bpkhas-pengurusan pemulihan khas

Download BPKHAS-Pengurusan Pemulihan Khas

Post on 11-Oct-2015

93 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota pemulihan

TRANSCRIPT

 • 1PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS DALAMPROGRAM LINUS

  HJ MOHAMAD UMBAIK BIN ISMAILKETUA SEKTOR SEKTOR PROGRAM KHASBAHAGIAN PENDIDIKAN KHASKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • 2DEFINISI

  Program

  Pemulihan Khas

 • 3DEFINISI PROGRAM PEMULIHAN KHAS

  Satu program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Program ini dijalankan oleh guru yang khusus, di ruang yang khusus.

 • 4DEFINISI MURID PEMULIHAN KHAS

  Murid yang menghadapi kesukaran dalam penguasaan kemahiran asas 3M disebabkan oleh faktor persekitaran dan bukan kognitif.

 • 5LATAR BELAKANG

  Program pemulihan khas telah diperkenalkan sejak tahun 1960an lagi

  Untuk mengatasi masalah 3M

  Teras ke 3 & 4 dalam PIPP : (2006-2010)

  Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

  Merapatkan Jurang Pendidikan

 • GARIS PANDUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

 • 7PUNCA DAN BIDANG KUASA

  Surat siaran Bahagian Sekolah-Sekolah KPM. Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32) bertarikh 22Jan. 1985. (Guru Khas Pendidikan Pemulihan)

  Surat siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) bertarikh 28Jan.1986. (Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah)

  Surat siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(29) bertarikh 17Mac.1986 (Pengawasan dan Penyeliaan Program Pemulihan)

 • 8Tanggungjawab Guru Pemulihan Khasa) Merancang dan melaksanakan program pemulihan

  khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

  b) Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal:

  -Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan pengajaran pemulihan.

  c) Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran, guru bimbingan, ibubapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, tabiat, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid.

  d) Bertindak sebagai setiausaha Jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

  e) Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah atau daerah.

  f) Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid-murid

 • 9PELAKSANAAN PROGRAM

  PEMULIHAN KHAS

  Pencalonan Murid

  Pengumpulan Maklumat

  Saringan

  Ujian Diagnostik ( Kemahiran )

  Penyediaan Rancangan Pengajaran

  Pengajaran dan Pembelajaran

  Penilaian (Ujian Akhir tahun )

  Tindakan Susulan

 • 10

  PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS

  Jadual Waktu ( 900+120= 1020 )

  Penempatan murid ke Kelas Pemulihan Khas

  Penempatan murid ke Kelas Pendidikan Khas ( Berdasarkan Instrumen Penentu Penguasaan 2M / IPP2M )

  Pengurusan Fail

  Peruntukan Kewangan ( PCG mata pelajaran lain-BM, Math & Bim &Kaunseling )

 • SURAT SIARAN PELAKSANAAN LINUS-KPM

 • Surat siaran Peranan GuruPemulihan Khas dalam Program LINUS

 • PENTADBIRAN LINUS

 • Komponen dalam LINUS

  Literasi

  Numerasi

  Pemulihan Khas

 • 17

  KPM

  (NKRA)

  BPKBPG LPM JNJKBPKhas BPSH

  Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

  Sekolah Guru B.Melayu Program LINUS Guru Matematik Program LINUS Guru Pemulihan Khas

  Project Management Office. FasiLINUS Pegawai Khas Pegawai Bahasa Pegawai Matematik Pegawai Kaunseling

  B.TEKSBTP

  Pejabat Pelajaran Daerah ( PPD)

  Sektor

  P.Swasta/KhasSektor

  Akademik

  IAB BPI

 • 18

  Cadangan Untuk Program LINUS

  To

  4 guru pemulihan

  untuk 59 murid

  dalam LINUS

  Kadar guru pemulihan berbanding

  murid . Kadar ini membolehkan

  kadar 1:4 murid per sesi (4 sesi

  sehari)

  Tambahan guru pemulihan untuk

  Program LINUS

  1:15

  + 3,246

  From

  KPM merancang untuk meningkatkan jumlah guru pemulihan bagi memastikan jumlah guru mencukupi untuk program ini.

  1:1Kadar guru pemulihan untuk

  sebuah sekolah

  Jumlah guru pemulihan kini.~7000

  Di masa pelaksanaan KIA2M

  1 guru untuk 59

  murid tahun 2

  murid pemulihan

  Contoh:

  SK Seri Permai

  Gua Musang

 • JAWATANKUASA LINUS DI PPD

  KEANGGOTAAN

  Pengerusi : PPD

  T.Pengerusi : Timbalan PPD

  Setiausaha : Fasi LINUS

  AJK : Pegawai Khas

  : Peg.Bahasa

  : Peg. Matematik & Sains

  : Peg. Kaunseling

  : Semua FasiLINUS

 • JAWATANKUASA LINUS DI SEKOLAH

  KEANGGOTAAN

  Pengerusi : Guru Besar

  T.Pengerusi : GPK 1

  Setiausaha : Guru LINUS

  AJK : Ketua Panitia BM

  : Ketua Panitia Matematik

  : Guru Mata Pelajaran

  : Guru Pemulihan Khas

  : Guru Bimbingan

 • PELAKSANAAN PROGRAM LINUS

 • 22

  Proses Saringan Program LINUS

  Tahun 1

  Saringan 1

  (Mac)

  LINUS

  Saringan 2

  (Jun)

  LINUS

  Saringan 3

  (September)

  LINUS

  Tahun 2

  Pendidikan

  Aliran

  Perdana

  Medical

  Assessment

  YaTidak

  Murid

  berkeperluan

  khas

  Ya

  Ya

  TidakTidak

  Tidak

  Tidak

  Tidak

  Tidak

  Tidak

  Ya

 • Saringan 1

  Instrumen Saringan- Dibina oleh LPM- Instumen saringan dan manual pengendalian- Instumen saringan dihantar ke PPD

  Terdiri dari : - Literasi membaca/ lisan- Literasi Menulis- Numerasi

  *

 • PROSEDUR SARINGAN

  Saringan membaca - 1-28 Feb 2010

  Saringan Menulis - 1-5 Mac 2010

  Saringan ditadbir oleh :

  - Guru Bahasa Melayu

  - Guru Matematik yang mengajar LINUS.

