ds pend jasmani thn 2

Download Ds Pend Jasmani Thn 2

If you can't read please download the document

Post on 15-Nov-2015

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dokumen standard pendidikan jasmani tahun 2

TRANSCRIPT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN DUA

2011DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011

Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

K A N D U N G A NBil.PerkaraMuka Surat1.Kandunganiii2.Rukun Negarav3.Falsafah Pendidikan Kebangsaanvi4.Pendahuluan15.Matlamat16.Objektif27.Fokus Mata Pelajaran28.Organisasi Kandungan39.Cadangan Agihan Masa510.Aspek 1611.Aspek 21112.Aspek 31513.Aspek 41614.Aspek 518

iii