trial spm mped 2010

of 25 /25
Kod Pemeriksa: Bahagi an Soalan Skor A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 1 2 3 C 1 2 Jumlah 7109/1 Menservis Peralatan Nama : Elektrik Domestik Kertas 1 Angka Giliran : Sept 2010 2 ½ jam SMK TUN TIJAH, MELAKA ---------------------------------------------------- PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 TINGKATAN 5 MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalm kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. [Lihat halaman sebelah

Author: jurina07

Post on 05-Jul-2015

504 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 Sept 2010 2 jam

Nama : Angka Giliran :

SMK TUN TIJAH, MELAKA ---------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 TINGKATAN 5 MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit

Kod Pemeriksa: Bahagian Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 Jumlah Skor

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalm kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. Kerja mengira hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 4. 2.

A

B C

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. ________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah

SULIT

2

7109/1

BAHAGIAN A Jawab semua soalan

1. Anda telah menggunakan meter pelbagai untuk mengukur nilai perintang. Pilih manamana empat dan tandakan () julat mengukur perintang yang betul serta (X) julat yang salah dalam ruang jawapan. Nilai Perintang Bacaan Meter Julat Ukuran Ruang Jawapan

X 10

X 1000

X 100

X 10

X1

Skor 5 4 3 2 1

[ Skor : 5 ]

SULIT 2. Anda telah membuat projek

3 kord penyambung tambahan

7109/1 dengan membuat

penyambungan palam tiga pin 13A dengan dua soket alir keluar seperti Rajah 1 di bawah. Berdasarkan pengalaman anda, lengkapkan sambungan kord penyambungan tambahan dan palam 3 pin 13A di bawah dengan melakar sambungan setiap kabel dengan betul.

Rajah 1

Skor 5 4 3 2 1

SULIT 3.

4

7109/1

Rajah 2 di bawah menunjukkan satu litar pendawaian 2 lampu dikawal oleh 1 suis sehala. Anda pernah melakukan ujian penebatan pada pendawaian tersebut dengan menggunakan penguji tebatan. Lakarkan sambungan penguji tebatan dan kabel yang perlu diuji pada rajah pendawaian di bawah untuk tiga ujian tersebut. UJIAN 1

UJIAN 2

UJIAN 3

Skor 5 4 3 2 1

Rajah 2 [ Skor : 5 ]

SULIT

5

7109/1

Rajah 3 4. Anda telah menyambung dan menguji pengubah seperti Rajah 3. Pilih mana-mana empat pengujian dan padankan pasangan tamatan penyambungan pengujian dengan melakar pada ruang yang disediakan. Aktiviti Pengujian (a) Menguji voltan keluaran 12V (b) Menguji voltan masukan 240V (c) Menguji voltan keluaran 24V (d) Menguji litar pintas (e) Menguji voltan keluaran Sambungan E D D A A F F E B C [ Skor : 5 ]Skor 5 4 3 2 1

Intel Pentium4

Sudut pin-1

SULIT

6

7109/1

Rajah 4 5. Rajah 4 menunjukkan pandangan bawah sebuah Unit Pemprosesan Pusat /CPU (Central Processing Unit). Hazim telah memasang CPU ini pada papan induk komputernya. Tuliskan turutan yang betul bagi prosedur pemasangan CPU itu supaya komputer Arif dapat berfungsi dengan baik. Ruang Jawapan

Prosedur memasang CPU Kenalpasti sudut pin-1 pada soket CPU. Sudut pin-1 ialah sudut yang bersebelahan dengan hujung tuas pengunci bila tuas diturunkan. Kenalpasti lokasi soket CPU pada papan induk. Naikkan tuas pengunci (locking lever) ke kedudukan tegak supaya lubang-lubang pada soket dibuka. Kenalpasti lokasi soket RAM pada papan induk. Tekan skru ke bawah untuk menetapkan klip penahanan pada slot. Kenalpasti tuas pengunci yang terletak di tepi soket CPU. Tempatkan CPU pada soket. Laraskan kedudukan CPU. Turunkan tuas pengunci untuk mengunci CPU pada soket.

Skor

[ Skor : 5 ]

5 4 3 2 1

SULIT

7

7109/1

6. Anda ingin menggunakan pembakar roti seperti dalam Rajah 5. Nomborkan langkahlangkah kendalian alat tersebut dalam ruangan jawapan yang disediakan di bawah mengikut urutan yang betul.

4

6

1

5 2 3

Rajah 5

7

RUANGAN LANGKAH KENDALIAN Masukkan roti Onkan suis soket alir keluar Tekan suis jumpelang Laraskan tombol pemilih suhu Masukkan palam 3 pin ke soket alir keluar Cabut palam 3 pin dari soket alir keluar Offkan suis soket alir keluar [ Skor : 5 ]Skor 5 4 3 2 1

JAWAPAN

SULIT

8

7109/1

Rajah 6 7. Anda telah membuat projek litar kawalan cahaya seperti Rajah 6. Tandakan ( ) bagi simbol yang betul dan (X) pada simbol yang salah bagi setiap komponen bergambar di bawah ini. Komponen a) X Simbol Ruang Jawapan Komponen d) Simbol Ruang Jawapan

b)

e)

c)

f)

Skor 5 4 3 2 1

[ Skor : 5 ]

SULIT

9

7109/1

Rajah 7 8. Anda telah membuat pengujian penebatan seperti dalam Rajah 7 di atas. Berdasarkan pengujian yang anda lakukan, tandakan () bagi lima langkah-langkah pengujian yang betul dalam ruang jawapan di bawah. Langkah-langkah pengujian Pastikan jarum penunjuk pada pada skala M Sambungkan kuar berklip pada terminal bumi (E) dan kuar lid penguji pada terminal hidup (L) Sambungkan kuar merah pada terminal positif dan kuar hitam pada terminal negatif Setkan suis kuasa pada 500V /1000V Setkan suis pemilih pada julat Volt DC Sambungkan kuar lid penguji pada tamatan E dan kuar berklip pada tamatan N Uji antara tamatan L dengan badan(body) motor Uji antara tamatan E dengan tamatan L Ruangan Jawapan

SULIT

10

7109/1

Skor 5 4 3 2 1

[ Skor : 5 ] 9. Rajah 8 menunjukkan litar skematik kawalan cahaya yang telah anda lukis. Lakar semula litar itu dalam bentuk litar bergambar dengan menyambung komponen di bawah.

