jadual exam uitm 2013

36
UNIT PEPERIKSAAN BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KELANTAN KAMPUS MACHANG TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULAN JUMLAH PELAJAR BILIK PEPERIKSAAN 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021A 19 A201 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021B 15 A201 34 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021C 17 A202 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021D 19 A202 36 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021E 24 A203 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021F 17 A203 41 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021G 21 A204 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021H 13 A204 34 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1123A 24 A205 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1123B 15 A205 39 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1123C 28 A206 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1124A 4 A206 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1133A 11 A206 43 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1183A 13 A207 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1183B 13 A207 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1184A 11 A207 37 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AM1103A 28 D399 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AM1103B 30 D399 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AM1103C 26 D399 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1CS1113A 20 D399 27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1CS1133A 26 D399 130 JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR : MAC 2013 (20132) DIPLOMA - (KUMPULAN A) (EDISI PELAJAR) JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL JUMLAH KECIL Page 1 of 36

Upload: ariff-putera

Post on 13-Apr-2015

110 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

Jadual Exam UiTM 2013

TRANSCRIPT

Page 1: Jadual Exam UiTM 2013

UNIT PEPERIKSAAN

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN KELANTAN

KAMPUS MACHANG

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021A 19 A201

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021B 15 A201

34

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021C 17 A202

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021D 19 A202

36

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021E 24 A203

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021F 17 A203

41

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021G 21 A204

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL011 D1PD0021H 13 A204

34

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1123A 24 A205

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1123B 15 A205

39

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1123C 28 A206

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1124A 4 A206

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1133A 11 A206

43

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1183A 13 A207

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1183B 13 A207

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AD1184A 11 A207

37

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AM1103A 28 D399

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AM1103B 30 D399

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AM1103C 26 D399

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1CS1113A 20 D399

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1CS1133A 26 D399

130

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR : MAC 2013 (20132) DIPLOMA - (KUMPULAN A)

(EDISI PELAJAR)

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 1 of 36

Page 2: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113A 17 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113B 16 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113C 14 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113D 25 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113E 30 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113F 33 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1113G 19 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1123A 30 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1123B 21 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1123C 24 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1123D 28 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1123E 32 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1BM1123F 26 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT140 D1BM1191D 1 DEWAN PROFESIONAL

316

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103A 29 D211

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103B 22 D211

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103C 24 D211

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103D 29 D211

104

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103E 29 D212

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103F 27 D212

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1IM1103G 27 D212

83

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AC1103A 23 D213

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AC1103B 23 D213

27/03/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL311 D1AC1103C 18 D213

64

961

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 2 of 36

Page 3: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106A 21 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106B 31 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106C 25 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106D 21 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106E 25 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106F 19 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106G 23 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AC1106H 11 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1124A 18 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1124B 20 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1124C 17 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1124D 21 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1134A 20 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1134B 23 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1134C 15 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1184A 15 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1184B 20 DEWAN PROFESIONAL

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AD1184C 12 DEWAN PROFESIONAL

357

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116A 26 D211

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116B 27 D211

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116C 30 D211

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116D 29 D211

112

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116E 25 D212

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116F 34 D212

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1116G 29 D212

88

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AM1104A 25 D213

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AM1104B 30 D213

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1AM1104C 26 D213

81

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126A 27 A201

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126B 32 A202

59

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126C 25 A203

25

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126D 24 A204

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126E 24 A205

48

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126F 29 A206

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126G 24 A207

53

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1BM1126H 26 A301

26

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 3 of 36

Page 4: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1CS1105A 29 D399

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1CS1105B 3 D399

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1CS1115A 13 D399

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1CS1135A 10 D399

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1IM1105A 31 D399

27/03/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ENT300/ETR300 D1IM1105B 25 D399

111

960

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AC1101A 26 A201

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AC1101B 32 A202

58

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AM1101A 22 A203

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AM1101B 32 A204

54

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AM1101C 23 A205

23

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AM1101D 27 A206

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1111A 34 A207

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1111B 30 A301

91

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1111C 29 A302

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1111D 25 A303

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1191A 33 A304

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1191B 24 A305

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1191C 31 A306

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1BM1191D 30 A307

172

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1IM1101A 37 D211

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1IM1101B 35 D211

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1IM1101C 33 D211-D212

105

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1IM1101D 35 D212

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1IM1101E 34 D212

69

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AD1121A 23 D399

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AD1121B 18 D399

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AD1131A 9 D399

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AD1131B 9 D399

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1AD1181A 16 D399

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1CS1101A 23 D399

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BEL120 D1CS1431A 28 D399

126

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS200 D1BM1125A 17 D213

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS200 D1BM1125B 17 D213

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS200 D1BM1125C 17 D213

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS200 D1BM1125D 27 D213

78

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

Page 4 of 36

Page 5: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS200 D1BM1125E 30 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104A 29 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104B 16 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104C 27 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104D 19 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104E 12 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104F 15 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1104G 7 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1113A 30 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1134A 25 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1134B 30 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1134C 29 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1134D 26 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1134E 29 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT263 D1CS1134F 22 DEWAN PROFESIONAL

