2 tokoh tamadun asia

of 82 /82
NURUL HAZWANI FARAH ASSUANI NURHAFIZAH

Author: hafizahradzak

Post on 18-May-2015

9.906 views

Category:

Economy & Finance


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. NURUL HAZWANI FARAH ASSUANI NURHAFIZAH

2. TOKOH-TOKOH TAMADUN CINA LAO TZE KUNG FU TZE LAKSAMANA CHENG HO 3.

 • Dilahirkan pada 551 S.M.
 • Berasal dari keturunan bangsawan
 • Pernah menjadi guru ketika baru berumur 20
 • Dilantik menjadi menteri keadilan seterusnya Perdana menteri di wilayah Lu
 • 13 tahun selepas meletakkan jawatan, beliau mengembara dari satu wilayah ke wilayah yang lain di negara China dan menasihati pembesar-pembesar feaudal cara pemerintahan yg baik.

KUNG FU TZE 4.

 • Pada zaman akhiranDinasti Zhou(Chou) (1027-256 S.M.), kerajaan menghadapi masalah komplot penggulingan kuasa.
 • Confucius mengkritik zaman itu merupakan zaman kacau-bilau dan kurang bermoral.
 • Beliau berpendapat cara penyelesaian masalah itu adalah mendidik supaya orang ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran pendeta dahulu.
 • Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran pendeta dahulu dalam kelasnya.
 • Selepas beberapa tahun, ajarannya serta teorinya diluas sebar ke seluruh China oleh anak muridnya dan kemudiannya ramai orang memanfaatkannya .

5.

 • Walaupun Confucius telah wafat tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokong di seluruh China.
 • Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialahLunyu(Inggeris: Analects ), dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang.

6. Konfucius membahagikan lima bentuk hubungan dalam masyarakat (a ) Hubungan bapa dengan anak-bapa harus berhati baik dan anak harus bertanggngjawab terhadap orang tua . ( b)Hubungan suami isteri dimana suami harus jujur terhadap isteri dan isteriharus tunduk dan mendengar cakap suami. (c)Hubungan suadara tua dengan muda, iaitu yg tua harus bermurah hati dengan membantu yang muda , manakala yg muda pula harus hormat pada yang tua. (d)Hubungan raja dengan pegawai, iaitu raja mesti bersifat perikemanusiandan pegawai harus taat.(e)Hubungan antara sahabat di mana wujudnya kejujuranmenjadi pedomandalam hidup 7. CONFUCIANISME

 • Falsafah kemanusian yg diasaskan oleh confucius (kung fu-tze) pd abad ke-5 S.M
 • Menjadi asas dan tulang belakang budaya bangsa cina.
 • Merupakan alasan atau faktor pengikut-pengikut falsafah-falsafah ini mengambl doktrin mereka sebagai intipati pemikiran bangsa cina dan mengabaikan dua arusagama yang lain, iaitu Taoisme dan Buddhism.
 • Matlamat pengikut adalah utk membentuk pemikiran dan hati rakyat melalui pendidikanyang tetap dan pemujukan.
 • Namun, sebagai berperikemanusian, confucianisme tidak memaksa kemestian mematuh kepada prinsip-prinsip confucian , tetapi telah menanamnya melalui pendidikan.
 • Pengajaranconfucius telah meninggalkan satu kesan yang tegas dan kukuh keatas cara bangsa cina di mana mereka lebih memfokus keatas manusia daripada perhubungan antara manusia dengan semangat atau roh.

8.

 • Confucianisme: satu Agama Atau Falsafah
 • Confucius tidak bertujuan untuk mengembangkan satu kepercayaan agama tetapi menyarankan satu falsafah kehidupan yg berpusat pada konsep ren iaitu satu istilah yg boleh diterjemahkan sebagai kebaikan satu kesederhanaan bg manusia
 • Confucius merupakan seorang gurubernilai perikemanuisiaan yg telah merancang untuk mengembangkan satu tanggapan manusia seperti membentuk masyarakat yang sempurna yg bebas drpd pengaruh kuasa-kuasa ghaib.
 • Confucianisme telah berkembang bukan sebagai satu agama, ttpi sebagai satu falsafah perikemanusiaan.

