slide penyediaan rp penuh 2007

Download Slide penyediaan rp penuh 2007

Post on 20-Nov-2014

2.593 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

z

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN1.4PERNIAGAAN

2. RANCANGAN PERNIAGAANDEFINISIRancangan perniagaan (RP)ialah suatu dokumen bertulisyang menerangkan tentangperniagaan atau projekcadangan yang bakaldilaksanakan secarakomprehensif. RP jugadikenali sebagai kertaskerja, kertas projek, prospektus atau cadanganperniagaan 3. RANCANGAN PERNIAGAANTUJUAN1. Untuk menilai pelaburan yang dicadangkan secara objektif , kritikal dan realistik.2. Untuk mengkaji dan menilai daya maju perniagaan yang dirancang3. Untuk meyakinkan pelabur dan institusi kewangan bagi memperoleh modal dan khidmat sokongan4. Untuk dijadikan garis panduan dalam pengurusan syarikat.5. Supaya sumber modal dan input perniagaan dapat diagihkan dengan berkesan. 4. 1. Muka Hadapan2. Isi Kandungan3. Unsur-unsur Rancangan Perniagaan :a. Ringkasan Eksekutifb. Objektif Rancangan Perniagaanc. Latar Belakang Perniagaand. Rancangan Pemasarane. Rancangan Operasif. Rancangan Organisasig. Rancangan Kewangan4. Kesimpulan Rancangan Perniagaan5. Lampiran 5. LOGONAMA PERNIAGAANNAMA USAHAWAN 6. RINGKASANEKSEKUTIF OBJEKTIF RANCANGANPERNIAGAAN 7. LATAR BELAKANGPERNIAGAANPendahuluanMaklumat PerniagaanMaklumat UsahawanLokasi Perniagaan 8. RANCANGAN PEMASARAN Pengenalan Terhadap Perkhidmatan Sasaran Pasaran Saiz pasaran Persaingan Syer pasaran Ramalan Hasil Perkhidmatan/Jualan Strategi Pemasaran Perbelanjaan Pemasaran 9. RANCANGAN OPERASI/PENGELUARAN Carta aliran proses Rancangan kadar hasil operasi Keperluan bahan Tenaga pekerja operasi Mesin dan peralatan operasi Pelan susun atur ruang operasi Lokasi Overhed operasi Anggaran perbelanjaan operasi 10. RANCANGAN ORGANISASI Carta Organisasi Jawatan dan Spesifikasi Tugas Imbuhan gaji dan ganjaran Keperluan pejabat Perbelanjaan pentadbiran 11. RANCANGAN KEWANGAN Kos Pelaksanaan Projek Perbelanjaan aset bukan semasa Perbelanjaan bulanan Perbelanjaan lain Perbelanjaan luar jangka 5% Jumlah kos Sumber Pembiayaan Belanjawan Tunai Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira 12. KESIMPULAN LAMPIRAN 13. RANCANGAN KEWANGAN Contoh Penyata Kos Pengeluaran 14. CONTOH PENGHASILANFOLIO KEUSAHAWANANMATA PELAJARAN MPAV RANCANGAN PERNIAGAANPLUS ONE SERVIS CENTRENO 21 BANGUNAN MARAJALAN SEROJA43000 KAJANGNAMA USAHAWAN: ZULKARNAIN NASATARIKH SERAHAN : 30 SEPTEMBER 2009 15. RINGKASAN EKSEKUTIFPerniagaan ini memberi perkhidmatan menservis alat penghawadingin kepada orang ramai yang tidak mempunyai pengetahuandan kemahiran di dalam bidang penyelenggaraan alat penghawadingin di rumah atau pejabat. Brochure telah diedarkan dikawasan-kawasan perumahan dan kilang-kilang serta pejabat-pejabat. Pelanggan boleh menghubungi di talian yang diberi padawaktu operasi.OBJEKTIF RANCANGAN PERNIAGAANRancangan perniagaan ini disediakan untuk:- Memohon pinjaman kewangan daripada institusi kewangan Menjadi garis panduan dalam menguruskan perniagaan 16. