5197280_falsafah & tokoh-tokoh kualiti

Click here to load reader

Post on 22-Sep-2015

466 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tokoh kualiti

TRANSCRIPT

 • FALSAFAH &TOKOH-TOKOH KUALITI*

 • FALSAFAH TOKOH-TOKOH KUALITI W. Edwards Deming Joseph Juran Kaoru IshikawaArmand Feigenbaum

  Philips CrosbyPerbandingan Pendekatan*

 • ASAS FALSAFAH DEMINGAsas 1 Ketekunan dlm mengejar matlamatAsas 2 Pembaikan berterusanAsas 3 Profound KnowledgePrinsip 14 PerkaraPerhargaan kepada sistemTeori VariasiTeori ilmuPsikologi*

 • W EDWARDS DEMING *

 • Tokoh kualiti yang banyak berjasa kepada pertumbuhan ekonomi Jepun. Menyediakan falsafah dan sistem untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam pengurusan di Jepun. Terdapat 3 asas dalam falsafah kualiti Deming:

  Ketekunan mencapai matlamatPembaikan berterusanPengetahuan yang mendalam (Profound Knowledge)

  *

 • BERPENDAPAT BAHAWA KUALITI DITENTUKAN OLEH PELANGGAN. TAHUN 1992 DEMING TELAH MELUASKAN DEFINISI KUALITINYA SEBAGAI BERIKUT: "KUALITI BERERTI MEMBUATKAN SETIAP ORANG MELAKSANAKAN APA YANG TELAH MEREKA PERSETUJUI DAN MEREKA MELAKSANAKANNYA DENGAN TEPAT PADA KALI PERTAMA("QUALITY MEANS GETTING EVERYONE TO DO WHAT THEY HAVE AGREED TO DO AND TO DO IT RIGHT THE FIRST TIME")

  *

 • PENGETAHUAN YANG MENDALAM

  DIBAHAGIKAN KEPADA 4 KOMPONEN:

  1. Penghargaan kepada sesuatu sistem2. Teori variasi (theory of variation)3. Teori ilmu4. Psikologi*

 • PENGHARGAAN KEPADA SESUATU SISTEMKeyakinan kepada sistem

  TEORI VARIASI (THEORY OF VARIATION)Kesilapan, kerosakan dan variasi akan sentiasa berlaku Falsafah Kualiti DemingBila sesuatu kesilapan berlaku, ia berlaku disebabkan oleh random variation (variasi yang berlaku secara rawak). Variasi ini biasanya diperbetulkan dengan menggunakan kaedah pembaikan yang tidak tepat.*

 • TEORI ILMU

  Pengetahuan ialah ramalan yang menghasilkan kejayaan.Pengetahuan datang drp teori; tanpa teori, pembelajaran tidak akan berlaku.Tanpa teori pengetahuan yang bersandarkan kepada pengalaman, organisasi tidak dapat belajar drp pengalaman organisasi lain.Kejayaan organisasi lain tidak boleh disalin, mesti buat pelan kualiti sendiri.*

 • PSIKOLOGI

  Manusia lahir dengan kecenderungan untuk bekerja dan menjadi inovatif.Pengurusan kerapkali menghalang keupayaan pekerja.Pekerja yang terlatih akan berusaha memenuhi standard yang mereka tetapkan.Perlu akui hakikat bahawa setiap pekerja mempelajari sesuatu mengikut kadar dan keupayaan masing.*

 • DEMINGS 14 POINTS:

  Wujudkan ketekunan dalam mencapai matlamat untuk pembaikan produk dan perkhidmatan. Menghayati falsafah baru. Hentikan pergantungan kepada pemeriksaan secara besar-besaran. Hentikan amalan memberikan kontrak perniagaan berdasarkan tanda harga semata-mata. *

 • memperbaiki sistem pengeluaran dan perkhidmatan secara berterusan dan sepanjang masa. menginstitusikan latihanmenginstitusikan kepimpinan. menghilangkan budaya takut. buang halangan yang wujud antara anggota kerja. *

 • hapuskan slogan indah khabar dari rupa. hapuskan quota berbentuk numerikal. hapuskan penghalang ke arah kecemerlangan kerja. institusikan program latihan dan latihan semula. bertindak untuk menyempurnakan transformasi.

