visio 2003 malay version

Click here to load reader

Post on 10-Jun-2015

2.036 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Langkah demi langkah aplikasi Microsoft Visio 2003 - untuk latihan asas penggunaan

TRANSCRIPT

Institut Penilaian Negara (INSPEN)

Oleh : M.N. Hafiza JPPH WPKL [email protected]

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan Malaysia

Mukasurat

Bab 1

Persekitaran Antaramuka (Graphical User Interface)Pengenalan Kepada Perisian Kelebihan Visio Latarbelakang Pengguna Visio o Bidang ICT Atau IT o Bidang Pengurusan o Bidang Kejuruteraan o Bidang Grafik & Illustrasi Contoh Tugasan Visio Langkah 1 : Aktifkan Perisian Langkah 2 : Pemilihan Skop Lukisan/ Projek Langkah 3 : Pengenalan Tetingkap Perisian Visio (GUI) Pengenalan Tetingkap Visio Tetingkap Komunikasi Dan Maklumat Konfigurasi Tetingkap Komunikasi (Page Setup) Konfigurasi Tetingkap Maklumat Fungsi Pan And Zoom/ Custom Properties/ Size And Position/ Drawing Explorer Fungsi Simpan Dan Simpan Sebagai (Save/ Save As) 4-8

9 9

Bab 2

Latihan Asas VisioLangkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI) Fungsi Fokus Objek Dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out) Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat Fungsi Serta Jenis-jenis Dan Ciri-ciri Garisan Penulisan Dan Warna (text) Pembesaran Dan Pengecilan Objek/ Shape Fungsi front/back Dan group/ Ungroup Langkah 2 : Pengoperasian Objek Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape Latarbelakang Projek/ Lukisan (background) Penggunaan Fungsi Layer Dalam Projek/ Lukisan 19-22 14-18

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 2 - 37

Mukasurat

Bab 3

Latihan Pertama Pelan BangunanLangkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek Langkah 2 : Modifikasi Kertas Lukisan Serta Penentuan Skala Langkah 3 : Mula Melukis Projek Drag & Drop Dinding/ Wall Siap Dinding Luar Bangunan Dan Dalaman Tetingkap Stencil Tambahan Masukan Tulisan Menukar Unit Ukuran Dimension Melengkapkan Bingkai Projek (Title Blocks) Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara Automatik 24-26 23

Bab 4

Latihan Kedua PemetaanLangkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek Masukan Peta Siap Sedia Diimbas (scan) Proses Mendigit Peta Masukan Fail Autocad Kedalam Visio Projek Mendigit Peta 27 - 29

Bab 5

Latihan Ketiga - Carta Organisasi & Carta AlirLangkah 1 : Aktifkan Perisian Visio Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi/ Carta Alir) Carta Organisasi Drag And Drop Carta Stencil Shape Fungsi Arrange Subordinates Fungsi Menu Bar Carta Organisasi Carta Alir

30 - 33

Bab 6

Latihan Keempat Grafik Dan IllustrasiLangkah 1 : Aktifkan Perisian Visio Langkah 2 : Mula Melukis Saiz Kad Jemputan Sediakan Gambar Serta Objek Grafik Masukan Gambar, Objek Dan Crop Melukis Logo Organisasi

34 - 35

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 3 - 37

isio mula dikenali sebagai satu perisian untuk kegunaan ahli perniagaan. Disebabkan perisian ini begitu mudah untuk digunakan oleh pengguna (user friendly) serta mempunyai kepelbagaian kemudahan untuk berkreatifviti, melukis gambarajah berdiagram dan mempunyai persembahan visual yang menarik. Maka tidak dinafikan lagi ianya menjadi pilihan pelbagai golongan profesional tidak kira latarbelakangnya. Dengan Visio kebanyakkannya dapat dilaksanakan dengan mudah, pantas dan menarik.

Rajah 1.0 : Visio 2003 merupakan perisian penyelesaian permasalahan teknikal serta pengurusan

Kelebihan Microsoft VisioKekuatan perisian visio ini ialah ciri-ciri stencil (drag-and-drop smart shape system). Dimana ia merupakan teknologi yang membantu mempercepatkan kerja, mudah dan profesional. Jika dibandingkan dengan clip art dalam Microsoft Office ciri-ciri drag-and-drop ini lebih mudah dan tersusun. Selain itu Microsoft Visio merupakan satu perisian untuk penyelesaian berdiagram (stand-alone diagramming solution). Ianya membantu merealisasikan segala bentuk maklumat dalam bentuk diagram, mind diagrams dan sebagainya Pengguna juga dapat mengembangkan lagi perhubungan minda, maklumat dan mencorakkan cara yang lebih efisien serta tersusun dalam tugasan harian. Organisasi dan agensi akan menjadi lebih berdaya saing dan mencapai objektif yang diingini. Malah maklumat dan mesej yang hendak disampaikan dapat menyakinkan serta lebih mudah difahami oleh pelanggan.

Tips untuk Drag & Drop ObjekPilih Objek di Stencils (klik tetikus) Bawa objek ke tetingkap lukisan Lepaskan butang kiri tetikus

Rajah 1.1 Drag and Drop Smart shape system

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 4 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Latarbelakang Pengguna VisioKebanyakkan profesional sekarang ini lebih berminat menggunakan perisian ini, untuk menonjolkan lagi hasil kerja mereka kepada pelanggan dalaman mahupun pelanggan luaran. Malahan perisian ini sesuai untuk semua peringkat samada untuk bidang Kejuruteraan, Pengurusan dan Institusi Pengajian. Diantara Jurusan pekerjaan yang sesuai dalam penggunaan perisian ini adalah Bidang ICT atau IT Bidang Pengurusan Bidang Kejuruteraan Pereka Grafik dan Illustrasi Boleh dikatakan jurusan-jurusan lain yang tidak disebutkan boleh juga menggunakan perisian ini. Cuma yang pentingnya pengguna mempunyai kemahiran, kreativiti serta inovatif dalam menggunakan perisian ini.

