trial spm terengganu_2013_maths_paper1_[q]

Download Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_[q]

If you can't read please download the document

Post on 14-Jun-2015

160 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trial SPM 2013 / Kertas Percubaan SPM 2013 Terengganu

TRANSCRIPT

  • 1. SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Percubaan SPM September 2013 1jam 15 minit PENTAKSIRAN SUMATIF 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 MATEMATIK (KERTAS 1) Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Melayu mendahului soalanyang sepadan dalam bahasa Inggeris. 3. Calon dikehendaki membaca maklumat dihalaman belakang kertas soalan ini. 1449/1 Kertassoalan ini mengandungi 31 halaman bercetak TERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU Dibiayai oleh: Kerajaan Negeri Terengganu Dicetak Oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063 [Lihat halaman sebelah SULIT* Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

2. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 3. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 4. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 5. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 6. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 7. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 8. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 9. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 10. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 11. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 12. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 13. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 14. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 15. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 16. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 17. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 18. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 19. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 20. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 21. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 22. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 23. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 24. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 25. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 26. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 27. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 28. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 29. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 30. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com 31. Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com