sabah, malaysia warta kerajaan · 2021. 1. 21. · 28hb ogos 2020 sehingga 21hb september 2020...

49
Jil. LXXV] [No. 52 KOTA KINABALU, KHAMIS, 10 DISEMBER 2020 Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum. DATUK SERI PANGLIMA HAJI SAFAR BIN UNTONG, Setiausaha Kerajaan Negeri. SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan Diterbitkan dengan kuasa No. 386 [No. SPANS: 800-1/15/4/1 KLT. 6/240 KENAIKAN PANGKAT Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Jasli bin Tindi ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 secara hakiki mulai 2 Januari 2020. [No. SPANS: 800-7/3/41 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Tuan Haji Tammalani bin Hodjari ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 secara hakiki mulai 23 Januari 2020. [No. SPANS: 800-1/15/4/1 KLT.6/240 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Virus Malitam ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 secara hakiki mulai 2 Februari 2020. [No. SPANS: 800-7/3/41 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Nicolas Patrick @ Pisol ke jawatan Akauntan, Gred WA48 secara hakiki mulai 27 Mei 2020.

Upload: others

Post on 07-Feb-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • Jil. LXXV] [No. 52KOTA KINABALU, KHAMIS, 10 DISEMBER 2020

  Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.

  DATUK SERI PANGLIMA HAJI SAFAR BIN UNTONG, Setiausaha Kerajaan Negeri.

  SABAH, MALAYSIA

  Warta KerajaanDiterbitkan dengan kuasa

  No. 386 [No. SPANS: 800-1/15/4/1 KLT. 6/240

  KENAIKAN PANGKAT

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Jasli bin Tindi ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 secara hakiki mulai 2 Januari 2020. [No. SPANS: 800-7/3/41

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Tuan Haji Tammalani bin Hodjari ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 secara hakiki mulai 23 Januari 2020. [No. SPANS: 800-1/15/4/1 KLT.6/240

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Virus Malitam ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 secara hakiki mulai 2 Februari 2020. [No. SPANS: 800-7/3/41

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Nicolas Patrick @ Pisol ke jawatan Akauntan, Gred WA48 secara hakiki mulai 27 Mei 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 10 Disember 20201,406

  KENAIKAN PANGKAT - (samb.)

  [No. SPANS: 800-7/3/41

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Puan Fiona binti Joseph Sandi ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 secara hakiki mulai 4 Jun 2020. [No. SPANS: 800-7/3/41

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Mohd Nazri bin Ajun ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 secara hakiki mulai 4 Jun 2020. [No. SPANS: 800-1/15/4/1 KLT. 6/240

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkat Encik Matlin bin Dullah ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 secara hakiki mulai 27 Julai 2020.

  No. 388 [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Alan Medin ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 13 September 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Ilies bt William Nafsiah Liam ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 13 September 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Monica Gualin ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 13 September 2019.

  No. 387 [No. SPANS: 800-7/2 KLT. 2/126

  PENINGKATAN MEMANGKU

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan Puan Wan Razanah binti Matsah untuk memangku jawatan Pegawai Psikologi, Gred S48 untuk tempoh mulai 1 Ogos 2020 hingga 31 Julai 2021 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki yang mana lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.

  _______

  _______

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,40710 Disember 2020

  [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Salbiah binti Aman ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 13 September 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Encik Suhaime @ Suhaimi bin Ejip ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 13 September 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Siti Zarith Sofia bt Ag Mohd Hussin ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 13 September 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Chee Khim Ping @ Nancy ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Clarice Jeseus ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Clare S C Moduying ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Dg Ku Rosmawati binti Pg Ag Kee ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Haisah binti Daud ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Encik Janudin bin Jumat ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Jassica Jane binti Mohd Afsur Khan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Encik Junsim bin Rumunzing ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Encik Justin Gindok @ Ginduk ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Lakinah bt Tangkoko ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Martina Jublee @ Tina ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Norita binti Tani ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 3/216

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Potia Ebin ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 22 November 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Noorfaridah binti Othman ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 5 Disember 2019.

  PENINGKATAN SECARA LANTIKAN - (samb.)

