidup sederhana• Sentiasa merendah diri – ctnya dalam pergaualan tidak pandang kedudukan• Penyayang – sayangkan orang tua dan kanak-kanak.• Bersifat pemaaf – cthnya waktu pembukaan kota Mekah 630m- orang arab yang serah diri diampun dan dibebaskan.• Seorang yang bijaksana dan mampu menyelesai masalah -cthnya dalam perjanjian Hudaibiyah 628m.Kandungan perjanjian berpihak kepada Quraisy tetapi baginda terima sebagai hikmah untuk sebarkan Islam.• Kuat beribadat dan sentiasa abdi diri kepada Allah - contohnya mengasingkan diri di gua Hirak.

Kerasulan dan penerimaan wahyu• Menerima wahyu sebagai nabi akhir zaman dalam usia 40 tahun. Tarikh menerima wahyu pada 6 ogos 610m bersamaan 17 ramadan.• Menerima wahyu melalui malaikat Jibril.• Wahyu pertama ialah surah al-Alaq ayat 1-5 yang memerintah orang Islam membaca• Isi kandung wahyu pertama menggalakkan umat Islam menuntut ilmu• Wahyu kedua al-Muddasir , ayat 1-7 menandakan

pengistiharan Nabi Muhammad saw- sebagai pesuruh Allah.• Perlantikan Nabi sebagai rasul adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam sejagat.• Baginda menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya secara bijaksana dan terancang.• Baginda berusaha membetulkan akidah masyarakat jahiliah .• Ajarannya menggesa umat meninggalkan amalan keji seperti membunuh, menindas dan mencuri.

Tindakan / strategi / usaha Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam• Menghantar perutusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan Semenanjung Tanah Arab• Tidak memaksa memeluk Islam• Menggunakan diplomasi• Menunjukkan nilai-nilai yang baik• Menyeru memeluk Islam melalui warkah• Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tersebut

Sebab peperangan dibenarkan dalam Islam• Mempertahankan maruah diri• Mempertahankan agama• Mempertahankan negara• Dengan keizinan Allah

Contoh peperangan• Perang Badar 2H • Perang Khandak 5H• Perang Tabuk 8H . Perang Uhud 3H

Syarat Peperangan dalam Islam• Allah telah memberi keizinan untuk berperang• Setelah diserang oleh musuh• Mencari keamanan supaya tempat ibadat mereka terjaga• Menjaga maruah negara• Tidak memusnahkan harta benda• Menentang kezaliman• Mempertahankan diri• Islam menganjurkan perdamaian• Di medan perang tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati• Dilarang memusnahkan tumbuh-tumbuhan• Akhlak tentera Islam mestilah mulia, saling bertolak ansur dan menunjukkan teladan yang baik

Perang Badar/bukti Islam tidak berkembang melalui peperangan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 10

Page 11: fokus spm 2010

• Tawanan Arab Quraisy dalam perang Badar diampunkan• Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan• Tawanan lelaki diberikan syarat untuk membebaskan diri• Tawanan lelaki yang berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai dibebaskan

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku?

Mengamalkan akhlak mulia Bertolak ansur Berilmu Menghormati hak asasi Mengelakkan isu-isu sensitive dipersoalkan

Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w.?F1 4 sifat terpuji F2 Al Amin F3 KepimpinanF4 Ketua keluarga F5 Keagamaan F6 Pengampun F7 Ketabahan F8 Kebijaksanaan F9 KesabaranF10 Mana-mana jawapan munasabah

Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam?F1 Bijak mengatur strategiF2 Mempertahankan akidahF3 KesabaranF4 PengorbananF5 Mempertahankan kebenaranF6 Islam bersaudaraF7 Tidak bermusuhF8 Jangan berdendamF9 TabahF10 Penyebaran Islam diteruskanF11 Tidak berputus asaF12 Memohon pertolongan AllahMana-mana jawapan munasabah

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?F1 Permuafakatan F2 Toleransi antara kaumF3 Mengutamakan keamanan

F4 Kebijaksanaan dalam kepimpinanF5 Menghindari sifat dendamF6 Kebebasan beragamaF7 Hak orang IslamF8 Hak bukan IslamF9 Islam bersaudaraF10 Mana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?F1 Mempertahankan diriF2 Menjaga keamanan negaraF3 Mempertahankan agamaF4 Menentang kezalimanF5 Menegakkan akidahF6 Menjaga maruahF7 Pencabulan perjanjianF8 Mana-mana jawapan munasabah

Perjanjian Hudaibiyah / Pembukaan semula Kota MakkahPeritistiwa ke Arah Perjanjian Hudaibiyah

628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish. Di Hudaibiyah. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar Uthman bin Affan. Peringkat awal tidak mempedulikan, tetapi apabila dapat tahu orang islam

bersetia dan bersumpah untuk membela Uthman yang dikatakan dibunuh. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H.

Intipati Perjanjian Hudaibiyah Gencatan senjata selama 10 tahun Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada kepada orang Islam Madinah atau

Arab Quraish Makkah. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya 

tidak dipulangkan. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya

perlu dipulangkan. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya - 7 H. 

Sebab-sebab pembukaan semula Kota Makkah Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 11

Page 12: fokus spm 2010

Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. Tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang memihak kepada Islam Strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.

Strategi pembukaan semula Kota Makkah Membawa 10 000 orang tentera Membahagikan 4 pasukan tentera Diketuai Khalid al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad b Ubadah, dan Zubair al-

Awwam Memasuki Makkah melalui 4 arah iaitu utara, selatan, barat dan barat daya Orang Quraisy dikepung dengan rapi Mengumumkan kata-kata pengampunan Memberi jaminan keselamatan

Mengapa Kota Makkah mudah dibuka oleh tentera Islam? Tentera yang ramai iaitu 10 000 orang Menyediakan 4 pasukan tentera Taktik serangan 4 arah iaitu utara, selatan, barat dan barat daya Orang Quraisy dikepung rapi Semangat ketakwaan Keyakinan tentera Islam Khalid al-Walid menewaskan penentangan Mengumumkan kata pengampunan kepada tawanan Memberi jaminan keselamatan Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas Kepimpinan dan kepahlawanan Khalid al-Walid/Abu Ubaidah al-Jarrah/Saad b

Ubadah dan Zubair al-Awwam

Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah

Kaabah terpelihara dari unsure Jahiliah Penyembahan berhala dihapuskan Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam Kota Makkah tumpuan umat Islam seluruh dunia mengerjakan ibadat Kedudukan Madinah bertambah mantap Membuka jalan penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab Dakwah tersebar secara aman Sifat pemaaf kunci kejayaan

Mengapakah perlu mengamalkan sikap bermaaf-maafan dalam kehidupan seharian?

Kehidupan lebih harmoni/aman Kehidupan lebih sejahtera Memupuk perpaduan Memupuk kerjasama Bertolak ansur Hormat menghormati

Sebab-sebab pengislaman al-Abbas daN Abu Suffian

Menyedari kepalsuan perjuangan mereka

Bab 7*Tokoh yang mengemukakan teori kedatangan IslamTokoh Teori John CrawfordSyed Muhammad Naquib Al-Attas

Islam dari Semenanjung Tanah Arab

Emanual GadinhoS.Q Fatimi

Islam dari China

Snouck Hugronje Islam dari India

Sebab Asia Tenggara jadi tumpuan pedagang Tiupan angin monsoon Menentukan jangka masa tepat kedatangan pedagang Kedudukan yang strategic Selat Melaka penghubung China dan India Pelabuhan penting seperti Srivijaya, Perlak, Pasai dan Melaka. AT merupakan kawasan perdagangan utama pedagang Melayu, Arab,

China dan India Kekayaan hasil bumi

Islam datang dari Tanah Arab

Dikemukakan oleh John Crawford• Islam berkembang menerusi aktiviti perdagangan• Buktinya dari catatan China• Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan di Canton atau Amoy • Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah hingga ke China• Mereka berdagang secara berterusan di rantau Asia Tenggara

http://cikgurmy.blogspot.com Page 12

Page 13: fokus spm 2010

pada abad ke-7 M• Dalam perjalanan ke China pedagang Arab singgah di pelabuhan• Pelabuhan tersebut menjadi tempat menunggu perubahan angin monsun ke China• Mereka menetap beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan• Berkahwin dengan wanita tempatan• Mereka berbincang dan berinteraksi dengan pedagang tempatan tentang agama Islam• Pedagang Islam memperlihatkan kehidupan nilai Islam yang murni• Berjaya menarik minat masyarakat tempatan terhadap Islam• Wujud perkampungan Islam Seperti Ta Shih di Sumatera Utara

Prof Syed Naquib menyokong John Crawford• Menggunakan bukti bahan penulisan dan kesusasteraan• Tulisan jawi diambil daripada bahasa Arab• Adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi budayaArab• Amalan menghormati tetamu• Muzik Melayu seperti dabus dan tarian zapin• Karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Syeikh dari Tanah Arab• Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan Syeikh Ismail mengislamkan Raja Pasai Merah Silu• Syeikh Said mengislamkan Raja Pattani Phaya Tu Nakpa

Islam Datang Dari ChinaPendapat ini dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia• Khan Fo atau Canton menjadi pusat perniagaan terkenal di kalangan peniaga Arab• Ada hubungan antara peniaga• peniaga China Islam yg berdagang di Asia Tenggara telah menyebar Islam

Pendapat S.Q Fatimi• Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam Canton ke Asia Tenggara• penemuan Batu Bersurat Terengganu• Persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina masjid-masjid• Terdapat unsur seni bina China• dapat dilihat pada bentuk bumbung masjid yang

mempunyai persamaan dengan pagoda di China• Bahagian perabung atapnya melentik• Pengaruh atap genting China serta warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu/tingkap masjid• jubin lantai/dinding/tangga/kolam air

Islam Datang dari India• Teori ini dikemukakan oleh Snouk Huegronje• Islam bertapak di Asia Tenggara melalui wilayah Gujerat dan Pantai Koromandel• Hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara• Batu bersurat dan batu nisan yang ditemui di Asia Tenggara menyerupai ciri buatan India• Kebudayaan masyarakat Asia Tenggara mempunyai perkaitan yang rapat dengan kebudayaan di India

Mengapakah terdapat perbezaan pendapat dalam teori tersebut ?

Bahan bukti/artifak berbeza Persepsi/pendapat berbeza Wujud perbezaan tarikh bukti Ilmuan /sejarawan dari pelbagai Negara Setiap tempat menerima pengaruh

Peranan pedagang menyebarkan Islam

Disebarkan pedagang Arab, China dan India Sikap dan tingkah laku murni Semangat dakwah Islamiah Membawa ulama Menetap di pelabuhan untuk berdakwah Perkampungan Islam menjadi pusat perbincangan Islam Sifat berhemah dan lemah lembut Sifat mahmudah pedagang menarik minat penduduk Kemurnian sikap pedagang menjadi ikutan Menjalin hubungan baik dengan pemerintah Pemerintah member keistimewaan berdakwah Pedagang dianugerah jawatan seperti syahbandar. Islam terus tersebar melalui syahbandar

Sebab pedagang membina perkampungan di Asia Tenggara

Menyediakan tapak untuk berdagang Tempat mengumpul barang jualan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 13

Page 14: fokus spm 2010

Tempat membeli barang mewah dari China dan India Perkahwinan dengan wanita tempatan Berbincang dan berinteraksi dengan pedagang tempatan Perlihatkan kehidupan serta nilai Islam yang murni Contoh perkampungan Ta Shih di Sumatera Utara

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Islam boleh tersebar dengan aman di AT?

