keluaran khas, oktober 2011 - tinggi, pelajar sekolah, ... ii. pertandingan menulis esei...

Download Keluaran Khas, Oktober 2011 -  tinggi, pelajar sekolah, ... ii. pertandingan menulis Esei kemerdekaan sempena Sambutan Bulan ... adalah untuk menyediakan kemudahan

Post on 06-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1Buletin Inovasi 2011

  Sememangnya, inovasi membolehkan rantaian nilai ekonomi dianjak ke tahap yang lebih tinggi. Inovasi mencetuskan idea baru yang dirubah menjadi nilai komersial berdaya maju. Justeru, institusi penyelidikan perlu menyusun semula strategi untuk menterjemahkan hasil R&D kepada produk yang bernilai komersial. Inovasi perlu diterap dan diamalkan oleh semua, termasuk sektor swasta, sektor awam, NGO, ibu bapa, institusi pengajian tinggi, pelajar sekolah, hatta kanak-kanak, prasekolah. Dengan ini, sukacita saya mengumumkan tahun 2012 sebagai tahun Gerakan Inovasi Nasional.

  Petikan ucapan Perdana Menteri, YAB. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak semasa Ucapan Pembentangan Bajet 2012 di Dewan Rakyat pada 7 Oktober 2011.

  Hubungi KamiKEMENTERIAN KEWANGAN

  Kompleks Kementerian KewanganNo. 5 Persiaran Perdana

  Presint 2, Pusat PentadbiranKerajaan Persekutuan

  62592 Putrajaya Tel: 03-8882 3000

  Fax: 03-8882 3893/03-8882 3894 Emel: pro@treasury.gov.my

  Keluaran Khas, Oktober 2011

  Membudaya Inovasi ,Memacu Transformasi

  06TerraByTes cemerlang di ICQCC11-Yokohama

  18PsTm PemangKin caPai Visi & misi PerBendaHaraan

  12BaJeT 2012mENGUNGGULI moDaL insan, mencerna KreaTiViTi DaN mENCETUS INoVaSI

  08pERmohoNaN oNLINE mELaLUI poRTaL SISTEm PinJaman PerUmaHan BERSEpaDU (SppB)

 • 2 Buletin Inovasi 2011

  03DARI MEJA KSP

  04PROGRAM-PROGRAMSAMBUTAN HARI INOVASI KEMENTERIAN KEWANGAN 2011

  06TERRABYTES cEMERlANG DI IcQcc11-YOKOHAMA07PERKHIDMATAN PElANGGAN BERKUAlITI MElAlUI STANDARD PEOPLE PRACTICE (SPP)

  08BAJET 2012MENGUNGGUlI MODAl INSAN, MENcERNA KREATIVITI DAN MENcETUS INOVASI

  09 INGIN TAHU: APA DIA KREATIF & INOVASI ?& MAJlIS SAMBUTAN HARI INOVASI JANM 2011

  12SOROTAN SAMBUTAN HARI INOVASI 201014PERMOHONAN ONlINE MElAlUI PORTAl SISTEM PINJAMAN PERUMAHAN BERSEPADU (SPPB)

