cargo terminali fadila

Download Cargo Terminali FADILA

Post on 18-Oct-2015

55 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hshgh6zhsjgrhhwrghrhhrhhawHHWRHHKKHWRHGWRHGJWRHGRJWGHJKHRWJKHWRKJHGJKRGHKGHJWRHGJKHGJHRJGHRGJKHRGJKHRGJRHGRJHGRGJRHGJRHGJHRJGHHHRJKRHKRJHRJGHURHRUHRUHGRUGHRURURHGHRUGHRUGRHGURHURGRUHRUGHRUHURRUGHUHUGHUHGURHG

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U SARAJEVUUNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTETFAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJEZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE

  MULTIMODALNI TRANSPORT

  Tema: CARGO TERMINALI

  Sarajevo, april 2011.Sarajevo, april 2011.

 • UVODUVOD

  AerodromAerodrom je je odreenaodreena povrinapovrina nana zemljizemlji ((iliili

  vodivodi) ) ukljuujuiukljuujui svesve objekteobjekte, , instalacijeinstalacije, , ureajeureaje

  iopremuiopremu kojakoja je je namnamiijenjenajenjena u u cjelinicjelini iliili

  djeliminodjelimino zaza kretanjekretanje polijetanjepolijetanje ii slijetanjeslijetanje, , tete

  boravakboravak ii opsluivanjeopsluivanje avionaaviona kaokao ii prihvatprihvat ii

  otpremotpremuu robe.robe.

  klasifikacija i podjela prema namjeni i vrsti klasifikacija i podjela prema namjeni i vrsti

  aviona koje mogu prihvatiti aviona koje mogu prihvatiti

 • CARGO TERMINALCARGO TERMINAL

  Prednost i razlozi koritenja teretnog zranog transporta:Prednost i razlozi koritenja teretnog zranog transporta:

  velika brzina prevozavelika brzina prevoza

  mogunost obavljanja prevoza na velikim mogunost obavljanja prevoza na velikim udaljenostimaudaljenostima

  mogunost obavljanja prevoza u rejone koji su mogunost obavljanja prevoza u rejone koji su nedostupni ostalim vidovima saobraajanedostupni ostalim vidovima saobraaja

  Nedostaci zranog transporta:Nedostaci zranog transporta:

  nizak koeficijent iskoritenja teine (oko 25 nizak koeficijent iskoritenja teine (oko 25 30 %)30 %)

  veliki gubitak energijeveliki gubitak energije

  vee uee potronje goriva po jedinici transporta vee uee potronje goriva po jedinici transporta nego kod drugih vidova saobraajanego kod drugih vidova saobraaja

 • Faktori razvoja cargo terminala Faktori razvoja cargo terminala

  Danas je evidentan znaajan porast obima teretnog Danas je evidentan znaajan porast obima teretnog saobraaja zranim putem i rijetki su aerodromi na saobraaja zranim putem i rijetki su aerodromi na kojima ne postoje posebni objekti i platforme za kojima ne postoje posebni objekti i platforme za prihvat i otpremu robe i pote.prihvat i otpremu robe i pote.

  Tehniko Tehniko tehnoloke inovacije koju su omoguile tehnoloke inovacije koju su omoguile intezivan razvoj teretnog zranog transporta su:intezivan razvoj teretnog zranog transporta su:

  1.1. Uvoenje u zrani saobraaj irokotrupnih Uvoenje u zrani saobraaj irokotrupnih aviona velikih kapaciteta koji su veom aviona velikih kapaciteta koji su veom tovarnom zapreminom i veim brzinama tovarnom zapreminom i veim brzinama pretovarnih i transportnih operacija obezbijedili pretovarnih i transportnih operacija obezbijedili nie trokove transportanie trokove transporta

