siaapp (folio akaun 2012) - copy - copy

Upload: hashimi-nadzri

Post on 05-Apr-2018

281 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  1/58

  SMK SERI MANJUNG32040 SERI MANJUNG

  PERAK DARUL RIDZUAN

  TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3SPM 2011

  Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syaratPeperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3adalah tulen.

  Tandatangan calon

  Nama Calon ZULKIFLI BIN NADZRI

  No. Kad Pengenalan 950717-06-5071

  Angka giliran calon

  Dengan ini disahkan bahawa Projek Prinsip Perakaunan telah dilaksanakan dan maklumatadalah benar.

  Tanda tangan Guru Pentaksir

  Nama Guru Pentaksir Puan Siti Zaharah Bt Mohamed

  Tarikh 5 Oktober 2011

  1

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  2/58

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, akhirnya saya mampu menyiapkan tugasan projek Prinsip Perakaunan, Kertas

  3, 2010. Saya merasakan tugasan projek ini tidak akan dapat disempurnakan tanpa bantuan danbimbingan guru-guru, rakan-rakan dan kedua ibu bapa saya.

  Saya ingin merakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada guru yang banyak membantu iaituCikgu Siti Zaharah. Tidak lupa juga rakan-rakan sekelas 4VT1 iaitu Azerul Nizam, Ain Husna,Farhanis, Abrar Heami, Faris Iskandar,Aizat Rosli dan rakan yang lain.

  Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kedua ibubapa, Nadzri dan Nor Lailayang sanggup mengeluarkan perbelanjaan, meluangkan masa dan tenaga untuk melihat sayaberjaya.

  Akhir sekali ucapan yang tidak terhingga kepada teman, pihak sekolah terutama pengetua PnHajah Fauziah Bt Mokhtar yang menjadi tunjang kejayaan saya menyiapkan tugasan sertaguru-guru yang mengajar saya.

  2

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  3/58

  PENGENALANPERNIAGAAN

  3

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  4/58

  Saya Muhammad Zulkifli Bin Nadzri, telah memulakan alatan sukan pada 1 Januari 2011. Sayatelah menggunakan duit simpanan peribadi berjumlah RM80 000.00 .Dan membawa masukkenderaan berjumlah RM55 000.00 sebagai modal tambahan. Jenis perniagaan saya ialahmilikan tunggal dengan nama perniagaan Ijoy Nadzri Sports Enterprise. Kedai saya beroperasidi No.30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api, 32040 Seri Manjung Perak. Saya memilih

  perniagaan berkaitan alatan sukan kerana;1. mempunyai potensi untuk berkembang kerana kawasan persekitarannya ialah

  kawasan penempatan yang padat. Terdapat beberapa buah sekolah sukan danberhampiran kompleks sukan. Permintaan alatan sukan amat tinggi dari orangramai. Alatan juga sukan sudah menjadi satu keperluan.

  2. persaingan yang kurang, hanya ada tiga buah kedai yang bersaiz kecil berdekatan.

  3. prasarana yang lengkap.

  4. mempunyai pengalaman bekerja ditempat lain sebelum ini yang berkaitan denganalatan sukan

  . Untuk melancarkan perniagaan, saya telah mengupah seorang pembantu kedai dengangajinya RM1 200.00 . Disamping itu, saya pasti akan berdepan dengan risiko perniagaanseperti persaingan, kos tinggi, keusangan, rosak, kecurian, kebakaran, perubahan teknologi,jaminan setia dan lain lain. Namun saya yakin saya telah membuat pilihan perniagaan yangbetul dan akan berjaya.

  Saya memilih perniagaan milikan tunggal kerana ; perniagaan ini adalah milik sayasepenuhnya, mudah ditubuhkan, pembahagian untung rugi milik saya sepenuhnya dan kadarcukai yang rendah.

  4

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  5/58

  PROFIL

  PERNIAGAAN

  5

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  6/58

  PROFIL PERNIAGAAN

  i. Nama Perniagaan Ijoy Nadzri Sports Enterprise

  ii. Nama Pemilik Zulkifli Bin Nadzri

  iii. Lokasi/Alamat No.36 Bangunan Blok B, Jalan WarisanApi, 32040 Seri Manjung, Perak.Tel: 05-6889001Fax: 05-6889001Emel: [email protected]

  iv. Jenis Perniagaan Milikan Tunggal-Menjual alatan sukan

  v. Tempoh perakaunan 1Jan 31Disember 2011

  vi. Tempoh rekod 1 Januari 31 Januari 2011

  vii. Modal Perniagaan RM80 000.00

  viii. Jumlah pekerja Dua Orang

  ix. Status perniagaan Memulakan Perniagaan

  x. Nama dan alamat bank BANK MUAMALAT11, Jalan Durian,

  32040 Seri Manjung,Perak

  xi. Nombor Akaun 100-9234-5972492-11

  Waktu Urusniaga: Isnin Sabtu ( 11.00 pagi 11.00 malam)Ahad dan cuti umum (11.00 pagi 6.00 petang)

  6

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  7/58

  PERANCANGANURUSNIAGA

  7

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  8/58

  SENARAI NAMA DAN ALAMAT PEMBEKAL

  Urus niaga secara kredit (belian)Pembekal 1 Pembekal 2

  Wan Sports Sdn. BhdNo.111, Jalan Ketupat,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6884400

  Syarikat Syeera Sports Sdn. BhdLot 11. Jalan Raja,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05- 6885171