Nilai-nilai Islam yang baik Dilakukan dengan bijaksana Sikap terbuka para pendakwah Sifat mahmudah pedagang Islam Sikap terbuka penduduk tempatan

Pengaruh Islam terhadap Ekonomi:a) Perdagangan/ perdagangan semasa Kesultanan Melayu Melaka Aktiviti perniagaan berkembang kemudahan pentadbiran yang licin dan teratur. Wujud jawatan penting seperti syahbandar sebagai ketua

Pelabuhan Wujud jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan Undang-undang Laut Melaka memperuntukkan undang-undang

perniagaan Wujud sistem sukat dan timbang Terdapat paling kurang 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka Urusan perdagangan menggunakan dua kaedah iaitukaedah

pertukaran barang dan kaedah jual beli.

b) Mata WangCiri - ciri yang terdapat pada mata wang di Johor pada abad ke 16. - Diperbuat daripada timah- Dikenali sebagai wang katun- Berbentuk bulat dan enam segi-Tidak mempunyai tarikh- Mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil.- Mata wang emas Johor yang tertua dikenal pasti bertarikh tahun 1527-Mata wang emas ini dikenali kupang- Mengandungi emas seberat 10 grain dan 40 grains (2.6 gram)- Ditulis dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah

dan yang mengeluarkan mata wang tersebut.- Di bahagian belakang pula tertulis gelaran Islam sultan berkenaan seperti Khalifatul Muslimin

Pengaruh Islam mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri-negeri Melayu. • Amalan riba diharamkan• golongan ceti yang memberikan pinjaman wang dibenarkan .• Zakat wajib• Kutipan zakat disimpan oleh baitulmal.• Baitulmal menyelenggarakan harta kerajaan.• Harta ini akan digunakan bagi kepentingan dan kemakmuran negara. • Sedekah digalak • Unsur jimat cermat

Nyatakan system percukaian yang diamalkan di Melaka Pedagang dikenakan cukai barangan sebelum urusan perdagangan

dijalankan Cukai tetap/import ditetapkan pemerintah Pedagang India, Ceylon, Arab, Siam dan Pegu – cukai 6% daripada nilai

barangan Pedagangan Jepun dan China – 5 % Beras dan makanan tidak dikenakan cukai Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai Orang asing dari Kepulauan Melayu – cukai diraja – 3% Orang asing lain – 6% Riba tidak dibenarkan Golongan ceti dibenarkan menjalankan aktiviti mereka Golongan kaya disaran bayar zakat harta

Nyatakan pengaruh Islam dalam system ekonomi masyarakat Asia Tenggara./penerapan unsur-unsur Islam dalam perdagangan.

Baitulmal diperkenalkan Mencari rezeki yang halal Perbuatan mengemis dilarang Rajin bekerja Mengamalkan unsure-unsur halal semasa berurusniaga Riba tidak dibenarkan Membayar zakat harta Berjimat cermat Penipuan dilarang Jujur/amanah Bersedekah

http://cikgurmy.blogspot.com Page 14

Page 15: fokus spm 2010

Kepentingan cukai kepada sesebuah Negara Pendapatan Negara Untuk pembangunan Membina infrastruktur/prasarana

Kedatangan Islam telah meninggalkan pengaruh dalam undang-undang dan semangat jihad penduduk tempatan.Apakah kandungan undang-undang syariah kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara?

Mengendalikan kes jenayah/kecurian Kes pembunuhan Urusan pernikahan Urusan perniagaan Pembahagian harta pusaka

Senarai ulama yang menulis tentang semangat jihad di Asia Tenggara. Syeikh Nurudin al Raniri Abdul Rauf Singkel Syeikh Daud al-Pattani

Jelaskan perkembangan semangat jihad di Asia Tenggara. Menggerakkan rakyat menentang penjajahan Barat Di Acheh, jihad digunakan untuk melindungi kesucian Islam daripada

serangan Portugis Di Jawa, penduduk bersatu di bawah prinsip Islam menentang Portugis

dan Belanda Di Acheh, Abdul Rauf Singkel dan Syeikh Nurudin al-Raniri menulis

kitab menerangkan kewajipan berjihad. Jihad juga merupakan usaha menentang kemiskinan Orang Islam digalakkan berjihad untuk mencapai sesuatu yang

sempurna

Pengaruh Islam terhadap pendidikanKepetingan pendidikan tidak formal

Asuhan keluarga pendidikan awal Penekanan nilai-nilai moral Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian Mempelajari kemahiran ibu bapa Pertanian, perikanan, kraftangan/pertukangan Mengajar agama, kelakuan, adat resam, sopan santun, cara berkawan

dan menjaga maruah Nilai budaya murni diserap melalui cerita lisan Cerita binatang dan cerita jenaka Cerita berbentuk teladan dan pengajaran

Cerita anjing dengan baying-bayang Cerita sang kancil menekankan cara penyelesaian bijaksana Mempelajari pantang larang dan adat istiadat Tunduk sambil menghulur tangan apabila lalu di hadapan orang lebih

tua Pendidikan menerusi pantun, teka teki, peribahasa Pepatah – siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong lama-

lama mencuri – mengajar anak berkelakuan baik dan jangan bohong

Pendidikan FormalPendidikan di rumah

Menekankan pengajaran al-Quran Di rumah guru al-Quran/Tok Guru Murid-murid berumur 7 hingga 15 tahun

Peranan Masjid dan Surau Pusat pertemuan masyarakat Mengembangkan ilmu Islam Kanak-kanak diajar ilmu fiqah, tajwid, cara dan bacaan sembahyang Sebelam malam – pusat pengajian orang dewasa Belajar ilmu fiqah, usuluddin, hadis dan tasawuf tahap lebih tinggi

System Madrasah Berdasarkan sukatan pelajaran Dilaksanakan secara kelas Mengikut tahap, permulaan, pertengahan dan pengkhususan Diawasi mudir/guru besar Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dsb Diasaskan pada zaman Khalifah Bani Saljuk

Pelaksanaan system pondok Perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab - al-Funduq yang

bermaksud rumah tumpangan Pusat pengajian Islam Penekanan ilmu keagamaan Menyediakan pelajar menjadi guru agama System lebih tersusun Tiada batasan waktu Masa yang panjang hingga 10 tahun Mata pelajaran yang diajar ialah Fiqah, Usuludin, tasawuf, hadis dan

tafsir Bahasa pengantar – bahasa Melayu dan Arab Keperluan asas di pondok – makan, minum disediakan pelajar sendir Meluas di Kedah, Kelantan dan Terengganu, Perlis serta Pattani Bermula di Pattani kurun ke 12

http://cikgurmy.blogspot.com Page 15

Page 16: fokus spm 2010

Berkembang di Kelantan – Pondok Pulau Condong Di Terengganu – Pondok Pulau Manis Di Kedah – Pondok Titi Gajah Di Jawa – dikenali sebagai pesantren Di Acheh – dayah/rangkang

Peranan Istana sebagai Institusi Pendidikan Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan Pusat pengajian agama Tumpuan ulama serta pendakawah asing dan menetap di Melaka Ulama pelbagai bangsa – Benggali/Arab/Parsi/Gujerat Tempat menyimpan buku hikayat Hikayat Amir Hamzah/Hikayat Muhammad Ali Hanafiah Pendidikan tentang pentadbiran Negara dan politik Sultan Mansur Shah mempelajari Islam daripada Maulana Abu Bakar Sultan Mahmud Shah dan Raja Ahmad – Maulada Sadar Jahan Kitab al-Dur al Manzum (Mutiara Kata Tersusun) – kitab tasawuf

karangan Maulana Abu Bakar diarak ke balairung istana Melaka Sultan Mansur Shah berminat dengan pengajian tasawuf

Kepentingan pendidikan tidak formal kepada genarasi hari ini Tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak Nilai moral diserap secara praktikal Pendidikan agama diamalkan setiap hari Mewarisi tradisi keluarga/masyarakat Merapatkan hubungan kekeluargaan Melengkapkan pendidikan formal Generasi kini lebih bermoral/etika

Kesan pengabaian pendidikan tidak formal Nilai kesopanan menurun Tidak beradab Tidak beretika Pendidikan agama terabai Warisan adat dilupakan Hidup secara individualistic Tidak ada keharmonian

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

1. ZAMAN GELAP DI EROPAH a) Maksud Zaman Gelap• Eropah mengalami zaman mundur• Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang ilmu pengetahuan

• Eropah mengalami kemorosotan dalam perdagangan• Eropah mengalami kemorosotan dalam kehidupan perbandaran

b) Ciri-ciri zaman gelapPolitik• pentadbiran wilayah musnah• Berlaku huru-hara• Kemunculan golongan Baron• Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah• Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah• Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah• Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah• Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja• Pembentukan sistem feudal • Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak raja• Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana

Ekonomi• Kegiatan ekonomi terhad • Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar• Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh• Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam• Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian• Perniagaan secara kecil-kecilan• Perniagaan meneerusi sistem tukar barang• Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad

Sosial • Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah• Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan• Kemerosotan kehidupan perbandaran• Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

c) Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan ( Perubahan- perubahan )• Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal• Gereja menjadi ejen penyatuan• Peningkatan aktiviti pertanian• Kemunculan perdagangan• Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence• Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 16

Page 17: fokus spm 2010

• Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah• Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyat• Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat• Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah

d) Persamaan sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional• Raja menjadi penaung dalam negara• Raja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak• Raja mempunyai pembesar-pembesar• Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana• Pembesar memberi khidmat kepada raja• Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar

Penjelajahan dan PenerokaanTokoh pelayaran

Christopher Columbus Ferdinand Magellan

Sebab-sebab penjelajahan Desakan ekonomi – dapatkan barangan seperti emas,sutera dan

rempah ratus Perdagangan membawa untung besar Galakan pemerintah – Raja Sepanyol dan Portugal Persaingan Sepanyol dan Portugal dapatkan tanah jajahan Semangat keagamaan Monarki baru England,Perancis dan Belanda Semanagat kebangsaan bangsa Gold, glory,and gospel

Tindakan Paus Rom untuk mengelakkan persaingan antara Sepanyol dan Portugal

Perjanjian Tordesillas 1494 Menetapkan kawasan pengaruh Kawasan ke Timur dari Kepulauan Tanjung Verde dan Hindia Barat di

Lautan Atlantik kawasan Portugal Kawasan barat ialah kawasan Sepanyol

Kesan-kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat

Politik Penguasa tempatan terpaksa buat perjanjian dengan wakil Eropah

Mengiktiraf kuasa Eropah Wakil kuasa Eropah – VOC, WIC, EIC Filipina dikuasai Sepanyol, Melaka dan Goa dikuasai Portugal Ekonomi Menjadi pembekal keperluan masyarakat Eropah Menjadi pusat emporium dunia – Goa dan Melaka Barangan dari timur memperkaya ekonomi dan gaya hidup masyarakat

Eropah Jalan pelayaran perdagangan Lautan Hindi dan Asia Tenggara dikuasai

Portugal Social Gaya hidup orang Eropah pengaruhi masyarakat Menerima agama Kristian Mengubah kehidupan di Dunia Baru dan Asia Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin Gereja menyebarkan agama Kristian Pemodal Sepanyol mengeksploitasi buruh peribumi untuk bekerja di

lombong

Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.F1 Politik kekal stabilF2 Kebajikan rakyatF3 Keamanan dijagaF4 Agama dijagaF5 Elak perpecahanF6 Ekonomi stabilF7 Utama pendidikanF8 Elak campurtangan luarF9 Majukan perdaganganF10 Kemajuan teknologiMana-mana jawapan munasabah

Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu? F1 Golongan pemerintah ( raja ) F2 Golongan yang diperintah (rakyat )F3 Golongan hambaF4 Raja mutlakF5 Pentadbiran dibantu pembesarF6 Raja mengurniakan tanah kepada pembesarF7 Pembesar dinaungi rajaF8 Pembesar memberi khidmat kepada RajaF9 Cukai kepada Raja

http://cikgurmy.blogspot.com Page 17

Page 18: fokus spm 2010

F10 Hamba memberi khidmat kepada pembesarMana-mana jawapan munasabah

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku di Eropah.F1 Agama diselewengF2 Berpegang kepada ajaran agamaF3 Elak rasuahF4 Sikap bertoleransiF5 Tidak fanatikF6 Berlaku adilF7 Jangan menindasF8 Mana-mana jawapan munasabah

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah.F1 Semangat inkuiri.F2 Mendalami ilmuF3 Sedia berubahF4 Perubahan gaya hidup masyarakatF5 Perkembangan intelektual.F6 Yakin diriF7 Perdagangan majuF8 Ilmu baru diterokaF9 Mencari kebenaranF10 Mana-mana jawapan munasabah