 • Avion za prevoz tereta CARGOAvion za prevoz tereta CARGO

 • Boeing 737-400 teretna

  Boeing 737Boeing 737--400 Combi400 Combi

 • Airbus A300Airbus A300--600F600F

  Raspon krila

  147ft 1in/44.84m

  Duina

  177ft 5in/54.10m

  Visina

  54ft 3in/16.54m

  Strop

  41.000 m

  Maksimalna teina uzlijetanja

  168.000 kg ( 370400)

  Maksimalna teina pri slijetanju

  143.300 kg ( 315500)

  Bulk Drite Volumen

  11.27m3 (398ft3)

 • Karakteristike CARGO aviona BOINGKarakteristike CARGO aviona BOING

 • Slika 1: Boeing B747Slika 1: Boeing B747--400 400

  Karakteristike kargo zrakoplova B747-400

  Maksimalna teina utovara 120 t (ovisno o ruti)

  Kargo vrata 312x340

  Nosna kargo vrata 249x355

  Zapremina 590m3

  Potrebna duina pss 3390m

  Dolet 15 741km

  Brzina 940 km/h

  Palete 30

  Slika 1: Boeing B747-400

 • Karakteristike kargo zrakoplova A300

  Maksimalna teina utovara 43,5t

  Kargo vrata 358x256

  Zapremina 304m3

  Potrebna duina pss 2210

  Dolet 7050 km

  Brzina 870 km/h

  Palete 20

 • Boeing 737-200

  Karakteristike kargo zrakoplova B737-200

  Maksimalna teina utovara 15t

  Kargo vrata 215x340

  Zapremina 80m3

  Potrebna duina pss 1886m

  Dolet 5556km

  Brzina 890 km/h

 • Airbus 300 600ST Beluga

  Airbus A300-600ST (Super Transporter) ili

  Beluga je inaica standarnog A300-600

  irokotrupnog zrakoplova preraen za

  prijevoz zrakoplovnih dijelova i tereta

  velikih dimenzija. Slubeno je nazvan Super

  Transporter, ali je kasnije prihvaeno ime

  BELUGA, zbog svog izgleda koje

  podsjea na istoimenu vrstu kita.Probni let

  13.09.1994 .Uveden u upotrebu u

  septembru 1995 godine. Broj primjeraka 5

  Karakteristike:

  Najvea brzina 780 km/h; Duina 56,15 mVisina 17,24 m; Dolet 2.779 km pri optereenju od 40 tTeina zrakoplova 86 t;Maksimalna teina 155 t;Motor dva turbo mlazna motora.

 • Antonov 225- najvei kargo zrakoplov na svijetu

 • Karakteristike:

  Kargo teret: 250,000 kg (550,000 lb)

  Dimenzije vrata: 440 x 640 cm (14.4 x

  21.0 ft)

  Duina: 84 m (275.6 ft)

  Raspon krila: 88.40 m (290 ft 2 in)

  Visina: 18.1 m (59.3 ft)

  Povrina krila: 905.0 m (9,743.7 ft)

  Teina zrakoplova: 175,000 kg (385,800

  lb)

  Pogon: 6 ZMKB Progress D-18

  turbofans, 229 kN (51,600 lbf) svaki

  Potrebna duina pss: 3,500 m (11,500

  ft) sa maksimalnim teretom

  Brzina: 850 km/h (460 knots, 530 mph)

  Dolet: 14,000 km (8,700 mi) sa

  maksimalnim teretom 4,000 km (2,500 mi)

 • Komparacija zrakoplova B747-400 / A380-800 / An-225

 • Tabela 1.Tabela 1. Teretnih zrakoplovaTeretnih zrakoplova

 • 2. 2. UkljuUkljuivanje u zraivanje u zrani saobrani saobraaj transportnoaj transportno--manipulativnih jedinica integralnog transporta odnosno manipulativnih jedinica integralnog transporta odnosno

  paleta i kontejnera univerzalne ili specijalne izvedbepaleta i kontejnera univerzalne ili specijalne izvedbe