  Tempat saringan : di kelas masing-masing

 • AGIHAN MURID

  Saringan 1

  Tidak Menguasai Konstruk 1-2

  Program LINUS

  Menguasai konstruk 3-12

  Kelas arus perdana

 • P&P DAN MODUL

  Proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah menggunakan modul LINUS yang dibekalkan oleh BPKurikulum .

  Modul terdiri daripada :

  - Modul guru

  - Modul murid

 • SARINGAN 2

  Prosedur Saringan

  - Saringan membaca : 1-31 Mei 2010

  - Saringan bertulis : 28 Jun 2 Julai 2010

  - Dijalankan untuk murid tahun 1 yang tidak

  melepasi Saringan 1

  Kid Saringan oleh LPM

  Diedarkan melalui PPD

  Dijalankan oleh guru LINUS Literasi dan numerasi

  Dijalankan di kelas masing-masing

 • AGIHAN MURID

  Saringan 2

  Tidak Menguasai Konstruk 1-2

  Guru Pemulihan Khas

  Tidak menguasai konstruk 3-7/3-9

  Guru LINUS

 • SARINGAN 3 Prosedur Saringan

  Dijalankan pada :

  - Membaca / Lisan 1 Sept 15 Okt 2010

  - Bertulis 17 22 Okt 2010

  Kid Saringan oleh LPM

  Diedarkan melalui PPD

  Dijalankan oleh guru LINUS dan guru Pemulihan Khas

  Dijalankan di kelas masing-masing

 • 30

  Perlu Melalui Proses:IPP: Instrumen Penentu PenempatanBorang Cadangan Penempatan MuridBerkeperluan Khas.

  (Diperolehi daripada Pegawai Khas, PendidikanKhas, PPD)

  Murid

  Berkeperluan

  Khas

  Pemeriksaan

  Perubatan

  Tahun 1

  Saringan 1/2/3

  (Mac/Jun/Sept)

  Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan

  LINUSTidakYa

  Proses Cadangan Penempatan Ke ProgramPendidikan Khas

  Tidak

 • Medical Assesment

  Penggunaaan IPP2M

  Ujian Perkembangan Integrasi Visual Motor( Beery VMI)

  Proses pengajaran dan pembelajaran (Modul khas)

 • Bidang tugas Guru Pemulihan Khas tahun 2011

  Tahun 3 murid Pemulihan Khas

  Tahun 2 murid LINUS Tegar

  Tahun 1 murid LINUS Tegar (selepas saringan 2)

 • Penempatan murid LINUS Tegar tahun 1 ke Tahun 2 berdasarkan Ujian Saringan 3 LINUS

 • PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 • Waktu & Guru BM

  Model Kelas LINUS

  Kelas LINUSKelas 1

  Kelas 2

  Kelas 3Kelas

  4

  Kelas 5

  Kelas 6

  K1 K2 L6L5K4K3

  MODEL : Sekolah Banyak Kelas + Ada Guru Tambahan Pemulihan LINUS

  Jenis 1

  Jenis 2

  GuruPemulihanMurid LINUS

  Murid LINUS Tegar

 • Model Kelas LINUSMODEL : Kelas Kecil

  Murid Tegar

  MuridArus

  Perdana

  Murid LINUS

  MODEL : Kelas Bergabung

  Satu Kelas

  Murid Tahun 1

  Murid

  Tahun 2

  Murid Tahun

  3Murid Tegar

  Arus Perdana

 • JADUAL WAKTU GURU PEMULIHAN KHAS DALAM PROGRAM LINUS

  Model 1 : Murid Pemulihan Khas Lebih 30 orang

  Model 2 : Murid Pemulihan Khas antara 16 hingga 30 orang

  Model 3 : Murid Pemulihan Khas Kurang 15 orang

  Model 4 : SJKC/SJKT (Guru Pemulihan Khas guru Melayu)

  Rujuk Jadual Guru Pemulihan / LINUS

 • KONSEP GABUNG KELAS

  Menggabungkan murid Pemulihan Khas Tahun 2 dengan Tahun 3

  Menggabungkan murid pemulihan khas dengan murid LINUS Tegar

  Penggabungan kelas hanya untuk mata pelajaran yang sama (BM dengan BM, Mate dengan Mate)

  Pastikan Jadual Waktu Induk Kelas (Tahun 1 3) sesuai untuk gabung kelas

 • 39

  Penutup Panduan ini mencadangkan amalan yang

  patut diikuti oleh semua guru pemulihan khas dan juga semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan program pemulihan khas dalam LINUS dan akan dikemaskinikan dari semasa ke semasa. Diharapkan ianya dapat memberi manfaat kepada semua pihak demi membantu murid-murid yang menghadapi masalah penguasaan Literasi dan Numerasi (Program LINUS)

 • 40

 • 013-399475503-88849164

  [email protected]