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah.F1 Sikap beraniF2 Semangat menerokaF3 Keyakinan diriF4 Semangat ingin tahuF5 Meluaskan pengetahuanF6 Suka meneroka ilmuF7 Semangat gigih berusahaF8 Sanggup menghadapi risikoF9 KecekalanF10 Tidak mudah putus asa

BAB 10.System Pertanian KomersialJenis tanaman

Ubi kayu Lada hitam Tembakau Tebu Gambir Kopi Getah Kelapa Kelapa sawitNanas

Cirri-ciri ekonomi dagangan Penggunaan buruh yang ramai Modal yang besar Teknologi tinggi Pemasaran tempatan dan antarabangsa

Sebab-sebab diusahakan secara meluas Peranan pemerintah tempatan Galakan penjajah British/dasar British Mempunyai modal Mendapat konsesi tanah/pajakan/sewa Dan cukai rendah/hak buka ladang Memiliki ilmu pengetahuan/kepakaran Penyediaan tenaga buruh Permintaan tinggi/pasaran luas Infrastruktur Geografi/bentuk muka bumi/iklim/tanah subur

Mengapakah tanaman komersial tertumpu di kawasan pantai barat ? Kemudahan infrastruktur Kemudahan pelabuhan Pusat pentadbiran/Bandar Pusat pengumpulan bahan mentah Kemudahan institusi kewangan Bentuk muka bumi sesuai Tumpuan buruh asing Dasar British Wujud kilang memproses hasil pertanian

Factor perkembangan getah di Tanah Melayu Peranan H.N Ridley Perkembangan industry pembuatan Kemasukan modal asing Dasar British Kemajuan infrastruktur Kemasukan pekerja asing/buruh selatan India

Peranan H.N Ridley Pengarah Botanical Garden di Singapura 1888

http://cikgurmy.blogspot.com Page 18

Page 19: fokus spm 2010

Menyakinkan peladang Menngadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Perkenal teknik torehan getah System Ibidem/tulang ikan kering Tidak merosakkan pokok

Perkembangan industry pembuatan Barangan pengguna – kasut, tayar basikal dan peralatan elektrik Meningkatkan permingaan getah Harga getah melambung tinggi Perusahaan getah mendapat tumpuan

Kemasukan modal asing Modal milik pelabur Eropah Syarikat beribu pejabat di London Melalui syarikat perwakilan di Tanah Melayu Contoh Harrisons and Crosfield/ Boustead Buttery Estate

Agency/Guthrie/ Sime Darby Banyak ladang baru dibuka

Dasar British Mengalakkan pemodal asing Menyebabkan perluasan kawasan tanaman padi Sewa tanah rendah Tariff cukai rendah 4% dividen kepada syarikat pengusaha getah Pengecualian cukai eksport 50 tahun

Kemajuan infrastruktur Jalan raya/keretapi dibina Hubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat

pentadbiran Memudahkan pengusaha/komprador membawa hasil getah

Buruh asing Mengatasi kekurangan buruh Bayaran gaji murah

Usaha menstabilkan harga getah kesan ekonomi meleset Rancangan Sekatan Stevenson Menahan kejatuhan harga getah Hadkan pengeluaran Kuatkuasa November 1922 – Oktober 1928

Zaman Kemelesetan Ekonomi 1929 – 1932 Jumlah getah merosot Ekonomi Tanah Melayu terikat dengan jaringan ekonomi dunia Perubahan ekonomi global member kesan kepada ekonomi Negara

Sebab-sebab orang Melayu hanya menjadi pekebun kecil getah Tiada galakan British Tiada modal Tiada kepakaran Dasar British Melarang pembukaan tanah baru untuk menanam getah Saiz tanah kecil Bayaran premium buka tanah dinaikkan Larangan tanam getah di kawasan tanaman padi dan kelapa

Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh Brtitish terhadap sector pertanian di Tanah Melayu/ Undang2 berhubung tanah

Perkenalkan tanaman baru Kopi/tembakau/getah Komersialkan beberapa jenis tanaman tradisional Gambir/lada hitam Perkenal undang-undang pemilikan tanah Lindungi tanah orang Melayu dari dicerobohi pemodal asing Bahagikan tanah ikut kegunaan Tanah ladang/tanah peribumi/tanah perlombongan Kadar cukai berbeza ikut jenis tanah Individu/syarikat berminat nak buka tanah perlu memohon di Pejabat

Tanah Dapatkan kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip hasil hutan

Undang-undang Berhubung Tanah di Tanah MelayuSebelum kedatangan British

Pemilikan dan penggunaan bukan masalah Kawsan tanah yang luas Kepadatan penduduk rendah Aktiviti mesti dapat kebenaran pembesar Dapatkan kebenaran pembesar sebelum usahakan tanah Tanah sumber ekonomi dan kuasa politik Menggambarkan status social pembesar Melayu Undang-undang adat menyatakan bahawa kawasan tanah menjadi

milik seseorang yang meneroka tanah Tanah diwarisi oleh genarasi terkemudia

Semasa penjajahan British

http://cikgurmy.blogspot.com Page 19

Page 20: fokus spm 2010

Tatacara hak pemilikan diubah Kerana tidak sesui dengan system tanah di Barat Tiada rekod dan catatan bukti pemilikan Rekod bertulis penting bagi mengesahkan hak pemilikan tanah

o Memudahkan urusano Pentadbiran cukai

Urus niaga tanah seperti pajakan,sewa beli, penjualan dan pembelian Pemilikan tanah tunjang system ekonomi penjajah Tanah dibahagi mengikut kegunaan nilai komersial

o Tanah ladingo Tanah peribumio Tanah perlombongano Kadar cukai tanah berdasarkan jenis tanah

Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM)o Menjamin kelangsungan masa depan ekonomi, social dan

politik orang Melayuo Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah miliko Residen berkuasa isytiharkan mana-mana tanah milik orang

Melayu sebagai TSMo Selamatkan tanah daripada dijual /dipajak gadai /ditukar milik

kepada bukan Melayu

Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan penduduk peribumi

Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM) Residen berkuasa isytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai

TSM TSM bertujuan menyelamatkan tanah tersebut

dijual/dipajak/digadai/ditukar milik Land Order (LO) diperkenalkan di Sarawak Untuk melindungi hak milik tahah peribumi daripada dicerobohi

pengusaha Cina Land Settlement Order (LSO) Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dibuat melalui pewarisan Member perlindungan kepada tanah peribumi daripada

dipajak/dipecahkan/dijual kepada orang luar Land Order 1948 Tanah di Sarawak dibahagikan kepada 3 bahagian Tanah campuran/tanah simpanan/tanah pedalaman Imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran Proklamasi III di Sarawak Perlindungan hak peribumi menetapkan

Kepentingan hak milik tanah peribumi adalah di bawah kuasa pegawai daerah

Mengapakah British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917?Kekalkan orang Melayu sebagai petani

Larang penaman getah di kawasan penanaman padi Kurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil di kalangan orang Melayu Mengelakkan pergantungan kepada beras import

Kesan Pengenalan Undang-undang Tanah British.

Tidak perlu dapat kebenaran pembesar untuk usahakan tanah Buat permohonan di Pejabat Tanah Kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip hasil hutan Residen diberi kuasa besar Perkembangan system ekonomi wang kepada orang Melayu Hasil hutan perlu dibayar cukai Semua urusan iaitu jual beli/cukai/sewa tanah/barang keperluan dan

perkhidmatan dibayar dengan wang Orang Melayu bergantung kepada orang tengah pinjam wang Orang Melayu jual tanah untuk bayar hutang

Apakah tindakan sewajarnya orang Melayu untuk menangani dasar British?

Mengumpul modal Mempelajari kemahiran Menguasai teknologi Menguasai ilmu pengetahuan Berfikiran terbuka Berdaya saing Bersatu padu Kepimpinan berwibawa

Dasar British kekalkan orang Melayu tinggal di luar Bandar Menggalakan sebagai pengeluar padi Abaikan sector pertanian tradisional Tiada insentif modal/kewangan Tiada bantuan teknikal Pendidikan rendah Membawa masuk buruh luar Gubal akta Tidak sediakan prasarana

Faktor-faktor yang mendorong buruh Cina dan India datang ke

http://cikgurmy.blogspot.com Page 20

Page 21: fokus spm 2010

Tanah Melayu. Galakan kerajaan British Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh pembesar Melayu Wujud hubungan tradisi antara kerajaan India dengan Tanah Melayu Kepesatan ekonomi Tanah Melayu Kestabilan politik kemakmuran Tanah Melayu factor penolak di tempat mereka

Cara kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu.Kemasukan buruh Cinaa)Sistem tiket kredit• Bakal imigran dikumpul oleh kheh-tau(ketua)• Ketua ini dibayarsejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa• Bakal imigran dikenali sebagai sin keh• Imigran diletakkan dibawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan• golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu• Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju• Tiba di pelabuhan mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka

b)Sistem pengambilan kakitangan• majikan akan menghantar pegawai ke China untuk mendapatkan buruh• Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan• pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan

c) Sistem rumah kongsi • pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China yang• dilantik oleh sesebuah rumah kongsi• Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi

d)Secara berkumpulan • Cara kedatangan imigran berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura• Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu

dengan Charles Brooke• Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam

Kemasukan buruh Indiaa) Sistem buruh bebas• datang sendiri dengan biaya masing-masing• kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi• setelah tiba di Tanah Melayu bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki

b) Sistem kontrak• majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu• Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum

c) Sistem Kangani• Seorang kangani akan akan diberi lessen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.• Kangani akan diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga tiba di Tanah Melayu• Seorang Kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing

Bagaimanakah British menangani penindasan terhadap imigran dari China dan India?

Mewujudkan jawatan pelindung buruh Cina Meluluskan undang-undang perbaiki pengambilan buruh Hapuskan system tiket kredit Perkenalkan system pengambilan kakitangan/rumah kongsi Hapuskan system kontrak Perkenalkan system kangani Kuatkuasa Undang-undang Tabung Imigresen India

Sekiranya anda pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan Negara daripada terlalu bergantung kepada tenaga buruh asing ?

Kuatkuasa undang-undang Denda terhadap majikan Member gaji yang tinggi kepada buruh tempatan Memberi katihan/kemahiran kepada buruh tempatan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 21

Page 22: fokus spm 2010

Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.• tidak terdapat kesepaduan kaum menyulitkan proses perpaduan kaum• Lokasi orang Melayu di bandar, ,India di ladang,, dan Cina di bandar• pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi• perbezaan bahasa pertuturan,tempat tinggal dan pekejaan• kehidupan sosial yang berbeza• menggunakan bahasa ibunda

Kesan-kesan daripada penigkatan jumlah kemasukan Imigran India dan Cina ke Tanah Melayu.• pembentukan masyarakat majmuk• wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum• jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum• penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan• tidak terdapat interaksi antara kaum• tidak ada perpaduan antara kaum

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika Pemerintahan British kepada masyarakat Melayu?F1 Miskin F2 Jual tanahF3 Bertani F4 Tiada kemudahan F5 PengangkutanF6 TerpinggirF7 TradisionalF8 Taraf hidup bezaF9 Mana-mana jawapan munasabah

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan Undang-Undang British berkaitan ekonomi khasnya tanah kepada masyarakat Melayu?

F1 Mengelakkan tanah milik orang Melayu dicerobohF2 Tanah menjadi berharga/komersialF3 Perlu mendapat kebenaran pejabat tanahF4 Ekonomi wang dalam kalangan orang MelayuF5 Urusan jual beli / barang dibayar dengan wangF6 Orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah F7 Terpaksa menjual tanah untuk membayar hutangF8 Orang Melayu dibiarkan dalam pertanian tradisionalF9 Pelbagai cukai diperkenalkanF10 Mana-mana jawapan munasabah

Tingkatan 5

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara• Kuasa barat menubuhkan kerajaan pusat• Barat melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir• Perlaksanaan pentadbiran melalui biro(jabatan)• Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro• Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat.