9.

 • Sejarah Ringkaspengaruh ConfucianismeDi Negara China.
 • Pengaruh confucianisme boleh dilihatpd zaman pemerintahan DinastiHan.pd zaman ini, ahli2 falsafah Confucian mula mendudukikedudukan yg istemewadalam susun lapis masyarakatnegara china
 • Peperiksaan diadakan di sekolah confucian utk jawatan pegawai kerajaan
 • Pada zaman pemerintahan DinastiTang pula, bandar Chang-an telah menjadi sebuah pusat perkembangankebudayaan dan agama.
 • Pada zaman pemerintahan Dinasti Ming, maharajaMing telah berusaha memulihkan pengkajian tentang klasik2 Confucian.Di samping itu, terdapat juga penubuhan kolej,universiti dan sistem peperiksaan awam yang diadakan sebelumnya.

10.

 • Pengaruh Dalam DasarPendidikandi Negara China
 • Pada zaman confucius, terdapat sekolah-sekolah di kawasan perkampungan kecil(hamlet), kampung (village) dan negeri-negeri feudal.
 • Pengaruh Confucianisme dalam kesusteraan Cina
 • Terdapat banyak penghasilan buku-buku klasik yg dihasilkan oleh confucius .
 • Beliautelah menghasilkan 5 buah klasik utama iaitu Book Of history dan menyusun Book of Rites, seterusnya menganotasikan Book Of Changes dan Spring and Autumn Annals manakala Book ofmusic telah hilang.

11.

 • Laozi merupakan ahli falsafah Cina terkemuka yang dipercayai hidup sekitar abad ke-4 SM (570 SM - 470 SM), semasa Seratus Sekolah PemikirHundred Schools of Thought ) pada Zaman Chunqiu.
 • Dilahirkan di negeri Chu (sekarang Henan).
 • Laozi telah dilantik sebagai penjaga kitab negara oleh Maharaja Dinasti Dongzhou di Luoyang.
 • Beliau menggenggam peluang keemasan ini dengan banyak membaca sehingga berpengetahuan luas terpentang.
 • .

LAO TZE 12.

 • Laozi meletak jawatannya ketika keruntuhan Dinasti Dongzhou.
 • Laozi menunggang kerbaunya meninggalkan bandar untuk menetap di luar bandar.

13.

 • Merupakan pengasas ajaran Taoisme.
 • Beliau menentang semua aktivititermasukaktiviti menemui sekolah falsafah.
 • Telah berkhidmat sebagai pustakawan di Arkib Dinasti Chou dan dilaporkan telah berkomunikasi sewaktu masih muda.
 • Karya beliau yg menentang keras keganasan dan mengkritik sesiapa yang melakukan keganasan ialah Tao-Te Ching atau Book Of Taoist Virtue
 • Bagi Taoisme, masyarakat yg diinginkan ialah masyarakat yang mudah dan primitif berbanding masyarakat yang rumit kerana ia dikatakan membawa masalah

TAOISME 14.

 • Ajaran Taoisme menegaskan bahawa kekuasaan adalah sumber bagi segala keburukan dalam hidup.
 • Taoisme juga mengajar bahawa pemerintahan yg baikialah yg sesuai dengan alam tabiitanpadigangguoleh undang undang kerana semkin bnyak undang-undang , maka rakyat makin miskin.
 • Taoisme menginginkanseseorang individuitu suci yg tidak dirosakkanoleh masyarakatserta individu ini tidak tahutentang keuntungan , kerugian,kemegahan, rasa malu, cita-cita dan kegagalan

15. LAKSAMANA CHENG HO

 • Cheng Ho adalah seorang kasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok (berkuasa tahun 1403-1424
 • Nama aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao ( ),berasal dari provinsi Yunnan.
 • Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan,Cheng Hoditangkap dan kemudian dijadikan orang kasim
 • Ia adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fizikal mirip dengan suku Han, namun beragama Islam.
 • meninggal pada tahun 1433 di Calicut (India), dalam pelayaran terakhirnya.