  10 Disember 20201,408

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Jainisan Roman ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 12 Disember 2019. [No. SPANS: 800-2/15/4/5 KLT. 4/132

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Encik Leprus bin Esuvas @ Giswa ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai 17 Disember 2019. [No. SPANS: 800-7/3/63

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan peningkatan secara lantikan (PSL) Puan Siti Nur’Ain binti Abdullah ke jawatan Pegawai Ehwal Ekonomi, Gred E41 secara tetap dalam bentuk percubaaan selama 1 - 3 tahun mulai tarikh melapor diri bertugas tetapi tidak awal daripada surat pelantikan dikeluarkan.

  _______

  TENDER NOTICES

  No. 389 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/581

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Gantian Bangunan 6 Bilik Darjah, 2 Unit Rumah Guru, BangunanPentadbiran, Makmal Sains, dan Lain-LainKemudahan mengikut Piawai di SK Ulu Muanad, Beluran, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G6 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  1,40910 Disember 2020

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 10 Disember 20201,410

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas A Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

  TENDER NOTICES - (cont.)

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,41110 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,412

  No. 390 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/588

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 UnitBilik Darjah,BangunanPentadbiran, 2 Unit Rumah Guru, Makmal Sains, dan Lain-Lain Kemudahan mengikut Piawai di SK Simbuan, Keningau, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G6 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas A Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,41310 Disember 2020

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,414

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,41510 Disember 2020

  No. 391 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/582

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 Unit Bilik Darjah, BangunanPentadbiran, Makmal Sains dan Lain-LainKemudahan mengikut Piawai di SK Maidan, Beluran, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G5 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas B Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,416

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,41710 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,418

  No. 392 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/586

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 3 Unit Bilik Darjah, BangunanPentadbiran, Makmal Sains dan Lain-LainKemudahan mengikut Piawaidi SK Bulu Silou, Keningau, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G5 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas B Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,41910 Disember 2020

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,420

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,42110 Disember 2020

  No. 393 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/587

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 Unit Bilik Darjah, BangunanPentadbiran, 4 Unit Rumah Guru, Makmal Sains, dan Lain-Lain Kemudahan mengikut Piawai di SK Inandung, Keningau, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G6 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas A Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,422

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,42310 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,424

  No. 394 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/609

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 4 Unit Bilik Darjah, BangunanPentadbiran, Makmal Sains, dan Lain-LainKemudahanmengikut Piawai di SK Kepawa, Beaufort, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G5 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas B Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,42510 Disember 2020

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,426

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,42710 Disember 2020

  No. 395 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/619

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 Unit Bilik Darjah, BangunanPentadbiran, Makmal Sains dan Lain-LainKemudahan mengikut Piawai di SK Sungoi, Tuaran, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G5 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas B Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,428

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,42910 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,430

  No. 396 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/621

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 UnitBilik Darjah, BangunanPentadbiran, Bilik Sains, Kantin, 6 Unit Tandas dan Lain-LainKemudahan di SK Bantayan, Tuaran, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G6 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas A Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,43110 Disember 2020

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,432

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,43310 Disember 2020

  No. 397 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/627

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian Penuh 6 Unit Bilik Darjah, BlokPentadbiran, Bilik Sains, Kantin, 6 Unit Tandas dan Lain-LainKemudahan berkaitan di SK Telaga, Pitas, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G6 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas A Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 4 September 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,434

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  4hb September 2020 sehingga 28hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  28hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,43510 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 4 September 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,436

  No. 398 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/632

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 12 Bilik Darjah, BlokPentadbiran, Bilik Sains, Kantin, 10 Unit Tandas dan Lain-Lain Kemudahan berkaitan di SK Popok, Kota Marudu, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G6 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas A Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,43710 Disember 2020

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,438

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,43910 Disember 2020

  No. 399 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/634

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 Unit Bilik Darjah, dan Lain-Lain Kemudahan berkaitan di SK Tansau, Penampang, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G4 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas C Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 28 Ogos 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,440

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  28hb Ogos 2020 sehingga 21hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  21hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,44110 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 28 Ogos 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,442

  No. 400 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/491

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 4 Bilik Darjah, Bangunan Pentadbiran dan Lain-Lain Kemudahan berkaitan mengikut Piawai di SK Menumpang, Kuala Penyu, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G5 Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas B Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 4 September 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,44310 Disember 2020

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  4hb September 2020 sehingga 28hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  28hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 10 Disember 20201,444

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 4 September 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

  TENDER NOTICES - (cont.)