  Urusniaga secara tunai

  Pembekal 1 Pembekal 2Alina Special Sdn BhdNo,119 Jalan Kacang,32010 Ipoh, PerakTel:05-6881122

  Amirah Sdn BhdNo.456 Jalan Sentosa,30109 Kuala Kangsar, PerakTel:05-6883344

  8

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  9/58

  SENARAI NAMA DAN ALAMAT PLANGGAN

  Urusniaga secara kredit (jualan)Penghutang 1 Penghutang 2

  Zambri Sdn Bhd,No.33, Jalan Matahari,32040 Seri Manjung, Perak.Tel : 05- 6886699

  Ain Sdn Bhd,No.136 Fasa 2B, Seri Manjung,32040 Seri Manjung PerakTel : 05- 6883344

  Urusniaga secara tunai/bankPenghutang 1 Penghutang 2

  Encik Zainal Ahmad,No,689 Fasa 1b, Seri Manjung,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6889944

  Encik Farid Kamil,No,30 Blok F Fasa 2J,Seri Manjung,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6880099

  Penghutang 3 Penghutang 4Zubaidah Kamal,No450 Blok A Fasa 1E1,32040 Seri Manjung, PerakTel: 012-3456789

  9

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  10/58

  Senarai keperluan dokumen berdasarkan urusniagaBil. Tarikh Urus niaga Komponen Dokumen1. 1 Jan. Peniaga memulakan perniagaan dengan

  memasukkan wang simpanan peribadi RM80,000ke bank perniagaan dan memasukkan kenderaan

  RM55,000 sebagai modal tambahan.

  Catatanpembukaan

  Slip wangmasuk

  2. 2 Membeli beberapa perabot dengan cek daripadaAlina Special Sdn Bhd, RM5350.00,

  Perolehan aset Keratan Cek

  3. 3 Pemilik mengeluarkan tunai di bank untuk kegunaan perniagaan, RM3000

  Catatan kontra Keratan Cek

  4. 4 Beli barang niaga secara kredit daripada WanSports Sdn Bhd, RM1287, Invois:AT 3564

  Kos Jualan Invois Asal

  5. 7 Jualan secara kredit kepada Perniagaan Zurina,RM837, Invois: IK 0001

  Jualan bersih Invoissalinan

  6. 7 Beli barang niaga secara kredit daripada SyarikatSyeera Sports Sdn Bhd, RM3,874.50 Invois:AT

  3124

  Kos Jualan Invois asal

  7. 12 Pemilik mengambil barang niaga RM370 untuk tujuan peribadi.

  Ambilan Memo

  8. 12 Menjual barang niaga secara tunai RM2135, AS0012.

  Jualan Bersih Bil Tunaisalinan

  9. 12 Menjual barang niaga dan terima cek RM1770.00,AS 0013.

  Jualan Bersih Bil Tunaisalinan

  10. 13 Zambri Sdn Bhd memulangkan barang yangtersalah warna untuk invois IJ 0102 berjumlahRM795.50 .

  Jualan bersih Nota Kreditsalinan

  11. 13 Menjelaskan sebahagian invois AT 3124 ,RM3000.50 kepada Syarikat Syeera Sports SdnBhd dengan cek, dan terima diskaun RM150.

  Pembayaran Resit asal

  12. 15 Menjual barang niaga kepada Zubaidah Kamaldan terima cek RM2145, AS 0014.

  Jualan bersih Bil Tunai

  13. 16 Memulangkan barang kepada Wan Sports SdnBhd untuk invois AS 3564, RM198.90, keranasalah warna.

  Kos Jualan Nota Kreditasal

  14. 16 Jualan secara kredit kepada Ain , RM1251 ,Invois IK 0003.

  Jualan bersih Invoissalinan

  15. 17 Menjelaskan tambang angkutan masuk kepadaSyarikat Pengangkutan Pantas dengan cek RM200

  Kos Jualan Keratan cek

  16. 18 Menerima cek bayaran dari Ain Sdn Bhd,RM5000, Invois IJ 0121

  Penerimaan Resitsalinan

  17. 18 Membayar angkutan keluar dengan cek RM250kepada Agensi Pengangkutan Aman Jaya

  Pembayaran Keratan cek

  18. 20 Beli barang niaga secara tunai, RM65 Kos Jualan Resit asal19. 20 Menerima cek bayaran daripada Ain Sdn Bhd

  untuk invois IK 0002, RM1391.50Penerimaan Resit

  salinan

  10

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  11/58

  20. 21 Bayar upah atas belian secara tunai, RM115 Kos Jualan Baucer pembayaran

  21. 28 Membayar premium insurans kedai RM300,dengan tunai

  Pembayaran Baucer pembayaran

  22. 28 Menjelaskan b il elektrik kedai RM200 secara

  tunai

  Pembayaran Baucer

  pembayaran23. 29 Membayar gaji pekerja secara tunai,RM2000 Pembayaran Baucer pembayaran

  24. 29 Menerima dividen dari Syarikat Mutiara sebanyakRM500

  Penerimaan MakmumanKredit

  25. 30 Menjelaskan invos AT 3124 kepada SyarikatSyeera Sports Sdn Bhd dengan cek, RM724

  Pembayaran Resit asal

  26. 31 Membayar Bank Muamalat dan Buku Cek kepadaPublic Bank Berhad RM40 .