16.

 • Semasa berusia 10 tahun, Ma Sanbao dirampas oleh pasukan pengawal maharaja lalu dibawa ke Nanjing, lantaran itu beliau telah dilantik sebagai sida dalam istana maharaja. Ma Sanbao yang cergas dan pandai telah disukai oleh maharaja dan dianugerahi nama Cheng Ho oleh maharaja.
 • meninggal pada tahun 1433 di Calicut (India), dalam pelayaran terakhirnya.

17.

 • Cheng Homelakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, antara lain:
 • Vietnam
 • Taiwan
 • Malaka/ bagian dari Malaysia
 • Sumatra / bagian dari Indonesia
 • Jawa/ bagian dari Indonesia
 • Sri Lanka
 • India bagian Selatan
 • Persia
 • Teluk Persia
 • Arab
 • Laut Merah, ke utara hingga Mesir
 • Afrika, ke selatan hingga Selat Mozambik

18.

 • Sebagai orang Hui (etnis di Cina yang identik dengan Muslim) Cheng Ho sudah memeluk agama Islam sejak lahir.
 • kali berlayar, banyak awak kapal beragama Islam yang turut serta. Sebelum ke laut, mereka melaksanakan Solat jamaah.
 • Beberapa tokoh Muslim yang pernah ikut adalah Ma Huan, Guo Chongli, Fei Xin, Hassan, Sha'ban, dan Pu Heri. "Kapal-kapalnya diisi dengan prajurit yang kebanyakan terdiri atas orang Islam," tulis HAMKA.
 • Kemakmuran masjid juga tak pernah dilupakan Cheng Ho. Tahun 1413 dia merenovasi Masjid Qinging (timur laut Kabupaten Xian). Tahun 1430 memugar Masjid San San di Nanjing yang rusak karena terbakar. Pemugaran masjid mendapat bantuan langsung dari kaisar.
 • Beberapa sejarawan meyakini bahwabeliau sudah menunaikan ibadah haji .

MUSLIM YANG TAAT 19.

 • Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke negara-negara Asia dan Afrika itu telah meluaskan pandangan rakyat China dan meningkatkan pengetahuan geografi rakyat China
 • Pelayaran itu juga telah meningkatkan petukaran, persefahaman dan perdagangan antara rakyat China dengan rakyat pelbagai negara Asia dan Afrika.
 • Pelayaran Cheng Ho ke seberang laut juga telah meninggalkan warisan kebudayaan dan kesenian kepada kita.
 • Sekarang banyak sasterawan telah menggubah drama, novel, drama TV dan lain-lain untuk menggambarkan pelayaran Laksamana Cheng Ho secara besar-besaran pada masa itu, memuji sumbangan yang dibuat oleh Laksamana Cheng Ho kepada kegiatan pelayaran sedunia serta sumbangannya kepada persahabatan dan pertukaran antara China dan pelbagai negara di dunia

SUMBANGAN 20. 21. 22.

 • Mohandas Karamchand Ghandhi(1869-1948)
 • Lahir dalam keluarga Vaisya di Gujerat
 • Dipengaruhi oleh doktrin Jainisme,Buddhisme dan Hinduisme mengenai ahimsa
 • Pendidikan: Belajar undang- undang di England
 • Pergi ke Afrika sbg seorang peguam kepada seorang pedagang Islam Gujerat.
 • Afrika:telah melihat dikriminasi perkauman
 • Kembangkan tindakan baharu Satyagraha
 • (perjuangkan hak asasi orang India)
 • Telah dipenjarakan
 • Tukar cara hidup: makanan, pakaian, tubuhkan ashram