346

1,122

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC138 D1CS1102A 23 D211

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC138 D1CS1102B 23 D211

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC138 D1CS1102C 19 D211

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC138 D1CS1102D 11 D211

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC138 D1CS1102E 26 D211-D212

102

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD102 D1IM1101A 36 D212

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD102 D1IM1101B 33 D212

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD102 D1IM1101C 34 D212-D213

103

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD102 D1IM1101D 35 D213

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD102 D1IM1101E 35 D213

70

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AC1102A 27 D399

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AC1102B 28 D399

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AC1102C 29 D399

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AC1102D 34 D399

118

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 5 of 36

Page 6: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AC1102E 29 A201

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AM1102A 30 A202

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AM1102B 33 A203

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AM1102C 27 A204

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AM1102D 37 A205

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1AM1102E 34 A206

190

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1112A 38 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1112B 35 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1112C 24 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1112D 35 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1112E 23 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1112F 22 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1113RA 13 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1114RA 13 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1115RA 10 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1122A 28 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1122B 28 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1122C 25 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1122D 29 DEWAN PROFESIONAL

28/03/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO162 D1BM1122E 29 DEWAN PROFESIONAL

352

935

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU281 D1AD1123A 17 A301

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU281 D1AD1123B 21 A301

38

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU281 D1AD1123C 21 A302

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU281 D1AD1133A 9 A302

30

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU281 D1AD1183A 14 A303

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU281 D1AD1183B 13 A303

27

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103A 29 A201

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103B 23 A202

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103C 21 A203

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103D 24 A204

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103E 29 A205

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103F 26 A206

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD206 D1IM1103G 29 A207

181

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

Page 6 of 36

Page 7: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115A 26 D399

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115B 30 D399

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115C 21 D399

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115D 26 D399

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115E 26 D399

129

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115F 30 D211

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1115G 28 D211

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1124A 24 D211

82

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1124B 32 D212

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1124C 29 D212

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1124D 32 D212

93

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1124E 31 D213

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO261 D1BM1124F 34 D213

65

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD310 D1AM1104A 25 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD310 D1AM1104B 26 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD310 D1AM1104C 26 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1105A 37 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114A 24 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114B 34 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114C 25 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114D 19 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114E 24 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114F 23 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1114G 23 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT337 D1CS1135A 14 DEWAN PROFESIONAL

300

945

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1113A 17 D399

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1113B 14 D399

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1113C 17 D399

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1113D 13 D399

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1113F 22 D399

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1113G 24 D399

107

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1123A 25 D211

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1123B 17 D211

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1123C 28 D211

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1123D 28 D211

98

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1123E 26 D212

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1BM1123F 31 D212

57

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 7 of 36

Page 8: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD301 D1IM1105A 31 D213

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD301 D1IM1105B 25 D213

56

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM IDA152 D1IM1102A 1 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104A 28 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104B 35 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104C 17 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104D 30 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104E 29 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104F 33 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104G 31 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104H 29 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AC1104I 33 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AM1103A 27 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AM1103B 21 DEWAN PROFESIONAL

30/03/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO211 D1AM1103C 23 DEWAN PROFESIONAL

337

655

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1122A 14 B401

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1122B 18 B401

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1122C 18 B401

50

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1182A 18 B402

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1182B 24 B402

42

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1182C 18 B403

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1132A 20 B403

38

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1132B 19 B404

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AD1132C 17 B404

36

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1112E 25 B301

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1112F 25 B301

50

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1102A 25 B302

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1102B 17 B302

42

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1102C 19 B303

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1102D 12 B303

31

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 8 of 36

Page 9: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1102E 27 B304

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1112A 20 B304

47

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1112B 26 B305

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1132B 20 B305

46

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1112C 28 B306

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1132C 19 B306

47

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AM1102A 29 A201

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AM1102B 33 A202

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AM1102C 28 A203

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AM1102D 34 A204

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AM1102E 30 A205

154

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1112A 25 A206

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1112B 27 A207

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1112C 27 A301

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1112D 29 A302

108

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1122A 26 A303

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1122B 28 A304

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1122C 25 A305

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1122D 29 A306

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1BM1122E 18 A307

126

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AC1102A 27 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AC1102B 26 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AC1102C 27 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AC1102D 30 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1AC1102E 27 DEWAN PROFESIONAL

137

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1132A 29 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1CS1132D 27 DEWAN PROFESIONAL