  Pembayaran MaklumanDebit

  RINGKASAN URUSNIAGA SAYA SEPANJANG JANUARI IALAH:

  Butiran Bilangan Urus NiagaCatatan permulaan -Komponen kos jualan 6Komponen jualan bersih 6Komponen pembayaran 7Komponen penerimaan 3Perolehan aset 1Catatan kontra 1Ambilan 1PinjamanJumlah 25

  11

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  12/58

  DOKUMEN

  PERNIAGAAN

  DOKUMEN 1

  SALINAN NO:060224

  BANK MUAMALAT

  16, Jalan Batu Bata,

  12

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  13/58

  32040 Seri Manjung,Perak

  Tarikh:1 Januari 2010

  BORANG SIMPANAN

  WANG TUNAI RM SENRINGGIT MALAYSIA: Lapan puluh ribu sahaja 80 000 00JUMLAH BERSIH 80 000 00

  NOMBOR AKAUN

  1 0 0 9 2 3 4 5 9 7 2 4 9 2 1 1

  NAMA

  Ijoy NadzriSPORTS ENTERPRISE

  UNTUK KEGUNAAN PEJABATDiluluskan oleh:.

  DOKUMEN 2

  Tarikh : 2 Januari 2011Bayar Kepada : Ijoy Nadzri Sports

  EnterpriseTujuan : Belian

  Baki Terakhir RM80,000Masuk -

  13

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  14/58

  Jumlah RM80,000Cek ini RM5,350Baki RM74,650

  No. Cek: 897601

  DOKUMEN 3

  Tarikh : 3 Januari 2011Bayar Kepada : Ijoy NadzriSports

  EnterpriseTujuan : Kegunaan

  Perniagaan

  Baki Terakhir RM74,650Masuk -Jumlah RM74,650Cek ini RM3,000Baki RM71,650

  No. Cek: 897601

  DOKUMEN 4

  ASAL No. AS 3564

  INVOISWan Sports Sdn. Bhd

  No.111, Jalan Ketupat,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6884400

  Kepada:

  14

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  15/58

  Ijoy Nadzri Sports EnterpriseNo.30, Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, Perak 4 Januari 2011Tel: 05-6885401

  Bil Butir Kuantiti Hargaseunit(RM)

  Jumlah(RM)

  1.2.

  Bola JomaJersi Adidas

  1010

  78.0065.00

  780.00650.00

  Tolak:Diskaunniaga 10%

  1 430.00143.00

  JUMLAH 1287.00

  (Ringgit Malaysia:Satu ribu dua ratus lapan puluh tujuh sahaja)Syarat:10 % 7 hari

  K.&K.di K

  MokhlisPenerima

  Muslim

  Pengurus

  DOKUMEN 5

  SALINAN No. IJ 0120

  INVOISAL-Muqaddimah Sports Enterprise,

  No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, Perak

  Tel: 05-6885401

  15

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  16/58

  Kepada:Sofia Jane Sdn Bhd,No.44, Jalan Bulan Bintang,32040 Seri Manjung, Perak 7 Januari 2011

  Tel: 05-6885588

  Bil Butir Kuantiti Hargaseunit(RM)

  Jumlah(RM)

  1.2.

  Jersi AdidasBola Joma

  45

  295.00250.00

  1180.001250.00

  Tolak:Diskaunniaga 10%

  2 430.00

  243.00

  JUMLAH 2187.00

  (Ringgit Malaysia:Dua ribu seratus lapan puluh tujuh sahaja)Syarat:10 % 7 hari

  K.&K.di K

  Sofia Jane

  Penerima

  Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 6

  ASAL INV 3124

  INVOIS

  Syarikat Nazmi Sports Sdb Bhd,Lot 10. Jalan Raja Sehari,

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885171

  Kepada:

  16

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  17/58

  AL-Muqaddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan SemarakApi,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  7 Januari 2011

  Bil Butir Kuantiti Hargaseunit(RM)

  Jumlah(RM)

  1.2.3.4.

  Raket TenisKasut PumaBola SepakKayu Hoki

  13121317

  80.00120.0075.0050.00

  1040.001440.00975.00850.00

  Tolak:Diskaunniaga 10%

  4305.00430.50

  JUMLAH 3874.50

  (Ringgit Malaysia:Tiga ribu lapan ratus tujuh puluh empat ringgit lima puluh sen sahaja)Syarat:5 % 7 hari , 2% 14 hari

  K.&K.di K

  MokhlisPenerima

  NazmiPengurus

  DOKUMEN 7

  MEMO

  AL-Muqaddimah Sports Enterprise,

  17

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  18/58

  No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, Perak

  Tel: 05-6885401Tarikh:12 Januari 2011

  Peringatan:

  Rekodkan pemilik mengambil 2 unit kayu golf yang bernilai RM50.00seunit, kasut puma yang bernilai RM120.00 seunit dan 2 unit bola sepakyang bernilai RM75 seunit untuk kegunaan peribadi.

