trial spm mped 2011

Download Trial Spm Mped 2011

If you can't read please download the document

Post on 25-Dec-2015

53 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mped

TRANSCRIPT

7109/1

PAGE - 22 -SULIT

7109/1

7109/1

Menservis Peralatan

Nama :

Elektrik DomestikKertas 1

Sept

2011

2 1/4 jam

SMK JALAN BUKIT, KAJANG----------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011TINGKATAN 5

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

Kertas 1

Dua jam lima belas minit

SHAPE \* MERGEFORMAT

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalm kertas soalan. Kertas soalan ini

hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.4. Kerja mengira hendaklah ditunjukkan dengan jelas.

Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah

penting tidak ditunjukkan dengan teratur.5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan1. Anda telah menggunakan meter pelbagai untuk mengukur nilai perintang. Pilih mana-mana empat dan tandakan () julat mengukur perintang yang betul serta (X) julat yang salah dalam ruang jawapan. Nilai PerintangBacaan MeterJulat UkuranRuang Jawapan

X 10

X 1000

X 100

X 10

X 1

[ Skor : 5 ]

2.Anda telah membuat projek kord penyambung tambahan dengan membuat penyambungan palam tiga pin 13A dengan dua soket alir keluar seperti Rajah 1 di bawah.

Berdasarkan pengalaman anda, lengkapkan sambungan kord penyambungan tambahan dan palam 3 pin 13A di bawah dengan melakar sambungan setiap kabel dengan betul.

Rajah 13.Rajah 2 di bawah menunjukkan satu litar pendawaian 2 lampu dikawal oleh 1 suis sehala. Anda pernah melakukan ujian penebatan pada pendawaian tersebut dengan menggunakan penguji tebatan. Lakarkan sambungan penguji tebatan dan kabel yang perlu diuji pada rajah pendawaian di bawah untuk tiga ujian tersebut.

UJIAN 1

UJIAN 2

UJIAN 3

Rajah 2[ Skor : 5 ]

Rajah 34. Anda telah menyambung dan menguji pengubah seperti Rajah 3.

Pilih mana-mana empat pengujian dan padankan pasangan tamatan penyambungan pengujian dengan melakar pada ruang yang disediakan.

Sambungan

E

F

DF

DE

A

B

A

C

Aktiviti Pengujian

(a) Menguji voltan keluaran 12V

(b) Menguji voltan masukan 240V

(c) Menguji voltan keluaran 24V

(d) Menguji litar pintas

(e) Menguji voltan keluaran

[ Skor : 5 ]

Rajah 45. Rajah 4 menunjukkan pandangan bawah sebuah Unit Pemprosesan Pusat /CPU (Central Processing Unit). Hazim telah memasang CPU ini pada papan induk komputernya. Tuliskan turutan yang betul bagi prosedur pemasangan CPU itu supaya komputer Arif dapat berfungsi dengan baik.

Prosedur memasang CPURuang Jawapan

Kenalpasti sudut pin-1 pada soket CPU. Sudut pin-1 ialah sudut yang bersebelahan dengan hujung tuas pengunci bila tuas diturunkan.

Kenalpasti lokasi soket CPU pada papan induk.

Naikkan tuas pengunci (locking lever) ke kedudukan tegak supaya lubang-lubang pada soket dibuka.

Kenalpasti lokasi soket RAM pada papan induk.

Tekan skru ke bawah untuk menetapkan klip penahanan pada slot.

Kenalpasti tuas pengunci yang terletak di tepi soket CPU.

Tempatkan CPU pada soket. Laraskan kedudukan CPU. Turunkan tuas pengunci untuk mengunci CPU pada soket.

[ Skor : 5 ]

6. Anda ingin menggunakan pembakar roti seperti dalam Rajah 5. Nomborkan langkah-langkah kendalian alat tersebut dalam ruangan jawapan yang disediakan di bawah mengikut urutan yang betul.

