trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

of 38 /38
SULIT Matematik Kertas2 Percubaan SPM September 2013 2 jam 30 minit NAMA Tingkatan PENTAKSIRAN SUMATIF 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 MATEMATIK (KERTAS 2) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERTTAHU 1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruangyang disediakan. 2. Kertas soalan dwibahasa. ini adalah dalam 3. Soalan dalam Bahasa Melayu mendahului soalan yang sepadan dalam Bahasalnggeris. 4. Colon dibenarkan menjawab keselwuhan atari sebahagian soalan soma ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. 5. Colon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakangkertassoalan ini. Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 4 7 6 8 5 9 6 10 6 11 6 B 12 12 13 12 14 12 15 12 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak TERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU Dibiayai oleh: Kerajaan Negeri Terengganu Dicetak Oleh: Percetakan YayasanIslam Terengganu Sdn. Bhd. Tel: 609-666 8611/6652/860J Faks: 609-666 0611/0063 1449/2 1449/2 [Lihat halaman sebelah SULIT* Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Upload: karthik-karunanithy

Post on 14-Jun-2015

710 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trial SPM 2013 // Kertas Percubaan SPM 2013 TERENGGANU

TRANSCRIPT

Page 1: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

SULIT

Matematik

Kertas2

Percubaan SPM

September 20132 jam 30 minit

NAMA

Tingkatan

PENTAKSIRAN SUMATIF 3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

MATEMATIK (KERTAS 2)Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERTTAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan andapada ruangyang disediakan.

2. Kertas soalandwibahasa.

ini adalah dalam

3. Soalan dalam Bahasa Melayumendahului soalan yang sepadan dalamBahasalnggeris.

4. Colon dibenarkan menjawabkeselwuhan atari sebahagian soalansoma ada dalam Bahasa Inggeris atauBahasa Melayu.

5. Colon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakangkertassoalan ini.

Pemeriksa

Bahagian SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh

A

1 3

2 3

3 4

4 4

5 5

6 4

7 6

8 5

9 6

10 6

11 6

B

12 12

13 12

14 12

15 12

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak

TERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU

Dibiayai oleh:Kerajaan Negeri Terengganu

Dicetak Oleh:

Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.Tel: 609-666 8611/6652/860J Faks: 609-666 0611/0063

1449/2

1449/2 [Lihat halaman sebelah

SULIT*Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 21: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 22: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 23: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 24: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 25: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 26: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 27: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 28: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 29: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 30: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 31: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 32: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 33: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 34: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 35: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 36: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 37: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Page 38: Trial spm terengganu_2013_maths_paper2_[q]

Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com