DI FILIPINACiri-ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.• Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat• Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat• Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah• Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar• Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda

Maksud Sistem Encomienda• Sistem pentadbiran Sepanyol diperingkat tempatan• pemerintahnya diketuai encomiendero

Tugas-tugas Encomiendero yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina.• menjaga keamanan• mengutip cukai• mengkristiankan penduduk barangay

Sebab sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina.• mengenakan cukai yang tinggi• mengenakan kerahan tenaga terhadap penduduk

DI INDONESIAPerubahan sistem pentadbiran oleh Belanda di Indonesia.• pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan• pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral• pentadbiran tempatan diketuai pembesar tempatan• pentadbiran tempatan menjalankan tugas dengan pengawasan pegawai Belanda• Jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian• Belanda menubuhkan dewan tempatan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 22

Page 23: fokus spm 2010

• dewan tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda• dewan tempatan tiada kuasa perundangan• Belanda menubuhkan Volksraad• Volksraad merupakan majlis rakyat

DI BURMABentuk sistem pemerintahan di Burma sebelum kedatangan British• Burma mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah dinasti Konbaung• pemerintahan dan pentadbiran diketuai oleh raja• raja dibantu oleh Hluttaw(majlis diraja) dan Wun(pegawai tinggi kerajaan)• Myothugyi menjadi ketua Bandar• Ahmudan menjadi pegawai diraja• Athi merupakan pembesar-pembesar tradisional• raja menjadi penaung kepada sami Buddha.

Perubahan pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Burma.• menamatkan pemerintahan Dinasti Kounbaung• institusi raja tersingkir• British menghapuskan jawatan pembesar tempatan diperingkat pusat• British melantik pesuruhjaya tinggi menjadi pemerintah di Burma• British memperkenalkan undang-undang Barat• British memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma• Btitish melenyapkan system pentadbiran tradisional Burma• pentadbiran daerah diambil alih olh Myo-ok(pegawai bandaran)• British menghapuskan fungsi raja sebagai penaung agama Buddha• British meletakkan undang-undang Barat sebagai penaung agama• British memperkenalkan majlis Perundangan• beberapa jabatan ditubuhkan seperti jabatan perhutanan,kesihatan dan pelajaran.

DI INDOCHINABentuk sistem pentadbiran Indochina sebelum kedatangan Perancis.• diitadbir oleh sebuah kerajaan pusat• pentadbiran diketuai oleh raja berkuasa mutlak• raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan• setiap birokrasi diketuai oleh golongan mandarin• pentadbiran ditiru dari pentadbiran Tanah Besar China.• pegawai dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusateraan China

Bentuk sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Perancis di Indochina.

• Pentadbiran diketuai leh Gabenor Jeneral• Gabenor Jeneral bertangungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris• Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah jajahan• Leftenan dibantu leh Residen Jeneral dan Residen Wilayah• Perancis membentuk kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise• kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi• kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan tempatan• kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga

Konsep Union Indochinoise yang dibentuk oleh Perancis di Indochina.• Union Indochinoise merupakan Persekutaun Indochina• Persekutuan tersebut terdiri daripada Vietnam dan Kemboja• Perekutan ini juga turut disertai laos pada tahun 1904• Pentabdiran Union Indochinoise diketuai oleh gabenor Jeneral• Rang undang-undang Union Indochinoise diluluskan oleh parlimen Perancis.

DI THAILAND

Perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand.• melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan• penasihat barat digubakan untuk melatih pegawai tempatan• Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis• Penasihat Amerika dalam jabatan kastam• Penasihat Perancis dalam ketenteraan

Sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn di Thailand.

• memperkenalkan majlis Penasihat rendah,majlis mesyuarat tinggi dan cabinet menteri• melantik juruaudit dari Britain• pentadbir dilantik dalam kerajaan berdasarkan tahap pendidkan• memperkenalkan system raja berperlembagan menggantikan raja mutlak• pengaruh pembesar tempatan dan raja dikurangkan.

Nasionalisme tahap pertama di Thailand Tidak bersifat antipenjajah Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik raja Menentang raja berkuasa mutlak

http://cikgurmy.blogspot.com Page 23

Page 24: fokus spm 2010

Kelemahan system pentadbiran Sikap boros vajiravudh Pendidikan Barat mendedahkan fahama liberal System demokrasi dan raja berperlembagaan Penubuhan Parti Rakyat pimpinan Nai Pridi Panomyong dan Phibul

Songram Melancarkan Revolusi Thailand Menamatkan raja berkuasa mutlak

Factor gerakan nasionalisme tahap kedua Tidak puas hati dengan cengkaman ekonomi kapitalis Barat dan orang

Cina Perdana Menteri Phibul Songram luluskan undang-undang Sekat penguasaan ekonomi orang Cina Sekolah Cina dibubarkan Akhbar Cina dibubarkan Penduduk peribumi digalak terlibat dalam ekonomi Jawatan tertinggi hanya untuk penganut Buddha Menukar nama Siam kepada Thailand (Tanah Bebas) Bekerjasama dengan Jepun semasa PDII Berjaya dapatkan semula wilayah Indo China dan Tanah Melayu

Birokrasi Barat mempertahankan kedudukan Thailand Pentadbiran moden dan cekap Kuasa Barat tiada alas an campur tangan Gunakan kepakaran pelbagai Negara Barat Persaingan antara kuasa Barat selamatkan Siam Pentadbir berpendidikan Barat Institusi Raja Berperlembagaan Penglibat rakyat dlm pentabdiran Undang-undang melindungi hak peribumi

Kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran Asia Tenggara.• Penubuhan Kerajaan Pusat• Pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan• pentadbiran pusat diketuai gabenor Jeneral/pesuruhjaya tinggi• pembesar tempatan diperingkat pusat dihapuskan• Terhapusnya institusi raja• Raja kehilangan kuasa• Fungsi raja sebagai penaung agama terhapus• Pentadbiran dijlankan melalui biro-biro• Pegawai barat dilantik menjadi ketua biro• Beberapa jabatan ditubuhkan seperti perhutanan,

kesihatan pelajaran dan lain-lain• Pengenalan sistem undang-undang Barat• British memperkenalkan sistem kehakiman barat• Raja menerima penasihat Barat• Raja terpaksa menerima penasihat barat daripada residen• Residen menasihat sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama dan adat istiadat melayu• pembesar tempatan hilang pengaruh• pentadbiran tempatan diambil alih oleh pegawai bandaran. 

Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing.F1 Mengukuhkan semangat cinta negaraF2 Mengeratkan perpaduan bangsaF3 Menjaga nama baik negaraF4 Tidak bekerjasama dengan kuasa asingF5 Memelihara jati diriF6 Menguasai ilmu pengetahuanF7 Menguasai segala bidang kemahiran F8 Mengukuhkan pasukan tenteraF9 Meningkatkan sains teknologiF10 Mana-mana jawapan munasabahBerdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan pengenalan sistem Birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita?F1 Perkhidmatan awam kemasF2 Penglibatan rakyat dalam pentadbiranF3 Raja mengikut perlembagaanF4 Pengenalan sistem persekutuanF5 Kemudahan awamF6 PengangkutanF7 Perhubungan F8 Pendidikan modenF9 Kemajuan sains teknologiF10 Mana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini?F1 Menerapkan semangat patriotik di sekolahF2 Menjaga nama baik negara di mana sahajaF3 Melengkapkan diri dengan ilmu F4 Bersatu padu semua kaumF5 Mempunyai semangat kepimpinan F6 Mempertahankan kedaulatan negaraF7 Sikap berdisiplin

http://cikgurmy.blogspot.com Page 24

Page 25: fokus spm 2010

F8 Gigih berusahaF9 Tolong-menolong / bekerjasamaF10 Mana-mana jawapan munasabah

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?F1 Penubuhan Kerajaan PusatF2 Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggiF3 Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskanF4 Raja kehilangan kuasaF5 Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biroF6 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaranF7 Pengenalan sistem undang-undang BaratF8 British memperkenalkan sistem kehakiman BaratF9 Raja menerima penasihat Barat F10 Pembesar tempatan kehilangan pengaruhMana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara? F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuanF2 Bersatu padu dalam perjuanganF3 Mempunyai semangat kepimpinan yang baikF4 Berusaha membentuk kerajaan yang berdaulatF5 Sikap berdisiplinF6 Gigih berusahaF7 Tolong-menolong / bekerjasamaF8 Mempunyai semangat setia negara yang tinggiF9 Sanggup berkorban untuk bangsaF10 Kebijaksanaan pemimpinMana-mana jawapan munasabah

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYUMaksud Gerakan Islah • Gerakan Islah adalah satu gerakan membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam.• Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis.• dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti

al-Azhar di Mesir

Tokoh-tokoh /pelopor • Sheikh Tahir Jalaludin• Syed Syeikh al-Hadi• Dr. Burhanuddin al-Helmy

Matlamat / tujuan / isu• menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam• Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.• Menyematkan sikap mengkritik penjajah• Mengkritik raja dan pembesar yang tidak memajukan orang Melayu.

Cara menyebarkan idea menubuhkan madrasah menekankan pendidikan dunia dan akhirat iaitu pendidikan fardu ain/ilmu hisab/bahasa Inggeris madrasah buka peluang pendidikan untuk perempuan menggunakan akhbar/ Majalah

• Al-Imam• Neracha• Edaran Zaman• Pengasuh• Saudara

mengeluarkan risalah dan buku berdakwah

Halangan/Tentangan ditentang oleh Kaum Tua Bagi mereka Islam itu hanyalah akhirat dan fardu ain semata-mata sehingga sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu

mengenai ajaran Islam yang sebenarnya.Gerakan gologan Kaum Muda ini tidak dapat bergerak dengan baik di negeri-negeri

Melayu kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh Kaum Muda.• tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan.• Risalah dan Buku karya Kaum Muda juga dilarang di bawa masuk ke negeri- negeri Melayu.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 25

Page 26: fokus spm 2010

Sumbangan Gerakan ISLAH• Beberapa buah madrasah telah ditubuhkan• Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat• Kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan.

Iktibar perjuangan Kaum Muda kepada genrasi hari ini. Memajukan pendidikan Menguasainilmu dunia dan akhirat Perlu kemahiran Berani member kritikan membina

Memajukan ekonomi dan politik bangsa

Akhbar, Majalah Dan Novel ; Penggerak Kesedaran Kebangsaan Akhbar • Warta Melayu • Lembaga Malaya • Majlis Utusan Melayu• Warta Negara • Fajar Sarawak 

Nama wartawan Zainal Abidin bin Ahmad (Za’aba) Abdul Rahim Kajai Dato’ Onn Jaafar

Akhbar dan Isu yang dibangkitkan 

Sosial/Pendidikan• Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu.• Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan• Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negative seperti memilih kerja dan tidak mahu berusaha• Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak.• Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu• Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris• Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki• Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British.• Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Aspek ekonomi • Kurangkan kemasukan pedagang luar yang mengancam ekonomi tempatan• Galakkan orang Melayu terlibat dalam aktiviti ekonomi• Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka

• Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat• Meminta British mengadakan kampong Khas orang Melayu di Kuala Lumpur

Aspek Politik • Mengkritk British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu• Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu kerana tidak memajukan orang Melayu• Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan.• Menuntut diadakan Malay Administrative ( M.A.S) untuk melindungi orang -Melayu dalam perkhidmatan kerajaan.• Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah -pertubuhan kebangsaan• Menentang tuntutan orang luar terhadap politik tempatan

Majalah Pengasuh • Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif• Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu• Memperluaskan ilmu dalam semua bidang• Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam• Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk

Majalah Guru• Memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak Melayu• Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.• Meniupkan semangat Cinta Negara dan menentang penjajahan• Membaiki taraf hidup orang Melayu• Memajukan bahasa dan sastera Melayu• Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bahasa.• Majalah Bulan Melayu ini telah membincangkan isu-isu berikut:• Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor.• Menggalakkan wanita mendapat pendidikan• Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur• Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.