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,44510 Disember 2020

  No. 401 [No. JKR.JUB(S)600-5/1/610

  KENYATAAN TENDER

  Tender adalah dipelawa daripada petender-petender untuk membuat tawaran bagi perolehan kerja berikut:-

  Projek Pembinaan Bangunan Gantian 6 Unit Bilik Darjah, Bangunan Pentadbiran, Makmal Sains dan Lain-Lain Kemudahan mengikut Piawai di SK Lajau, Beaufort, Sabah.

  RM150.00 Sahaja

  Pembayaran hendaklah dibuat:

  i) Secara tunai

  atau

  ii) Dalam bentukBank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos yang dipalang atas nama“Pengarah Kerja Raya Sabah”

  Taklimat dan Lawatan Tapak Tender TIDAK

  DIWAJIBKAN

  Nota:

  Opsyen 1

  Berdaftar dengan CIDB

  i) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB; Gred: G5 Sahaja Kategori: B Pengkhususan:

  B01 dan B02 (IBS Sistem Konkrit Pasang Siap & IBS Sistem Kerangka Keluli)

  dan

  ii) Memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih sah.

  atau

  Opsyen 2

  i) Berdaftar dengan PUKONSA Kelas B Sahaja, Tajuk II,

  Tajuk Kecil 4 dan 5 (BangunanKonkrit Pasang Siap & Bangunan Rangka Keluli)

  dan

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen/

  Tempat Bayaran

  Terbuka

  Gred, Kategori dan

  Pengkhususan/Kelas, Kepala

  dan Sub-Kepala

  Petender boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan bagi m e m b a n t u s y a r i k a t mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/m ak lu m a t ta mba h a n y a n g b e r g u n a b a g i menyediakan tawaran tender.

  Sekiranya petender mahu melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, a m a l a n p e n j a r a k a n sosial, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka (face mask) adalah perlu diteruskan.

  Rakaman video/slaid/ taklimat projek akan dipaparkan di laman sesawang rasmi JKR Sabah (www.jkr.sabah.gov.my) untuk diakses oleh semua petender yang berminat, sepanjang tempoh tender, mulai 4 September 2020.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  TENDER NOTICES - (cont.)

  10 Disember 20201,446

  ii) Memegang Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah.

  Tajuk Projek JenisTender

  Tarikh Melapor Diri, Masa& Tempat bagi

  Taklimat/Lawatan Tapak

  Harga Dokumen

  Tender

  Gred, Kategori dan Pengkhususan/

  Kelas, Kepala dan Sub-Kepala

  4hb September 2020 sehingga 28hb September 2020Isnin - Khamis - 8.30 pagi - 12.00 tengah hari - 2.00 petang - 3.00 petang

  Jumaat - 8.30 pagi - 11.00 pagi - 2.00 petang - 3.00 petang

  28hb September 2020 (Isnin - Jam 12.00 tengah hari)

  Peti Tawaran,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tarikh dan Masa Penjualan Dokumen Tender

  Tarikh Tutup Tender

  Tempat MemasukkanTender

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,44710 Disember 2020

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil yang ditauliahkan sahaja (pegawai-pegawai syarikat yang dinyatakan dalam sijil SPKK/CIDB) atau pemilik atau wakil yang sah sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkan bahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil Dokumen Tender bagi pihak syarikat (PUKONSA).

  2. Dokumen-dokumen berikut, adalah WAJIB dikemukakan semasa membeli Dokumen Tender:-

  2.1 Sijil-sijil ASAL ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ dan SIJIL PERAKUAN PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender atau sijil-sijil ASAL ‘PUKONSA’ dan ‘PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB’ yang masih SAH tempoh pendaftaran pada tarikh tutup tender.

  2.2 Salinan sijil-sijil seperti tersebut di perenggan 2.1 yang belum disahkan.

  3. Pemilik Sijil PUKONSA yang telah mendapat Surat Kelulusan Pendaftaran Baru/Pembaharuan daripada PUKONSA hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:-

  3.1 Nama Pemilik Syarikat yang telah DISAHKAN oleh pihak PUKONSA, dan

  3.2 Resit ASAL Penjelasan Pembayaran Kelulusan.

  4. Dokumen Meja Tender boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperoleh semasa waktu pejabat, mulai 4 September 2020 di Kaunter Penjualan Dokumen Tender, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, 88582 Kota Kinabalu.

