soal selidik amalan pemakanan seimbang

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2015

394 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemahaman murid tentang amalan pemakanan seimbangCadangan Meningkatkan Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak

TRANSCRIPT

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

1.0 PENDAHULUAN

1

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENDAHULUAN

Tugasan bagi Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semester 3 ini merupakan tugasan di bawah bimbingan Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tugasan kali ini memerlukan guru pelatih untuk melakukan satu tinjauan ke atas murid-murid di sekolah berkenaan dengan pengambilan makanan seimbang yang diamalkan. Tinjauan yang dilakukan adalah berbentuk soal selidik dengan mengedarkan borang yang mengandungi beberapa soalan berkaitan dengan pemahaman muridmurid mengenai pengambilan makanan seimbang. Seperti yang diketahui umum, makanan seimbang merupakan salah satu daripada faktor penting yang

mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan khususnya kanak-kanak. Melalui pengambilan makanan yang seimbang dengan kadar yang tepat mampu memberikan kanak-kanak kesihatan yang terjaga selain membantu mereka menjalani rutin harian dengan lebih bertenaga. Selain melakukan tinjauan berbentuk soal selidik, tugasan ini juga memerlukan guru pelatih untuk menyatakan beberapa cadangan yang mana dapat membantu murid-murid sekolah dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Cadangan-cadangan ini seharusnya berbentuk cadangan yang realistik agar mudah untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Melalui cadangan yang pelbagai, hal ini

sedikit sebanyak dapat membantu dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak ke arah yang lebih sihat. Diharapkan tugasan ini mampu memberi sedikit maklumat yang boleh digunapakai oleh guru pelatih yang lain dalam usaha membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak di sekolah kelak.

2

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2.0

LAPORANSOAL SELIDIKAMALAN PEMAKANAN SEIMBANG MURID TAHUN 4 SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN 2A, NEGERI SEMBILAN3

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

LAPORAN SOAL SELIDIK AMALAN PEMAKANAN SEIMBANG MURID TAHUN 4 SK SEREMBAN 2A, NEGERI SEMBILANPengenalanSuatu tinjauan berbentuk soal selidik telah dijalankan semasa Program Pengalaman Berasaskan Sekolah dilakukan. Tinjauan soal selidik dilakukan bertujuan untuk

mengetahui berkenaan dengan amalan pemakanan seimbang yang diambil oleh murid-murid sekolah. Selain bagi mengetahui amalan pemakanan murid-murid

sekolah, tinjauan ini juga dilakukan bagi mengenalpasti tahap pemahaman muridmurid sekolah ke atas gaya pemakanan yang dikatakan seimbang.

Latar Belakang TinjauanTinjauan soal selidik ini dilakukan ke atas 15 orang murid tahun 4 Delima Sekolah Kebangsaan Seremban 2A, Negeri Sembilan. Responden yang berupa murid

sekolah ini diberi borang soal selidik semasa ketiadaan guru di dalam kelas. Borang soal selidik yang diberikan terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu: i) ii) iii) Bahagian A - Maklumat Peribadi Murid Bahagian B - Amalan Pemakanan Murid Bahagian C - Kefahaman Murid tentang Makanan Seimbang

Soalan soal selidik berbentuk likert-scale di mana murid boleh memilih pilihan jawapan berdasarkan beberapa pilihan yang diberikan.

Dapatan Tinjauan

4

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHBerdasarkan selidik beberapa diperolehi. selidik tersebut, orang telah murid berjaya yang tinjauan soal

JANTINA

Lelaki

Perempuan

dilakukan, maklumat telah Dalam soal 15

BILANGAN

8

7

seramai

tahun 4 Delima menjawab

soalan soal selidik tersebut dengan jayanya.

Jadual 1 : Komposisi murid yang terlibat dengan soal selidik

Carta Pai 1

Perempuan 47%

Lelaki 53%

5

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHDalam 15 orang murid tahun 4 Delima yang terlibat dengan tinjauan soal selidik ini, seramai 8 orang murid adalah murid lelaki iaitu sebanyak 53% manakala selebihnya adalah murid perempuan berjumlah 7 orang murid.

Murid-murid ini terdiri daripada latar belakang keluarga yang berbeza namun kebanyakkannya memiliki kedudukan yang baik iaitu daripada keluarga yang elit. Hal ini diakui oleh guru kelas 4 Delima sendiri iaitu Puan Nor Idayu Bt. Abdul Malek. Hal ini dapat dibuktikan melalui purata pendapatan keluarga sepertimama yang tertera pada jadual di bawah:

PURATA PENDAPATAN KELUARGA 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 7000-7999 8000-8999 9000-9999

GUNDALAN

BILANGAN 0

/ /// /// //// /

1 3 3 4 1 0

// /

2 1 0

Jadual 2 : Purata Pendapatan Keluarga Murid

Carta Palang 1

6

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PURATA PENDAPATAN KELUARGA4.5 4 3.5 3 2.5 Bilangan 2 1.5 1 0.5 0