56

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1IM1102A 28 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1IM1102B 26 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1IM1102C 35 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1IM1102D 31 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1IM1102E 30 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU151 D1IM1102F 28 DEWAN PROFESIONAL

178JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 9 of 36

Page 10: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116A 31 D399

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116B 27 D399

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116C 30 D399

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116D 27 D399

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116E 26 D399/D211

141

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116F 33 D211

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM INS312 D1BM1116G 29 D211

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT320 D1CS1116A 2 D211

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA220 D1CS1113A 19 D211

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA340 D1CS1115A 13 D211-D212

96

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106A 15 D212

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106B 15 D212

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106C 25 D212

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106D 25 D212

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106E 28 D212-D213

108

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106F 23 D213

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106G 26 D213

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1106H 13 D213

31/03/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX370 D1AC1107A 16 D213

78

1611

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104A 16 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104B 27 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104C 25 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104D 16 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104E 21 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104F 25 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC318 D1CS1104G 19 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126A 25 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126B 32 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126C 25 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126D 23 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126E 23 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126F 30 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126G 24 DEWAN PROFESIONAL

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CTU351 D1BM1126H 26 DEWAN PROFESIONAL

357

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 10 of 36

Page 11: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TAX320 D1AC1105A 30 D211

31/03/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TAX320 D1AC1106A 16 D211

46

403

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM JMT152 D1AD1132A 22 A201

22

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM JMT152 D1AD1132B 20 A202

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM JMT152 D1AD1132C 15 A202

35

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC159 D1CS1102A 25 D211

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC159 D1CS1102B 17 D211

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC159 D1CS1102C 21 D211

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC159 D1CS1102D 11 D211

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC159 D1CS1102E 29 D211-D212

103

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD103 D1IM1101A 35 D212

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD103 D1IM1101B 34 D212

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD103 D1IM1101C 34 D212-D213

103

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD103 D1IM1101D 34 D213

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD103 D1IM1101E 35 D213

69

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW251 D1BM1114C 1 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW251 D1BM1124B 2 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW251 D1BM1124D 1 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW251 D1BM1124F 1 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114A 26 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114B 29 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114C 27 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114D 31 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114E 29 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114F 23 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1114G 27 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1115A 11 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1116A 1 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1124A 20 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1124B 27 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1124C 32 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1124D 27 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1124E 27 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW299 D1BM1124F 22 DEWAN PROFESIONAL

364

696

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 11 of 36

Page 12: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021A 19 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021B 15 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021C 17 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021D 19 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021E 24 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021F 17 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021G 21 D399

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT037 D1PD0021H 13 D399-D213

145

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1191C 34 D213

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1191D 29 D213

63

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1111A 35 D211

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1111B 38 D211

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1111C 28 D211-D212

101

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1111D 27 D212

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1121C 2 D212

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1191A 33 D212

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1BM1191B 25 D212

87

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1IM1101A 40 A201

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1IM1101B 40 A202

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1IM1101C 38 A203

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1IM1101D 36 A204

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1IM1101E 40 A205

194

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 12 of 36

Page 13: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AC1103A 24 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AC1103B 24 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AC1103C 20 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AM1101A 25 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AM1101B 33 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AM1101C 34 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT160 D1AM1101C 1 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1AM1101D 29 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1103C 12 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1134A 24 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1134B 28 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1134C 26 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1134D 23 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1134E 28 DEWAN PROFESIONAL

1/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT162 D1CS1134F 23 DEWAN PROFESIONAL

354

944

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113A 11 D211

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113B 18 D211

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113C 21 D211

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113D 27 D211

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113E 30 D211-D212

107

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113F 26 D212

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1113G 18 D212

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1123A 27 D212

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1123B 20 D212

91

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1123C 24 D399

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1123D 29 D399

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1123E 31 D399

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU241 D1BM1123F 27 D399

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM IDA202 D1AD1123A 1 D399

112

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

Page 13 of 36

Page 14: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD351 D1IM1106A 5 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ITS332 D1CS1105A 30 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114A 27 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114B 29 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114C 24 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114D 18 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114E 26 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114F 28 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1114G 24 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1133A 26 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT222 D1CS1133B 9 DEWAN PROFESIONAL