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN1.1PendahuluanNama Perniagaan -Plus One Servis CentreJenis Perniagaan-Perkhidmatan menservis alatpenghawa dinginLokasi Perniagaan -Kajang, SelangorTarikh memulakan perniagaan- 1 Januari 20081.2Maklumat PerniagaanNama Perniagaan -Plus One Servis CentreAlamat Perniagaan -No. 21, Bangunan MARAJln. Seroja, Kajang SelangorNombor Telefon-03-87367899Bentuk perniagaan -Milikan TunggalAktiviti Utama Perniagaan -Memberi perkhidmatan menservisAlat penghawa dinginTarikh memulakan perniagaan -1 Januari 2008Tarikh perniagaan didaftarkan -1 September 2007Nombor Pendaftaran Perniagaan -A 8974500Nama Bank Perniagaan-Maybank BerhadNombor Akaun Bank -2234-09-9986Modal perniagaan-RM 67 000 17. 1.3 MAKLUMAT USAHAWANNama penuh- Zulkarnain NasaNombor kad pengenalan - 780717-10-3346Alamat tetap- 13 Jalan Sri Haneco Semenyih, SelangorNo. Telefon - 019-3696766Tarikh Lahir- 17 Julai 1978Umur- 31 tahunKelulusan Akademik- Sijil Penyamanan Udara Tahap IIIKursus Yang Dihadiri- Kursus Keusahawanan anjuran MARAKemahiran - Menyelenggara pelbagai jenis alat penghawa dinginPengalaman- Bekerja dengan kilang pengeluar alat penghawa dingin Carrier di Bangi Selangor1.4 LOKASI PERNIAGAANPlus One Servis Centre terletak di No 21, Bangunan MARA , Jalan Seroja,Kajang Selangor. Waktu urusan perniagaan ialah setiap hari Isnin hinggaSabtu dari pukul 9.00 pagi hingga 9.00 malam. 18. PENGENALAN TERHADAP PERKHIDMATANPlus One Servis Centre menawarkan perkhidmatan menyelenggara alatpenghawa dingin kepada orang ramai, kilang dan pejabat yang tidakmenpunyai kemahiran untuk menyelenggara sendiri alat penghawa dingin ditempat masing-masing. Perkhidmatan ini menawarkan penyelenggaraansecara berkala atau berjadual untuk memudahkan pemantauan dijalankan.SASARAN PASARANSasaran pasaran adalah kawasan kediaman dan perindustrian di sekitarKajang dan pejabat-pejabat kerajaan di Putrajaya.SAIZ PASARANDianggarkan jumlah permintaan daripada sasaran yang telahdikenalpasti adalah berjumlah RM 15,000.PERSAINGAN Nama dan Alamat Kekuatan KelemahanPesaing MJL EntepriseTelah1.Kos perkhidmatan tinggi No. 45, Lorong Kenanga menjalankan2.Menawarkan 43000 Kajang perniagaan perkhidmatan kepadaselama 5 tahun perniagaan berskala besar sahaja 19. Syer Pasaran = Hasil/Jualan x 100% Saiz Pasaran BulanHasil/Jualan (RM) Peratus Januari 400026.7% Februari440029.3% Mac 480032.3% April 530035.5% Mei 590039% Jun 640042.9% Julai 710047.2% Ogos780052% September 860057.2% Oktober 940062.9% November 1040069.2% Disember 1140076.1% 20. 1.1.RAMALAN HASIL PERKHIDMATANRamal 12345678910 1112JumlahanHasil 4000 4400 4800 5300 5900 6400 7100 7800 8600 9400 10400 11400 85500(RM) Hasil Perkhidmatan selaras dengan rancangan kadar operasi 21. STRATEGI PEMASARAN 22. STRATEGI PEMASARAN 23. STRATEGI PEMASARAN 24. STRATEGI PEMASARAN 25. 1.2.PERBELANJAAN PEMASARAN JENIS PERBELANJAAN SUSUT NILAI PSN (RM) SEBULAN SETAHUN 10% (RM)(RM)(RM)ASET BUKAN SEMASAPapan Tanda Perniagaan200 2002000Lain-lain PerbelanjaanKad Perniagaan 200Risalah/ Internet200Petrol 250 3000JUMLAH 5400 Papan Tanda perniagaan disusutnilaikan dengan kadar 10% setahunSusut nilai aset= kos aset x kadarsusut nilai 26. Carta Aliran ProsesMULA Pelanggan berkunjung ke pejabat/menelefon dan membuat tawaran/pesanan Rundingan Harga dan kontrak kerja ditandatangani Petunjuk: Pemeriksaan peralatan kerja dan proses kerja bermula Operasi Pemeriksaan Pembayaran dibuat oleh pelanggan dan resit rasmi dikeluarkan TAMAT 27. Rancangan Kadar Hasil OperasiBulan Bil. Servis Jumlah (RM) Januari 404000 Febuari 444400Mac484800April535300 Mei 595900 Jun 646400Julai717100Ogos 787800September868600 Oktober 949400November 10410400Disember 11411400 RM100/servis 28. 