  MokhlisPengurus

  DOKUMEN 8

  SALINAN BIL TUNAI No. AS 0012

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  18

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  19/58

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  Tarikh:12 Januari 2011

  Kepada;

  Encik Zakaria Ahmad,No,678 Fasa 1A, Seri Manjung,32040 Seri Manjung, PerakTel: 012-3459968

  Kuantiti Butir Harga Seunit(RM)

  Jumlah(RM)

  3 unit1 unit1 unit

  2 unit

  Kasut PumaKayu HokiBola Sepak

  Jersi Adidas

  400.00165.00180.00

  295.00

  1200.00165.00180.00

  590.00

  Jumlah 2135.00

  (Ringgit Malaysia: Dua ribu satu ratus tiga puluh lima sahaja)

  RM 2135.00

  Tunai/No.cek:Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 9

  SALINAN BIL TUNAI No. AS 0013

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  32040 Seri Manjung, Perak

  19

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  20/58

  Tel: 05-6885401

  Tarikh:12 Januari 2011

  Kepada;Encik Farid Kamil,No,38 Blok F Fasa 1E,Seri Manjung,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885566

  Kuantiti Butir Harga Seunit(RM)

  Jumlah(RM)

  3 unit2 unit1 unit

  1 unit

  Raket TenisBola JomaKayu Golf

  Kasut Puma

  235.00250.00165.00

  400.00

  705.00500.00165.00

  400.00

  Jumlah 1770.00

  (Ringgit Malaysia: Satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sahaja)

  RM 1770.00

  Tunai/No.cek:BCB200122Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 10

  SALINAN NOTA KREDIT NO.N/K:021

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,

  20

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  21/58

  No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, Perak

  Tel: 05-6885401

  Tarikh:13 Januari 2011

  Kepada:Sofia Jane Sdn Bhd,No.44, Jalan Bulan Bintang,32040 Seri Manjung, Perak.Tel : 05-6885588

  Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut

  Bil Butir Kuantiti Harga seunit Jumlah(RM)1. Jersi Adidas

  (dipulangkan kerana tersalahwarna)

  3 295.00 885.00

  Tolak:Diskaun Niaga 10% 88.50Jumlah 795.50

  (Ringgit Malaysia:Tujuh ratus Sembilan puluh lima ringgit lima puluh sen sahaja)

  MokhlisPengurus

  DOKUMEN 11

  ASAL RESIT RASMI No.2132

  21

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  22/58

  Syarikat Nazmi Sports Sdn. BhdLot 10. Jalan Raja,

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05- 6885171

  Tarikh:13 Januari 2011

  Diterima daripada :AL-Muqaddimah Sports EnterpriseRinggit Malaysia :Tiga ribu ringgit lima puluh sen sahajaBayaran untuk :Menjelaskan invois no; AT 3124(Diskaun Tunai RM150)

  RM3000.50 Nazmi

  Tunai/No.Cek 897604 Pengurus

  DOKUMEN 12

  SALINAN BIL TUNAI No. AS 0014

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  22

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  23/58

  Tarikh:15 Januari 2011

  Kepada;Aswani Zamani

  No,30 Blok A Fasa 1E1,32040 Seri Manjung,PerakTel: 012-3456789

  Kuantiti Butir Harga Seunit(RM)

  Jumlah(RM)

  3 unit4 unit2 unit

  Kayu GolfJersi AdidasRaket Tenis

  165.00295.00235.00

  495.001180.00470.00

  Jumlah 2145.00

  (Ringgit Malaysia: Dua ribu satu ratus empat puluh lima sahaja)

  RM 2145.00

  Tunai/No.cek:CIMB300148Mokhlis..

  Pengurus

  DOKUMEN 13

  23

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  24/58

  ASAL NOTA KREDIT NO.N/K: 0021

  Lim Kop Sports Sdn. Bhd

  No.110, Jalan Rose,32040 Seri Manjung, Perak

  Tel: 05-6884400

  Tarikh:16 Januari 2011

  KepadaAL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, Perak

  Tel: 05-6885401

  Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikutBil Butir Kuantiti Harga seunit Jumlah(RM)1. Bola Joma

  Jersi Adidas(dipulangkan kerana tersalahwarna)

  21

  78.0065.00

  156.0065.00

  Tolak:Diskaun Niaga 10% 22.10Jumlah 198.90

  (Ringgit Malaysia:Satu ratus Sembilan puluh lapan ringgit Sembilan puluh sen sahaja)

  Lim KopPengurus

  DOKUMEN 14

  SALINAN No. IJ 0121

  INVOISAL-Muqadddimah Sports Enterprise,

  No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  24

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  25/58

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  Kepada,

  Faris Hazman Sdn Bhd,No.136 Fasa 2B, Seri Manjung,32040 Seri Manjung PerakTel : 05- 6882233

  16 Januari 2011

  Bil Butir Kuantiti Hargaseunit(RM)

  Jumlah(RM)

  1.2.

  3.4.

  Bola SepakKasut Puma

  Raket TenisKayu Golf

  85

  68

  180.00400.00

  235.00165.00

  1440.002000.00

  1410.001320.00

  Tolak:Diskaunniaga 10%

  6170.00617.00

  JUMLAH 5553.00

  (Ringgit Malaysia:Lima ribu lima ratus lima puluh tiga sahaja)Syarat:2 % 7 hariSerahan: Angkutan dibayar

  K.&K.di K

  Faris HazmanPenerima

  Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 15

  Tarikh : 17 Januari 2011

  25

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  26/58

  Bayar Kepada : Sykt.PengangkutanPantas

  Tujuan : Angkutan masuk

  Baki Terakhir RM72,564.50

  Masuk -Jumlah RM72,564.50Cek ini RM200Baki RM72,364.50

  No. Cek: 897605

  DOKUMEN 16

  SALINAN RESIT RASMI No.001

  26

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  27/58

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  Tarikh:18 Januari 2011

  Diterima daripada : Faris Hazman Sdn BhdRinggit Malaysia :Lima ribu sahajaBayaran untuk :Menjelaskan invois no.IJ 0121

