draf jadual exam a112

Download Draf Jadual Exam A112

Post on 19-Jul-2015

77 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 1 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 04/06/2012 MON

Time/Session 09:00 AM 1

Sub-Session AMB3013 STM1013/ATM3013 BAK1013/BAK3013 BAK3032 BAL3093/BAL3113 BAS2013/BAS3013 BCK3073/BCW4013 BCK1013/BCS3013 BIT1023/BIK3023 BIT2263/BIL3023 BIL3053 BIL1063/BIL3103 BIR4103 BIR3203/BIS3053 BIU3032 BSK3023 BSK3033 BSP3013/BST4093 BSP3025 BST1103/BSS3013 BTP3033 BTS3023

Course Arranging II Sejarah dan Apresiasi Seni Tari Maharat al-Kitabah Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus Kebudayaan dan Kesusasteraan Arab Penulisan dan Berwawancara Lanjutan Sejarah Kesusasteraan Cina Reading Skills Linguistics for ESL Teachers Discourse Analysis English Phonetics and Phonology Issues in Teaching and Learning of Literature A Survey of British and American Literature English Language 3 Produk, Pengeditan dan Pemasaran Karya Sastera Keterampilan Penulis Aplikasi Komputer dalam Kesusasteraan Melayu Kaedah Pengajaran Tulisan Jawi Sejarah Kesusasteraan Melayu Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil di Sekolah Menengah Kesusasteraan Tamil Malaysia

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 2 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule

Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana MudaDate 04/06/2012 MON Time/Session 09:00 AM 1 Sub-Session HCV4013 HIQ3083 HNH2012 LSD2043/HSD3013 LSM1023/HSM3013 KAA3043 KAL3033 KBC3043 KBD3063 KBK3083 KBL3063 KBP2043 KKD3023 KKP3033 KKT4053 KRJ1013/KRJ3013 KSF3603 MTC2023/MCC3033 MTC3013/MCC3043 MTM2033/MMD3013 MRE3014 MTP2023 Course Keselamatan Negara dan Globalisasi Interaksi dengan Al-Quran dan Sunah TITAS Eropah : 1500 - 1800 Malaysia: Melaka Hingga Negeri-negeri Melayu Baru Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak Keupayaan Kognitif dan Kepelbagaian Kecerdasan Kod Tangan I Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Literasi Braille I Pengajaran Matematik dan Sains Dalam Pendidikan Khas Penyelewengan Sosial dan Delinkuensi Remaja Etika dalam Kaunseling Pengurusan Keluarga Pendidikan Jasmani dan Sukan Psikologi Forensik Computer Aided Design I Computer Aided Design II Pangkalan Data Multimedia Estetika Reka Bentuk Teori & Perkaedahan P & P Dalam Teknologi Maklumat

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 3 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 04/06/2012 MON

Time/Session 09:00 AM 1

Sub-Session PAF2013/PAF3033 PAM4013 PEG2023/PEG3013 PEA1053/PET3033 QJS2093/QCU3043 QCU3073 QPJ1014/QJU3014 QJU3023 QSK3053/QKU3073 QSU3093 SBB3033/TBM4013 TBZ2023/SBC3033 SFT3033/TFA3033 TFA1024/SFU3054 TKA3013/SKA3023 SKF3023 SKU3033/TKU2033 TMK2043/SMN3043 TMK3103/SMQ3073 VAC3033 VCD3073 VCF3013

Course Perakaunan Kewangan I Isu-Isu Perakaunan Pengurusan Ekonomi Pembangunan Makroekonomi Teknologi Kejurulatihan Pergerakan Fisiologi Manusia Pelaziman Fizikal Kawalan Dan Pembelajaran Motor Kecederaan dan Rehabilitasi Sukan Teori dan Amali Latihan dan Suaian Fizikal Prinsip-prinsip dalam Mikrobiologi Animal Morphology and Histology Mechanics Physics II Instrumentation Analytical Chemistry Physical Chemistry II Environmental Chemistry Ordinary Differential Equations Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations Tanaman Ladang Pembuatan Pakaian Lelaki Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 4 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 04/06/2012 MON

Time/Session 02:30 PM 2

Sub-Session SMP2202/AMM3062 BDP3013 BML1143/BMK3033 BST2153/BSK3013 HCW3023 LMS1023/HMS3023 LNK2023/HNU3023 KKC3023 KRP1013/KRP3013 MSL3042 MSL3062 MTS1013/MTS3013 MTS2013/MTS3023 PAT3033 PPS3013/PPB3113 QJS2083/QCM3013 VEE3013 VET3073

Course Composition Bahasa Kadazandusun dalam Kurikulum Sekolah Menengah Keterampilan Membaca Drama dan Amali Seni Lakon Tadbir Urus Negara Institusi Keluarga, Sekolah dan Pendidikan Moral Sistem Undang-undang Malaysia Kaunseling Kerjaya Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah Sejarah Seni Dunia Sejarah Seni Tampak Malaysia Pengaturcaraan Berstruktur Struktur Data Pencukaian Sistem Maklumat Pengurusan Pengurusan Kejurulatihan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Lukisan Kejuruteraan Teknik Arranging I Al-Balaghah Retorik Bahasa Cina Pragmatik

05/06/2012 TUE

09:00 AM

3

AMM3102 BAS2023/BAS3023 BCB2033/BCL3053 BCL3073

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 5 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 05/06/2012 TUE