Rajah 8 [ Skor : 5 ]

SULIT

11

7109/1

Skor 5 4 3 2 1

10.

Rajah 9 menunjukkan port keluaran sebuah komputer yang telah anda pasang. Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan peralatan atau aksesori yang sesuai untuk dihubungkan pada port berkaitan.

SULIT

12

7109/1

Rajah 9

Port A B C D E F G Pencetak USB

Peralatan / Aksesori

Skor

[ Skor : 5 ]

BAHAGIAN B Jawab semua soalan 1. Sebuah mesin pengadun terhenti secara tiba-tiba ketika sedang digunakan. Anda dikehendaki: a) Mengesan kemungkinan kerosakan yang berlaku b) Menyenaraikan langkah membaik pulih kerosakan tersebut daripada aspek berikut: (i) Bekalan kuasa (ii) Fius (iii) Sambungan kabel (iv) Motor (v) Litar pintas [Skor: 10]

5 4 3 2 1

SULIT

13 Ruang Jawapan

7109/1

a) Kemungkinan kerosakan ................................... ..... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .....Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SULIT

14

7109/1

................................... ..... b) Langkah-langkah membaik pulih kerosakan ................................... ..... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .... ................................... .....

SULIT

15

7109/1

................................... ..... ................................... ..... ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........... [ Skor :10 ] 2. Sebuah kipas siling di sebuah kelas Tingkatan Tiga di sekolah anda didapati tidak berfungsi apabila suis dihidupkan. Pengetua sekolah telah mengarahkan anda untuk membaiki kipas tersebut. Berdasarkan pengalaman anda, terangkan langkah-langkah untuk mengesan dan membaik pulih kipas siling tersebut. Ruang Jawapan Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SULIT

16

7109/1

[ Skor :10 ] 3. Hafiy ingin memasang dan menjual sebuah komputer. Dia telah mendapat sebut harga perkakasan komputer daripada tiga pembekal yang berlainan. Sebut harga perkakasan adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah:Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SULIT Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Perkakasan

17 Pembekal A (RM) 550.00 200.00 150.00 175.00 220.00 80.00 90.00 450.00 15.00 25.00 20.00 40.00 30.00 17.00

7109/1 Pembekal B (RM) 600.00 150.00 220.00 180.00 190.00 50.00 100.00 400.00 20.00 22.00 20.00 50.00 28.00 18.00 Pembekal C (RM) 650.00 180.00 175.00 175.00 200.00 60.00 75.00 400.00 12.00 30.00 20.00 60.00 25.00 15.00

Intel CPU Centrino RAM DDR 256MB Papan Induk Pemacu Cakera Keras 40GB Pemacu CD-ROM DVD Pemacu Cakera Liut Tower Casing Monitor LCD 15 Tetikus Optik Papan Kekunci Pembesar Suara Pengatur Voltan AVR Kabel IDE Kabel Kuasa (CPU dan Monitor)

Ruang Jawapan Hitung: (a) Jumlah kos perkakasan yang paling minimum antara ketiga-tiga pembekal. Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Perkakasan Intel CPU Centrino RAM DDR 256MB Papan Induk Pemacu Cakera Keras 40GB Pemacu CD-ROM DVD Pemacu Cakera Liut Tower Casing Monitor LCD 15 Tetikus Optik Papan Kekunci Pembesar Suara Pengatur Voltan AVR Kabel IDE Kabel Kuasa (CPU dan Monitor) JUMLAH (RM)

Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

(b) Kos keseluruhan sebuah komputer daripada pembekal termurah sekiranya kos upah ialah RM1000.00 dan kos overhead ialah RM50.00.

SULIT

18

7109/1

(c) Kos jualan sebuah komputer jika sekiranya keuntungan adalah sebanyak 20% daripada kos keseluruhan.

Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[ Skor :10 ] BAHAGIAN C Jawab semua soalan

SULIT

19

7109/1

1. Anda baru sahaja menamatkan pengajian dalam bidang elektrik dan bercadang hendak membuka bengkel menservis peralatan elektrik. Cadangkan bagaimana anda merancang bagi memulakan perniagaan tersebut.

Ruang Jawapan

SULIT

20

7109/1Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[ Skor :10 ] 2. Anda telah membuka sebuah kedai yang menyediakan kemudahan Internet. Dalam masa tiga bulan pertama didapati jumlah pelanggan semakin meningkat sehingga ada pelanggan yang terpaksa menunggu lama untuk mengakses Internet. Dengan bantuan lakaran ruang susun atur, cadangkan bagaimana anda hendak mengatasi jumlah pelanggan yang semakin bertambah sedangkan ruang niaga dan peralatan yang anda miliki terhad. [ Skor :10 ] Ruang Jawapan

SULIT

21

7109/1

Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SULIT

22

7109/1

[ Skor :10 ]Skor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1