1.Keperluan bahanJenis Harga (RM)Gas bahan pendingin R12 3000Jumlah3000 29. 2. TENAGA PEKERJA OPERASIJawatanBil. Pekerja Gaji/UpahKWSPPERKESOJUMLAHbulanan(13%) (2%)Pengurus 1 RM869.6 RM113.0 RM 17.4 RM 1000Juruteknik 2 RM1043.6 RM 135.6 RM 20.8 RM 1200Jumlah RM 22003. MESIN DAN PERALATAN OPERASIJenisHargaSUSUT NILAI 10% PSN (RM) (RM)(RM)Tolok pancarongga 3500 350 350Sumpitan api halida 2000 200 200Amprobe Meter 1800 180 180Multimeter1000 100 100Test Pen400 4040Jumlah 11 40087087 30. Pelan Susun Atur Ruang Operasi EF DCBAG 31. LokasiNo. 21, Bangunan MARA , Kajang Selangor. Premis perniagaandisewa dengan sewabulanan RM 500 . Pelajar digalakkan melukis pelan lokasi perniagaan 32. Overhed Operasi BUTIRAN JUMLAH SEBULAN AIR RM 50 ELEKTRIKRM 150 TELEFON RM 100 JUMLAHRM 300 Kos overhed operasi direkodkan sebagai kadarbayaran 33. 3. ANGGARAN PERBELANJAAN OPERASI JENIS PERBELANJAAN SUSUT NILAI PSN (RM) SEBULANSETAHUN 10% (RM)(RM) (RM)ASET BUKAN SEMASATolok pancarongga 350 350 3500Sumpitan api halida 200 200 2000Amprobe Meter 180 180 1800Multimeter100 100 1000Test Pen40 40 400Lain-lain PerbelanjaanGas Bahan Pendingin R12 3000Kadar bayaran3003600Sewa 5006000Gaji Pengurus 1000 12000Gaji Juruteknik1200 (600x2)14400Alat tulis 50 600Pendaftaran Perniagaan1300Lesen Perniagaan1000JUMLAH 50 600 34. CARTA ORGANISASI PENGURUSJURUTEKNIK PENYELENGGARAAN JAWATAN DAN SPESIFIKASI TUGAS JawatanTugas dan tanggungjawabPengurusMerancang dan menguruskan perniagaan agarperniagaan berjalan dengan lancarMenyediakan Anggaran Perbelanjaan danPenerimaan serta mengawal alir masuk tunaiJuruteknikMenyelenggara dan membaik pulih alat penghawadingin di rumah kediaman, kilang dan pejabatMenyediakan laporan terkini unit alat penghawadingin yang telah dan belum di selenggara 35. IMBUHAN GAJI DAN GANJARANJawatan Bil. Pekerja Gaji/Upah KWSPPERKESO JUMLAH bulanan (13%) (2%)Pengurus 1RM869.6 RM113.0 RM 17.4 RM 1000Juruteknik 2RM1043.6 RM 135.6 RM 20.8 RM 1200JumlahRM 2200 36. Keperluan PejabatAlatan Pejabat 4000Perabot3000Lengkapan4000Jumlah 11 000Keperluan pejabat direkod di dalam aset bukan semasa 37. Perbelanjaan Pentadbiran JENIS PERBELANJAANSUSUTPSN (RM) SEBULANSETAHU NILAI (RM)N (RM) 10% (RM)ASET BUKAN SEMASAAlatan Pejabat 4004004000Perabot3003003000Lengkapan4004004000Lain-lain PerbelanjaanKadar bayaran3003600Sewa 5006000Gaji Pengurus 1000 12000Gaji Juruteknik1200 (600x2)14400Pendaftaran Perniagaan1300Lesen Perniagaan1000JUMLAH 49300 38. RANCANGAN KEWANGAN KOS PELAKSANAAN PROJEKKos pelaksanaan ProjekRMPerbelanjaan Aset Bukan SemasaAlatan Pejabat4000 21 700Perabot 3000Lengkapan 4000Papan Tanda Perniagaan2000Sumpitan api halida 2000Tolok Pancarongga 3500Amprobe Meter 1800Multimeter1000Test Pen400Perbelanjaan BulananKadar bayaran 3600 39 600Sewa6000Gaji Pengurus 12000Gaji Juruteknik 14400Alat tulis600Petrol3000Lain-lain PerbelanjaanKad Perniagaan2005 700Risalah /Internet 200Pendaftaran Perniagaan1300Lesen Perniagaan1000Gas Bahan Pendingin R12 3000Perbelanjaan luar jangka 5%3350JUMLAH 70 350Perbelanjaan Luar Jangka = ( + + ) x 5% 39. RANCANGAN KEWANGAN SUMBER PEMBIAYAANSUMBER RM MODAL SENDIRI Tunai70350JUMLAH70350Sumber pembiayaan selari dengan Jumlah Kos Perlaksanaan Projek 40. RANCANGAN KEWANGAN BELANJAWAN TUNAIBELANJAWAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009BULAN BUTIRAN JUMLAH JanFeb Mac Apr Mei JunJulaiOgosSeptOkt Nov DisBaki awal40 30041 400