Novel • Novel-novel yang banyak menyempaikan mesej-mesej kesedaran bangsa ialah :

http://cikgurmy.blogspot.com Page 26

Page 27: fokus spm 2010

• Keris Melaka yang dikarang oleh Ahmad Bakhtiar• Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad• Putera Gunung Tahan oleh Ishak Haji Muhammad• Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurrashid

Keris Melaka Ahmad Bakhtiar• Semangat perjuangan menentang penjajah Barat• Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah• Gunakan Sejarah sebagai ispirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda

Anak Mat Lela Gila- Ishak Haji Muhammad• Semangat anak muda menentang penjajah• Hargai warisan bangsa• Semangat cintakan tanah air• Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan

Melor Kuala Lumpur- Harun Aminurrashid• Emansipasi wanita• Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu• Membuang pandangan negative yang boleh menghalang kemajuan bangsa

Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM )• Persatuan Sahabat Pena Malaya ( Paspam ) telah ditubuhkan pada 7 April 1934, bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu.• berlandaskan sastera, tetapi ia cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan Sarawak.• dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang seperti S.M Zainal Abidin B.A• Membolehkan orang Melayu berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pendapat• menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu.• mendapat sambutan yang hangat• merupakan asas kepada kesedaran perpaduan Melayu.

KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob • bersifat politik• Bersifat radika• anti-penjajah British• Keanggotaan terdiri daripada lepasan MPSI Tanjung Malim,Perak• Menggalakkan pepaduan pemuda melayu• Meningkatkan tahap pendidikan orang melayu

• Semasa pendudukan Jepun KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu• KMM menjadi alat propaganda Jepun dengan membeli akhbar Warta Malaya• Ahli KMM telah mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan

Perkembangan Nasionalisme semasa pemerintahan Jepun Tekanan pemerintah Jepun Dasar pemerintahan ketenteraan kejam Bahasa Jepun bahasa pengantar sekolah Nilai budaya Jepun diperkenalkan Menukarkan nama akhbar kepada Malai Shinbun (Utusan Melayu) Sekat kebebasan bersuara Kebebasan diberi pertubuhan yang menyokong

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Ciri-ciri Negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Wilayah pengaruh• Kawasan tempat tinggal rakyat• Sempadannya diterima umum• Kawsan yang rakyatnya menerima dan memperakuai pemerintahan seorang raja

Kedaulatan• Merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah• Tidak boleh dihadkan mana-mana pihak• Merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah Negara atau pemerintah• Negera berkenaan mempunyai hak mutlak terhadap rakyatnya• Negera itu bebas daripada campurtangan, paksaan, taklukan atau perintah kuasa asing.

Lambang-lambang• Merupakan simbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah Negara.• Bahasa melayu merupakan bahasa kebangsaan• Kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu juga dilambangkan dengan alat regalia, nobat,

http://cikgurmy.blogspot.com Page 27

Page 28: fokus spm 2010

Undang-undang • Untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan.• untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat.• Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.• Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal• Menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang dikalangan anggota masyarakat.• Hukuman ke atas kesalahan jenayah awam, undang-uandang keluarga.• Undang-undang Laut Melaka• Membincangkan perkarta yang berkaitan dengan tatacara pelayaran di laut seperti tanggungjawab pengawal kapal, atur cara pelayaran, perniagaan, bidang kuasa nakhhoda kapal dan hukiman bagi kesalahan jenayah.

Rakyat• Seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah• Mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan• rakyat bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah

Kerajaan• Badan yang diberi kuasa untuk urus pentadbiran, jaga keamanan , pertahan kedaulatan Negara dan jalin hubungan diplomatic dengan negara lain

Warisan Negeri-Negeri Melayu.1. Unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di negeri-negeri Melayu.• Sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu seperti Johor, Perak, dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.• Gelaran sultan kepada pemerintah• Sistem warisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah bapa.• Mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan• Penggunaan bahasa istana• Undang-undang-Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut melaka• Alat-alat kebesaran istana – alat regalia(tengkolok,pending)

2. Sistem Jemaah Menteri di Kelantan bertujuan untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan.• Diamalkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I(1801-1836).• Baginda melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbirannya.• mewujudkan lapan badan Jemaah Menteri.• Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar.• Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing.• Lapan badan Jemaah Menteri itu lalah:

• Jemaah Penasihat Raja - mengurus perkara dan urusan penting yang bukan rahsia.• Jemaah Menteri Istana - mengurus istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh negerikelantan.• Jemaah Menteri Keadilandan Kehakiman - mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman.• Jemaah Menteri Dalam Negeri -Menjaga keamanan negeri.• Jemaah Menteri Luar Negeri-Mengurus dasar dan hal ehwal luar negara.• Jemaah Menteri Perbendaharaan-Mengendali harta benda dan hasil mahsur.• Jemaah Menteri Peperangan-Mengurus pertahanan dan keamanan negeri.• Jemaah Menteri Pentadbiran danPenggimarahan Negeri-Mengurus kemajuan dan pembangunan negeri

3 Sembilan buah daerah dalam Negeri sembilan.• Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi, dan Gunung Pasir.

4. Gelaran tertinggi pemerintah Negeri Sembilan• Gelaran ialah Yang Dipertuan Besar.

5. Unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan di negeri Sembilan• mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih,• Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah iaitu Anak Buah, diikuti oleh Buapak, Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar.• Perlantikan pembesar dibuat oleh Undang, Lembaga, buapak dan Anak Buah• keputusan Yang Dipertuan Besar berdasarkan perundingan dengan Undang.• Luak ditadbir oleh Undang dan mereka dipilih oleh Lembaga.• Undang dipertanggungjawab melantik Yang Dipertuan Besar.• Lembaga dilantik oleh Buapak .• Lembaga berkuasa melantik individu yang layak menjadi Undang.• Buapak merupakan ketua Perut.• Buapak menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah• Setiap anggota Perut dikenali sebagai anak Buah.• Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak• Ini menunjukkan sistem pemilihan pemimpin mempunyai unsur demokrasi.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 28

Page 29: fokus spm 2010

6. Peraturan hidup yang menjadi amalan dalam Adat Perpatih • Kepentingan bersama dalam membuat keputusan.• Semangat gotong-royong, dalam sebarang pekerjaan.• Saling menghormati di antara satu sama lain.• Bermuafakat untuk memilih pemimpin.• Semangat kerjasama antara suku untuk memilih pemimpin.

Peranan Suruhanjaya REID.• Membincang perlembagaan Persekutuan• Menyususn Perlembagaan Persekutuan• Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isu

Isu Suruhanjaya Reido Kerjaan persekutuan yang kuato Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentuo Kedudukan Raja-Raja Melayuo Hak istemewa orang Melayuo Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

Kerakyatan Jus soli• Tuntutan orang dagang• Tidak diterima oleh orang Melayu• Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum• Boleh melemahkan orang Melayu• Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan Persekutuan tanah Melayu• Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka• Agama Islam sebagai agama rasmi PTM• Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan

Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957• Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan• Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri• Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri• Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan• Tiga jenis kerakyatan diwujudkan• Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan• Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan• Tanah Simpanan Melayu dikekalkan• Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan

• Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara• Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara• Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen• Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957• Pakatan murni dicapai• Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan• Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini• Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM• Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah• Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri• Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka• Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan

Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan• Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan• Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah• Sikap bekerjasama• Sentiasa mengutamakan perundingan• Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Langkah-langkah pembentukan Malaysia• Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah serta Brunei untuk menerangkan konsep , tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia• Mengadakan rundingan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak , Sabah dan Singapura• Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan pada Julai 1961.• Mesyuarat JPPK sebanyak empat kali di Jesselton , Kuching Kuala Lumpur dan Singapura• Penubuhan Suruhanjaya Cobbold• Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum (JAK)• Penubuhan MAPHILINDO• Bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa

http://cikgurmy.blogspot.com Page 29

Page 30: fokus spm 2010

Bersatu.• Setiausaha Agung PBB U Thant menghantar perwakilan Malaysia ke PPB membincangkan penubuhan Malaysia.• PBB hantar wakil ( Lawrence Michaelmore) bersama-sama 7 wakil luar meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.• Hasilnya majoriti rakyat bersetuju menyertai Malaysia.

Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) • ditubuhkan pada Julai 1961.• Pengerusi JPPK ialah Donald Stephens.• Peranan JPPK menerangkan tentang gagasan Malaysia.• Mengumpul pandangan penduduk.• Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.• Mesyuarat JPPK sebanyak empat kali di Jesselton , Kuching Kuala Lumpur dan Singapura• Brunei menghantar pemerhati menghadiri tiga mesyuarat terakhir• Ahli JPPK iaitu Tunku Abdul Rahman, Ong Yoke Lin, Khir johari, Lee Kuan Yew, Tun Datu Mustapha Datu Harun

Penubuhan Suruhanjaya Cobbold• Dianggotai oleh Lord Cobbold, Sir Anthony Abell, Sir David Watherton, Dato’ Wong Pow Nee, Tan Sri Ghazali Shafie.• Tujuannya meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malysia.• Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada British.• Menerima memorandom yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan.• Mula menjalankan tugas Februari hingga April 1962.• Jun 1962 mengemukan laporan kepada kerajaan British.• 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong tanpa syarat.• 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong dengan syarat.• Iaitu kepentingan mereka harus dilindungi.• 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak mahukan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum menyertai Malaysia.

Cadangan Suruhanjaya Cobbold• Perlembagaan Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Pesekutuan Tanah Melayu 1948.• Sarawak dan sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresen.• Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

• Jaminan hak dan kedudukan bumiputera.

Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum (JAK)• Ditubuhkan pada Ogos 1962.• Diketuai oleh Lord Landsdowne dan Tun Abdul Razak.• Mereka mengunjungi Sarawak dan Sabah menerangkan penubuhan Malysia.• Mengadakan mesyuarat sebanyak 24 kali.• Bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah kedalam Persekutuan Malaysia.• Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak.

Sebab tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditunda• Laporan daripada PBB tidak dapat disiapkan• Tentangan daripada Indonesia• Tentangan Filipina• Brunei menarik diri pada saat-saat akhir• Tekanan komunis

Kandungan Akta Malaysia• Hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan• Agama Islam agama rasmi Persekutuan , Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan• Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan tetapi Bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh digunakan• Sarawak dan Sabaah diberi kuasa mengawal imigresen dan perkhidmaatan awam• Sarawak memperoleh 24 kerusi , Sabah 16 kerusi Singapura 15 kerusi bagi perwakilan Parlimen• Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat setaraf dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu

Faktor pembentukkan Malaysia o Percepatkan kemerdekaan Sabah,Sarawak ,Brunei dan Singapura serentak dengan Tanahn Melayuo Untuk hadapi ancaman Barisan Sosialis Singapurao Hadapi ancaman Komuniso Proses dekolonisasi British terhadap negeri kecil yang belum membangun.o Meluaskan pasarano Menggalakkan pelaburan.o Mengembangkan industri petanian.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 30

Page 31: fokus spm 2010

o Menggalakkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi.o Memanfaatkan sumber semulajadio Mempelbagaikan sumber negarao Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum disemua negara anggotao Mewujudkan kesepakatan dansemangat setia kawan antara persekutua Tanah Melau, Sabah, Sarawak dan Singapura

Reaksi Indonesia Terhadap Penubuhan Malaysia Soekarno anggap Malaysia sebagai Neokolonialisme Lancar dasar konfrantasi dengan konsep Ganyang Malaysia Serang kapal nelayan Tanah Melayu Lakukan pencerobohan udara Lancar serangan melalui Sabah,Sarawak dan Johor Hantar pengintip

Tindakan Malaysia Hadapi Ancaman Indonesia• Minta bantuan tentera Komanwell• Hantar bantahan rasmi kepada Setiauhasaha Agong PBB• Hantar wakil ke negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga• Mengadakan lawatan ke beberapa buah negara di Afrika yang di ketuai Tun Abdul Razak.• Penubuhan MAPHILINDO

Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan. Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut?

F1 Kemajuan ekonomiF2 Perniagaan F3 PasaranF4 Kestabilan politikF5 Bantuan persekutuanF6 Peluang mentadbirF7 Kemudahan awamF8 PengangkutanF9 Perhubungan

F10 PendidikanF11 Universiti

Mana-mana jawapan munasabah

2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan negara luar iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha menubuhkan Malaysia?

F1 Perpaduan rakyat pentingF2 Sikap matangF3 Mengelak perangF4 Mementingkan diplomasiF5 Melalui meja perundinganF6 Perang menghancurkan negaraF7 Berhati-hati dengan anasir luarF8 Berjuang untuk negaraF9 Semangat patriotisme

F10 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7. SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA.

1. Institusi Raja Berperlembagaan dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ( a ) Konsep Raja Berperlembagaan• Sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi• Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri• Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia.• Yang Pertuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri.

