2 tokoh tamadun asia

Download 2 tokoh tamadun asia

Post on 18-May-2015

9.858 views

Category:

Economy & Finance

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. NURUL HAZWANI FARAH ASSUANI NURHAFIZAH

2. TOKOH-TOKOH TAMADUN CINA LAO TZE KUNG FU TZE LAKSAMANA CHENG HO 3.

 • Dilahirkan pada 551 S.M.
 • Berasal dari keturunan bangsawan
 • Pernah menjadi guru ketika baru berumur 20
 • Dilantik menjadi menteri keadilan seterusnya Perdana menteri di wilayah Lu
 • 13 tahun selepas meletakkan jawatan, beliau mengembara dari satu wilayah ke wilayah yang lain di negara China dan menasihati pembesar-pembesar feaudal cara pemerintahan yg baik.

KUNG FU TZE 4.

 • Pada zaman akhiranDinasti Zhou(Chou) (1027-256 S.M.), kerajaan menghadapi masalah komplot penggulingan kuasa.
 • Confucius mengkritik zaman itu merupakan zaman kacau-bilau dan kurang bermoral.
 • Beliau berpendapat cara penyelesaian masalah itu adalah mendidik supaya orang ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran pendeta dahulu.
 • Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran pendeta dahulu dalam kelasnya.
 • Selepas beberapa tahun, ajarannya serta teorinya diluas sebar ke seluruh China oleh anak muridnya dan kemudiannya ramai orang memanfaatkannya .

5.

 • Walaupun Confucius telah wafat tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokong di seluruh China.
 • Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialahLunyu(Inggeris: Analects ), dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang.

6. Konfucius membahagikan lima bentuk hubungan dalam masyarakat (a ) Hubungan bapa dengan anak-bapa harus berhati baik dan anak harus bertanggngjawab terhadap orang tua . ( b)Hubungan suami isteri dimana suami harus jujur terhadap isteri dan isteriharus tunduk dan mendengar cakap suami. (c)Hubungan suadara tua dengan muda, iaitu yg tua harus bermurah hati dengan membantu yang muda , manakala yg muda pula harus hormat pada yang tua. (d)Hubungan raja dengan pegawai, iaitu raja mesti bersifat perikemanusiandan pegawai harus taat.(e)Hubungan antara sahabat di mana wujudnya kejujuranmenjadi pedomandalam hidup 7. CONFUCIANISME

 • Falsafah kemanusian yg diasaskan oleh confucius (kung fu-tze) pd abad ke-5 S.M
 • Menjadi asas dan tulang belakang budaya bangsa cina.
 • Merupakan alasan atau faktor pengikut-pengikut falsafah-falsafah ini mengambl doktrin mereka sebagai intipati pemikiran bangsa cina dan mengabaikan dua arusagama yang lain, iaitu Taoisme dan Buddhism.
 • Matlamat pengikut adalah utk membentuk pemikiran dan hati rakyat melalui pendidikanyang tetap dan pemujukan.
 • Namun, sebagai berperikemanusian, confucianisme tidak memaksa kemestian mematuh kepada prinsip-prinsip confucian , tetapi telah menanamnya melalui pendidikan.
 • Pengajaranconfucius telah meninggalkan satu kesan yang tegas dan kukuh keatas cara bangsa cina di mana mereka lebih memfokus keatas manusia daripada perhubungan antara manusia dengan semangat atau roh.

8.

 • Confucianisme: satu Agama Atau Falsafah
 • Confucius tidak bertujuan untuk mengembangkan satu kepercayaan agama tetapi menyarankan satu falsafah kehidupan yg berpusat pada konsep ren iaitu satu istilah yg boleh diterjemahkan sebagai kebaikan satu kesederhanaan bg manusia
 • Confucius merupakan seorang gurubernilai perikemanuisiaan yg telah merancang untuk mengembangkan satu tanggapan manusia seperti membentuk masyarakat yang sempurna yg bebas drpd pengaruh kuasa-kuasa ghaib.
 • Confucianisme telah berkembang bukan sebagai satu agama, ttpi sebagai satu falsafah perikemanusiaan.

9.

 • Sejarah Ringkaspengaruh ConfucianismeDi Negara China.
 • Pengaruh confucianisme boleh dilihatpd zaman pemerintahan DinastiHan.pd zaman ini, ahli2 falsafah Confucian mula mendudukikedudukan yg istemewadalam susun lapis masyarakatnegara china
 • Peperiksaan diadakan di sekolah confucian utk jawatan pegawai kerajaan
 • Pada zaman pemerintahan DinastiTang pula, bandar Chang-an telah menjadi sebuah pusat perkembangankebudayaan dan agama.
 • Pada zaman pemerintahan Dinasti Ming, maharajaMing telah berusaha memulihkan pengkajian tentang klasik2 Confucian.Di samping itu, terdapat juga penubuhan kolej,universiti dan sistem peperiksaan awam yang diadakan sebelumnya.

10.