23. 1915 : kembali ke India 1917 : Memulakan perjuangan menyokong para petani di Binarmenentang tuan tanah British di India 1918 : Adakan mogok buruh menentang tuan kilang di Ahmedabad beransur- ansur melibatkan rakyat dalam pergerakan kemerdekaan 1919 : Melancarkan pergerakan Satyagraha pertama menentang Rowlatt Bill 1920 : Isytihar swaraj dan Jalankan beberapa kempen Satyagraha sehingga mencapai kemerdekaan India pada 1947 30 Januari 1948 : Dibunuh oleh N.V.Godse(seorg pelampau Hindu) kerana melindungi Islam 24.

 • Mencapai swaraj dan savodaya(kebajikan semua rakyat
 • Menegaskan penghormatan kepada tenaga buruh manual seperti yang terkandung dalam pemikiran Tolstoy dan Ruskin

Tujuan 25. Cara-cara yang digunakanuntuk mencapai tujuan

 • Menegaskan hubungan tujuan dan cara, iaitu cara sebagai tujuan dalam pembentukandan Satyagrahayang berdasarkan satya (kebenaran), ahimsa (menolak kekejaman), tapasya (mengawal dan menyeksa diri sendiri)
 • Satyagraha:
 • Usaha menggunakan segala cara, menjalankan aktivitimembantu penentang dan mengambil tindakan konstruktif yang memeberi faedah kepada umum.
 • Cuba mencari penyelesaian dengan memenuhi kehendak parti yang terlibat.

26. 27.

 • Telah mensintesiskan trend- trend utama daripada golongan sederhana dan cara- cara pelampau menggunakan kekerasan.
 • Memperkenalkan teknik- teknik baharu yang lebih praktikal
 • Mengambil bahasa India sebagaitradisional tetapi menggunakan cara baharu untuk mengubah nilai- nilaitradisional.

28.

 • Pengaruh meluas: berdamping dengan rakyat miskin dan betaraf rendah serta keberanian serta kerja beliau yan konstruktif untuk bantu golongan miskin
 • Perkenal cara baharu untuk mengatasi konflik dan beri definisi baharu untuk kuasa,iaitu kepimpinan tanpa pejabat dan autoriti tanpa paksa.

29.

 • Selepas beliau meninggal dunia
 • Idea- ideanya masih kekal:
 • Pergerakan Sarvodaya (membangunkan semula) yang dijalankan oleh Vinoba Bhave dan jayaprakash Narayan.
 • Asasnya ialah tidak melakukan kkejaman, menghormati tenaga buruh manual dan bekerjasama.

30.

 • Menolak utilitarianisme (kebaikan besar bagi bilangan besar) dan mementingkan kebajikan bagi semuaserta berharap semua akan menyertainya
 • Vinoba Bhave seorang Brahmin dari Maharashta yang juga pengikut Gandhi memulakan pergerakan bhudan(ppemberian tanah) iaitu membahagikan tanah kepada rakyat India yang miskin dan tidak mempunyai tanah.

31.

 • Lain-lain pergerakan berdasarkan idea mementingkan kebajikan masyarakat yang dimulakan oleh Ghandi:
 • Sampattidan-pemberian sebahagian kekayaan untuk kebajikan
 • Jivandan- pemberian kehidupanseseorang untuk kebajikan
 • (J. Narayan telah menjadi jivandani pertama)
 • Gramdan- pemberian kampung untuk kebajikan dimana pertanian koperatif dijalankan
 • Shantisena- kump keamanan yang mempunyai ahli yg terlatih dlm ahimsa untuk tujuan mengurangkan ketegangan dan kekejaman antara kasta, kumpulan, dan komuniti agam.

32. 33.