  15AKTIVITI INOVASI JPPH SEPANJANG TAHUN 2011

  16PROGRAM HARI INOVASIKWSP 2011 ZON SABAH DI PEJABAT KWSP KOTA KINABAlU, SABAH

  17MYlOFSA - SISTEM PENYERAHAN DOKUMEN SEcARA DAlAM TAlIAN

  18PSTM PEMANGKIN cAPAI VISI & MISI PERBENDAHARAAN19BUAl BIcARA INOVASI KEMENTERIAN KEWANGAN

  & lAWATAN INOVASI KE MAlAYSIAN GREEN TEcHNOlOGY cORPORATION

  20MEMBUDAYAKAN KREATIVITI DAN INOVASI: PEMAcU TRANSFORMASI SEKTOR AWAM

  22 INOVASI MENERUSI AMAlAN PERSEKITARAN BERKUAlITI 5S23 APA KATA MEREKA ?

  24 PERSEPSI HAlANG PEMIKIRAN KRITIKAl

  PenasihatYBhg. Tan Sri Dr Wan Abdul Aziz

  Wan AbdullahKetua Setiausaha Perbendaharaan

  PengerusiYBhg. Datuk Nozirah Bahari

  Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

  MerangkapJawatankuasa Pengurusan Kualiti

  Kementerian Kewangan

  Ketua PengarangNurzee Faizura Mohd Jamil

  PengarangAmidah Hamim

  Pembantu PengarangNorhaidah Md Esa

  Norshuhada Mansor

  sumberAgensi/Bahagian/Unit di Kementerian Kewangan

  JurufotoNurul Makmun Mukiya

  Grafikwww.surayakreatif.tk

  CetakanUnit Penerbitan dan Media INSPEN

  edaranUrusetia Jawatankuasa Pengurusan

  Kualiti

  Kandungan

 • 3Buletin Inovasi 2011

  Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia...

  Tepak sirih beralas suteraDibawa puteri anggun bestariPerutusan redaksi bermula kataKongsi maklumat saling mengingati

  Sejak pelantikannya sebagai Perdana Menteri, YAB Dato Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak telah melaksanakan program transformasi besar-besaran dengan memperkenalkan lapan tonggak perdana yang melibatkan empat tiang utama dan empat nilai asas pelengkap dalam pentadbirannya.

  Sebagai peringatan kita bersama, empat tiang utama itu ialah Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan; Program Transformasi Kerajaan (GTP), Model Baru Ekonomi (MBE) dan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10). Manakala, empat nilai asas pelengkap ialah Membudayakan Kreativiti dan Inovasi; Mementingkan Kepantasan Bertindak dan Membuat Keputusan; Nilai Untuk Wang dan Nilai Integriti.

  Sejak lapan Tonggak ini diperkenalkan dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ke-11 (MAPPA XI) di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PIcc), persoalannya kini, sejauh mana Kementerian Kewangan memainkan peranan dalam menzahirkan cita-cita dan aspirasi semua warga Malaysia?

  Saya percaya dalam usaha kita memenuhi misi untuk menjadi agensi unggul dalam pengurusan kewangan dan ekonomi negara, pelbagai inovasi dan inisiatif telah dilaksanakan dengan penuh komited selaras dengan program transformasi yang diperkenalkan oleh kerajaan.

  Saya berharap melalui pelaksanaan Hari Inovasi yang disambut setiap tahun ini, warga Kementerian kewangan akan lebih berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan mencari penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman.

  Akhir kata saya juga berharap agar buletin ini berupaya menjadi wadah sesama kita berkongsi maklumat melalui sisipan fakta dan motivasi. Ini juga akan turut menyumbang kepada usaha menjana minda yang terbuka, kreatif

  Tan sri dr Wan aBdUl aZiZ Wan aBdUllaHKetua Setiausaha Perbendaharaan

  Kementerian Kewangan

  dan proaktif selari dengan matlamat meningkatkan kematangan dan tahap profesionalisme warga Kementerian Kewangan seluruhnya.

  Sekian. Selamat Menyambut Hari Inovasi 2011

  DAR

  I MEJ

  A K

  SP

 • 4 Buletin Inovasi 2011

  pRoGRam-pRoGRamSamBUTaN haRI INoVaSI

  KEMENTERIAN KEWANGAN 2011

  Beberapa program sempena Hari Inovasi Kementerian Kewangan 2011 yang telah dilaksanakan:

  i. pertandingan koir Sambutan Bulan kemerdekaan & Inovasi kementerian Kewangan 2011

  Tarikh : 29 September 2011Tempat : Dewan Auditorium, Perbendaharaan MalaysiaPenganjur : Jabatan Akauntan Negaralagu wajib - tajuk Meraikan Kreativitilagu Pilihan - lagu-lagu berunsurkan Patriotik

  Penyertaan terdiri daripada: a. lembaga Hasil Dalam Negeri (Suara Hasil) - Tempat Pertama b. Bank Simpanan Nasional (BSN Hi-Saver) - Tempat Keduac. Perbendaharaan Malaysia (The Vocalist) - Tempat Ketiga d. Jabatan Akauntan Negara ( Warisan AG) e. Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta ( Simfoni) f. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (Impresif)

  ii. pertandingan menulis Esei kemerdekaan sempena Sambutan Bulan kemerdekaan dan Sambutan Bulan Inovasi kementerian kewangan 2011