246

556

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1111A 34 A201

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1111B 30 A202

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1111C 27 A203

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1111D 25 A204

116

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1IM1101A 35 A205

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1IM1101B 36 A206

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1IM1101C 33 A207

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1IM1101D 31 A301

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1IM1101E 35 A302

170

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AC1101A 25 A303

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AC1101B 32 A304

57

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AD1121A 17 A305

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AD1121B 20 A305

37

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AD1131A 9 A306

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AD1131B 9 A306

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AD1181A 14 A306

32

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1CS1101A 22 B301

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1CS1431A 28 B301

50

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AM1101A 22 D213

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AM1101B 28 D213

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AM1101C 23 D213

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1AM1101D 27 D213

100

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 14 of 36

Page 15: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1191A 33 D399

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1191B 24 D399

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1191C 31 D399

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU101 D1BM1191D 29 D399

117

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104A 27 D211

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104B 20 D211

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104C 32 D211

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104D 27 D211-D212

106

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104E 31 D212

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104F 34 D212

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD252 D1IM1104G 27 D212

92

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC238 D1CS1104B 27 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC238 D1CS1104C 21 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104A 30 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104B 27 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104C 26 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104D 28 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104E 26 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104F 30 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104G 31 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104H 25 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1104I 25 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1105A 16 DEWAN PROFESIONAL

2/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF280 D1AC1106A 9 DEWAN PROFESIONAL

321

1,198

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AM1102A 30 A201

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AM1102B 33 A202

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AM1102C 27 A203

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AM1102D 32 A204

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AM1102E 31 A205

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1102A 27 A206

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1102B 17 A207

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1102C 21 A207

218JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 15 of 36

Page 16: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1102D 11 A301

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1102E 28 A301

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1112A 20 A302

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1112B 25 A303

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1112C 28 A304

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1132A 29 A305

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1132B 19 A306

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1132C 20 A306

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1CS1132D 27 A307

207

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AC1102A 26 D399

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AC1102B 24 D399

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AC1102C 27 D399

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AC1102D 31 D399

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AC1102E 28 D399-D211

136

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1112A 23 D211

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1112B 27 D211

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1112C 26 D211

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1112D 27 D211-D212

103

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1112E 28 D212

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1112F 26 D212

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1122A 30 D212

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1122B 29 D212-D213

113

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1122C 24 D213

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1122D 30 D213

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1BM1122E 21 D213

75JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 16 of 36

Page 17: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1122A 19 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1122B 16 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1122C 19 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1132A 25 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1132B 19 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1132C 16 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1182A 23 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1182B 19 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1AD1182C 17 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1IM1102A 27 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1IM1102B 30 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1IM1102C 34 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1IM1102D 30 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1IM1102E 30 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM BEL260 D1IM1102F 26 DEWAN PROFESIONAL

350

1202

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU263 D1AM1103A 28 D213

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU263 D1AM1103B 30 D213

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU263 D1AM1103C 26 D213

84

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1123A 18 D399

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1123B 21 D399

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1123C 21 D399

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1133A 14 D399

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1183A 13 D399

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1183B 19 D399

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL215 D1AD1184A 1 D399

107

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 17 of 36

Page 18: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN329 D1BM1115C 3 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN329 D1BM1115E 9 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115A 26 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115B 24 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115C 25 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115D 21 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115E 31 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115F 27 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1115G 23 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126A 16 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126B 26 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126C 24 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126D 20 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126E 17 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126F 30 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126G 14 DEWAN PROFESIONAL

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN358 D1BM1126H 26 DEWAN PROFESIONAL

362

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT220 D1CS1134A 26 D211

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT220 D1CS1134B 31 D211

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT220 D1CS1134C 26 D211

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT220 D1CS1134D 23 D211-D212

106

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT220 D1CS1134E 30 D212

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT220 D1CS1134F 23 D212

3/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM STA210 D1CS1113A 31 D212

84

743

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM JMT202 D1AD1133A 19 A201

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM JMT202 D1AD1134A 2 A201

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 11:00:00 AM JMT202 D1AD1134C 5 A201

26

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD302 D1IM1105A 32 A202

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD302 D1IM1105B 25 A203

57

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106A 7 D211

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106B 15 D211

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106C 25 D211

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106D 22 D211

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106E 29 D211

98

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 18 of 36

Page 19: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106F 17 D212

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106G 22 D212

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1106H 8 D212

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF330 D1AC1107A 20 D212

67

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT300 D1CS1136A 30 D213

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT300 D1CS1136B 21 D213

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT300 D1CS1136C 30 D213

81

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104A 22 D399

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104B 18 D399

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104C 12 D399

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104D 16 D399

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104E 19 D399

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104F 16 D399

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC248 D1CS1104G 17 D399

120

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC118 D1CS1101A 24 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114A 27 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114B 31 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114C 30 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114D 29 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114E 32 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114F 25 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1114G 29 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1125A 20 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1125B 17 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1125C 18 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1125D 31 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT300 D1BM1125E 28 DEWAN PROFESIONAL