Rajah 5LANGKAH KENDALIANRUANGAN JAWAPAN

Masukkan roti

Onkan suis soket alir keluar

Tekan suis jumpelang

Laraskan tombol pemilih suhu

Masukkan palam 3 pin ke soket alir keluar

Cabut palam 3 pin dari soket alir keluar

Offkan suis soket alir keluar

[ Skor : 5 ]

SHAPE \* MERGEFORMAT

Rajah 6

7.Anda telah membuat projek litar kawalan cahaya seperti Rajah 6.

Tandakan ( ) bagi simbol yang betul dan (X) pada simbol yang salah bagi setiap komponen bergambar di bawah ini.

KomponenSimbolRuang JawapanKomponenSimbolRuang

Jawapan

a)

Xd)

b)

e)

c)

f)

[ Skor : 5 ]

Rajah 78.Anda telah membuat pengujian penebatan seperti dalam Rajah 7 di atas. Berdasarkan pengujian yang anda lakukan, tandakan (() bagi lima langkah-langkah pengujian yang betul dalam ruang jawapan di bawah.

Langkah-langkah pengujianRuangan Jawapan

Pastikan jarum penunjuk pada pada skala M

Sambungkan kuar berklip pada terminal bumi (E) dan kuar lid penguji pada terminal hidup (L)

Sambungkan kuar merah pada terminal positif dan kuar hitam pada terminal negatif

Setkan suis kuasa pada 500V /1000V

Setkan suis pemilih pada julat Volt DC

Sambungkan kuar lid penguji pada tamatan E dan kuar berklip pada tamatan N

Uji antara tamatan L dengan badan(body) motor

Uji antara tamatan E dengan tamatan L

[ Skor : 5 ]

9. Rajah 8 menunjukkan litar skematik kawalan cahaya yang telah anda lukis.

Lakar semula litar itu dalam bentuk litar bergambar dengan menyambung komponen

di bawah.

Rajah 8[ Skor : 5 ]

10.Rajah 9 menunjukkan port keluaran sebuah komputer yang telah anda pasang.

Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan peralatan atau aksesori yang sesuai untuk dihubungkan pada port berkaitan.

Rajah 9PortPeralatan / Aksesori

A

B

CUSB

D

EPencetak

F

G

[ Skor : 5 ]

BAHAGIAN B

Jawab semua soalan

1. Sebuah mesin pengadun terhenti secara tiba-tiba ketika sedang digunakan.

Anda dikehendaki:

a) Mengesan kemungkinan kerosakan yang berlaku

b) Menyenaraikan langkah membaik pulih kerosakan tersebut daripada aspek berikut:

(i) Bekalan kuasa

(ii) Fius

(iii) Sambungan kabel

(iv) Motor

(v) Litar pintas

[Skor: 10]

Ruang Jawapana) Kemungkinan kerosakan

........................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

........................................

........................................b) Langkah-langkah membaik pulih kerosakan

........................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

........................................

........................................

........................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[ Skor :10 ]

2.Sebuah kipas siling di sebuah kelas Tingkatan Tiga di sekolah anda didapati tidak berfungsi apabila suis dihidupkan. Pengetua sekolah telah mengarahkan anda untuk membaiki kipas tersebut.

Berdasarkan pengalaman anda, terangkan langkah-langkah untuk mengesan dan membaik pulih kipas siling tersebut.Ruang Jawapan

[ Skor :10 ]

3.Hafiy ingin memasang dan menjual sebuah komputer. Dia telah mendapat sebut harga perkakasan komputer daripada tiga pembekal yang berlainan. Sebut harga perkakasan adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah:

Bil.PerkakasanPembekal A

(RM)Pembekal B

(RM)Pembekal C

(RM)

1Intel CPU Centrino550.00600.00650.00

2RAM DDR 256MB200.00150.00180.00

3Papan Induk150.00220.00175.00

4Pemacu Cakera Keras 40GB175.00180.00175.00

5Pemacu CD-ROM DVD220.00190.00200.00

6Pemacu Cakera Liut80.0050.0060.00

7Tower Casing90.00100.0075.00

8Monitor LCD 15450.00400.00