  Tarikh : September - Oktober 2011Penganjur : Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan HartaTajuk Esei : Transformasi Berjaya Rakyat SejahteraKategori Pertandingan:a. Kumpulan Pengurusan & Profesional (gred 41 54)b. Kumpulan Sokongan (gred 1-36)

  iii Ceramah InovasiTarikh : 28 September 2011Masa : 9.00 PagiTempat : Dewan Utama Perbendaharaan Malaysia Penceramah : Angkatan Tentera Malaysia (ATM) & Polis Diraja Malaysia (PDRM)Penganjur : lembaga Hasil Dalam NegeriTajuk ceramah : Inovasi Teras Kecemerlangan Perkhidmatan

  iv Ceramah InovasiTarikh : 18 Oktober 2011Masa : 9.00 pagiTempat: Dewan Auditorium Aras 1, Blok Tengah PerbendaharaanPenceramah : En. lee Yee DianNaib Presiden persatuan Kreativiti & inovasi Malaysia (MAcRI)Tajuk ceramah : Transformasi Organisasi Melalui InovasiPenganjur : Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan

 • 5Buletin Inovasi 2011

  pRoGRam SEmpENa SamBUTaN haRI INoVaSI KemenTerian KeWangan 2011

  pRoGRam SamBUTaN haRI INoVaSI kEmENTERIaN kEWaNGaN 2011

  Bil. TariKH/masa pRoGRam LokaSI JaBaTan/ BaHagianBerTanggUngJaWaB

  sePTemBer 20111. 10 30 Sept 2011 Pertandingan

  mengarang esei inovasi

  Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH)

  okToBER 20112. 25 Oktober 2011 lawatan Inovasi

  ke Malaysian Green Technology Corporation, Bangi

  Bandar Baru Bangi,Selangor

  Bahagian Pengurusan Belanjawan, Perbendaharaan Malaysia

  3. 29 Oktober 20118.00 pg 2.00 ptg

  Xplorasi Inovasi & Senam Tari Inovasi

  SekitarKawasanPutrajaya

  Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) dan Bahagian Kawalan Pemantauan (BKP), Perbendaharaan Malaysia

  pRoGRam SamBUTaN haRI INoVaSI, kEmENTERIaN kEWaNGaN

  ( 1 NoVEmBER 2011 SELaSa)Bil. pRoGRam pENGISIaN pRoGRam TemPaT

  1. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah Pertandingan

  Tayangan Video Hari Inovasi Kementerian Kewangan 2011

  Dewan Utama, Perbendaharaan

  2. Pameran Inovasi Agensi/Jabatan/ Bahagian Kementerian Kewangan

  lawatan ke Pameran berkaitan perkhidmatan/ inovasi yang dijalankan di Agensi/Jabatan/Bahagian

  Ruang legarDewan Utama, Perbendaharaan

  3. Program Make-over dan ceramah keterampilan diri

  Membincangkan berkaitan komponen keterampilan diri termasuk: Penampilan secara fizikal Pandangan terhadap diri

  sendiri dan pandangan orang lain terhadap diri

  Perasaan harga diri dan keyakinan diri

  Dewan Utama, Perbendaharaan

  4. Pameran dan jualan produk IcT

  Pameran dan jualan gadget IcT yang terbaru di pasaran dengan harga yang istimewa dan berpatutan

  Galeri, Aras GPerbendaharaan

 • 6 Buletin Inovasi 2011

  TerraByTes, Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala lumpur Malaysia meraih Anugerah cemerlang dalam pertandingan International Convention on Quality Concept Circles (ICQCC) ke-35 yang berlangsung di Pacifico Yokohama, Jepun.

  Pada IcQcc 2010 yang berlangsung di Hyderabad, India, Kumpulan TerraBytes yang mewakili Malaysia turut meraih Anugerah Emas.

  Konvensyen bertema Enhancing Organizational Vitality Through Further Development Of QC Circle Activities berlangsung dari 11 - 14 September 2011 anjuran bersama Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) dengan kerjasama QC Circle Headquarters of Japan dan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPc).

  Sebanyak 180 kumpulan di kalangan n