topik 1 all for one, one for all (latest) aizal)

Click here to load reader

Download Topik 1 All for One, One for All (Latest) Aizal)

Post on 12-Jan-2016

242 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

all for one one for all

TRANSCRIPT

Slide 1

KHAIRUL AIZAL BIN OSMAN (KK HULU LANGAT)JAMEAH BAHANUDDIN (KK RTC GOPENG)AIZAMALINA BINTI ZAHBA (KK SELAYANG) YUFIZA MOHD YUSOF (KK SUNGAI SIPUT)TOPIK 1.0 ALL FOR ONE, ONE FOR ALL1HASIL PEMBELAJARAN1. Mengenalpasti kepentingan motivasi dalam mencapai kejayaan matlamat2

Pensyarah menerangkan berkenaan hasil pembelajaran kursus (CLO)2PENILAIANPembentangan 10% (Berkumpulan)Projek 20% (Berkumpulan)

331.1 PENGENALANDefinisi Kepimpinan - Tingkahlaku yang menunjukkan bagaimana seseorang individu itu berkeupayaan untuk mempengaruhi individu lain melaksanakan tugas dan amanah yang diberi

4Pensyarah meminta maklumbalas berkaitan topik di atas.Pensyarah membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk membincangkan tentang jenis-jenis komunikasi.4Definisi Kerja Berpasukan - Sekumpulan pekerja dalam organisasi yang melaksanakan tugas secara berganding bahu antara satu sama lain bagi mencapai matlamat kumpulan.

51.1 PENGENALAN (smbg)

51.2 KEPIMPINAN61.2.1CIRI-CIRI PEMIMPIN :

Bersikap positifBerinisiatifBersemangat tinggiPendengar yang baikMempunyai visiBerkarismaJujurBerkeyakinan tinggiBerani ambil risiko

Kreatif

6Membuat keputusan yang tepat dan betul.Memahami dengan mendalam keadaan sebenar yang berlaku disekelilingnya.Menganalisa segala informasi yang diperolehi dan mengkaji dengan teliti setiap satunya.Memiliki imej diri yang baik dan berilmu.Cepat memberi tindakbalas terhadap segala perubahan yang berlaku.

7Tanggungjawab Pemimpin :71.3 KERJA BERKUMPULAN1.3.1Kepentingan Kerja Berkumpulan :

Memupuk sikap bekerjasama.Membuat keputusan dan penyelesaian masalah yang lebih baik.Peningkatan produktiviti dan kualiti.Mengurangkan tenaga kakitangan.Menghasilkan kepelbagaian idea.

88Memberikan fokus terhadap tugas yang diberikan.Melaksanakan tugas yang diberi mengikut masa yang telah ditetapkan.Sentiasa berkomunikasi di antara satu sama lain.Sentiasa bekerjasama di antara satu sama lain.Berbincang dengan ketua sekiranya terdapat sebarang permasalahan dalam melaksanakan tugas.

91.3.2Cara Kerja Berkumpulan yang baik :9Persembahan Nyanyian Secara Berkumpulan.Penghasilan Kertas Kerja Program (kepimpinan, motivasi, sukan, lawatan, explorace, pameran kerjaya, gelandangan, rumah orang tua dan lain-lain).

101.3.3Aplikasi Kemahiran Kerja Berpasukan :

10Perkara-perkara penting yang perlu ada dalam kertas cadangan pelaksanaan programPendahuluan / Pengenalan (ringkasan tentang program)Tujuan (untuk memohon pertimbangan & kelulusan)Objektif (perkara yang ingin dicapai)Perlaksanaan Program (tarikh, masa, tempat & sasaran peserta)Ahli Jawatankuasa (semua yang terlibat)Tentatif Program (hari pertama hingga akhir)Anggaran Perbelanjaan (masukkan semua budget yang diperlukan)Penutup (harapan) Tandatangan (disediakan oleh, disemak oleh,diluluskan oleh) ikut kesesuaian

1111Format kertas cadanganFont Arial NarrowSaiz 12Spacing 1.51212PENGENDALIAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJAUcapan PengerusiMembentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat LepasPerkara Berbangkit Minit Mesyuarat LepasAgenda-agenda yang Ditentukan/Laporan AktivitiHal-hal LainPenutup

13

13

TUGASAN PEMBENTANGAN 10% (BERKUMPULAN)14Arahan tugasan amali: 1. Pensyarah membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 3-4 orang pelajar

Pensyarah memberikan penerangan tentang tugasan amali yang akan dijalankan.Pensyarah memberikan idea tentang latar belakang situasi keluarga bahagia, bebas dan mengongkong.Pensyarah juga boleh mempertimbangkan tugasan amali yang lain seperti debat, pengucapan awam dan lain-lain yang difikirkan sesuai. Aktiviti tugasan amali merupakan penilaian berterusan.

