borang pemantauan pemulihan khas

of 34 /34
Page 1 INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAY TARIKH PEMANTAUAN 15 Oktober 2014 HARI / MASA Rabu / 9.00 Pagi NAMA PEGAWAI PEMANTAUAN 2. ……………………………………………………… BIL PERKARA 1 NAMA SEKOLAH SK BANANG JAYA , BATU PAHAT JOHOR 2 KOD SEKOLAH / GRED JBA 0099 / GRED B 3 NAMA GURU BESAR ENCIK RAHMAT BIN ATAN 4 NAMA GURU PEMULIHAN (GPM) PUAN NURUL AFIQAH BINTI MOHD 5 OPSYEN PENDIDIKAN PEMULIHAN 6 TEMPOH MASA MENGAJAR PEMULIHAN KHAS DARI TAHUN : 2013 HINGGA KINI 7 NAMA GURU PEMULIHAN (GPML) TIADA 8 OPSYEN TIADA 9 TEMPOH MASA MENGAJAR PEMULIHAN KHAS DARI TAHUN : TIADA 1. Muhamad Zhiduan Bin Abdul Rahman

Author: cikgu-fiqah-berry-glamz

Post on 15-Nov-2015

233 views

Category:

Documents


23 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ooo

TRANSCRIPT

formulaINSTRUMEN PEMANTAUANPROGRAM PEMULIHAN KHASBAHAGIAN PENDIDIKAN KHASKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TARIKH PEMANTAUAN15 Oktober 2014HARI / MASARabu / 9.00 PagiNAMA PEGAWAI PEMANTAUAN1.Muhamad Zhiduan Bin Abdul Rahman2.

BILPERKARA1NAMA SEKOLAHSK BANANG JAYA , BATU PAHAT JOHOR2KOD SEKOLAH / GREDJBA 0099 / GRED B3NAMA GURU BESARENCIK RAHMAT BIN ATAN4NAMA GURU PEMULIHAN (GPM)PUAN NURUL AFIQAH BINTI MOHD HASHIM5OPSYENPENDIDIKAN PEMULIHAN6TEMPOH MASA MENGAJAR PEMULIHAN KHASDARI TAHUN : 2013 HINGGA KINI7NAMA GURU PEMULIHAN (GPML)TIADA8OPSYENTIADA9TEMPOH MASA MENGAJAR PEMULIHAN KHASDARI TAHUN : TIADA

TAHAP 1 (KESELURUHAN)10BILANGAN MURID PEMULIHAN KHASTAHUN 1MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP83TAHUN 2MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP31TAHUN 3MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP311JUMLAH KESELURUHAN1451TAHAP 2 (KESELURUHAN)11BILANGAN MURID PEMULIHAN KHASTAHUN 4MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP1TAHUN 5MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP1TAHUN 6MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

JUMLAH KESELURUHAN11

0Tidak Memuaskan35Kurang Memuaskan50Baik70Sangat Baik90Cemerlang

Tandakan ( I ) bagi yang berkenaan

A. PENTADBIRAN (Pentadbir Sekolah)BAHAGIAN ABILITEM0123CATATAN1231Jk Pemulihan Khas Sekolah di pengerusikan oleh Guru Besar3cnt1472JK Pemulihan Khas melibatkan guru-guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan dan Matematik di Tahap 1 dan 23mul1821303Mesyuarat dijalankan secara berkala2per83.334Fail dan minit mesyuarat disediakan dan disemak oleh pihak berkenaan25Anggaran perbelanjaan tahunan Program Pemulihan Khas disediakan36Takwim Program Pemulihan Khas selaras dengan perancangan strategik sekolah37Kelas Pemulihan Khas menerima peralatan dan perabot yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia28Laporan keberkesanan Program Pemulihan Khas disediakan39Melaksana dan merekodkan pencerapan P&P guru Pemulihan Khas310Perbincangan bersama Guru Pemulihan Khas dijalankan311Guru Pemulihan Khas menjalankan in-house training kepada guru yang berkaitan212Guru Pemulihan Khas dicalonkan untuk Anugerah Kecemerlangan1JUMLAH A 30Sila berikan skor berdasarkan kriteria berikut :SkorKriteria0TIADA Prosedur dan bukti dipatuhi / tidak dapat dinyatakan1SEBAHAGIAN Prosedur dan bukti dipatuhi / dilaksanakan2SEMUA Prosedur dipatuhi dan bahan yang diperlukan dapat ditunjukkan3SEMUA seperti Skor 2 dan ada unsur inovasi dan kreativiti