  RM 5000.00 Mokhlis

  Tunai/No.Cek BMB067211 Pengurus

  DOKUMEN 17

  Tarikh : 18 Januari 2011Bayar Kepada : Agensi

  Pengangkutan AmanJaya

  Tujuan : Angkutan keluar

  Baki Terakhir RM72,364.50Masuk RM5000Jumlah RM77,364.50Cek ini RM250Baki RM77,114.50

  No. Cek: 897607

  DOKUMEN 18

  ASAL BIL TUNAI No.0254

  Ah Chai Sdn BhdNo,123 Jalan Bahagia,

  27

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  28/58

  30109 Kuala Kangsar, PerakTel:05-6883344

  Tarikh:20 Jan. 2011

  Kepada;

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  Kuantiti Butir Harga Seunit(RM)

  Jumlah(RM)

  10 Stokin Line7 6.50 65.00

  Jumlah 65.00

  (Ringgit Malaysia: Enam puluh lima ringgit sahaja)

  RM 65.00

  Tunai/No.cek:Ah ChaiPengurus

  DOKUMEN 19

  SALINAN RESIT RASMI No.002

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,

  28

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  29/58

  No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,32040 Seri Manjung, Perak

  Tel: 05-6885401Tarikh:20 Januari 2011

  Diterima daripada :Sofia Jane Sdn BhdRinggit Malaysia :Satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu ringgit lima puluh sen

  sahajaBayaran untuk :Menjelaskan invois no.IJ 0120

  RM1391.50 Mokhlis

  Tunai/No.Cek CIMB452211 Pengurus

  DOKUMEN 20

  No:01/10

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  32040 Seri Manjung, Perak

  29

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  30/58

  Tel: 05-6885401

  BAUCER PEMBAYARAN

  Tarikh:21 Januari 2011

  Kepada:Encik Muhammad Ghani Minhat

  BIL. KETERANGAN JUMLAH TANDATANGANPENERIMA

  1. Menjelaskan upah atas belian 115.00

  JUMLAH 115.00

  (Ringgit Malaysia: Seratus lima belas ringgit sahaja)Tunai/No: cek:

  Diluluskan oleh:Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 21

  No:02/10

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  30

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  31/58

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  BAUCER PEMBAYARAN

  Tarikh:28 Januari 2011

  Kepada:Syarikat Insurans Abu Hassan

  BIL. KETERANGAN JUMLAH TANDATANGANPENERIMA

  1. Menjelaskan premium insuranskedai

  300.00

  JUMLAH 300.00

  (Ringgit Malaysia: Tiga ratus ringgit sahaja)Tunai/No: cek:

  Diluluskan oleh:Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 22

  No:03/10

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  32040 Seri Manjung, Perak

  31

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  32/58

  Tel: 05-6885401

  BAUCER PEMBAYARAN

  Tarikh:28 Januari 2011

  Kepada:Tenaga Nasional Berhad(TNB)

  BIL. KETERANGAN JUMLAH TANDATANGANPENERIMA

  1. Bayaran bil elektrik 200.00

  JUMLAH 200.00

  (Ringgit Malaysia:Dua ratus ringgit sahaja)Tunai/No: cek:

  Diluluskan oleh:Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 23

  No:04/10

  AL-Muqadddimah Sports Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, Jalan Semarak Api,

  32

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  33/58

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05-6885401

  BAUCER PEMBAYARAN

  Tarikh:29 Januari 2011

  Kepada:1.Nurul Atikah Bt Mohd Nasran2.Mohamad Mokhsin Bin Zamani

  BIL. KETERANGAN JUMLAH TANDATANGANPENERIMA

  1. Bayar gaji pekerja 2400.00

  JUMLAH 2400.00

  (Ringgit Malaysia:Dua ribu empat ratus ringgit sahaja)Tunai/No: cek:

  Diluluskan oleh:Mokhlis

  Pengurus

  DOKUMEN 24

  BANK MUAMALAT

  11, Jalan Batu Bata,MAKLUMAT KREDITKepada:

  No.Akaun:1009234597249211

  33

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  34/58

  32040 Seri Manjung,Perak AL-Muqaddimah Sports

  Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, JalanSemarak Api,

  32040 Seri Manjung, Perak

  Tarikh: 29 Januari 2011

  Akaun anda telah di KREDITKAN seperti berikut

  Perkara: Pemindahan kredit: JUMLAH

  Dividen dari Syarikat Maju Ceria-Akaun No.9452919817 RM500.00

  Ringgit:Lima ratus ringgit sahaja

  SyamimiPengurus

  DOKUMEN 25

  ASAL RESIT RASMI No:1232

  Syarikat Nazmi Sports Sdn. BhdLot 10. Jalan Raja,

  34

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  35/58

  32040 Seri Manjung, PerakTel: 05- 6885171

  Tarikh: 30 Januari 2011

  Diterima daripada :AL-Muqaddimah Sports Enteprise

  Ringgit Malaysia :Tujuh ratus dua puluh empat ringgit sahajaBayaran untuk :Menjelaskan invois no; AT 3124

  RM724 Nazmi

  Tunai/No.Cek 897608 Pengurus

  DOKUMEN 26

  BANK MUAMALAT

  11, Jalan Batu Bata,32040 Seri Manjung,Perak

  MAKLUMAT DEBITKepada:

  AL-Muqaddimah Sports

  No.Akaun:1009234597249211

  35

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  36/58

  Enterprise,No,30 Bangunan Blok A, JalanSemarak Api,32040 Seri Manjung, Perak

  Tarikh: 30 Januari 2011

  Akaun anda telah diDEBITKAN seperti berikut

  Perkara: : JUMLAHMembayar Caj Bank dan Buku Cek kepada Public Bank BerhadRM40

  RM40

  Ringgit: Empat puluh sahajaSyamimi

  Pengurus

  BUKU

  36

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  37/58

  CATATAN

  PERTAMAdanBUKU TUNAI

  JURNAL AM

  Tarikh Butiran Folio Debit Kredit

  2011Januari 1 Bank

  RM80 000

  RM

  37

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  38/58

  Modal 80 000

  (Aset dan modal pada tarikh ini) 80 000 80 000

  2 Perabot 5350Meor Special Sdn Bhd 5350

  (membeli perabot dengan keratan cek)

  12 Ambilan 370Belian 370

  (Mengambil dua unit kayu golf, seunitkasut puma dan dua unit bola sepakuntuk kegunaan peribadi)

  JURNAL JUALAN

  Tarikh Butiran Folio No.Invois Jumlah(RM)

  2011Januari 7 Sofia JaneSdn Bhd IJ0120 2187.00

  16 Faris Hazman Sdn Bhd IJ0121 5553.00

  31 Akaun Jualan 7740.00

  JURNAL BELIAN

  Tarikh Butiran Folio No.Invois Jumlah(RM)

  2011

  38

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  39/58

  Januari 4 Lim Kop Sports Sdn Bhd AS 3564 1287.007 Syarikat Nazmi Sports Sdn Bhd AT 3124 3874.50

  31 Akaun Belian 5161.50

  JURNAL PULANGAN JUALAN

  Tarikh Butiran Folio No.NotaKredit

  Jumlah(RM)

  2011Januari 13 Sofia Jane Sports Sdn Bhd N/K 021 795.50

  31 Akaun Pulangan Jualan 795.50

  JURNAL PULANGAN BELIAN

  Tarikh Butiran Folio No.Nota

  Kredit

  Jumlah

  (RM)2011Januari

  16Lim Kop Sports Sdn Bhd N/K 0021 198.90

  31 Akaun Pulangan Belian 198.90

  39

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  40/58

  BUKU TUNAITarikh Butiran Disk Tunai

  (RM)Bank(RM)

  Tarikh Butiran Disk.(RM)

  Tunai(RM)

  Bank(RM)

  2011Jan 1 Modal 80 000

  2011Jan 2 Belian 5350

  3 Bank 3 000 3 Tunai 300012 Jualan 2135 13 Syarikat Nazmi Sports

  Sdn Bhd150 3000.50

  12 Jualan 1770 17 Angkutan Masuk 20015 Jualan 2145 18 Angkutan Keluar 25018 Faris Hazmans Sdn

  Bhd5000 20 Belian 65

  20 Sofia Jane Sdn Bhd 1391.50 21 Upah Atas Belian 11529 Dividen 500 28 Insurans 300

  28 Kadar bayaran 20029 Gaji 240030 Syarikat Nazmi Sports

  Sdn Bhd724

  31

  31

  Caj Bank Dan Buku Cek

  Baki h/b 2055

  40

  78 242

  5 135 90 806.50 150 5 135 90 806.50Feb 1 Baki b/b 2055 78 242

  40

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  41/58

  LEJAR

  41

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  42/58

  AKAUN MODALTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 31 Baki h/bRM

  135 0002011Jan 1 Bank

  Kenderaan

  RM80 00055 000

  135 000 135 000

  AKAUN KENDERAANTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011Jan 1 Modal

  RM55 000

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM55 000

  AKAUN PERABOT

  Tarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011Jan 2 Bank

  RM5350

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM5350

  AKAUN AMBILANTarikh Fol. Amaun Tarikh Fol Amaun2011

  Jan 12 BelianRM370

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM370

  AKAUN BELIANTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011Jan 2

  2031

  BankTunaiPel.pemiutang

  RM5 350

  655 161.50

  2011Jan 12

  31

  Ambilan

  Baki h/b

  RM370

  10 206.5010 576.50 10 576.50

  AKAUN SOFIA JANE SDN BHD

  42

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  43/58

  Tarikh Fol. Amaun Tarikh Fol Amaun2011Jan 7 Jualan

  RM2 187

  2011Jan 13 Pul.jualan

  RM795.50

  20 Bank 1 391.502 187 2 187

  AKAUN FARIS HAZMAN SDN BHDTarikh Fol. Amaun Tarikh Fol Amaun2011

  Jan 16 JualanRM5553

  2011Jan 18 Bank

  RM5000

  31 Baki h/b 5535553 5553

  AKAUN JUALANTarikh Fol

  .Amaun Tarikh Fol Amaun

  2011 RM 2011Jan 31 Pel.Penghutang

  RM7740

  Jan 31 Baki h/b 13790Jan 12Jan 12Jan 15

  TunaiBankBank

  2 1351 7702145

  13790 13790

  AKAUN LIM KOP SPORTS SDN BHDTarikh Fol. Amaun Tarikh Fol Amaun2011

  Jan 16 Pul.belianRM

  198.902011Jan 4 Belian

  RM1 287.00

  31 Baki h/b 1088.10

  1 287.00 1 287.00

  43

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  44/58

  AKAUN SYARIKAT NAZMI SPORTS SDN BHDTarikh Fol. Amaun Tarikh Fol Amaun2011

  Jan 13

  30

  BankDiskaun diterima

  Bank

  RM3 000.50

  150

  724

  2011Jan 7 Belian

  RM3 874.50

  3 874.50 3 874.50

  AKAUN PULANGAN JUALANTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 31 Pelb.PenghutangRM