( b ) Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong Mengikut Perlembagaan Malaysia.• Yang di Pertuan Agong mengetuai tiga badan kerajaan iaitu badan perundangan (Legislatif), badan pemerintahan (eksekutif) dan badan kehakiman (Judisiari)• Ketua utama negara• Yang di Pertuan Agong berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen• Yang di Pertuan Agong adalah Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata.• Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu.• ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri,dan negeri yang tiada sultan• Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri.• berkuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri• Berkuasa mengisytiharkan undang-undang darurat• Berkuasa mentauliahkan duta-duta negara

http://cikgurmy.blogspot.com Page 31

Page 32: fokus spm 2010

( c ) Kepentingan Raja Berperlembagaan• tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka hingga kini• memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita• Memberi keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi Raja

Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia?

F1 Melindungi rakyat pelbagai kaumF2 Ketika daruratF3 Melindungi Islam F4 Kebebasan agamaF5 Melindungi hak orang MelayuF6 Melindungi kerakyatan kaum lainF7 Perpaduan kaumF8 Mana-mana jawapan munasabah

2. KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .• Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan• Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri..

( a ) Pengagihan Kuasa Pentadbiran MalaysiaSenarai PersekutuanMemuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya• Hal ehwal luar negeri(hubungan luar)• Pertahanan• Keselamatan dalam negeri• Pentadbiran dan keadilan• Kerakyatan negara• Pilihanraya negara• Kewangan• Perniagaan, perdagangan dan perusahaan• Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan• Jabatan Ukur, penyelidikan• Kerja raya dan tenaga pusat• Pelajaran• Kesihatan• Keselamatan buruh dan sosial• Orang Asli• Hal-hal lain

( b ) Senarai NegeriMengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri sahaja • Undang-undang Islam • Tanah • Pertanian dan perhutanan• Kerajaan Tempatan • Perkhidmatan tempatan • Kerajaan negeri• Hari cuti negeri • Undang-undang negeri

Senarai BersamaSenarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.• Kebajikan social • Biasiswa • Taman Negara • Perancangan bandar dan wilayah • Penjagaan haiwan• Kesihatan dan kebersihan awam • Parit dan tali air• Pemulihan • Hiburan awam • Perhubungan

( 3 ) LAMBANG-LAMBANG NEGARATujuan • simbolkesetiaan terhadap tanah air• Rakyat sanggup berkorban dan kecintaan terhadap tanah air• Rakyat sentiasa bersemangaat• simbol perpaduan• Lambang kemegahan penduduk• Membezakan Malaysia dengan Negara lain• Melambangkan kedaulatan sesebuah Negara• Taat kepada pemerintah

( a ) JATA NEGARA• lambang kemegahan penduduk negara• Lima bilah keris lambang Negeri Melayu Tidak Bersekutu.• Pokok Pinang mewakili negeri Pulau Pinang.• Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka.• 2 ekor harimau melambangkan keberanian.• Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan jata negeri tersebut.• Bulan sabit –agama Islam sebagai agama rasmi

• bintang empat belas gabungan 14 buah negeri Persekutuan.• Empat jalur berlainan warna merujuk Negeri Melayu Bersekutu.• Hitam putih lambang negeri Pahang.• Warna merah dan kuning lambang negeri Selangor.• Warna hitam, putih, dan kuning lambang negeri Perak.• Warna merah, hitam, kuning lambang negeri Sembilan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 32

Page 33: fokus spm 2010

( b ) BENDERA KEBANGSAAN • Menggantikan bendera Union Jack pada tengah malam 31 Ogos 1957• Di cipta oleh Encik Mohamad Hamzah• Bendera Persekutuan dikenali juga Jalur Gemilang.• Warna merah- keberanian• Warna putih –kesucian• Warna biru –Perpaduan• Warna kuning –lambang kedaulatan Raja-raja Melayu• Bulan sabit –lambang agama Islam sebagai agama rasmi• Bintang berpecah empat belas-lambang gabungan empat belas negeri.• 14 Jalur –warna merah dan putih lambang gabungan negeri.

( c ) LAGU KEBANGSAAN.• Sebelum Merdeka lagu kebangsaan ialah ‘God Save the Queen’• Lagu kebangssan negara kita dikenali juga lagu Negaraku yang dicipta pada tahun 1957• Pemilihan lagu dibuat oleh Tunku Abdul Rahman• Asal dari Lagu Terang Bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak• Digubah semula oleh En. Saiful Bahri• Lirik lagu menggambarkan kesetiaan rakyat kepada negara.• Lirik lagu menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan tanah air• Membangkitkan semangat patriotik dan cintakan negara

Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara?

F1 Lambang kedaulatanF2 Semangat patriotismeF3 Cinta akan negaraF4 Perpaduan kaumF5 Taat kepada negaraF6 Pembakar semangatF7 Mana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda, mengapakah hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan denganKerajaan Negeri amat penting?

F1 Menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasinganF2 Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil F3 Mengurangkan perbalahan antara etnik

F4 Menjamin keharmonian dan hubungan baikF5 Toleransi untuk kepentingan bersamaF6 Memudahkan pembangunan ekonomiF7 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

DASAR PENDIDIKAN NEGARA1. Cadangan Laporan Barnes :• semua sekolah vernakular Melayu,Cina dan Tamil dibubarkan • Digantikan dengan sekolah kebangsaan • Pada peringkat sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa Melayu• Pada peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggibahasa pengantar ialah bahasa Inggeris• Tentangan terhadap Laporan Barnes- masy Cina menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat

2 Cadangan laporan Fenn-Wu • Sekolah vernakular Cina terus kekal dan bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan

3 Cadangan Ordinan Pelajaran 1952 : • Dua sistem persekolahan yang guna dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu• Pengajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibubapa • Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris & bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu • Masalah dalam pelaksanaan Ordinan Pelajaran - Tentangan masyarakat Cina , Tentangan masyarakat dan India , kekurangan kewangan dan ancaman komunis

4 Cadangan Penyata Razak : • Penubuhan sekolah umum ( rendah )dan sek jenis umum• g menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar• Sekolah menengah melayu menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar• Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar• Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah

5 Syor/Cadangan Laporan Rahman Talib 1960 • sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan • sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 33

Page 34: fokus spm 2010

• pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan• sek rendah yang gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kapada bahasa Melayu• Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah• Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam • Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar• Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan

7 Kajian Aminudin Baki : • sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan • menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun• memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir sebagai persediaan untuk pasaran kerja• kursus kemahiran yang diajarkan ialah perdagangan , sains rumah tangga , seni perusahaan dan sains pertanian• mata pelajaran wajib adalah seperti yang diajarkan di sekolah menengah biasa

8 Jawatankuasa Kabinet 1974-Objektif penubuhan Jawatankuasa Kabinet 1974 :• menilai pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara • mengenalpasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih

-Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974:• penguasaan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira ( 3M )• kenaikan darjah secara automatik• penekanan terhadap sekolah vokasional• sukatan pelajaran sekolah swasta• bahasa melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan• penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas Perpaduan

-Kesan Laporan Jawatankuasa Kabinet :• pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) 1982• pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM ) 1988• penekanan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

9 Kandungan/ Penekanan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan :• memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu• melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan• melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab , berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri• memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

AKTA BAHASA KEBANGSAANLangkah/Usaha/Cara Memajukan Bahasa Melayu• Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka • Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa• Pelancaran slogan “ Minggu Bahasa “ dan “ Bulan Bahasa • Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Syah • Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 • Menukarkan bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris kepada bahasa kebangsaan Penubuhan Universiti Kebangsaan pada 1977 • bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris • Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990• Syarat lulus bahasa Melayu dalam peperiksaan

Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sejarah penubuhan :• Lahir daripada gagasan Kongres kebudayaan Kebangsaan yan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 1971Tujuan Dasar Kebudayaan digubal : • Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia • Bertujuan memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan • Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan • Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan• Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kerohanian• Mempertingkat kualiti kehidupan seimbang dengan pembangunan sosio ekonomiTiga Prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan :• kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang• unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima• Islam sebagai unsur yang terpenting

SUKAN UNTUK PERPADUAN

http://cikgurmy.blogspot.com Page 34

Page 35: fokus spm 2010

Usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi baru negara kita • penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologi • dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat• aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja• aktivit sukan membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat pada peringkat sekolah, sukan merupakan aktiviti sukan yang digalakkan• Majlis Sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan • Temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) diadakan dua tahun sekali • SUKMA dapat mengeratkan perpaduan antara kaum / hubungan antara negeri 

WAWASAN 2020Maksud Wawasan 2020 :• Merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020• Dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir Mohamad pada 19981

Matlamat wawasan 2020• Menjadikan Malaysia sebuah negara maju industri menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju lain• Menitikberatkan kemajuan bersepadu

Kemajuan Bersepadu untuk menjadi negara maju berteraskan :• perpaduan rakyat• kestabilan politik• ketinggian taraf hidup• kekukuhan nilai moral dan etika• kekukuhan sistem kerajaan• ketinggian maruah bangsa• semangat yakin diri bangsa

Sembilan Cabaran Wawasan 2020 :• Cabaran Pertama :Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu• Cabaran Kedua : Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan• Cabaran Ketiga : Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang• Cabaran Keempat:Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika• abaran Kelima : Mewujudkan masyarakat yang matang , liberal dan bertoleransi• Cabaran Keenam :Membina masyarakat yang maju dan saintifik• Cabaran Ketujuh :Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang• Cabaran Kelapan :Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya• Cabaran Kesembilan : Memupuk dan membina masyarakat makmur

Tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020 • mengekalkan perpaduan• saling memahami dan menghormati • memiliki daya kreatif dan inovatif• bersikap terbuka • bangga dengan apa yang dicapai• menghayati Falsafah Pendidikan Negara • berusaha mengekalkan kemajuan negara • menjadi masyarakat yang berbudaya penyayang

Pada pandangan anda, mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju?

F1 Bantu ekonomi bumiputera F2 Pertanian dagangF3 Usahawan taniF4 Bekalan makananF5 Mengurang importF6 Keselamatan ketika daruratF7 Petani miskin dibantuF8 Mana-mana jawapan munasabah

. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan

dalam kehidupan kita hari ini?

F1 Memajukan diriF2 Pembangunan negaraF3 Sahsiah anak mudaF4 Tuntutan agamaF5 Peluang pekerjaan F6 Pemimpin berwibawaF7 Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan Cita-cita Wawasan 2020?

F1 Ekonomi majuF2 Pendapatan tinggiF3 Kestabilan politikF4 Maruah bangsaF5 Kemajuan ilmuF6 Masyarakat penyayangF7 Agihan ekonomiF8 PerpaduanF9 Mana-mana jawapan munasabah

http://cikgurmy.blogspot.com Page 35

Page 36: fokus spm 2010

Bab 9

Perang Dunia Pertama

Faktor mencetuskan PD1

Negara-negara kecil bersatu

Membentuk negara bangsa yang besar

o Contoh Jerman/Itali

o Menyertai kuasa besar Eropah seperti Britain dan Perancis

o Mendapatkan tanah jajahan

Nasionalisme yang kuat

o Sanggup berperang

o Bagi membuktikan kekuasaan

Berlaku persaingan

o Akibat imperialisme barubagi wujudkan lingkungan pengaruh

Berebut peluang ekonomi

o Mendapatkan bahan mentah

o Memasarkan barangan siap

Pakatan negara Eropah

o Perikatan Kuasa Tenga (PKT)

o Dianggotai Jerman (J) Austria—Hungary (AH) Itali (I) = JAHI

o Pakatan Bertiga (PB)

o Dianggotai Britain (B) Perancis (P) Rusia (R) = BPR

o Mengancam perimbangan kuasa

Pembunuhan Pewaris Takhta AH

o Archduke Franz Ferdinand dan Isteri oleh pengganas Serbia

Peristiwa PD1

Austria disokong Jerman

Isytihar perang terhadap Serbia

Serbia disokong Rusia dan Perancis

Jerman menyerang Peranci s melalui Belgium (negara berkecuali)

Britain yang bermusuh dengan Jerman turut berperang

Meminta bantuan A. Syarikat

Amerka terliba apabila Jerman serang kapal dagang Amerika

Kesan PD1 Politik

o Menamatkan sistem pemerintahan beraja di Eropaho Perjanjian Versailleso Mengubah peta Eropaho Pembentukan negara baru – Poland/Lithuanao Liga Bangsa

Ekonomio Negara berperang alami inflasio Pengangguran tinggio Hutang perang tinggio Perbelanjaan perang yang besaro PB belanjakan US $125 billion/PKT belanjakan US$ 60 billiono Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepuno Britain hilang 1/3 perdagangan luar

Sosialo Banyak nyawa terkorban

Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua?

