teknik teknik fotografi

Author: riski-septiani

Post on 04-Feb-2018

263 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  1/58

  TEKNIK-TEKNIKFOTOGRAFI

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  2/58

  TEKNIK DOF SEMPIT

  DOF ( Depth of Field) Sempitmerupakan Teknik dalam fotograyang menonjolkan, memfokuskandan mempertajam obyek utamaserta mengaburkan obyek yang adadi belakangnya (background)

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  3/58

  Tips Teknik DOF Sempit

  tur pperture! Diafragma yangtinggi

  tur Speed Standar ("!#$)

  pabila pencahyaan undere%poseatau o&ere%pose maka dapat diaturpada Speed Shutternya'

  "SO yang digunakan dapatdisesuaikan dengan keadaan kondisipencahayaan yang ada'

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  4/58

  Contoh Karya DOF Sempit

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  5/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  6/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  7/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  8/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  9/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  10/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  11/58

  T*" DOF +S

  Tips Teknik DOF Las

  Perke!i" #kaan $ia%ra&ma pa$a "ensa

  Atr spee$ a&ar ti$ak ter"a" tin&&i ISO '((-)((

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  12/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  13/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  14/58

  TEKNIK SELEKTIF FOKUS

  Tips Teknik Se"ekti% Foks

  Pi"ih o#yek yan& akan $iam#i"

  ISO '((-)(( *kaan $ia%ra&ma pa$a "ensa $iper#esar

  Spee$ se$an&

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  15/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  16/58

  T*" -**"*.

  Tips Teknik Pannin&

  Pilih obyek yang bergerak

  ISO tinggi Bukaan diafragma sedang

  Speed sesuai dengan kecepatan

  obyek bergerak

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  17/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  18/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  19/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  20/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  21/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  22/58

  T*" S+O/ 0OT"O*

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  23/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  24/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  25/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  26/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  27/58

  T*" STO- 1T"O*

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  28/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  29/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  30/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  31/58

  T*" S"+T

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  32/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  33/58

  T*" /"*DO/ +".2T"*.

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  34/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  35/58

  T*" +*S1-

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  36/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  37/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  38/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  39/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  40/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  41/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  42/58

  FOTO 0OD+

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  43/58

  1+OS -

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  44/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  45/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  46/58

  0D"0 3OD4

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  47/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  48/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  49/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  50/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  51/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  52/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  53/58

  F++ 3OD4

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  54/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  55/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  56/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  57/58

 • 7/21/2019 Teknik Teknik Fotografi

  58/58