 • Pengaruh Dalam DasarPendidikandi Negara China
 • Pada zaman confucius, terdapat sekolah-sekolah di kawasan perkampungan kecil(hamlet), kampung (village) dan negeri-negeri feudal.
 • Pengaruh Confucianisme dalam kesusteraan Cina
 • Terdapat banyak penghasilan buku-buku klasik yg dihasilkan oleh confucius .
 • Beliautelah menghasilkan 5 buah klasik utama iaitu Book Of history dan menyusun Book of Rites, seterusnya menganotasikan Book Of Changes dan Spring and Autumn Annals manakala Book ofmusic telah hilang.

11.

 • Laozi merupakan ahli falsafah Cina terkemuka yang dipercayai hidup sekitar abad ke-4 SM (570 SM - 470 SM), semasa Seratus Sekolah PemikirHundred Schools of Thought ) pada Zaman Chunqiu.
 • Dilahirkan di negeri Chu (sekarang Henan).
 • Laozi telah dilantik sebagai penjaga kitab negara oleh Maharaja Dinasti Dongzhou di Luoyang.
 • Beliau menggenggam peluang keemasan ini dengan banyak membaca sehingga berpengetahuan luas terpentang.
 • .

LAO TZE 12.

 • Laozi meletak jawatannya ketika keruntuhan Dinasti Dongzhou.
 • Laozi menunggang kerbaunya meninggalkan bandar untuk menetap di luar bandar.

13.

 • Merupakan pengasas ajaran Taoisme.
 • Beliau menentang semua aktivititermasukaktiviti menemui sekolah falsafah.
 • Telah berkhidmat sebagai pustakawan di Arkib Dinasti Chou dan dilaporkan telah berkomunikasi sewaktu masih muda.
 • Karya beliau yg menentang keras keganasan dan mengkritik sesiapa yang melakukan keganasan ialah Tao-Te Ching atau Book Of Taoist Virtue
 • Bagi Taoisme, masyarakat yg diinginkan ialah masyarakat yang mudah dan primitif berbanding masyarakat yang rumit kerana ia dikatakan membawa masalah

TAOISME 14.

 • Ajaran Taoisme menegaskan bahawa kekuasaan adalah sumber bagi segala keburukan dalam hidup.
 • Taoisme juga mengajar bahawa pemerintahan yg baikialah yg sesuai dengan alam tabiitanpadigangguoleh undang undang kerana semkin bnyak undang-undang , maka rakyat makin miskin.
 • Taoisme menginginkanseseorang individuitu suci yg tidak dirosakkanoleh masyarakatserta individu ini tidak tahutentang keuntungan , kerugian,kemegahan, rasa malu, cita-cita dan kegagalan

15. LAKSAMANA CHENG HO

 • Cheng Ho adalah seorang kasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok (berkuasa tahun 1403-1424
 • Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao ( ),berasal dari provinsi Yunnan.
 • Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan,Cheng Hoditangkap dan kemudian dijadikan orang kasim
 • Ia adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fizikal mirip dengan suku Han, namun beragama Islam.
 • meninggal pada tahun 1433 di Calicut (India), dalam pelayaran terakhirnya.

16.

 • Semasa berusia 10 tahun, Ma Sanbao dirampas oleh pasukan pengawal maharaja lalu dibawa ke Nanjing, lantaran itu beliau telah dilantik sebagai sida dalam istana maharaja. Ma Sanbao yang cergas dan pandai telah disukai oleh maharaja dan dianugerahi nama Cheng Ho oleh maharaja.
 • meninggal pada tahun 1433 di Calicut (India), dalam pelayaran terakhirnya.

17.

 • Cheng Homelakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, antara lain:
 • Vietnam
 • Taiwan
 • Malaka/ bagian dari Malaysia
 • Sumatra / bagian dari Indonesia
 • Jawa/ bagian dari Indonesia
 • Sri Lanka
 • India bagian Selatan
 • Persia
 • Teluk Persia
 • Arab
 • Laut Merah, ke utara hingga Mesir
 • Afrika, ke selatan hingga Selat Mozambik

18.

 • Sebagai orang Hui (etnis di Cina yang identik dengan Muslim) Cheng Ho sudah memeluk agama Islam sejak lahir.
 • kali berlayar, banyak awak kapal beragama Islam yang turut serta. Sebelum ke laut, mereka melaksanakan Solat jamaah.
 • Beberapa tokoh Muslim yang pernah ikut adalah Ma Huan, Guo Chongli, Fei Xin, Hassan, Sha'ban, dan Pu Heri. "Kapal-kapalnya diisi dengan prajurit yang kebanyakan terdiri atas orang Islam," tulis HAMKA.
 • Kemakmuran masjid juga tak pernah dilupakan Cheng Ho. Tahun 1413 dia merenovasi Masjid Qinging (timur laut Kabupaten Xian). Tahun 1430 memugar Masjid San San di Nanjing yang rusak karena terbakar. Pemugaran masjid mendapat bantuan langsung dari kaisar.
 • Beberapa sejarawan meyakini bahwabeliau sudah menunaikan ibadah haji .

MUSLIM YANG TAAT 19.

 • Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke negara-negara Asia dan Afrika itu telah meluaskan pandangan rakyat China dan meningkatkan pengetahuan geografi rakyat China
 • Pelayaran itu juga telah meningkatkan petukaran, persefahaman dan perdagangan antara rakyat China dengan rakyat p