sijil mak tokoh

Upload: miftahulasrar

Post on 25-Feb-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  1/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  Adalah dengan ini diperakukan bahawa

  KOSHIGAN S/O GUVALAKRISNAN

  telah dianugerahkan

  ANUGERAH PIBG 2014

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  !EN"S GOMP"ON #

  Pengetua

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'+

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  2/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  RAFHEALLA CHARLES JOSEPH

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (9A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  3/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  NOR ANNIERA BINTI ABD EBRAH

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (9A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  4/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  ELTON JOHN

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  5/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  JAC!UELINE SIN SIE" FONG

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  6/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  SERRANATASHA ADRIAN "ONG

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  7/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  ASHER ALISTAIR PETRUS

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  8/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  ISAIAH DOMINIC LEE MUMPIN

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  9/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  MAHAVIR S RANJIT

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  10/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  FADHULLAH A!IB BIN LEMAN

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  11/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  ASHLE$ AARON PETRUS

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  12/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  BASRI BIN ABDUL

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  13/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  GARVIN MANUEL GEOFFRE$

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  14/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  JESIE JOSEPH

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  15/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  MARCO DONALD KASAH

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  16/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  MARK LO" KA SHING

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  17/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  REBECCA MICHAEL RAJOO

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  18/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  AENITAN BINTI RAHMAN

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  19/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  JEREM$ JOSEPH

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  20/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  SHAHIJAH BINTI JIBON

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK SPM 2013 (#A)

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2

 • 7/25/2019 Sijil Mak Tokoh

  21/21

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG

  PENAMPANG, SABAH

  ANUGERAH KECEMERLANGAN

  !engan raa bangga iil ini dianugerahkan

  kepada

  PATS$ PETRUS J SIPA$ANG

  di ata penapaian pretai

  PELAJAR TERBAIK KESELURUHAN SPM 2013

  Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah.

  /LA0" 1 /LA0E S"KO!OL#

  Pengetua /e$erlang

  SMK Bahang, Pena$pang

  %arikh & '( April )*'2