Time/Session 09:00 AM 3

Sub-Session BIL3063/BIL3073 BIL2083/BIL3083 BIL1023/BIL3093 BIP3013 BIT4152 BML3092 BST1133/BSS3043 BST1263/BSS3053 BTP3073 HCW4013 LIA2023/HIA3033 HNR3013 HNS2012 HNT3013 LSI2053/HSI3013 KAA1013/KAA3013 KAA2023/KAA3023 KAC3013 KBK3033/KBK1053 KBK1033/KBK3043 KBL3023 KBP3043

Course Syntax and Morphology Sociolinguistics in ESL Context Second Language Acquisition Computer Assisted Language Learning (CALL) Current Issues in English Language Use Analisis Wacana Kajian Manuskrip Melayu Prosa Melayu Media dan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Perlembagaan dan Kewarganegaraan Pemikiran Islam Semasa Kaedah Kuantitatif Hubungan Etnik Teori Pengajian Malaysia Islam di Asia Barat Abad ke - 19 Hingga 20 Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak Bimbingan Tingkah Laku Kanak-kanak Penyaringan Kanak-Kanak Istimewa Intervensi Awal Kanak-kanak dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku dalam Pendidikan Khas Literasi Braille II Kurikulum dan Penaksiran Murid Bermasalah Pembelajaran

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 6 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 05/06/2012 TUE

Time/Session 09:00 AM 3

Sub-Session KKT3053 KRK3013 KSG3603 MTT3013/MCT3033 MTM1022/MMA3022 MTD2013/MTD3033 MTP3013 PEA4023/PEG3053 PEA2053/PEQ3013 PFM3023/PFM3022 PPB1013/PPB3033 PPI3103 QCU3053 QKU3123 SBF3013/TBF3013 TBS4013/SBS3013 TBT3013/SBT3013 TBG2013/SBU3033 SFT3043/TFA2053 SKO3033 TKU2023/SKU3043 TMC3083/SMQ3043

Course Perkembangan Personaliti Kaunseling Sekolah Etika, Isu Semasa dan Lanjutan Topik Dalam Psikologi Teknologi Pembuatan Animasi Sistem Pangkalan Data Kaedah Penyelidikan Ekonomi Monetari Ekonomi Matematik Pengurusan Kewangan Peribadi Pengantar Pengurusan E-Commerce Asas Sains Kejurulatihan Sukan Rehabilitasi Saintifik dalam Kecederaan Sukan Physiology Biostatistics Biotechnology Genetics Modern Physics Organic Chemistry II Polymer Chemistry Linear Programming

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 7 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 05/06/2012 TUE

Time/Session 09:00 AM 3

Sub-Session TMS3033/SMS3033 SMU0013 TMU3033/SMU3033 VAA3023

Course Statistical Methods and Its Applications Mathematics For Special Purposes Mathematics for Sciences Akuakultur Music Appreciation Tonal Harmony I Sejarah Perkembangan Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Kadazandusun Asas Kewartawanan Kaunseling Penyalahgunaan Dadah Kaunseling dalam Islam Pengaturcaraan Web Estetik Estetika Seni Visual Undang-Undang Perniagaan Pendidikan Pengguna Pengurusan Ternakan Servis Automobil dan Motosikal Popular Music Asas Terjemahan : Teori dan Amali Kajian Antara Budaya Arab-Melayu Islam Aplikasi Komputer dalam Bahasa Cina Kesusasteraan Cina Moden

02:30 PM

4

SMP1052/AMM3012 SMT2592/AMM3042 BDS3023 BMP3222/BMK3052 KKD3043 KKP1032/KKP3032 MTM1013/MMS3013 MSL3032 MSL3082 PPB2043/PPB3133 PPC3013 VEK3033 VET3106

06/06/2012 WED

09:00 AM

5

SMP2542/AMM3122 BAT2013/BAL3133 BAS3053 BCP3043 BCK1023/BCS3063

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 8 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 06/06/2012 WED

Time/Session 09:00 AM 5

Sub-Session BCS3113 BIT1033/BIK3033 BIP3043 BIR3083 BMP3093 BSK3063 BST4183/BSS3073 BTL3023 LGF2053/HGF3033 LGM2033/HGM3033 LIQ2023/HIQ3033 LMF1013/HMF3023 LMK3013/HMN3023 LMK2033/HMP3023 HNH3023 KBC3013 KBD3023/KBD3033 KBK1013/KBK3073 KBL3033 KSP3203 MTA2013/MCU3023 MES3033

Course Teks Sastera Mahua Writing Skills Reflections in Classroom Practice Storytelling in the Classroom Aplikasi Komputer dalam Bahasa Melayu Keterampilan Kesusasteraan Melayu Tradisional Kesusasteraan Melayu dalam Pembinaan Modal Insan Pengantar Tatabahasa Tamil Prinsip - Prinsip Geomorfologi Geografi Penduduk Kajian Teks Al-Quran dan Hadith Akhlak Islam Etika dan Undang-Undang Bimbingan Pembangunan Insan Perkembangan Aliran Pemikiran Politik di Malaysia Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Kanak-kanak Berkeperluan Khas Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Personaliti Teknologi Automasi Metod Formal

Universiti Pendidikan Sultan IdrisReport ID : PQR030Page : 9 of 20 Date : 20-APR-2012 08:19 AM

Exam Schedule Draf Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2011/2012 Ijazah Sarjana Muda

Date 06/06/2012 WED

Time/Session 09:00 AM 5

Sub-Session MTP1013/MMP3013 MMV3023 MSP3063 MTD1012/MTD3062 MTE3013 MTR2033/MTN3013 PAM3023 PPB2052/PPB3012 PPU1023