 • Dilahirkan dengan nama Siddhrtha Gautama
 • Dia kemudian menjadi sang Buddha (secara harfiah: orang yang telah mencapai Penerangan Sempurna).
 • Dia juga dikenal sebagai Shakyamuni ('orang bijak dari kaum Sakya') dan sebagai sang Tathagata
 • Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang juga merupakan pendiri Agama Buddha
 • Ia secara mendasar dianggap oleh pemeluk Agama Buddha sebagai Buddha Agung (Sammsambuddha) di masa sekarang.

34.

 • Waktu kelahiran dan kematiannya tidak pasti: sebagian besar sejarawan dari awal abad ke 20 memperkirakan kehidupannya antara tahun 563 SMsampai 483 SM
 • Siddhartha Gautama merupakan figur utama dalam agama Buddha, keterangan akan kehidupannya, khotbah-khotbah, dan peraturan keagamaan yang dipercayai oleh penganut agama Buddha dirangkum setelah kematiannya dan dihafalkan oleh para pengikutnya.

35.

 • Berbagai kumpulan perlengkapan pengajaran akan Siddhartha Gautama diberikan secara lisan, dan bentuk tulisan pertama kali dilakukan sekitar 400 tahun kemudian.
 • Pelajar-pelajar dari negara Barat lebih cenderung untuk menerima biografi Sang Buddha yang dijelaskan dalam naskah Agama Buddha sebagai catatan sejarah

36.

 • Buddha adalah seorang manusia yang UNIK.
 • Merupakan pengasas kepada pemikir, seorang penceramah yang baik, seorang pekerja yang paling ringan tulang, seorang pembawa pembaharuan yang berjaya, seorang yang pengasih lagi penyabar, seorang pentadbir yang paling cekap dan yang paling agung ialah seorang yang paling suci.

37.

 • Membuka Pintu Keabdian kepada semua yang ingin mendengar dan mencari kebebasan diri daripada Samsara.
 • Mengetahui semua mesti diketahui danberusaha sendiri mendapat kunci pengetahuan itu.
 • Apa yang diajar hanya sebahagian kecil daripada apa yang diketahui.
 • Hanya mengajar apa yang perlu untuk kebebasan manusia

38. 39.

 • Sistem Kasta
 • Buddha menentang sistem kasta yang wujud pada zamannya kerana bagi pendapatnya, sistem kasta inilah yang menghalang perkembangan manusia
 • Dengan cara bijak dan berkesan membasmikan sistem kasta yang wujud/diamalkan oleh masyarakat setempatnya
 • Semua orang layak/bebas untuk menjadi sami, tanpa mengira warna kulit atau kasta, mereka menerima layanan, keistimewaan dan kedudukan pangkat sami yang sama.
 • Buddha juga orang yang pertama menghapuskan sistem perhambaan dalam dunia.

40.

 • Kaum Wanita
 • Buddha menaikkan kedudukan taraf kaum wanita dan menyedarkan mereka akan kepentingan kaum wanita dalam masyarakat.
 • Buddha tidak memandang rendah atau hina terhadap kaum wanita tetapi menganggapkan kaum wanita itu pada semulajadinya lemah.
 • Bagi Buddha, jantina bukan faktor penghalang bagi seseorang untuk mencapai kesucian.

41.

 • Buddha dianggapkan sebagai kaum-ibu.
 • Buddha menyamakan taraf kaum wanita dengan kaum lelaki, ini terbukti di mana Buddha juga mengadakanOrderuntuk Bhikkuni dan melantik dua orang Ketua Penganut-penganut wanita iaitu Arahant Khema dan Uppalavanna.
 • Setelah adanyaorderuntuk Bhikkuni, taraf wanita dinaikkan dan wanita diletakkan pada satu taraf yang sama tidak kira kastanya.

42.

 • Bertolak Ansur Kepada Binatang
 • Buddha yang penyayang dan bertolak ansur bukan sahaja terhadap manusia tetapi juga kepada binatang.
 • Mengharamkan pengorbanan binatang oleh manusia dan menggalakkan penganut-penganut agama Buddha mengembangkan Cinta-kasih ( loving-kindness ) mereka kepada binatang-binatang
 • Oleh sebab nyawa sesuatu makhluk sangat berharga, manusia tidak ada kuasa/hak untuk memusnahkan nyawa/hidup binatang-binatang walaupun untuk mengisi perutnya

43.