B. PENGURUSAN BILIK DARJAH (Guru Pemulihan Khas)BILITEM0123CATATANBAHAGIAN B13Keluasan bilik Pemulihan Khas bersesuaian312314Lokasi Kelas Pemulihan Khas bersesuaian2cnt041415Perabot asas mencukupi dan mengikut piawai yang dibekalkan2mul08425016Mempunyai peralatan sokongan (ABM)3per83.3317Mempunyai kelengkapan keselamatan318Mempunyai sudut pembelajaran319Bilik darjah bersih, kemas dan teratur320Bilik darjah mendapat pengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi321Bilik darjah ceria dan menarik dengan mural dan hiasan322Mempunyai sistem fail yang lengkap223Mendapat projek naik tarafRMK 9 / HIPs Tahun :24Projek Naik Taraf siap dengan sempurna25Bekalan peralatan mengikut spesifikasi26Ada rekod kedatangan murid327Menyediakan buku stok dan inventori bagi peralatan diterima328Menerima peralatan PPSMI untuk Program Pemulihan Khas029Peralatan PPSMI digunakan untuk kepentingan murid Pemulihan Khas030Menerima peruntukan kewangan dari pentadbir untuk dibelanja dalam Program Pemulihan Khas231Jadual waktu kelas disediakan mengikut peruntukan waktu berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa332Menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru333Kerap berbincang dengan pihak sekolah berkaitan masalah Program Pemulihan Khas334Pentadbir melakukan pencerapan pengajaran guru Pemulihan Khas335Guru Pemulihan telibat dengan kokurikulum sekolah 3JUMLAH B50

C. PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DALAM AKADEMIKBILITEM0123CATATANBAHAGIAN C36Menjalankan Ujian saringan dengan menggunakan IPP2M dan IKAM212337Membina soalan Ujian Diagnostik berpandukan keupayaan murid3cnt03438Melaksanakan penillaian dengan kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan.3mul06121839Menganalisis pencapaian murid untuk mengenalpasti konsep yang telah / belum difahami3per85.7140Berbincang dengan ibu bapa berkaitan241Merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas serta Jawatankuasa Pemulihan Khas342Program sokongan / intensif 3M dilaksanakan di luar waktu persekolahan 2JUMLAH C18

D. PENGURUSAN HAL EHWAL MURIDBAHAGIAN DBILITEM0123CATATAN12343Kemudahan asas yang sesuai dengan murid3cnt00644Ciri-ciri keselamatan di beri keutamaan3mul00181845Menyediakan rekod profil bagi setiap murid3per100.0046Menyediakan borang pencalonan murid pemulihan (diisi oleh guru kelas)347Menyediakan peraturan Kelas Pemulihan / Pelaksanaan Program Pemulihan Khas348Menyediakan program/aktiviti menangani masalah tingkahlaku murid pemulihan3JUMLAH D18

E. KEMAHIRAN GURU PEMULIHANBAHAGIAN EBILITEM0123CATATAN12349Merancang dan melaksanakan aktiviti P&P yang sesuai dengan tahap dan potensi murid3cnt021350Merancang dan melaksanakan P&P sesuai dengan jumlah murid3mul04394351Mengetahui tahap kebolehan setiap muridnya3per95.5652Mengetahui latar belakang setiap muridnya253Mempunyai kemahiran untuk berinteraksi dengan murid354Mempunyai kemahiran mengendalikan murid pemulihan khas355Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan murid356Mempunyai keyakinan terhadap kemampuan murid357Menetapkan sasaran yang perlu dicapai oleh setiap murid358Mampu mengubahsuai mengikut teknik/kaedah mengikut kesesuaian murid semasa menyampaikan P&P359Menggunakan BBM yang benar-benar dapat membantu360Mencipta/membuat sendiri bahan bantu berdasarkan keperluan murid361Memperlihat kesungguhan bagi mendidik murid bermasalah 3M362Pengetahuan guru meliputi kurikulum, isi pelajaaran dan pedagogi363Pengetahuan guru dalam mempelbagai bahan dan kaedah pembelajaran2JUMLAH E43

F.TEMUBUAL DENGAN GURU

64. PENDAPAT GURU UNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM :

1. Sistem pengurusan fail pemulihan perlu didedahkan secara terperinci.2. Peruntukkan kewangan bagi program pemulihan perlu disediakan secara khusus.

65. ULASAN PEGAWAI PEMANTAU

G. RUMUSAN SKOR DAN PEMBERIAN TARAF PROGRAMSEMUA A-EJUMLAH SKOR159123PERATUS SKORjumlah skor (A+B+C+D+E) / 180 X 10088.33cnt11344STATUS :Sangat Baikmul126132159per88.33Julat SkorTaraf Program Pemulihan Khas90-100Cemerlang70-89Sangat Baik50-69Baik 35-49Kurang Memuaskan00-34Tidak Memuaskan

Tanda tangan Pemantau:....