14TUGASAN PEMBENTANGAN 10% (BERKUMPULAN)2. Setiap kumpulan di minta untuk mempersembahkan sebuah lagu (maksimum 5 minit) berdasarkan kriteria berikut:i. Lirik lagu yang digubah sendiri berdasarkan melodi yang telah sedia ada. ii. Mempunyai unsur-unsur motivasi, nasihat, kesedaran dan lain-lain yang berunsur positif.3. Pensyarah memberikan markah sewaktu pembentangan dan membuat rumusan di akhir sesi pembentangan.

1515KRITERIA PEMARKAHAN PEMBENTANGAN (10%)Bil.KriteriaMarkah1Kerjasama32Kreativiti33Intonasi Suara34Penghayatan35Originaliti Lirik3Jumlah1516Pensyarah menerangkan berkenaan kriteria pemarkahan tugasan amali yang akan dijalankan.

Formula pemarkahan : (Jumlah markah/15 x 10)

16

PROJEKArahan projek:

1.Pensyarah membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 hingga 4 orang pelajar.2.Setiap kumpulan di minta untuk menghasilkan satu kertas kerja program (1-kepimpinan, 2-motivasi, 3-sukan, 4-lawatan, 5-gotong-royong,6- explorace, 7-pameran kerjaya dan 8-lain-lain).3. Setiap kumpulan di minta untuk menghantar kertas kerja berkenaan selepas pembentangan projek.

17Pensyarah memberikan penerangan tentang pembentangan yang akan dijalankan.Pensyarah memberikan idea tentang poster kempen-kempen kesedaran yang sedia ada kepada pelajar.Pensyarah juga boleh mempertimbangkan idea pembentangan yang lain.Aktiviti projek merupakan penilaian berterusan.

174. Berdasarkan kertas kerja yang telah dihasilkan, pelajar di minta untuk mengadakan satu mesyuarat bagi membuat perancangan projek yang bakal dilaksanakan. 5. Pensyarah akan membuat penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.18PROJEK (smbg)18Kriteria Pemarkahan Projek (20%)19Bil.Kriteria PembentanganMarkah1Pengenalan dan Penutup32Komunikasi Verbal33Kerjasama Kumpulan34Cara pengendalian mesyuarat35Hasil perbincangan3Jumlah15Pensyarah menerangkan berkenaan kriteria pemarkahan tugasan amali yang akan dijalankan.

Formula Pemarkahan:

(Jumlah markah/30 x 20)

1920Kriteria Pemarkahan Projek (20%)Bil.Kriteria LaporanMarkah1Penyampaian idea32Ketulenan 33Kekemasan34Format35Kreativiti3Jumlah15RUMUSAN1. Kemahiran berkomunikasi intrapersonal yang baik perlu diterapkan dalam diri setiap individu bagi memastikan maklumat yang disampaikan tepat dan berkesan.

2. Kemahiran interpersonal yang efektif mampu mewujudkan hubungan yang baik dalam sesebuah organisasi dan komuniti.

21Pensyarah membuat kesimpulan terhadap semua perkara yang telah disentuh di dalam kelas dan menyemak kembali kefahaman pelajar dengan bertanya soalan dan melihat maklumbalas pelajar terhadap soalan yang diberikan.

Pensyarah menyatakan terima kasih kepada pelajar terhadap perhatian dan kerjasama yang diberikan semasa kelas berjalan.

21RUJUKANMaimunah Osman. (2000). Komunikasi Berkesan (Hubungan Interpersonal). Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Mohd Taib Dora et.al. (2008). Kemahiran Insaniah 7 Kompetensi. Penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Siti Ezaleila Mustafa.(2009). 20 Tokoh Ilmuan . Medium Publications.

22Pensyarah menerangkan berkenaan bahan rujukan yang boleh digunakan bagi mendapatkan kefahaman yang lebih banyak.

22

View more