 • Buddha menjadi teladan kepada segala yang diajarnya
 • Tidak pernah Buddha melakukan/memaparkan kelemahan moralnya
 • Sesiapa sahaja yang mengenaliNya, atau berhubung dengannya, akan mengaku kebesaran dan keagungannya dan dengan mudah tertarik dan kagum dengan keperibadiannya

44. 45.

 • Kesyogunan Tokugawa telah diasaskan oleh Tokugawa Ieyasu (1603-03).
 • Beliau telah menyertai Perang okehazama antara Oda Nobunaga dan Imagawa.
 • Beliau telah mengukuhkan kedudukannya dengan menjadi sekutu rapat Oda Nobunaga yang dipercayai.

46.

 • Ini dapat dibuktikan apabila Oda Nobunaga mengahwinkan anak perempuannya dengan anak sulung Ieyasu iaitu Nobuyasu.
 • Pada yahun 1567, beliau menjadi pemerintah Mikawa dan diiktirafkan oleh kerajaan imperial kuasanya dan memakai nama keluarga Tokugawa.

47.

 • Beliau telah dilantik sebagai salah seorang majlis pemangku raja yang diwujudkan oleh Toyotomi Hideyosi.
 • Pada tahun 1603, beliau telah dilantik menjadi Shogun dan meletakkan jawatan dan digantikan oleh anaknya iaitu Hidetada.
 • Beliau juga terkenal sebagai Daimyo yang terkuat di Jepun.

48. 49.

 • pentadbiran digerakkan oleh tiga badan terpenting pentadbiran peringkat tertinggi
  • Tairo (majlis penasihat-penasihat agung).
  • Roju (Majlis Tertua).
  • Hyojoho(majlis kehakiman).

50.

 • Tairo berperanan dan bertanggungjawab untuk meemberikan nasihatkepada syogun mengenai dasar-dasar penting negara menjadi pemangku raja jika syogun yag dilantik belum dewasa.

51.

 • membentuk majlis negara dengan keanggotaannya berubah mengikut keperluan pentadbitan feudalisme. Roju berperanan dan bertanggungjawab untuk menguruskan dan mengendalikan hal ehwal istana raja, kuge (golongan bangsawan) dan golongan daimyo, menyelia hal ehwal dalam negeri selain mengawasi tempat-tempat suci(biara).

52.

 • sebuah majlis yang dianggotai oleh roju dan sebilangan kecil pesuruhjaya(bug-yo) yang mengetahui beberapa jabatan penting dalam pentadbiran feudalisme bakufu.peranan dan tanggungjawab hyojosho terakluk dalam bidang kehakiman kerana tidak wujud pemisahan bidang kuasa yang jelas antara kuasa eksekutif (pelaksana) dan kuasa kehakiman.

53.

 • golongan bangsawan (Kuge), golongan daimyo dan Hatamoto.
 • kelas bagi golongan rakyat jelata.
  • samurai.
  • kaum tani atau Nonim
  • Golongan petukang
  • para saudagar

54.

 • mengeratkan beberapa sekatan ke atas daimyo dengan memberikan tugasan yang dianggap membebankan sumber kewangan antaranya membaiki kerosakan-kerosakan istana.
 • mengelakkan komplot dan subahat dengan memperkenalkan peraturan menghadkan keluasan istana-istana daimyo ini dan perkahwinan di kalangan daimyo dikawal.

55.

 • pengenalan suatu kod panduan tatatertib dan kelakuan mereka dikenali sebagai buke so-hatto(peraturan bagi rumah-rumah tentera).
 • mengukuhkan kekuatannnya melalui pengumpulan harta kekayaan dan meembendung kegiatan kelas tentera dan daimyo-daimyo Tozama.

56.