  *

 • DEMING'S SEVEN DEADLY DISEASES

  Tidak tekun dalam mencapai matlamat.Tiada ketekunan akan menyebabkan anggota-anggota organisasi kehilangan arah.Mengutamakan keuntungan jangkamasa pendek.Penilaian berasaskan performance, merit rating atau annual review performance menyebabkan wujud ketakutan, persaingan dalaman, kemarahan dan menurunnya semangat untuk bekerja.

  *

 • Mobiliti Pengurusan. Selalu berpindah kerja kerana tidak berpuas hati dengan tempat kerja.Menguruskan syarikat berdasarkan angka sahaja.Kos kemudahan perubatan pekerja tinggi dan meningkatkan kos akhir barangan dan perkhidmatan. Sepatutnya program berbentuk pencegahan diutamakan untuk menjimatkan wang syarikat/organisasi.Kos warranti yang terlalu tinggi. Kos dapat dijimatkan melalui pembaikan secara berterusan sebelum sesuatu barangan dihasilkan.*

 • KAORU ISHIKAWA *

 • Lahir pada 1915, graduan Universiti Tokyo dalam bidang kimia dan memperoleh Phd pada 1960 dalam kejuruteraan dan tokoh kualiti yang utama di Jepun Bapanya Ichiro Ishikawa ialah Presiden JUSE dan Persekutuan Pertubuhan-pertubuhan Ekonomi Jepun (FEO) adalah orang yang bertanggungjawab menggalakkan orang Jepun untuk menerima idea dari Deming dan Juran. Ishikawa telah diberi penghargaan terhadap sumbangannya dalam kualiti dengan "Deming Prize" pada tahun 1952.*

 • Definisikan kualiti sebagai memenuhi keperluan pelanggan.Orang pertama yang memulakan kumpulan kualiti (QC) di Jepun pada tahun 1962.Bertanggungjawab memujuk pihak pengurusan atasan di Jepun untuk memberikan autonomi kepada kumpulan kualiti untuk menyelesaikan masalah. Dalam buku, "What is Total Quality Control?" menghargai idea pengawalan kualiti menyeluruh (TQC) yang dibawa oleh Feigenbaum.

  *

 • Tidak bersetuju dengan idea Feigenbaum yang meletakkan TQC di jabatan pengawalan kualiti dan di bawah tanggungjawab pakar kualiti. Berpendapat bahawa semua jabatan dan anggota kerja hendaklah terlibat dalam mempelajari dan mempromosi kumpulan kualiti (QC). Kualiti tidak hanya bermaksud kualiti produk tetapi selepas jualan, pengurusan kualiti, kualiti organisasi dan pembentukan manusia. *

 • Pakar pertama yang memberikan tumpuan kepada pelanggan dalaman dan pelanggan luaran. Terkehadapan dalam mengutarakan idea bahawa pentingnya mempunyai wawasan yang dapat dikongsi bersama yang dapat menyatukan seluruh anggota kerja terhadap matlamat yang diingini. Memperkenalkan gamba rajah Sebab-Akibat (Rajah Tulang-Ikan) bagi membolehkan penggunanya melihat semua sebab yang mungkin bagi sesuatu kejadian (akibat) dan seterusnya membolehkan penyelesaian dibuat. *

 • Memperkembangkan 4 langkah PDCA Deming kepada 6 langkah iaitu:

  tentukan matlamat tentukan kaedah untuk capai matlamat tersebutjalankan pendidikan dan latihanmelaksanakan kerjamemantau kesan daripada pelaksanaanambil tindakan sewajarnya.*

 • JOSEPH JURAN *

 • Falsafah Juran terkandung dalam trilogi Juran yang mengenalpasti 3 aspek yang perlu diarahkan kepada pencapaian kualiti dalam sesebuah organisasi: perancangan kewangan menjadi perancangan kualiti;pengawalan kewangan menjadi kawalan kualiti; pembaikan kewangan menjadi pembaikan kualiti.