341

790

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU231 D1AC1103A 21 D212

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU231 D1AC1103B 22 D212

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CTU231 D1AC1103C 19 D212

62

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM LAW309 D1AM1104A 25 D211

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM LAW309 D1AM1104B 26 D211

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM LAW309 D1AM1104C 26 D211

77

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 19 of 36

Page 20: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1102A 28 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1102B 16 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1102C 25 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1102D 18 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1102E 26 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1111A 1 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1111B 3 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ECO120 D1CS1133A 28 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116A 31 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116B 27 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116C 30 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116D 30 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116E 27 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116F 33 DEWAN PROFESIONAL

4/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM TPT250 D1BM1116G 30 DEWAN PROFESIONAL

353

492

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM MKT361 D1BM1116RA 14 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM QMT375 D1CS1114F 3 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM QMT375 D1CS1136A 30 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM QMT375 D1CS1136B 22 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM QMT375 D1CS1136C 27 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114A 26 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114B 24 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114C 24 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114D 22 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114E 26 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114F 24 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA322 D1CS1114G 22 DEWAN PROFESIONAL

264

452

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AM1101A 33 D399

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AM1101B 34 D399

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AM1101C 34 D399

101

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AM1101D 31 D211

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1111A 37 D211

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1111B 31 D211

99

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 20 of 36

Page 21: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1111C 28 D212

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1111D 27 D212

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1112R 1 D212

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1121C 1 D212

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1191A 33 D212

90

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1191B 26 D213

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1191C 34 D213

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1BM1191D 30 D213

90

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1103A 32 A201

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1103B 20 A202

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1112A 20 A202

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1112B 26 A203

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1112C 26 A204

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1133A 25 A205

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1133B 21 A206

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT233 D1CS1133C 14 A206

184

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104A 30 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104B 30 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104C 31 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104D 30 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104E 26 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104F 35 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104G 35 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104H 32 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM AIS280 D1AC1104I 28 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT126 D1AC1109A 1 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AC1101A 27 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AC1101B 32 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT112 D1AC1101C 1 DEWAN PROFESIONAL

5/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 5:45:00 PM MAT133 D1CS1431A 28 DEWAN PROFESIONAL

366

930

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 21 of 36

Page 22: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113A 13 A207

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113B 15 A207

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113C 23 A301

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113D 27 A302

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113E 28 A303

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113F 30 A304

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1113G 15 A305

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1124A 21 A305

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1124B 28 A306

200

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1124C 28 A307

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1124D 22 B301

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1124E 27 B301

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM MGT269 D1BM1124F 31 B302

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1121A 17 B303

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1121B 21 B303

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1122R 2 B303

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1131A 9 B304

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1131B 15 B304

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1181A 15 B304

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL128 D1AD1181B 1 B304

188

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN323 D1BM1125A 18 D211

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN323 D1BM1125B 17 D211

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN323 D1BM1125C 19 D211

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN323 D1BM1125D 26 D211

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN323 D1BM1125E 30 D211-D212

110

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD214 D1AM1103A 28 D212

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD214 D1AM1103B 25 D212

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD214 D1AM1103C 23 D212

76

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD157 D1IM1102A 28 A201

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD157 D1IM1102B 34 A202

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD157 D1IM1102C 38 A203

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD157 D1IM1102D 32 A204

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD157 D1IM1102E 35 A205

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD157 D1IM1102F 31 A206

198

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 D1AC1102A 29 D399

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 D1AC1102B 22 D399

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 D1AC1102C 28 D399

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 D1AC1102D 31 D399

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 D1AC1102E 28 D399-D212

138

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 22 of 36

Page 23: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1102A 24 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1102B 21 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1102C 27 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1102D 15 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1102E 29 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1132A 29 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1132B 21 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1132C 28 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 D1CS1132D 27 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT283 D1CS1134A 22 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT283 D1CS1134B 27 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT283 D1CS1134C 19 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT283 D1CS1134D 22 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT283 D1CS1134E 16 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT283 D1CS1134F 19 DEWAN PROFESIONAL

346

1,256

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106A 15 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106B 22 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106C 25 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106D 15 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106E 23 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106F 18 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106G 21 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR360 D1AC1106H 20 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITT320 D1CS1105A 4 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM LAW245 D1AM1103A 28 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM LAW245 D1AM1103B 30 DEWAN PROFESIONAL

6/4/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM LAW245 D1AM1103C 25 DEWAN PROFESIONAL

246

246

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 23 of 36

Page 24: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104A 27 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104B 22 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104C 29 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104D 26 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104E 32 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104F 34 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD256 D1IM1104G 31 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD354 D1IM1106A 5 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW346 D1AC1105A 29 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW346 D1AC1106A 29 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW346 D1AC1107A 4 DEWAN PROFESIONAL

