aturcara majlis doa kesyukuran sempena sambutan …moe.gov.bn/documentdownloads/majlis doa...

2

Upload: others

Post on 07-Nov-2019

265 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: ATURCARA MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN …moe.gov.bn/DocumentDownloads/Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan...ATURCARA MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU KALI
Page 2: ATURCARA MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN …moe.gov.bn/DocumentDownloads/Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan...ATURCARA MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU KALI

ATURCARA MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU

KALI KE-29 TAHUN 1441H / 2019M NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

2.30 petang : Jawatankuasa, Guru-Guru dan Penuntut-Penuntut Hadir

2.45 petang : Jemputan-Jemputan Khas Hadir

3.15 petang : Kehadiran Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan.

3.21 petang : Sembahyang Fardhu Asar Berjemaah

: Bacaan Sayyidul Istighfar.

: Bacaan Selawat Tafrijiyah

: Bacaan Ratib Al-Attas

: Bacaan Doa Kesyukuran Hari Guru

: Doa Allah Peliharakan Sultan dan Negara

: Majlis Bersurai

PENGHARGAAN

Pengerusi dan ahli jawatankuasa majlis dengan penuh hormat sukacita merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih

kepada:

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Menteri Hal Ehwal Ugama dan

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman Menteri Pendidikan

Takaful Brunei Darussalam SDN BHD

Radio Televisyen Brunei

Para Jemputan

Pengetua-pengetua, Guru-guru Besar, Guru-guru dan Penuntut-penunutut

Pihak Media

Semua pihak yang terlibat dalam menjayakan

majlis yang berkebajikan ini.

Semoga sumbangan dan kerjasama yang diberikan akan dilimpahkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta’ala.