 • beliau telah mewujudkan struktur politik yang telah mengekalkan kuasanya ke atas semua lapisan masyarakat feudal Jepun termasuk maharaja dan golongan bangsawan istana(kuge) selain golongan daimyo, samurai atau pahlawan, petani, golongan pertukangan dan pedagang-pedagang.

57.

 • Ramai Syogun-syogun Tokugawa tidak mempunyai kebijaksanaan politik dan kualiti-kualiti kepimpinan
 • Syogun-syogun Tokugawa adalah amat boros.
 • golongan samurai adalah penyebab utama kejatuhan Kesyogunan
 • Golongan saudagar juga merupakan golongan yang menyumbang kepada kejatuhan Bakufu.

58. 59. 60.

 • Era ini juga di gelar Zaman Pemulihan Meiji
 • Dengan terhapusnya sistem feudalisme, maka bermulalah era pemodenan Jepun yang merubah nasib hampir keseluruhan penduduk negara Jepun.

61.

 • Perlembagaan baru telah di perkenalkan dan sistem politik berparti juga turut di perkenalkan.
 • Namun, kebebasan parti ini di sekat kerana di khuatiri akan menghakis kepimpinan Meiji dan di ganti dengan sistem demokrasi.

62.

 • Maharaja telah memerintahkan supaya perlembagaan dan parlimen baru dibentuk menjelang tahun 1881. Maharaj Meiji juga telah mengarahkan Ito Hirobumi, selaku peyimpan mohor untuk pergi mempelajari teori politik dari Britain, Belgium, Paris, Vienna dan Berlin.

63.

 • Pengumuman perlembagaan baru telah di buat secara rasmi oleh Maharaja pada 11 Febuari 1889.
 • Di antara syarat-syarat yang terkandung di dalam perlembagaan ini ialah penubuhan sebuah dewan kabinet dan mewujud parlimen dwidewan (Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat).

64.

 • Maharaja Meiji telah meminta bantuan daripada pihak British.
 • Cara berperang juga di ajar oleh pegawai tentera asing.
 • Angkatan Tentera Laut telah di tubuhkan pada tahun 1872. Sewaktu penubuhan Angkatan Tentera Laut, Jepun sudah memiliki sebanyak 17 buah kapal tentera laut.

65.

 • ada tahun 1876, kapal laut besar telah di beli dari Britain dan ini dapat menguatkan lagi kekuasaan Tentera Laut Jepun.
 • pegawai tentera laut dari British di ambil sebagai jurulatih Tentera Laut.
 • Kemudahan tentera laut telah di pertingkatkan tahun demi tahun dengan memperbaiki kemudahan limbungan membeli kapal-kapal dan senjata-senjata baru.

66.

 • Sehingga tahun 1894, Kerajaan Maharaja Meiji telah pun mempunyai sebanyak 28 buah kapal moden, 24 buah anak kapal dan juga torpedo.
 • Atas usaha ini, Jepun telah berjaya menawan China pada tahun 1894/1895 dalam peperangan Sino-Jepun.

67.

 • Sekolah-sekolah telah di bina oleh peladang-peladang untuk menunjukkan sokongan rakyat terhadap Maharaja Meiji. Mereka bersependapat mengatakan pendidikan adalah kunci kecemerlangan.
 • Kementerian Pelajaran Jepun telah di tubuhkan pada tahun 1871 dengan menyeragamkan sistem pendidikan.

68.

 • kawasan di Jepun telah di pecahkan kepada 8 bahagian. Di setiap bahagian pula di bina sebuah universiti, 32 buah sekolah menengah dan 210 sekolah rendah. Kanak-kanak Jepun yang mula ke sekolah ketika berumur 6 tahun dan mereka perlu belajar selama 16 bulan.

69.

 • Kemudian, pada tahun 1886, pelajaran sekolah rendah telah di tetapkan kepada 8 tahun dan sekolah menengah selama 4 tahun. Selain itu, wujud juga sekolah tinggi yang menawarkan bidang pengajian perubatan, ketenteraan, pelayaran, pertanian, perdagangan dan perikanan.