268

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116A 28 D399

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116B 27 D399

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116C 30 D399

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116D 28 D399

113

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116E 26 D211

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116F 33 D211

7/4/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT361 D1BM1116G 33 D211

92

473

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1122A 16 A201

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1122B 18 A201

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1122C 18 A202

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1132A 20 A202

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1132B 19 A203

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1132C 18 A203

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1182A 17 A204

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1182B 23 A204

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL155 D1AD1182C 16 A205

165

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN320 D1BM1125A 23 D399

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN320 D1BM1125B 26 D399

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN320 D1BM1125C 28 D399

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN320 D1BM1125D 35 D399

112

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FIN320 D1BM1125E 30 D211

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104A 28 D211

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104B 19 D211

77

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 24 of 36

Page 25: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104C 30 D212

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104D 28 D212

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104E 31 D212

89

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104F 34 D213

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD253 D1IM1104G 32 D213

66

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104A 31 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104B 29 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104C 16 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104D 16 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104E 28 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104F 24 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC204 D1CS1104G 8 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114A 29 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114B 31 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114C 27 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114D 31 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114E 31 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114F 26 DEWAN PROFESIONAL

7/4/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MKT310 D1BM1114G 34 DEWAN PROFESIONAL

361

870

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103A 30 A206

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103B 22 A207

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103C 22 A301

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103D 24 A302

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103E 30 A303

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103F 23 A304

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CTU264 D1IM1103G 30 A305

181

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1AM1102A 28 A201

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1AM1102B 33 A202

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1AM1102C 25 A203

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1AM1102D 31 A204

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1AM1102E 30 A205

147

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1191A 33 D211

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1191B 25 D211

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1191C 33 D211

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1191D 30 D211-D212

121

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1111A 38 D212

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1111B 32 D212

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1111C 41 D212

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1BM1111D 26 D212

67

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 25 of 36

Page 26: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1CS1101A 26 D399

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1CS1132A 30 D399

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1CS1132B 21 D399

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1CS1132C 20 D399

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC106 D1CS1132D 27 D399

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ACC107 D1CS1101A 3 D399

127

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW240 D1AC1103A 25 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW240 D1AC1103B 22 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW240 D1AC1103C 17 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM LAW240 D1AC1104A 9 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT369 D1BM1117A 1 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT225 D1CS1136A 27 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT225 D1CS1136B 20 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT225 D1CS1136C 27 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114A 25 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114B 29 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114C 25 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114D 21 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114E 22 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114F 20 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 D1CS1114G 21 DEWAN PROFESIONAL

311

954

8/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITT300 D1CS1105A 22 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITT300 D1CS1105B 16 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM PAD120 D1AM1101A 22 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM PAD120 D1AM1101B 28 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM PAD120 D1AM1101C 26 DEWAN PROFESIONAL

8/4/2013 ISNIN 2:15:00 PM - 5:15:00 PM PAD120 D1AM1101D 28 DEWAN PROFESIONAL

142

142

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 26 of 36

Page 27: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL105 D1AD1121A 17 B301

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL105 D1AD1121B 18 B301

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL105 D1AD1122R 1 B301

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL105 D1AD1131A 13 B302

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL105 D1AD1131B 12 B302

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM VCL105 D1AD1181A 15 B302

76

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD156 D1IM1102A 28 A201

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD156 D1IM1102B 31 A202

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD156 D1IM1102C 34 A203

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD156 D1IM1102D 30 A204

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD156 D1IM1102E 32 A205

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD156 D1IM1102F 28 A206

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AC1102A 33 A207

216

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AC1102B 25 A301

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AC1102C 27 A302

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AC1102D 32 A303

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AC1102E 28 A304

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AM1104A 31 A305

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AM1104B 32 A306

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1AM1104C 30 A307

205

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113A 24 D399

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113B 23 D399

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113C 21 D399

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113D 31 D399

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113E 26 D399

125

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113F 33 D211

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1113G 36 D211

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1123A 32 D211-D212

101

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1123B 26 D212

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1123C 31 D212

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1123D 32 D212

89

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1123E 27 D213

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT181 D1BM1123F 39 D213

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT216 D1BM1113E 3 D213

69

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 27 of 36

Page 28: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104A 28 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104B 16 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104C 30 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104D 15 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104E 16 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104F 11 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1104G 25 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1134A 23 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1134B 29 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1134C 29 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1134D 22 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1134E 27 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT200 D1CS1134F 21 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA150 D1CS1112A 17 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA150 D1CS1112B 20 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA150 D1CS1112C 28 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA150 D1CS1134D 1 DEWAN PROFESIONAL

358

1,239

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC305 D1CS1105A 27 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM CSC305 D1CS1105B 16 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104A 27 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104B 22 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104C 27 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104D 27 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104E 31 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104F 32 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD257 D1IM1104G 28 DEWAN PROFESIONAL

9/4/2013 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT123 D1CS1431A 29 DEWAN PROFESIONAL