  Maksimalna bruto teina 4.626 kg / 10.200 Volumen 9,91 m3 / 350 FT3 Grahorica 120 kg / 264 Vanjske dimenzije (D x x V) 3.715 mm x 2.235 mm x 1.626 mm (125 x 88 in x 64 in u)Zrakoplova prihvaena za DC10-30 teretna, DC10-30 747, 747F, 777, 767-300

  Palete i kontejneri koji se koriste u zranom transportu

 • Palete i kontejneri koji se koriste u zranom transportu

  Maksimalna bruto teina Maksimalna bruto teina 3.175 kg / 7.000 3.175 kg / 7.000 Volumen Volumen 6,94 m3 / 245 FT3 6,94 m3 / 245 FT3 Grahorica Grahorica 180 kg / 397180 kg / 397Vanjske dimenzije Vanjske dimenzije (D x x V) (D x x V) 3.175 mm x 1.534 mm x 1.626 3.175 mm x 1.534 mm x 1.626 mm (125 x 60,4 u in x 64 in)mm (125 x 60,4 u in x 64 in)Zrakoplova prihvaena za Zrakoplova prihvaena za 747, 747F, L1011747, 747F, L1011Maksimalna Maksimalna bruto teina bruto teina 1.225 kg / 2.700 1.225 kg / 2.700 Volumen Volumen 3,4 m3 / 120 FT3 3,4 m3 / 120 FT3 Grahorica Grahorica 60 kg / 132 60 kg / 132 Vanjske dimenzije Vanjske dimenzije (D x x V) (D x x V) 1.194 mm x 1.534 mm x 1.626 1.194 mm x 1.534 mm x 1.626 mm mm (47 in x 60,4 x 64 u u)(47 in x 60,4 x 64 u u)Zrakoplova prihvaena za Zrakoplova prihvaena za 777, 767777, 767

 • Palete i kontejneri koji se koriste u zranom transportu

 • Palete i kontejneri koji se koriste u zranom transportu

 • 3. 3. Razvoj savremene tehnologije kombinovanog Razvoj savremene tehnologije kombinovanog

  kopneno kopneno -- zranog transporta kontejnera, kod koje zranog transporta kontejnera, kod koje

  se kontejneri na najduem dijelu transportnog puta se kontejneri na najduem dijelu transportnog puta

  preveze sredstvima zranog saobraaja. preveze sredstvima zranog saobraaja.

  Sredstvima kopnenog saobraaja vri se odvozno -

  dovozni transport kontejnera. Za realizaciju

  tehnologije kopneno - zranog transporta kao i kod

  drugih modernih tehnologija, bilo je potrebno da se

  steknu odreeni uslovi. Pojavom irokotrupnih

  aviona omogueno je da se u avion mogu utovariti i

  kontejneri ISO dimenzija.

 • Oblici tehnologije kopnenoOblici tehnologije kopneno--zranog zranog

  transporta konteneratransporta kontenera

 • 2.2. Struktura i tehniko-tehnoloka osnova

  cargo terminala

  CCargo terminali imaju funkciju prijema obrade i argo terminali imaju funkciju prijema obrade i

  otpreme tereta, iji zadaci se realizuju u sljedeim otpreme tereta, iji zadaci se realizuju u sljedeim

  tehnoloko organizacionim cjelinama: tehnoloko organizacionim cjelinama:

  robni transport u domaem saobraaju robni transport u domaem saobraaju

  robni transport u meunarodnom saobraaju robni transport u meunarodnom saobraaju

  transport pote i transport pote i

  slobodna carinska zonaslobodna carinska zona

 • Teretni kompleks ili cargo terminal sadri: Teretni kompleks ili cargo terminal sadri:

  teretnoteretno skladiteskladite -- objekatobjekat terminalaterminala

  teretnuteretnu pristaninupristaninu platformuplatformu -- cargo cargo

  platformuplatformu

  teretniteretni prihvatnoprihvatno -- otpremniotpremni prostorprostor

  potanskipotanski terminal terminal ii

  slobodnuslobodnu carinskucarinsku zonuzonu..

