spm wp addmath p1 2010

Upload: tanwooichoong

Post on 10-Apr-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 SPM WP Addmath P1 2010

  1/24

  SULIT

  3472/1

  Matematik Tambahan

  Kertas 1,

  Sept. 2010

  2 Jam

  Percubaan SPM

  Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya

  Bersama

  Majlis Pengetua-pengetua

  Sekolah Menengah Malaysia (MPSM)

  Wilayah Persekutuan Putrajaya

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  MATEMATIK TAMBAHAN

  Kertas 1

  Dua jam

  1. Tuliskan nama dan tingkatan anda padaruang yang disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalamdwibahasa.

  3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului

  soalan yang sepadan dalam bahasaMelayu.

  4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhanatau sebahagian soalan sama ada dalam

  bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca maklumat dihalaman belakang kertas soalan ini.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh

  1 2

  2 3

  3 34 3

  5 3

  6 3

  7 3

  8 3

  9 4

  10 4

  11 4

  12 4

  13 4

  14 315 2

  16 3

  17 4

  18 3

  19 3

  20 3

  21 3

  22 3

  23 3

  24 4

  25 3

  Jumlah 80

  Nama : ..

  Tingkatan :.

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 • 8/8/2019 SPM WP Addmath P1 2010

  2/24

  SULIT 2 3472/1

  BLANK PAGE

  HALAMAN KOSONG

 • 8/8/2019 SPM WP Addmath P1 2010

  3/24

  SULIT 3 3472/1

  The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are theones commonly used.

  Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi

  adalah yang biasa digunakan.

  ALGEBRA

  1a

  acbbx

  2

  42 = 8

  a

  bb

  c

  ca

  log

  loglog =

  2 am x an = a m + n

  3 am an = a m n

  4 ( am )n = a m n

  5 nmmn aaa logloglog +=

  9 Tn = a + (n 1)d

  10 [ ]dnan

  Sn )1(22

  +=

  11 Tn = arn 1

  6 nmn

  maaa logloglog = 12

  ( ) ( )1,

  1

  1

  1

  1

  =

  = rr

  ra

  r

  raS

  nn

  n

  7 log a mn = n log a m 13 1,

  1