sokongan dan gerakan

15

Click here to load reader

Upload: izzatjagua

Post on 19-Jul-2015

426 views

Category:

Healthcare


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sokongan dan gerakan
Page 2: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

HAIWANSistem sokongan amat penting dalam

memberi sokongan tambahan kepada

benda hidup. Sokongan yang ada

membenarkan untuk badan membuat

pergerakan dan juga menyokong berat

badan. Selain daripada itu, sistem

sokongan juga penting dalam

melindungi bahagian dalam badan

seperti organ-organ yang lembut.

Page 3: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

HAIWAN

Page 4: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

HAIWANENDOSKELETON(Rangka Dalam)

a) Terdiri daripada tulang atau rawanb) Berfungsi untuk:- menyokong berat badan- melindungi organ lembut- mengekalkan bentuk badan- menghasilkan sel darah

Page 5: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

HAIWANEKSOSKELETON

(Rangka Luar)

a) Terdiri daripada lapisan keras dan kitin

berlilin, juga cangkerang

b) Kalis air dan menghalang kehilangan air

c) Berfungsi untuk:

- mengekalkan kesegahan dan bentuk

badan

- membenarkan pergerakan badan

- melindungi organ dalaman

Page 6: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

HAIWANRANGKA HIDROSTATIKa) ditemui dalam badan lembutinvertebratab) diperbuat daripada rongga badan yang dipenuhi dengan bendalir dan dikawal olehototc) berfungsi untuk:- mengekalkan bentuk badan dankesegahan- menyokong tisu lembut- melindungi organ dalam yang lembut

Page 7: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

TUMBUHANBagi tumbuhan pula terdapat lebih banyak strukturyang membantu untuk memberikan sokongankepada tumbuhan tersebut. Untuk tumbuhan didarat, struktur seperti akar banir (buttress roots), akar sokong (prop roots), akar jangkang (stilt roots), akar mencengkam (clasping roots), akar aerial (aerial roots). Selain daripada akar, batang danstruktur tambahan lain pada tumbuhan juga bolehmenyokong tumbuhan untuk hidup. Sebagaicontohnya, sulur paut (tendrils), batang berlilit(twining stem), duri (thorn dan prickles). Manakalabagi tumbuhan akuatik, sokongan pada tumbuhanadalah dalam bentuk kantung udara (air sacs) danjuga kesegahan sel (cell turgidity).

Page 8: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

TUMBUHAN

Page 9: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

TUMBUHAN

Page 10: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

TUMBUHAN

Page 11: Sokongan dan gerakan

SISTEM SOKONGAN

TUMBUHAN

Page 12: Sokongan dan gerakan

Kepentingan Sistem Sokongan

Dalam Benda HidupMengapakah sistem sokongan sangat pentingkepada semua hidupan di dunia ini? Ini keranadengan adanya sistem sokongan, badan kitadapat bergerak dan dapat melakukan aktivitiseharian dengan baik dan lebih sempurna. Ikan paus yang terdampar di tepi pantai tidakberupaya untuk bergerak balik ke laut keranakehilangan sokongan daripada air. Orangtempang terpaksa menggunakan tongkatketiak bagi membantu mereka berjalandengan lebih baik.

Page 13: Sokongan dan gerakan

Kepentingan Sistem Sokongan

Dalam Benda Hidup

Orang tua memerlukan bantuan daripada alatan untuk bertindak sebagai

sistem sokongan mereka

Page 14: Sokongan dan gerakan

Kepentingan Sistem Sokongan

Dalam Benda Hidup

Ikan yu yang terdampar di tepi pantai ini tidak dapat kembali ke laut

kerana hilang sokongan apungan daripada air

Page 15: Sokongan dan gerakan