F1 Kehilangan nyawaF2 Rosak harta bendaF3 Tamadun rosakF4 Kanak-kanak/wanita F5 Perpecahan negara

http://cikgurmy.blogspot.com Page 36

Page 37: fokus spm 2010

F6 Pendidikan terjejasF7 Masyarakat hancurF8 Mana-mana jawapan munasabah

Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengelak perandaripada berlaku?

F1 Patuh undang-undangF2 Hormat negara lainF3 Jadi ahli PBBF4 BerdiplomasiF5 MuafakatF6 Mana-mana jawapan munasabah

[ TEMA 12 - BAB 9 – ESEI]

Tajuk : Blok Dunia / Perang Dingin

Apakah maksud blok dunia ?

F1 Merujuk kepada negara-negara yang sehaluan bersatu dan bertindak bersama untuk Menjaga kepentingan ahli.F2 Blok ini tampil dalam pelbagai bentuk sama ada berdasarkan aspek politik, Ekonom dan geografi.

Berikan sebab berlakunya Perang Dingin.

Berlaku hubungan yang tegang antara USA dan Rusia. .Kudua-dua kuasa cuba kukuhkan kemajuan melalui pengintipan, propaganda dan kegiatan subversif.

Ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Persaingan antara blok kapitalis yang diketuai oleh Amerika dengan blok komunis yang diketuai oleh Siviet Union.

Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpa konflik senjata. Berusaha menyebarkan pengaruh masing-masing di Eropah dan Asia.Tiada berlaku konfrontasi secara langsung antara mereka.

Punca berlakunya Perang Dingin kerana perbezaan fahaman politik dan sosio ekonomi. USA menjadi jaguh demokrasi sementara Rusia jaguh komunis. USA berpegangkan kpd system kapitalis dan Rusia pemiliknegarakan semua harta benda.

Masing –masing cuba menyekatkan perluasan pengaruh. USA meluaskan pengaruh ke Barat dan Rusia ke Timur.

USA wujudkan Pakatan NATO dan Rusia WARSAW. Semasa Perang Korea USA sokong Korea Selatan dan Rusia pula Korea Utara.

Seato diwujudkan bagi menghalang perluasan kuasa komunis di Asia Tenggara.

USA paksa Rusia menarik balik senjata nuclear yang dibekalkan kpd Cuba Perang Dingin ini tamat 1980an

Jelaskan perbezaan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis

Blok kapitalisDari segi politik, Negara Demokratik. Pemilihan kerajaan melalui pilihanraya.Dari segi ekonomi, Peluang perniagaan dan pemilikan persendirian. Dari segi sosial, Kebebasan individu sepenuhnya

Blok KomunisDari segi politik , Pemerintahan oleh dictator. Parti Komunis sahaja diiktiraf.Dari segi ekonomi, Perniagaan dimilikan dan diuruskan oleh kerajaan sahaja.Dari segi sosial, Kebebasan individu dilindungi dan dikawal

Tajuk : Dasar Luar Malaysia

Faktor-faktor asas yang menentukan corak dan arah dasar luar negara Malaysia.Faktor Sejarah,Kelangsungan hubungan perdagangan yang terjalin antara Kesultanan Melayu

Melaka dengan China , India dan kepulauan Melayu.Selepas merdeka , Malaysia meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain.

Kemudian menyertai Komanwel.Ancaman komunis semenjak sebelum merdeka mendorong Malysia

mengamalkan dasar luar yang pro barat.

Faktor Ekonomi.Mengamalkan pasaran bebas. Menjalin hubungan baik dengan semua negara

seperti British dan Amerika . Negara tersebut menjadi pasaran utama.Bagi menggalakan kemasukan pelabur , teknologi dan budaya kerja Jepun dan

Korea, Malaysia memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur.

Faktor Politik.Dasar luar Malaysia menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara

lain.Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat.Faktor GeografiKedudukan Malaysia berhampiran dengan kebanyakan negara di rantau ini.

Mendorong hubungan baik dengan Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan Brunei.Faktor Demografi.Kerana mejoriti penduduk beragama Islam, makan Malaysia menjalin hubungan

baik dengan negara-negara Islam.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 37

Page 38: fokus spm 2010

DASAR Luar MalaysiaTahap pertama, Malaysia mengamalkan dasar pro barat. Ia disebabkan faktor ancaman komunis.

Malaysia memerlukan bantuan ketenteraan dari negara Komanwel seperti British, Australia dan New Zealand.

Malaysia mengadakan perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA).British akan memberi bantuan kepada Malaysia jika diserang oleh mana-mana negara.

Ekoran konfrantasi dan putus hubungan dengan Filipina , Malaysia menyertai Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) DAN MAPHILINDO.

Dari segi ekonomi Malaysia masih bergantung dengan Britain. Malaysia menjadi anggota Blok Sterling. Malaysia menjual bijih timah dan getah. Pelabur Britain juga merupakan pelabur terbesar di Malaysia.

Faktor Kedua,Malaysia berubah dari dasar pro barat kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik

dengan semua negara.Malaysia mengistiharkan konsep ZOPFAN. Malaysia juga menjalin hubungan

diplomatik dengan negara-negara komunis.Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam. Masalah pelarian Vietnam

dapat diatasi.

Faktor Ketiga,Malaysia mengekalkan dasar-dasar pada tahap ke dua. Tetapi penekanan

diberikan kepada kepentingan ekonomi.1982 Dasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan. Bertujuan mengambil dan

menerima nilai-nilai yang baik daripada Jepun dan Korea.Dr Mahathir mempertingkatkan hubungan 2 hala dengan mengadakan lawatan ke

negara Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan.

[ TEMA 12 - BAB 9 – STRUKTUR ]

Tajuk : Dasar Luar Malaysia

(a) Nyatakan faktor-faktor yang menjadi asas dasar luar Malaysia pada tahap pertama.

F1 Ancaman komunis di Asia Tenggara dan dalam negaraF2 Bantuan pertahanan daripada negara-negara komanwelF3 Konfrontasi dengan IndonesiaF4 Terputusnya hubungan dengan FilipinaF5 Keluarnya Singapura daripada MalaysiaF6 Pergantungan Malaysia kepada Britain dalam ekonomiF7 Malaysia adalah blok sterlingF8 Mengharapkan permintaan Britain terhadap bijih timah dan getah

F9 Pelabur Britain menguasai ekonomi Malaysia

(b) Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia ke arah memupuk hubungan luar dengan negara jiran pada tahun 1960-an ?

F1 Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) bersama- sama Thailand dan Filipina pada tahun 1961.F2 Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia pada tahun 1962.F3 Menubuhkan ASEAN bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura.

(c) Berikan sebab-sebab Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali danberbaik dengan semua negara menjelang tahun 1970-an.F1 Kurangnya peranan AMDA (Perjanjian Pertahanan Inggeris – Tanah

Melayu)F2 Kurangnya pengaruh Britain di TimurF3 Pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dengan China

(d) Berikan usaha yang dilakukan untuk memantapkan ekonomi negara melalui dasar luar Malaysia pada tahap ketiga.

F1 Mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara ASEANF2 Memperkenalkan Dasar Pandang ke TimurF3 Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan.F4 Membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri.F5 Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua belah pihakF6 Menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan semua negara.

Tajuk : Pertubuhan Dunia

Komanwel

Contoh negara anggota Komanwel

India Brunei Malaysia Singapura Australia

Syarat menjadi anggota

Negara bekas tanah jajahan British yang merdeka

Terangkan faedah-faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota Komanwel.

Membina semangat setiakawan dikalangan negara anggota. mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 38

Page 39: fokus spm 2010

Memeliharan keamanan dan kedaulatan negara. Membantu menyekat pengaruh Parti Komunis Malaya.

Perjanjian Pertahanan. Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand

Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-negara komanwel. Ketika Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa Konfrontasi.

Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel. Mesyuarat CHOGM ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal kepentingan bersama.

Mengisytiharkan Deklerasi Langkawi yang bersepakat mengawal dan mengatasi pencemaran.

Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar aparteid. Eksport Malaysia ke negara komanwel dikenakan cukai yang rendah.

Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan. Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.

Senaraikan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC);

Terlibat dalam bantuan pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan.

Memberi bantuan kewangan kepada negara Islam kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad.

Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia menyediakan peluang pendidikan. Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas.

Malaysia menjadi perantara Iran-Iraq. F6 Menyelesaikan isu Palestin. Menjadi tuan rumah Persidangan Luar Biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif

keganasan globalMenjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003.

Nyatakan apakah yang anda tahu tentang pertubuhan Negara-negara Selatan

Juga dikenali Negara-negara Dunia Ketiga. Mempunyai banyak persamaan latar belakang ekonominya dan pernah dijajah

Masih bergantung lepada negara maju dalam memasarkan bahan mentah. Tidak mempunyai kepakaran dan modal memproses bahan mentah untuk dijadikan barang siap.

Pergantungan kepada negara maju membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil.

Matlamat pertubuhan ini untuk mengatasi harga eksport bahan mentah. Juga untuk kerjasama ekonomi dan teknikal.

Dato Seri Dr Mahathir mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan 1987. Strateginya menubuhkan Kumpulan 15 atau G15 1989

Sidang kemuncak G 15 yang pertama di Kuala Lumpur 1990. Projek yang dirancang Pusat Pertukaran Data Pelaburan , Teknologi Selatan

Projek lain Sistem Keistimewaan Perdagangan Global. Juga Kemudahan Kredit untuk pembiayaan perdagangan

Apakah yang anda tahu mengenai pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM)

Ditubuhkan 1961 semasa kemuncaknya Perang Dingin. Matlamat utama untuk mengekalkan keamanan dunia

Tidak menyokong blok Barat atau blok Komnis. Malaysia menyertai NAM 1970 setelah perubahan dasar luar

Daripada pro-Barat dan anti Komunis kepada dasar berbaik-baik kepada semua negara.

Prinsip NAM mengelak campurtangan asing dan menghormati kedaulatan sesebuah negara.

Juga menyelesaikan pertelingkahan melalui rundingan dan menhormati hak asasi manusia

Peranan dan sumbangan Malaysia antaranya ; Dalam Sidang Kemuncak Ke-7 di New Delhi, Malaysia membuat usul isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Antartika

Sidang Kemuncak Ke-8 di Harare, Malaysia mencadangan menghapuskan dasar apartied.

Sidang Kemuncak di Belgrade, Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden. Malaysia menjadi tuan rumah Persidangan ke-13 yang membincangkan isu Palestin, isu Iraq dan usaha menghidupkan kembali peranan NAM

Sebab Malaysia tidak menganggotai NAM sebelum 1970. Mengamalkan dasar pro-Barat dan antikomunis Kebencian kepada keganaasan komunis Bergantung kepada pertahanan Biritsh (AMDA) Pergantungan ekonomi kepada Barat Zaman Darurat

Kepentingan Nam walaupun blok dunia sudah berakhir 1989. Elakkan campur tangan asing Hormati kedaulatan negara lain Selesaikan pertelingkahan antara negara melalui rundingan Hormati hak asasi manusia Menjadi badan pendamai Kerjasama ekonomi, politik dan sosial Selesaikan konflik antarabangsa

Negara-negara Selatan/Negara Dunia KetigaNegara AnggotaMalaysia Indinesia Brazil India

Matlamat Meningkatkan kerjasama ekonomi

http://cikgurmy.blogspot.com Page 39

Page 40: fokus spm 2010

Projek X

Mengatasi harga eksport bahan mentah Kerjasama teknikal Tidak bergantung kepada negara maju

Ciri persamaan dan masalah ekonomi Pernah dijajah kuasa Barat Latar belakang ekonomi Bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah Modal kecil Teknologi rendah Tidak ada kepakaran

Tajuk : Globalisasi Apakah yang anda faham tentang konsep di bawah

(a) Globalisasi

bermaksud kepesatan perkembangan teknologi maklumat menjadikan dunia

tanpa sempadan

segala aspek ekonomi dan sosial dapat menyeberangi sempadan dunia dengan

singkat

Contohnya berkaitan modal , tenaga manusia , kemahiran dan nilai

terdapat 2 pandangan berkaitan globalisasi

Pandangan pertama , ia berfaedah kepada pembangunan ekonomi dunia

Pandangan kedua, ia akan meningkatkan jurang ekonomi antara penduduk

bandar dengan penduduk luar bandar atau antara negara maju dengan negara

membangun.