  795.502011

  Jan 31 Baki h/bRM

  795.50

  AKAUN PULANGAN BELIANTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 31 Baki h/bRM

  198.902011

  Jan 31 Pelb.PemiutangRM

  198.90

  AKAUN DIVIDEN DITERIMATarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 31 Baki h/bRM500

  2011Jan 29 Bank

  RM500

  AKAUN DISKAUN DITERIMATarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 31 Baki h/b

  RM

  150

  2011

  Jan 13 Pel.pemiutang

  RM

  150

  AKAUN ANGKUTAN MASUK

  44

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  45/58

  Tarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 17 BankRM200

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM200

  AKAUN ANGKUTAN KELUARTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 18 BankRM250

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM250

  AKAUN UPAH ATAS BELIANTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun

  2011Jan 21 Tunai RM115 2011Jan 31 Baki h/b RM115

  AKAUN INSURANSTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 28 TunaiRM300

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM300

  AKAUN GAJITarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 29 TunaiRM

  2 4002011

  Jan 31 Baki h/bRM

  2 400

  AKAUN KADAR BAYARANTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun

  2011Jan 28 Tunai

  RM200

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM200

  45

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  46/58

  AKAUN CAJ BANK DAN BUKU CEKTarikh Butiran Fol. Amaun Tarikh Butiran Fol Amaun2011

  Jan 31 BankRM40

  2011Jan 31 Baki h/b

  RM40

  46

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  47/58

  IMBANGAN

  DUGA

  47

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  48/58

  AL-MUQADDIMAH SPORTS ENTERPRISE

  IMBANGAN DUGA PADA 31 DISEMBER 2011

  Tunai

  DEBIT

  RM

  KREDIT

  RM

  2 055Bank 72 892Belian 10 206.50Jualan 13 790Penghutang : Faris Hazman Sdn Bhd 553Pemiutang : Lim Kop Sports Sdn Bhd 1 088.10Pulangan Jualan 795.50Pulangan Belian 198.90ModalKenderaanPerabot

  55 0005 350

  135 000

  Dividen diterima 500Diskaun di terima 150Angkutan masuk 200Angkutan keluar 250Ambilan 370Upah atas belian 115Insurans 300Kadar bayaran 200GajiCaj bank dan buku cek

  240040

  150 727 150 727

  48

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  49/58

  PENILAIANSTOK

  AKHIR

  49

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  50/58

  KAD STOK: TAHUN 2011

  1. Jenis Barang: Bola Joma

  Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti HargaSeunit(RM)

  Amaun(RM)

  Kuantiti HargaSeunit

  Amaun(RM)

  Kuantiti Harga(Seunit)

  AmaunRM

  1. Jan 4 10 78 780 10 78 7802. Jan 7 5 78 390 5 78 3903. Jan 12 2 78 156 3 78 2344. Jan 16 2 78 156 1 78 78

  2. Jenis Barang: Jersi Adidas

  Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti HargaSeunit(RM)

  Amaun(RM)

  Kuantiti HargaSeunit

  Amaun(RM)

  Kuantiti Harga(Seunit)

  AmaunRM

  1. Jan 4 10 65 650 10 65 6502. Jan 7 4 65 260 6 65 390

  3. Jan 12 2 65 130 4 65 2604. Jan 13 3 65 195 7 65 4555. Jan 15 4 65 260 3 65 1956. Jan 16 1 65 65 2 65 130

  3. Jenis Barang: Raket Tenis

  50

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  51/58

  Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti HargaSeunit(RM)

  Amaun(RM)

  Kuantiti HargaSeunit

  Amaun(RM)

  Kuantiti Harga(Seunit)

  AmaunRM

  1. Jan 7 13 80 1040 13 80 10402. Jan 12 3 80 240 10 80 8003. Jan 15 2 80 160 8 80 6404. Jan 16 6 80 480 2 80 160

  4. Jenis Barang: Kasut Puma

  Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti HargaSeunit(RM)

  Amaun(RM)

  Kuantiti HargaSeunit

  Amaun(RM)

  Kuantiti Harga(Seunit)

  AmaunRM

  1. Jan 7 12 120 1440 12 120 14402. Jan 12 1 120 120 11 120 13203. Jan 12 3 120 360 8 120 9604. Jan 12 1 120 120 7 120 8405. Jan 16 5 120 600 2 120 240

  5. Jenis Barang:Bola Sepak

  Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti HargaSeunit(RM)

  Amaun(RM)

  Kuantiti HargaSeunit

  Amaun(RM)

  Kuantiti Harga(Seunit)

  AmaunRM

  1. Jan 7 13 75 975 13 75 9752. Jan 12 1 75 75 12 75 9003. Jan 12 2 75 150 10 75 7503. Jan 16 8 75 600 2 75 150

  51

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  52/58

  6. Jenis Barang: Kayu Golf :

  Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti Harga

  Seunit(RM)