266

266JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 28 of 36

Page 29: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD352 D1IM1106A 4 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1AC1105A 32 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1112A 30 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1112B 29 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1112C 28 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1112D 27 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1112E 33 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1112F 23 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1122A 28 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1122B 29 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1122C 28 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1122D 30 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 D1BM1122E 23 DEWAN PROFESIONAL

344

344

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106A 12 D211

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106B 17 D211

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106C 27 D211

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106D 19 D211

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106E 25 D211

100

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106F 17 D212

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106G 27 D212

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1106H 20 D212

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AUD390 D1AC1107A 24 D212

88

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAT210 D1CS1101A 25 D213

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115A 28 D213

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115B 23 D213

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115C 20 D213

96

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 29 of 36

Page 30: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115D 30 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115E 23 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115F 30 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1115G 29 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126A 26 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126B 32 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126C 31 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126D 28 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126E 23 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126F 30 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126G 25 DEWAN PROFESIONAL

10/4/2013 RABU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT340 D1BM1126H 26 DEWAN PROFESIONAL

333

617

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN263 D1BM1124A 16 A201

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN263 D1BM1124B 29 A202

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN263 D1BM1124C 28 A203

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN263 D1BM1124D 22 A204

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN263 D1BM1124E 27 A205

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FIN263 D1BM1124F 28 A206

28

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103A 27 D399

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103B 22 D399

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103C 22 D399

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103D 23 D399

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103E 27 D399

121

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103F 24 D211

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD202 D1IM1103G 28 D211

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF220 D1AC1103A 25 D211

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF220 D1AC1103B 17 D211

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF220 D1AC1103C 22 D211-D212

116

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF220 D1AC1104A 18 D212

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAF220 D1AC1105A 2 D212

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD170 D1AM1102A 29 D212

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD170 D1AM1102B 31 D212

80

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD170 D1AM1102C 37 D213

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD170 D1AM1102D 33 D213

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD170 D1AM1102E 30 D213

100

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

Page 30 of 36

Page 31: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC125 D1CS1114C 2 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1101A 29 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114A 25 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114B 28 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114C 26 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114D 20 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114E 26 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114F 24 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1114G 24 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1132A 29 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1132B 22 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1132C 21 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC128 D1CS1132D 29 DEWAN PROFESIONAL

305

750

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AIS130 D1AC1101A 26 D211

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AIS130 D1AC1101B 32 D211

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM AIS130 D1AC1102A 13 D211

71

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR300 D1AC1105A 26 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR300 D1AC1106A 22 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR300 D1AC1107A 8 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR300 D1AC1108A 24 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD307 D1IM1105A 30 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD307 D1IM1105B 27 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD353 D1IM1106A 2 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115A 31 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115B 23 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115C 21 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115D 26 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115E 27 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115F 30 DEWAN PROFESIONAL

11/4/2013 KHAMIS 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT321 D1BM1115G 30 DEWAN PROFESIONAL

327

398

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM CSC301 D1CS1105A 28 A201

28

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM PAD252 D1AM1104A 25 A202

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM PAD252 D1AM1104B 26 A203

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM PAD252 D1AM1104C 26 A204

26

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

Page 31 of 36

Page 32: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1123A 34 D211

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1123B 24 D211

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1123C 29 D211

87

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1123D 30 D212

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1123E 26 D212

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1123F 35 D212

91

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114A 28 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114B 36 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114C 27 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114D 30 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114E 34 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114F 37 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN242 D1BM1114G 34 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN260 D1CS1112A 21 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN260 D1CS1112B 26 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN260 D1CS1112C 28 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN260 D1CS1135A 12 DEWAN PROFESIONAL

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN262 D1BM1114F 5 DEWAN PROFESIONAL

318

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126A 27 D399

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126B 32 D399

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126C 25 D399

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126D 23 D399

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126E 24 D399-D213

131

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126F 29 D213

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126G 26 D213

12/4/2013 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FIN360 D1BM1126H 26 D213

81

762

12/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 4:45:00 PM CTU211 D1CS1113A 31 D211

12/4/2013 JUMAAT 2:45:00 PM - 4:45:00 PM CTU211 D1CS1133A 29 D211

60

60

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1AM1101A 22 D211

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1AM1101B 33 D211

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1AM1101C 24 D211

79

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

Page 32 of 36

Page 33: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1AM1101D 27 D212

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1CS1104A 9 D212

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1CS1115A 19 D212

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC253 D1CS1135A 16 D212

71

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104A 26 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104B 23 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104C 17 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104D 27 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104E 22 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104F 23 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104G 27 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104H 28 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1104I 21 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1105A 19 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR250 D1AC1106A 12 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD306 D1IM1105A 30 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM IMD306 D1IM1105B 27 DEWAN PROFESIONAL