Nama Pegawai Pemantau:....(Cop)Tarikh Pemantauan:...../....../2014

Pengesahan Pihak Sekolah

Tanda tangan Guru Besar:....(Cop Rasmi)

H. ANALISIS SKOR

A. PENTADBIRAN (Pentadbir Sekolah)JUMLAH SKOR30PERATUS SKOR83.33STATUS :Sangat Baik

B. PENGURUSAN BILIK DARJAH (Guru Pemulihan Khas)JUMLAH SKOR50PERATUS SKOR83.33STATUS :Sangat BaikC. PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DALAM AKADEMIKJUMLAH SKOR18PERATUS SKOR85.71STATUS :Sangat BaikD. PENGURUSAN HAL EHWAL MURIDJUMLAH SKOR18PERATUS SKOR100.00STATUS :CemerlangE. KEMAHIRAN GURU PEMULIHANJUMLAH SKOR43PERATUS SKOR95.56STATUS :Cemerlang

printINSTRUMEN PEMANTAUANPROGRAM PEMULIHAN KHASBAHAGIAN PENDIDIKAN KHASKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TARIKH PEMANTAUANHARI / MASANAMA PEGAWAI PEMANTAUAN1. ..2.

BILPERKARA1NAMA SEKOLAH2KOD SEKOLAH / GRED3NAMA GURU BESAR4NAMA GURU PEMULIHAN (GPM)5OPSYEN6TEMPOH MASA MENGAJAR PEMULIHAN KHASDARI TAHUN :/ 20147NAMA GURU PEMULIHAN (GPML)8OPSYEN9TEMPOH MASA MENGAJAR PEMULIHAN KHASDARI TAHUN :/ 2014

TAHAP 1 (KESELURUHAN)10BILANGAN MURID PEMULIHAN KHASTAHUN 1MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

TAHUN 2MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

TAHUN 3MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

JUMLAH KESELURUHANTAHAP 2 (KESELURUHAN)11BILANGAN MURID PEMULIHAN KHASTAHUN 4MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

TAHUN 5MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

TAHUN 6MELAYUCINAINDIALAIN-LAINLPLPLPLP

JUMLAH KESELURUHAN

0Tidak Memuaskan35Kurang Memuaskan50Baik70Sangat Baik90Cemerlang

Tandakan ( I ) bagi yang berkenaan

A. PENTADBIRAN (Pentadbir Sekolah)BAHAGIAN ABILITEM0123CATATAN1231Jk Pemulihan Khas Sekolah di pengerusikan oleh Guru Besarcnt0002JK Pemulihan Khas melibatkan guru-guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan dan Matematik di Tahap 1 dan 2mul00003Mesyuarat dijalankan secara berkalaper0.004Fail dan minit mesyuarat disediakan dan disemak oleh pihak berkenaan5Anggaran perbelanjaan tahunan Program Pemulihan Khas disediakan6Takwim Program Pemulihan Khas selaras dengan perancangan strategik sekolah7Kelas Pemulihan Khas menerima peralatan dan perabot yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia8Laporan keberkesanan Program Pemulihan Khas disediakan9Melaksana dan merekodkan pencerapan P&P guru Pemulihan Khas10Perbincangan bersama Guru Pemulihan Khas dijalankan11Guru Pemulihan Khas menjalankan in-house training kepada guru yang berkaitan12Guru Pemulihan Khas dicalonkan untuk Anugerah KecemerlanganJUMLAH A Sila berikan skor berdasarkan kriteria berikut :SkorKriteria0TIADA Prosedur dan bukti dipatuhi / tidak dapat dinyatakan1SEBAHAGIAN Prosedur dan bukti dipatuhi / dilaksanakan2SEMUA Prosedur dipatuhi dan bahan yang diperlukan dapat ditunjukkan3SEMUA seperti Skor 2 dan ada unsur inovasi dan kreativiti

B. PENGURUSAN BILIK DARJAH (Guru Pemulihan Khas)BILITEM0123CATATANBAHAGIAN B13Keluasan bilik Pemulihan Khas bersesuaian12314Lokasi Kelas Pemulihan Khas bersesuaiancnt00015Perabot asas mencukupi dan mengikut piawai yang dibekalkanmul000016Mempunyai peralatan sokongan (ABM)per0.0017Mempunyai kelengkapan keselamatan18Mempunyai sudut pembelajaran19Bilik darjah bersih, kemas dan teratur20Bilik darjah mendapat pengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi21Bilik darjah ceria dan menarik dengan mural dan hiasan22Mempunyai sistem fail yang lengkap23Mendapat projek naik tarafRMK 9 / HIPs Tahun :24Projek Naik Taraf siap dengan sempurna25Bekalan peralatan mengikut spesifikasi26Ada rekod kedatangan murid27Menyediakan buku stok dan inventori bagi peralatan diterima28Menerima peralatan PPSMI untuk Program Pemulihan Khas29Peralatan PPSMI digunakan untuk kepentingan murid Pemulihan Khas30Menerima peruntukan kewangan dari pentadbir untuk dibelanja dalam Program Pemulihan Khas31Jadual waktu kelas disediakan mengikut peruntukan waktu berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa32Menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru33Kerap berbincang dengan pihak sekolah berkaitan masalah Program Pemulihan Khas34Pentadbir melakukan pencerapan pengajaran guru Pemulihan Khas35Guru Pemulihan telibat dengan kokurikulum sekolah JUMLAH B

C. PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DALAM AKADEMIKBILITEM0123CATATANBAHAGIAN C36Menjalankan Ujian saringan dengan menggunakan IPP2M dan IKAM12337Membina soalan Ujian Diagnostik berpandukan keupayaan muridcnt00038Melaksanakan penillaian dengan kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan.mul000039Menganalisis pencapaian murid untuk mengenalpasti konsep yang telah / belum difahamiper0.0040Berbincang dengan ibu bapa berkaitan41Merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas serta Jawatankuasa Pemulihan Khas42Program sokongan / intensif 3M dilaksanakan di luar waktu persekolahan JUMLAH C

D. PENGURUSAN HAL EHWAL MURIDBAHAGIAN DBILITEM0123CATATAN12343Kemudahan asas yang sesuai dengan muridcnt00044Ciri-ciri keselamatan di beri keutamaanmul000045Menyediakan rekod profil bagi setiap muridper0.0046Menyediakan borang pencalonan murid pemulihan (diisi oleh guru kelas)47Menyediakan peraturan Kelas Pemulihan / Pelaksanaan Program Pemulihan Khas48Menyediakan program/aktiviti menangani masalah tingkahlaku murid pemulihanJUMLAH D

E. KEMAHIRAN GURU PEMULIHANBAHAGIAN EBILITEM0123CATATAN12349Merancang dan melaksanakan aktiviti P&P yang sesuai dengan tahap dan potensi muridcnt00050Merancang dan melaksanakan P&P sesuai dengan jumlah muridmul000051Mengetahui tahap kebolehan setiap muridnyaper0.0052Mengetahui latar belakang setiap muridnya53Mempunyai kemahiran untuk berinteraksi dengan murid54Mempunyai kemahiran mengendalikan murid pemulihan khas55Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan murid56Mempunyai keyakinan terhadap kemampuan murid57Menetapkan sasaran yang perlu dicapai oleh setiap murid58Mampu mengubahsuai mengikut teknik/kaedah mengikut kesesuaian murid semasa menyampaikan P&P59Menggunakan BBM yang benar-benar dapat membantu60Mencipta/membuat sendiri bahan bantu berdasarkan keperluan murid61Memperlihat kesungguhan bagi mendidik murid bermasalah 3M62Pengetahuan guru meliputi kurikulum, isi pelajaaran dan pedagogi63Pengetahuan guru dalam mempelbagai bahan dan kaedah pembelajaranJUMLAH E

F.TEMUBUAL DENGAN GURU

64. PENDAPAT GURU UNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM :

65. ULASAN PEGAWAI PEMANTAU

G. RUMUSAN SKOR DAN PEMBERIAN TARAF PROGRAMSEMUA A-EJUMLAH SKOR123PERATUS SKORjumlah skor (A+B+C+D+E) / 180 X 100cnt000STATUS :mul0000per0.00Julat SkorTaraf Program Pemulihan Khas90-100Cemerlang70-89Sangat Baik50-69Baik 35-49Kurang Memuaskan00-34Tidak Memuaskan

Tanda tangan Pemantau:....

Nama Pegawai Pemantau:....(Cop)Tarikh Pemantauan:...../....../2014

Pengesahan Pihak Sekolah

Tanda tangan Guru Besar:....(Cop Rasmi)

H. ANALISIS SKOR

A. PENTADBIRAN (Pentadbir Sekolah)JUMLAH SKORPERATUS SKORSTATUS :

B. PENGURUSAN BILIK DARJAH (Guru Pemulihan Khas)JUMLAH SKORPERATUS SKORSTATUS :C. PENILAIAN PENCAPAIAN MURID DALAM AKADEMIKJUMLAH SKORPERATUS SKORSTATUS :D. PENGURUSAN HAL EHWAL MURIDJUMLAH SKORPERATUS SKORSTATUS :E. KEMAHIRAN GURU PEMULIHANJUMLAH SKORPERATUS SKORSTATUS :

rumusanAnalisis Pemantauan Program Pemulihan Khas Negeri JohorBILNAMA SEKOLAHKOD SEKOLAHTEL. SEK.SKOR ASKOR BSKOR CSKOR DSKOR EMARKAH KESELURUHANSTATUSCATATAN123456789101112131415NOTA :Analisis ini perlu diemelkan di alamat [email protected] pada atau sebelum 30 Okt, 2014

Sheet3