Julat Pendapatan

Jika dilihatkan kepada carta palang di atas, boleh dikatakan murid-murid yang terlibat dengan soal selidik ini berasal daripada keluarga yang memiliki purata pendapatan keluarga antara RM1000 RM10 000. Tidak mustahil murid-murid ini mampu

membeli pelbagai makanan yang sedap-sedap dan mahal harganya. Melalui tinjauan soal selidik ini juga, maklumat berkenaan dengan tinggi dan berat murid turut diperolehi. Hal ini adalah bagi bertujuan mendapatkan indeks jisim tubuh bagi setiap murid ini. Indeks jisim tubuh atau lebih dikenali sebagai BMI

merupakan salah satu tanda ukuran bagi mengetahui sama ada seseorang memiliki berat yang ideal iaitu sihat atau pun berlebihan berat atau mungkin kekurangan berat. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, berikut merupakan maklumat indeks jisim tubuh bagi resonden yang mengambil soal selidik ini:

JULAT BMI

KATEGORI

2012

2013

7

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH40 Kekurangan berat teruk Sangat kekurangan berat Kurang berat Normal Berat berlebihan Obesiti Kelas I Obesiti Kelas II Obesiti Kelas III 5 3 2 5 0 0 0 0 7 2 3 3 0 0 0 0

Jadual 3 : Kadar BMI Murid

Carta Palang 2

Perbandingan BMI8 7 6 Bilangan 5 4 3 2 1 0 Kekurangan Sangat berat teruk kekurangan berat Kurang berat Normal Berat berlebihan Obesiti Kelas I Obesiti Kelas II Obesiti Kelas III

2012 2013

Kategori

Sepertimana yang dapat dilihat jelas, terdapat turun naik dalam perubahan BMI murid berdasarkan dua tahun yang berturut-turut iaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Maklumat berkenaan BMI murid ini merupakan maklumat tepat memandangkan

8

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHianya diperoleh daripada data murid simpanan guru kelas. Berdasarkan carta palang di atas, kebanyakkan daripada responden iaitu murid tahun 4 Delima ini jatuh ke dalam kategori kurang berat. Namun begitu, berlaku penurunan dalam kategori NORMAL dari segi jumlah murid yang mana sebelum ini seramai 5 orang bagi tahun 2012 kepada 3 orang pada tahun 2013 ini. Begitu juga bagi kategori SANGAT KURANG BERAT. Sedikit

penurunan berlaku. Berbeza pula dengan kategori KEKURANGAN BERAT TERUK dan kategori KURANG BERAT yang mana kedua-dua kategori ini mengalami peningkatan dari segi bilangan murid. Hal ini jelas menunjukkan bahawa secara puratanya, murid sekolah ini mengalami kadar kekurangan berat yang agak serius. Perkara ini bukan sahaja dibuktikan melalui tinjauan soal selidik yang dilakukan, malahan sekolah ini turut memaparkan peratusan murid yang jatuh ke dalam kategori SUSUT TERUK agak tinggi sepertimana yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah.

Rajah 1 : Analisa BMI Murid SKS2A Tahun 2013 yang diletakkan di kantin sekolah

9

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHDalam tinjauan ini juga,soalan berkenaan dengan pengambilan sarapan dan senarai makanan yang diambil turut dikemukakan. Soalan ini dikemukakan

bertujuan untuk mengetahui makanan yang kerap diambil oleh murid-murid ini ada waktu pagi, tengahari dan malam. Carta Pai 2 PENGAMBILAN SARAPAN PAGI Ya Tidak Jadual 4 : Bilangan murid yang mengambil sarapan Kebanyakkan daripada murid yang terlibat dengan tinjauan ini didapati mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah. Daat dilihat dalam carta pai di atas, majoriti murid mengambil sarapan yang mana seperti kita ketahui, sarapan pagi sememangnya suatu perkara penting yang perlu diambil tidak kira kanak-kanak mahupun orang dewasa. Turut ditanyakan di dalam tinjauan ini ialah jenis makanan yang diambil ketika sarapan. Berikut merupakan hasilnya: 11 4 Ya 73% BILANGAN Tidak 27%

JENIS MAKANAN YANG DIAMBIL KETIKA SARAPANNasi Goreng Mi Goreng Sandwich Bijirin ///// //////// // 2 0 5 8

GUNDALAN

BILANGAN

10

PJM 3106 ANATOMI DAN FISIOLOGI TUGASAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHLain-lain Jadual 5 : Jenis Makanan Sarapan Pagi Carta Palang 39 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

Nasi Goreng

Mi Goreng

Sandwich Sandwich

Bijirin Bijirin

Lain-lain Lain-lain

Nasi Goreng

Mi Goreng

Soalan berkenaan dengan jenis makanan ditanya bertujuan bagi melihat sejauh mana murid mengetahui berkenaan dengan jenis makanan yang mereka ambil pada waktu pagi. Berdasarkan carta palang di atas, makanan yang menjadi pilihan utama bagi murid-murid ini adalah bijirin. Seramai 8 orang daripada 15 orang responden ini memilih bijirin sebagai makanan yang diambil ketika sarapan yang mana kita tahu bijirin sememangnya merupakan makanan yang biasa diambil ketika sarapan. Selain itu, umum sedia maklum bahawa kanak-kanak gemar dengan makanan segera seperti snek keropok, gula-gula, biskut dan tidak dilupakan juga makanan segera seperti KFC, McDonalds, Pzza Hut dan sebagainya. Disebabkan itu, tinjauan ini turut mengemukakan satu soalan bagi melihat bilangan murid yang gema