302

452

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1124E 31 D211

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1124F 30 D211

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM STA233 D1CS1113A 23 D211

84

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116A 28 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116B 28 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116C 34 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116D 32 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116E 27 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116F 35 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1116G 29 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1124A 24 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1124B 31 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1124C 31 DEWAN PROFESIONAL

13/04/2013 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MGT345 D1BM1124D 28 DEWAN PROFESIONAL

327

411

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD190 D1AM1102D 31 D211

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD190 D1AM1102E 29 D211

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD190 D1AM1102R 18 D211

78

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

Page 33 of 36

Page 34: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1102A 25 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1102B 22 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1102C 26 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1102D 25 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1102E 25 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1103A 25 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR150 D1AC1104A 6 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR200 D1AC1103A 19 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR200 D1AC1103B 19 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR200 D1AC1103C 25 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR200 D1AC1104A 27 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM FAR200 D1AC1105A 12 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD190 D1AM1102A 29 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD190 D1AM1102B 32 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM PAD190 D1AM1102C 25 DEWAN PROFESIONAL

342

420

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1124A 18 A306

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1124B 21 A306

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1124C 18 A307

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1124D 21 A307

78

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1134A 19 B301

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1134B 21 B301

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1134C 15 B302

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1184A 13 B302

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1184B 20 B303

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM VCL265 D1AD1184C 14 B303

34

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR100 D1AC1101A 25 A201

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR100 D1AC1101B 32 A202

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR100 D1AC1102A 16 A203

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM FAR100 D1AC1103A 7 A203

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD155 D1IM1102A 25 A204

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD155 D1IM1102B 30 A204

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD155 D1IM1102C 37 A205

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD155 D1IM1102D 30 A206

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD155 D1IM1102E 36 A207

238

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 34 of 36

Page 35: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM IMD155 D1IM1102F 29 A301

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF320 D1AC1105A 29 A302

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF320 D1AC1106A 29 A303

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM MAF320 D1AC1107A 11 A305

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM QMT100 D1CS1431A 28 A305

126

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1122A 28 D399

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1122B 30 D399

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1122C 28 D399

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1122D 29 D399

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1122E 23 D399-D213

138

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1122F 6 D213

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1AM1103A 28 D213

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1AM1103B 30 D213

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1AM1103C 23 D213

87

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1112A 23 D211

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1112B 28 D211

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1112C 32 D211

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1112D 35 D211-D212

118

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1112E 28 D212

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ACC116/165 D1BM1112F 33 D212

61

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

Page 35 of 36

Page 36: Jadual Exam UiTM 2013

TARIKH HARI MASA KOD KURSUS KUMPULANJUMLAH

PELAJARBILIK PEPERIKSAAN

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104A 18 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104B 23 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104C 21 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104D 17 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104E 18 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104F 33 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1104G 26 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114A 26 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114B 27 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114C 25 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114D 22 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114E 26 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114F 23 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114G 27 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1135A 21 DEWAN PROFESIONAL

14/04/2013 AHAD 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITS232/250 D1CS1114D 1 DEWAN PROFESIONAL

28

908

a) Bilik Urusetia Peperiksaan : 09-976 2163/2158

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH :

UNIT PEPERIKSAAN

Bahagian Hal Ehwal Akademik

Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan

(KAMPUS MACHANG)

6. Nombor telefon yang boleh dihubungi:

PEPERIKSAAN TAMAT

1. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Peperiksaan,Bahagian Hal Ehwal Akademik atau Koordinator Kursus masing-masing.

3. Sila bawa KAD PELAJAR dan SLIP KEBENARAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN sertaMEMATUHI SAHSIAH RUPADIRI.

5. Sekiranya berlaku sebarang perubahan atau ralat, satu notis berwarna KUNING akan dikeluarkan. Sila semak di laman web UiTM Kelantan dan papan

kenyataan hadapan pejabat Unit Peperiksaan UiTM Cawangan Kelantan, Kampus Machang.

2. Unit Peperiksaan, Bahagian Hal Ehwal Akademik akan dibuka SETIAP HARI sepanjang peperiksaan berlangsung . Waktu operasi adalah

8.00pagi - 5.00petang. (Tertakluk kepada Jadual Waktu Peperiksaan Akhir )

4. Sila pastikan anda menduduki peperiksaan mengikut KUMPULAN seperti yang tertera di dalam SLIP KEBENARAN MENDUDUKI.

JUMLAH KECIL

JUMLAH BESAR

PROF. MADYA HAJI ZULKARNAIN BIN YUSOFF B.S.K Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Tarikh : 25 Februari 2013

Pelajar yang TIDAK MEMBAWA KAD PELAJAR DAN SLIP

KEBENARAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN serta tidak

mematuhi sahsiah rupadiri tidak dibenarkan menduduki

peperiksaan.

Page 36 of 36