Rajah 1.2 : Contoh Diagram Bergambar

Bidang ICT atau ITSebagai contoh anda boleh melhat Rajah 1.2 dan Rajah 1.3 yang mana rajah atau diagram ini dilukis menggunakan perisian Visio. Rajah ini mewakili laporan mengenai rangkaian perhubungan maya (network connection) dalam satusatu organisasi yang disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat organisasi atau agensi berkenaan Banyak kelebihan menggunakan perisian ini dalam bidang ICT atau IT ini, terutama dalam pembinaan Database dan halatuju pengoperasian sistem hingga ke pembinaan laman web.

Rajah 1.3 : Contoh Diagram Bergambar

Memo

Pengguna Visio akan diberi pilihan memilih konsep atau jenis lukisan yang bakal dilukis sebaik sahaja perisian ini diaktifkan.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 5 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Bidang PengurusanRajah 1.4, 1.5 dan Rajah 1.6 menunjukkan carta alir dan timeline yang telah dilukis oleh pihak pengurusan atau pentadbiran sesuatu organisasi bagi menonjolkan lagi laporan dan dokumentasi yang dikeluarkan. Begitu juga dengan carta organisasi jabatan. Didalam Visio, carta organisasi sangat mudah untuk dilukiskan. Cuma memerlukan sedikit pengetahuan asas.

Rajah 1.4 : Contoh Diagrams

Rajah 1.5 : Contoh Laporan Berdiagram (Timeline Diagrams)

Rajah 1.6 : Contoh Carta Organisasi

Bidang KejuruteraanSecara umumnya bidang kejuruteraan ini begitu luas subjeknya diantaranya ialah Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal, Kejuruteraan Senibina dan lain-lain. Bagi perisian ini, secara asasnya boleh dilaksanakan. Dalam buku ini, contoh persekitaran kerja yang ingin ditonjolkan ialah berkaitan dengan bidang pemetaan dan pelan bangunan (floor plan lihat Rajah 1.7). Kebiasaannya pelan bangunan yang hendak dilukis oleh jabatan ini adalah mudah begitu juga dengan pemetaan. Selain dari dua bentuk tugasan di atas, jabatan ini juga menghasilkan pelan tapak dan pelan lokasi menggunakan perisian Visio 2003.

Kekuatan perisian ini terletak pada kebolehannya melukis pelbagai bentuk diagram/ workflow dan carta organisasi dengan mudah. Begitu juga dengan lainlain tugasan.

Rajah 1.7 : Contoh Pelan Bangunan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 6 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Bidang Grafik Dan IllustrasiDalam kategori grafik dan illustrasi ini, perisian Visio agak terhad penggunaannya berbanding dengan perisiaan lain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain perisian. Cuma ianya dapat membantu dalam penyusunan dan koordinasi tugasan grafik dengan cara yang tersendiri. Di bab 6 nanti akan dijelaskan cara-cara penggunaan perisiaan visio dalam tugasan grafik dan illustrasi.Mohamed Noor Hafiza Bin Md. Nordin ( Draughtsman )

No.002410

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan Malaysia http ://www.jpph.gov.my/jpph

Unit Pelan

HAFIZ Definisi GrafikGrafik merupakan satu proses dan seni tersendiri dalam melahirkan inspirasi atau maksud gambaran tertentu kepada individu, masyarakat, syarikat, dan lain-lain lagi. Selain itu ianya juga mewujudkan satu bentuk komunikasi visual yang efektif serta lebih mudah difahami sebagaimana contoh seperti logo, brosur, surat khabar, poster, iklan, business card dan sebagainya.

Pereka GrafikSatu kepakaran Seni, kreativiti dan tugasan mencipta, memilih, menyusun gambar, simbol, tulisan dan warna sebagai melahirkan objek/grafik baru serta tersendiri untuk dipaparkan sebagai bentuk yang boleh mendatangkan hasil yang boleh dikenali, dibanggakan dan diniagakan.

Grafik dan Illustrasi di JPPHSeni grafik dan illustrasi begitu senonim dengan INSPEN terutamanya. Pihak INSPEN bertanggungjawab menyediakan senireka grafik untuk kegunaan jabatan samada untuk Laporan Pasaran Harta (LPH), brosur kursus, poster perayaan dan sebagainya. Begitu juga di Cawangan JPPH yang lain, senireka grafik ini acapkali menjadi tanggungjawab Pelukis Pelan dan juga Pembantu Penilaian.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 7 - 37

Contoh-contoh Tugasan VisioUntuk lebih memahami lagi fungsi-fungsi visio dalam kerjaya sila ke Menu bar Help Diagram Gallery (lihat rajah dibawah) Fungsi help ini ialah memberi panduan dan ilham untuk tugasan visio yang bakal dilaksanakan.

Diagram Gallery memberikan kita ilham dan panduan dalam membuat tugasan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

Helaian 8 - 37

BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Untuk melihat paparan tetingkap Visio 2003, anda perlu aktifkan Icon Visio ini di Windows, samada di Desktop mahupun melalui Start - Programs Microsoft Office - Visio. (Sila Rujuk Rajah 1.8 dan raj