  Amaun

  (RM)

  Kuantiti Harga

  Seunit

  Amaun

  (RM)

  Kuantiti Harga

  (Seunit)

  Amaun

  RM

  1. Jan 7 17 50 850 17 50 8502. Jan 12 2 50 100 15 50 7503. Jan 12 1 50 50 14 50 7004. Jan 12 1 50 50 13 50 6505. Jan 15 3 50 150 10 50 5006. Jan 16 8 50 400 2 50 100

  7. Jenis Barang: Stokin Line7Bil Tarikh Masuk Keluar Baki

  Kuantiti HargaSeunit(RM)

  Amaun(RM)

  Kuantiti HargaSeunit

  Amaun(RM)

  Kuantiti Harga(Seunit)

  AmaunRM

  1. Jan 20 10 6.50 65 10 6.50 65

  JUMLAH STOK PADA 31 JANUARI 2011Jenis barang niaga Nilai stok

  (RM)

  Bola Joma 78Jersi Adidas 130Raket Tenis 160Kasut Puma 240Bola Sepak 150Kayu Golf 100

  Stokin Line7 65JUMLAH 923

  52

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  53/58

  PENYATAPENDAPATAN

  AL-MUQADDIMAH SPORTS ENTERPISE

  53

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  54/58

  PENYATA PENDAPATAN BAGI BULAN BERAKHIR 31 JANUARI 2011

  RM RMJualan 13 790(-)Pulangan Masuk/Jualan 795.50

  Jualan Bersih 12 994.50

  KOS JUALANBelian 10 206.50(-)Pulangan Keluar/Belian 198.90Belian Bersih 10 007.60(+)Angkutan masuk 200Upah atas belian 115Kos barang untuk dijual 10 322.60(-) Stok Akhir 923Kos Jualan 9 399.60Untung Kasar 3 594.90+ HasilDividen diterimaDiskaun diterima

  500150

  4 244.90-BelanjaAngkutan Keluar 250Insurans 300Kadar bayaran 200GajiCaj bank dan buku cek

  240040 3 190

  Untung Bersih 1 054.90

  54

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  55/58

  KUNCI

  KIRA-KIRA

  55

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  56/58

  AL-MUQADDIMAH SPORTS ENTERPRISE

  KUNCI KIRA KIRA PADA 31 JANUARI 2011

  RM RM

  ASET BUKAN SEMASA

  Perabot 5 350Kenderaan 55 000

  60 350

  ASET SEMASA

  Tunai 2 055Bank 72 892

  Stok Akhir 923Penghutang 553

  76 423

  LIABILITI SEMASAPemiutang 1 088.10Modal Kerja 75 334.90

  135 684.90

  Dibiayai oleh:

  EKUITI PEMILIKModal 135 000(+ )Untung Bersih 1 054.90

  136 054.90(-) Ambilan 370

  135 684.90

  56

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  57/58

  RUMUSAN APLIKASIKONSEP PRINSIP

  DAN

  ANDAIAN PERAKAUNAN

  57

 • 8/2/2019 Siaapp (Folio Akaun 2012) - Copy - Copy

  58/58

  Sepanjang saya menjalankan perniagaan ini, saya sentiasa mematuhi dan mengamalkankonsep-konsep perakaunan. Dengan mematuhinya, semua urus niaga lebih mudahdifahami. Antara prinsip yang saya amalkan ialah:

  1. Kos Sejarah, Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset BukanSemasa dalam Kunci Kira-Kira. Contohnya, dalam merekod asset kenderaan

  perniagaan dalam kunci kira-kira.2. Prinsip Catatan bergu , berdasarkan dokumen perniagaan, saya sentiasa

  mematuhi prinsip catatan bergu dengan memastikan jumlah debit sentiasa samadengan jumlah kredit kerana setiap urusniaga mempunyai dua kesan. Setiapurus niaga akan melibatkan sekurang-kurangnya dua akaun atau lebih. Ini akanmemudahkan saya menyemak ketepatan catatan dalam buku-buku akaun.

  3. Entiti berasingan , untuk tujuan perakuanan, $$$saya mestilah sentiasamenganggap perniagaan dan pemilik sebagai dua entiti yang berasingan,iaituperniagaan terpisah daripada pemiliknya. Urus niaga peribadi tidak direkodkan

  dalam buku-buku akaun perniagaan.4. Wang sebagai ukuran , urus niaga saya dinyatakan dalam sebutan wang. Hanya

  jika dalam sebutan wang barulah urus niaga itu direkodkan.

  5. Konservatisme , saya akan melaporkan kerugian yang dijangkakan sedangkankeuntungan yang dijangkakan tetapi belum direalis akan saya abaikan. Ini akandapat mengelakkan saya daripada terlebih nyata nilai aset, hasil dan untung atauterkurang nyata nilai liabiliti, belanja dan rugi

  Walaupun nilai untung bersih untuk bulan Januari adalah kecil, tetapi saya amat yakinuntung saya akan dipertingkatkan melalui strategi pemasaran yang berterusan. Penyatakewangan yang saya sediakan adalah releven, kebolehpercayaan, kebolehfahaman,kebolehbandingan dan tepat masa. Saya juga yakin dengan perniagaan berasaskan baranganelektrik amat berpotensi kerana keluaran negara kita berkualiti dan memenuhi citarasapengguna.