(b)- Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT)

F1 - memerlukan Peralatan TekonologiF2 - ICT merujuk satu kaedah serta peralatan yang membolehkan proses

komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan.F3 - peralatan – komputer , internet dan telefon mudah alihF4 - Faktor pemangkin perkembangan ICTF5 - perkembangan teknologi komunikasiF6 - Kos pengangkutan murahF7 - membina prasarana ICT dengan melancarkan Koridor Raya

MultimediaF8 - Projek Koridor Raya MultimediaF9 - melalui ini kerajaan memulakan e-pendidikan , e-dagang ,

pemasaran tanpa sempadan dan penyiaran digital

(c) K-masyarakat.F1 - iaitu Knowledge Society ( K-masyarakat )F2 - merujuk masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki dan memperkayakan diri dengan pengetahuan.F3 - konsep pembelajaran sepanjang hayatF4 - K-masyarakat dibangunkan melalui bidang pendidikanF5 - usaha dilakukan untuk menyusun semula sistem pendidikanF6 - menubuhkan sekolah wawasan F7 - Tujuan memupuk perpaduan dan meningkatkan daya saingF8 - menubuhkan sekolah BestariF9 - Tujuan memupuk rasa cinta dengan Information technology (IT)F10 - Kurikulum juga diubah suaiF11 - melahirkan pelajar yang kreatif , dinamis , berfikiran kritis dan

analisis.F12 - melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tnggi , bermotivasi

tinggi dan berkemahiran tinggiF13 - matlamat untuk ke arah masyarakat yang maju dan saintifik selari wawasan 2020.

(a) Apakah X ?F1 Koridor Raya Multimedia/Multimedia Super Corridor (MSC

(b) Nyatakan dua tujuan penubuhan X.F1 Untuk memanfaatkan sepenuhnya perkembangan teknologi maklumat.

F2 Melahirkan masyarakat bermaklumat

F3 Mengalakkan penggunaan ICT di kalangan pelajar sekolah

F4 Dapat membangunkan ekonomi Negara berasaskan pengetahuan K-

ekonomi

(c) Berikan empat kawasan yang sudah diwartakan oleh kerajaan sebagai program awal rancangan bertanda x.F1 PutrajayaF2 Cyberjaya F3 Taman Teknologi Malaysia F4 KLIA

http://cikgurmy.blogspot.com Page 40

K – ekonomi

Penyiaran digital

K – masyarakat

Page 41: fokus spm 2010

(d) Nyatakan tiga contoh usaha yang telah dilaksanakan melalui K – masyarakatF1 Sekolah Wawasan untuk memupuk perpaduan F2 Sekolah Bestari untuk memupuk rasa cinta pada IT F3 Kurikulum diubahsuai supaya pelajar kreatif, dinamis serta berfikiran

kritis dan analitis.F4 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) F5 Menyediakan peruntukan yang besar untuk R&D untuk mengalakkan penciptaan baru

Pada pandangan anda, apakah kesan perkembangan globalisasi pada zaman kini?

F1 Jurang antara luar bandar dengan bandarF2 Jurang antara negara maju dengan membangunF3 Menyekat peluang pekerjaanF4 Merendahkan taraf hidupF5 Perkembangan masalah sosialF6 Mewujudkan sikap individualistikF7 Persaingan tidak sihatF8 Penindasan golongan kaya terhadap orang miskinF9 Mana-mana jawapan munasabah

5. Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia sepatutnya menghadapi cabaran globalisasi?

F1 Memajukan prasarana ICTF2 Mengambil peluang dan faedah ICTF3 Mempromosikan penggunaan ICTF4 Memajukan projek Koridor Raya Multimedia F5 Menyediakan e-pendidikanF6 Menjadi warga globalF7 Mengamalkan e-dagang F8 Mana-mana jawapan munasabah

6. Tujuan Warganegara mencapai staus k-ekonomi

Mampu bersaing dengan meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan Teknologi dan industry berasaskan pengetahuan Menjana keuntungan, kemajuan perniagaan, peluang pekerjaan dan perkongsian

pintar

Sumber berharga ialah modal intelek Pekerja berpentahuan Modal intelek adalah hasil kekayaan pengetahuan Semangat serta daya saing yang tinggi Inovasi kunci kejayaan k-ekonomi Dicapai melalui R & D Menggalakkan rakyat menggunakan penemuan baru Meningkatkan tahap kemajuan bangsa Mampu bersaing pada tahap yang lebih tinggi

Usaha membentuk k- masyarakat Membangunkan p rasarana pendidikan Menyusun system pendidikan Malasyia Sekolah wawasan – memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum Sekolah bestari dengan prasarana teknologi maklumat Bagi memupuk rasa cinta terhadap IT Ubah suai kurikulum bagi melahirkan pelajaran kreatif, kritis dan analisis Melahirkan tenaga kerja berpendidikan tinggi Melahirkan masyarakat maju dan saintifik seperti hasrat Wawasan 2020

Persiapan menghadapi globasasi Berpendidikan tinggi Berinovatif dan kreatif Berdaya saing tinggi Mengusai IT Pembelajaran sepanjang hayat Menguasai sains dan teknologi Berkeyakinan tinggi Penyelidikan Peka dengan perkembangan sains teknologi Dinamis dan kritis

=================SELAMAT MAJU JAYA ===========================

http://cikgurmy.blogspot.com Page 41

Page 42: fokus spm 2010

*Tambahan Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah

Lokasi AqabahTerletak di antara Mina dan Mekah

Perjanjian Aqabah Pihak yang terlibat

Kaum Aus dan Khazraj Nabi Muhammad s.a.w

Tujuan perjanjian Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah Ekonomi dikuasai orang Yahudi Memerlukan kepimpinan Rasulullah Mendamaikan masyarakat yang bermusuh

Perjanjian Aqabah 1 (621 M) Perjanjian Aqabah 2 (622 M)

Syarat perjanjian Suku Aus dan Khazraj hendaklah

beriman kepada Allah dan Rasul Berjanji membantu perjuangan Nabi

Muhammad s.a.w Tidak melakukan amalan jahiliah

Syarat perjanjian Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam Mengukuhkan taat setia kepada NM

s.a.w Menjemput baginda dan orang Islam

Makkah berhijrah ke Madinah Sukarela sediakan tempat tinggal Janjikan keselamatan untuk baginda

dan orang Islam Kesediaan pertahankan Islam

Kesan perjanjian Penghijrahan Rasulullah dan umat Islam ke Madinah Pembentuk kerajaan Islam pertama

Rasulullah diiktiraf pemimpin Negara Islam tersebar ke Madinah Umat Islam bertambah Islam disebar dengan aman

HijrahMakna

Perpindahan Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah Bertujuan memperkukuh kedudukan Islam Perjuangan menegakkan kebenaran, meninggalkan keburukan dan kejahatan. Semangat ingin berubah, sikap, cara berfikir dan tingkah laku

Hujah menolak pendapat sejarawan bahawa hijrah satu pelarian Penghijrahan atas jemputan orang Arab Madinah Ketibaan disambut dengan rela dan meriah Diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w dilantik sebagai pemimpin Makkah

Peristiwa Hijrah Pemuda Quraisy mengepung rumah baginda Ali bin Abi Talib mengambil alih tempat tidur baginda Baginda Berjaya melepaskan diri daripada kepungan Menermui Abu Bakar al-Siddiq Menyatakan wahyu Allah supaya berhijrah Bersama Abu Bakar bersembunyi di Qua Thur Asma’ bt Abu Bakar menghantar makanan Amir bin Fuhairah member susu kambing Abdullah bin Abu Bakar mengintip musuh Abdullah b. Arqat sebagai jurupandu Menggunakan jalan selatan menuju Tihamah berhampiran Laut Merah

Kepentingan Hijrah Dakwah tersebar secara aman Islam tersebar luas Menjalinkan hubungan persaudaraan Gelaran Muhajirin kepada orang Islam dari Makkah Sikap toleransi Tolong menolong Menyatupadukan penduduk Madinah Melahirkan kehidupan harmoni Pembinaan masji Quba/Nabawi Masjid tempat beribadat/belajar/pertemuan/akitivti jual beli Menukarkan nama Yathrib = Madinah Takwim Islam

http://cikgurmy.blogspot.com Page 42

Page 43: fokus spm 2010

Sambutan ‘Maal Hijrah’ Penubuhan kerajaan Islam Madinah Nani Muhammad s.a.w ketua Negara Agama Islam cara hidup Sokongan dan pengorbanan para sahabat Peranan wanita dalam hijrah = Asma’ bt Abu Bakar Ketabahan hati baginda Kebijaksanaan strategi perjuangan baginda

Soalan Ramalan Sejarah SPM 2010 ini mengandungi soalan ramalandaripada bab-bab Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

Hanya sebagai panduan

TINGKATAN 4

BAB 1 :1. Tamadun Indus – Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo -Daro– Sumbangan Tamadun Indus2. Tamadun Hwang Ho - Sumbangan dalam bindang sains dan teknologi

Bab 2 :- Kemajuan perbandaran tamadun India- Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian

Bab 3 :- Cara-cara penyebaran Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara- Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran

Baca lagi untuk soalan target/ramalan >

Bab 4 :- Hijrah- Tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w dan cara mengatasinya- Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad s.a.w

Bab 6 :- Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah dalam bidang pentadbiran- Sumbangan Abassiah dalam bidang ilmu pengetahuan

Bab 7 dan 8 :- Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara- Kesan kedatangan Islam terhadap pentadbiran

- Pengaruh Islam dalam pendidikan di Tanah Melayu- Pengaruh Islam dalam perdagangan dan nilai-nilai masyarakat

Bab 9 :- Zaman Gelap- Penjajahan dan penerokaan

Bab 10 :- Undang-undang Tanah/Akta Tanah- Kemasukan buruh/imigran- Perbandaran

TINGKATAN 5

Bab 1 :- Faktor-faktor perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara- Perkembangan nasionalisme Tahap 1 dan Tahap 2 di Filipina,Indonesia,dan Thailand- Sistem birokrasi di Filipina dan Indonesia

Bab 2 :- Gerakan Islah- Isu/tema akhbar dan majalah- Persatuan-persatuan Melayu

Bab 3 :- Ciri-ciri negara bangsa di Melaka- Warisan Kesultanan Melayu di Perak,Pahang dan Johor- Undang-undang Tubuh Terengganu- Sistem Jemaah Menteri di Kelantan- Sistem pemerintahan Negeri Sembilan

Bab 5 :- Suruhanjaya Reid

Bab 7 :- Lambang-lambang ,Bendera Malaysia,Jata Negara,Lagu Negaraku- Raja berpelembagaan,Peranan Yang Di-Pertuan Agong- Proses penggubalan perlembagaan- Badan perundangan (Dewan Rakyat/Dewan Negara) / Badan Eksukutif

Bab 8 :- Rancangan Malaya Pertama dan Kedua- Penyata Razak- Penyata Rahman Talib/Laporan Jawatankuasa Kabinet

http://cikgurmy.blogspot.com Page 43

Page 44: fokus spm 2010

- Wawasan 2020- Lambang-lambang,Bendera,Jata Negara,Bahasa Melayu

Bab 9 :- Perang Dunia Pertama/Dasar Luar Malaysia- OIC- KOMANWEL- Globalisasi/K-Masyarakat

http://cikgurmy.blogspot.com Page 44