70.

 • Selain itu, kerajaan Jepun juga telah membawa masuk sebilangan besar pakar dari luar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun. Mereka di bayar gaji oleh kerajaan Jepun.
 • Pada tahun 1886 juga telah di tubuhkan Universiti Di Raja Tokyo.
 • Universiti ini menyediakan sekolah latihan dalam perkhidmatan awam dalam bahagian urusan pentadbiran, pusat pendidikan dan juga pusat penyelidikan.

71.

 • Universiti ini menekankan pelajar-pelajarnya supaya mematuhi hormat terhadap Maharaja dan negara.
 • Pelajar-pelajarnya di ajar berdasarkan sistem pendidikan barat dan menekankan pendidikan moral yang di sadur dari etika Kung Fu Tze.

72.

 • Sistem undang-undang moden telah di perkenalkan untuk meyemak semula perjanjian-perjanjian berat sebelah di antara negara Jepun dan negara-negara barat yang di buat sekitar tahun 1850an dan 1860an. Kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis yang bernama Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat keadilan kepada Kementerian Keadilan.

73.

 • Hasilnya, undang-undang baru yang lebih moden telah di perkenalkan dengan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang berat sebelah suatu ketika dahulu. Undang-undang yang telah di gubal ini telah di kuatkuasakan dalam tahun1882 dan di namakan sebagai undang-undang jenayah moden.

74.

 • Undang-undang sivil dan perdagangan pula telah di gubal pada tahun 1888.

75.

 • Peranan ideologi di zaman pemerintahan Meiji telah di sasarkan sebagai alat untuk meningkatkan semangat nasionalisma.
 • Ideologi ini berhubung kait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada Maharaja Jepun yang di anggap suci

76.

 • selain itu, jika sebelum ini di zaman Tokugawa, agama Kristian telah di haramkan. Tetapi, di zaman Meiji, sebalikya pula yang berlaku. Agama Kristian telah di terima masuk semula.

77.

 • Pemodenan ekonomi telah di mulakan di sektor pertanian dengan sektor pertanian telah menyumbangkan sebanyak 80% daripada jumlah pendapatan Jepun pada tahun 1870 1880.
 • Selain itu, sebelum ini hak milik tanah adalah dalam kekuasaan golongan di Raja. Tetapi, setelah konsep pemilikan tanah di perkenalkan daripada Barat, semua rakyat mempunyai tanah masing-masing walaupun dia adalah seorang petani.

78.

 • Keadaan ini telah membolehkan kerajaan mengenakan cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudalisme.

79.

 • pemerintahan Tokugawa telah memperkenalkan konsep matawang pelbagai.
 • Namun, setelah Kementerian Kewangan di tubuhkan sistem matawang telah di selaraskan dengan mengambil kira sistem kewangan dari barat.
 • Wang kertas telah di tukarkan daripada Ryo kepada Yen yang ketika itu mempunyai nilai yang sama dengan nilai dolar Amerika Syarikat.

80.

 • Kemudian sistem perbankan moden pula telah di serapkan barasakan konsep perbankan Amerika Syarikat.

81.

 • Bidang komunikasi telah di permodenkan setelah Maharaja Meiji menerima hadiah berupa mesin telegraf.
 • Mesin ini telah di kaji oleh ilmuwan-ilmuwan Jepun dan telah di modenkan lagi.
 • Teknologi ini juga membantu dalam urusan pemusatan pentadbiran dan pembangunan ekonomi.

82.

 • Sementara itu, dari segi perhubungan pula, perkhidmatan kereta api telah di perkenalkan.
 • Dengan adanya perkhidmatan kereta api, telah memudahkan system pengangkutan untuk penumpang dan juga barangan ekonomi.
 • Menjelang tahun 1881, Jepun telah mempunyai landasan kereta api sejauh 26 batu.