  Orang pertama yang cuba untuk mengira kos kualiti.Berjaya menunjukkan bahawa peningkatan keuntungan akan berlaku sekiranya kos kepada kualiti rendah (cost of poor quality) diturunkan. *

 • Tidak terlalu menekankan penggunaan statistik seperti yang dibuat oleh Deming. Statistical methods sebagai alat untuk memahami kelebihan dan kekurangan methods tersebut.Percaya kualiti bemula dengan mengetahui siapa pelanggan dan apa yang mereka perlukan.Komitmen pengurusan kepada pelanggan, pembekal, dan anggota pekerja adalah merupakan teras kepada kualiti.Definisikan kualiti sebagai "sesuai untuk kegunaan" iaitu termasuk dari segi ciri produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan dan juga jaminan terhadap "freedom from failure".*

 • Tekankan 3 perkara penting untuk menjayakan kualiti dalam organisasi:

  komitmen dan tindakan dari pengurusan atasan; latihan dalam pengurusan kualiti menyeluruh; pembaikan kualiti pada kadar yang berterusan.

  Tahun 1981, dianugerahkan oleh Jepun dengan pingat "the second order medal" seperti yang diberikan kepada deming pada 1960.Hasil sumbangan Juran, Jepun telah memiliki lebih banyak maklumat berkenaan pengawalan kualiti berbanding dengan negara lain*

 • SEPULUH LANGKAH (10 STEPS)

  Sepuluh Langkah perlu untuk mencapai tahap kualiti yang dikehendaki, ditujukan kepada pihak pengurusan.

  Mewujudkan kesedaran tentang keperluan dan peluang untuk pembaikan kualiti. Menetapkan matlamat untuk pembaikan. Menyusun organisasi untuk mencapai matlamat. Contohnya, membentuk majlis kualiti, mengenalpasti masalah, memilih proses yang memerlukan pembaikan, melantik pasukan, pemudahcara dan ahli pasukan*

 • sediakan latihan pada seluruh organisasi. jalankan projek untuk menyelesaikan masalah. laporkan kemajuan. beri penghargaan. hebahkan hasil. rekodkan markah. teruskan momentum dengan membuat pembaikan tahunan pada proses dan sistem yang ada dalam sesebuah organisasi.*

 • ARMAND FEIGENBAUM *

 • Mengasaskan syarikat general systems di Pittsfield, Massachusset pada tahun 1968. Sumbangan beliau terhadap gerakan kualiti ialah mengalihkan perhatian para pemimpin korporat kepada keperluan menggunakan pendekatan "cost of conformance" dalam melaksanakan program kualiti. Berpendapat mana syarikat yang mengamalkan kualiti menyeluruh sebenarnya akan menetapkan kualiti standard antarabangsa dalam industri masing.*

 • Pada tahun 1961, bukunya "Total Quality Control" telah diterbitkan.Mempersoalkan penggunaan teknik persampelan (sampling) dan pemeriksaan (inspection) untuk menjamin kualiti. Feigenbaum juga sedar bila dia berjaya membaiki satu proses dalam syarikat GE, aspek lain dalam syarikat tersebut turut sama berubah menjadi semakin baik.

  *

 • Manusia biasanya digerakkan oleh pembaikan sistem yang ada. dalam hal ini kejayaan dalam membaiki sesuatu aspek sengaja dihebahkan kerana Feigenbaum cuba membina persekitaran di mana pasukan kerja dapat belajar daripada pengalaman mereka sendiri.

  Ideanya membawa kepada pembentukan cross-functional teamwork dan persekitaran kerja yang terbuka.

  Feigenbaum percaya bahawa pelanggan sebenarnya yang mendefinisikan kualiti.

  Kualiti ialah produk yang paling berfaedah yang dibuat mengikut spesifikasi pelanggan. pendapat tidak dipersetujui oleh Deming*

 • 40 langkah ke arah kualiti diringkaskan kepada 6 langkah utama

  Pengawalan kualiti keseluruhan (TQC)