 • Sredstva mehanizacije za obradu tereta mogue je podijeliti u tri Sredstva mehanizacije za obradu tereta mogue je podijeliti u tri

  osnovne grupe i to:osnovne grupe i to:

  a) Manipulativna oprema na prihvatnoa) Manipulativna oprema na prihvatno -- otpremnom otpremnom

  prostoru koju sainjavajuprostoru koju sainjavaju: mobilna i stabilna sredstva: mobilna i stabilna sredstva

  b) Manipulativna oprema u teretnom skladitu koju b) Manipulativna oprema u teretnom skladitu koju

  sainjavajusainjavaju: mobilna sredstva stabilna sredstva: mobilna sredstva stabilna sredstva

  Manipulativna oprema za utovar Manipulativna oprema za utovar -- istovar na teretnoj istovar na teretnoj

  pristaninoj platformi koju sainjavajupristaninoj platformi koju sainjavaju: samohodne lift : samohodne lift

  platforme, vozila sa podiznom platformom, samohodni platforme, vozila sa podiznom platformom, samohodni

  transporteri, utovarivai, viljukari, autodizalice, traktor za transporteri, utovarivai, viljukari, autodizalice, traktor za

  vuu prikolica, autokarete sa kolicima, teretna vozila i dr. vuu prikolica, autokarete sa kolicima, teretna vozila i dr.

 • Prerada tereta na aerodromima vri se uopeno prema sljedeem

  redoslijedu tehnolokih operacija:

  Pri otpremanju tereta vri se: dopremanje robe do aerodroma i istovar

  u teretno skladite, vaganje i markiranje tereta, utovar tereta u avion te

  njegovo slaganje i uvrivanje tereta unutar aviona i balansiranje tereta.

  Pri dolasku tereta vre se slijedee operacije: istovar tereta iz aviona i

  utovar na transportna sredstva, istovar tereta u skladite i ostavljanje,

  transportovanje tereta do mjesta uvanja i kompletiranja, transportovanje

  tereta unutar skladita do mjesta za izdavanje i utovar tereta na

  transportna sredstva primaoca.

  Prerada tranzitnog tereta predvia niz ve nabrojanih operacija poev

  od dolaska tereta pa do njegovog otpremanja prema liniji leta. .

 • Sredstva mehanizacije za obradu tereta je mogue podijeliti u tri osnovne

  grupe:

  Manipulativna oprema na prihvatno-otpremnom prostoru

  Manipulativna oprema u teretnom skladitu

  Manipulativna oprema za utovar-istovar na teretnoj pristaninoj platformi

 • Prerada tereta na aerodromu vri se prema slijedeem

  redosljedu tehnolokih operacija:

  otpremanje tereta

 • dolazak tereta

 • prerada tranzitnog tereta

 • 2.3.Povezanost 2.3.Povezanost zranogzranog saobraajasaobraaja I I drugihdrugih vidovavidova transportatransporta

  Otprema i prihvat tereta u zranom saobraaju u Otprema i prihvat tereta u zranom saobraaju u

  najirem smislu najvanije je spojno mjesto izmeu najirem smislu najvanije je spojno mjesto izmeu

  zranog i zemaljskog saobraaja zranog i zemaljskog saobraaja

  Drugi vid saobraaja koji je mnogostruko povezan sa Drugi vid saobraaja koji je mnogostruko povezan sa

  zranim transportom je PT saobraaj. zranim transportom je PT saobraaj.

  VVeina djelatnosti eina djelatnosti se se obavlja nou u vremenu od 23 h obavlja nou u vremenu od 23 h

  do 4 h kada treba izvriti prevoz pote izmeu centara do 4 h kada treba izvriti prevoz pote izmeu centara

  PT slubi. PT slubi.

 • TabelaTabela 2. 2. NajveiNajvei aeredromiaeredromi

 • Terminal u Frankfurtu Zgrada cargo teminala u

  Frankfurtu

 • PRILOG CARGO CENTAR AERODROMA

  SARAJEVO

 • HVALA NA PANJIHVALA NA PANJI