  5. Semua Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan serta bertanda nombor rujukan tender dan dialamatkan kepada:

  Setiausaha, Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota Kinabalu, Sabah.

  Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada petender-petender yang mematuhi syarat-syarat berkaitan.

  Pengarah Kerja Raya.

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  Bil. Nama RT. No. Jumlah(RM)

  Tarikh

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  Kee Thuan Tong

  Yati binti Rahman

  Lo Man Heng

  Amanson Lifestyle Sdn Bhd

  Phang Sio Ming

  Chin Kyun Yin

  Red Summit Sdn Bhd

  Yong Set Min

  Yapp Yun Lung

  Hiew Yu Choi

  Petronas Dagangan Berhad

  Hairuddin bin Daud

  Sunrise Device Sdn Bhd

  Sinora Sendirian Berhad

  Sara-Timur Properties S/B

  A001727G

  A001753G

  A001765G

  A001773G

  E025500G

  E025501G

  A001793G

  A001795G

  D015976G

  A001835G

  D016131G

  A001912G

  D016156G

  A001963G

  D016226G

  05.10.2006

  09.10.2006

  10.10.2006

  11.10.2006

  30.10.2006

  30.10.2006

  31.10.2006

  31.10.2006

  07.11.2006

  08.11.2006

  17.11.2006

  17.11.2006

  21.11.2006

  23.11.2006

  24.11.2006

  200.00

  500.00

  500.00

  2,000.00

  400.00

  400.00

  2,000.00

  500.00

  2,000.00

  2,000.00

  2,000.00

  500.00

  20,000.00

  500.00

  2,000.00

  PUBLIC NOTICE

  LAMPIRAN W

  (Arahan Perbendaharaan 162)

  No. 402 [No. MPS [] 100-01/003/0000/007/22

  ARAHAN PERBENDAHARAAN (Arahan Perbendaharaan 162)

  SENARAI PENDEPOSIT AM YANG BELUM DITUNTUT BAGI TAHUN 2006 - 2007 Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa deposit-deposit yang disenaraikan di bawah berikut ini telah tidak dituntut bagi tempoh melebihi dua belas (12) bulan dan berada dalam kawalan Majlis Perbandaran Sandakan. Pemberitahuan dengan ini dibuat bahawa, jika tiada tuntutan dibuat dalam masa tiga (3) bulan daripada tarikh keluarnya pemberitahuan dalam warta ini, maka deposit berkenaan akan dikreditkan kepada hasil Kerajaan Negeri.

  10 Disember 20201,448

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  Bil. Nama RT. No. Jumlah(RM)

  Tarikh

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  Cheung Heng (Sabah) Sdn Bhd

  Barisan Komited Sdn Bhd

  Syt. Kong Dar Hong Sdn Bhd

  Gentingmas Sdn Bhd

  Syarikat Perumahan Negara Bhd

  Syarikat Perumahan Negara Bhd

  Syarikat Perumahan Negara Bhd

  Syarikat Perumahan Negara Bhd

  Hawati binti Dangan

  Ming Huat Industries Sdn Bhd

  Abdul Sani bin Mohadasan

  Bangsawan Spa

  Sim Sie Hong

  Sabah Port Sdn Bhd

  Asterasia Sdn Bhd

  Asterasia Sdn Bhd

  Sudirman bi Tawakal

  ICSD Ventures Sdn Bhd

  Shariani binti Senteng

  Yee Kun Fung

  Yong Hui Marketing Sdn Bhd

  Chan & Shahriman Arkitek S/B

  D016253G

  D016237G

  D016398G

  A002045G

  D016466G

  D016468G

  E025561G

  E025563G

  A002062G

  A002063G

  E025605G

  E025633G

  A002087G

  E025715G

  D016587G

  D016589G

  D016681G

  D016733G

  D016727G

  D016760G

  A002222G

  D016805G

  27.11.2006

  27.11.2006

  06.12.2006

  11.12.2006

  12.12.2006

  12.12.2006

  12.12.2006

  12.12.2006

  15.12.2006

  15.12.2006

  18.12.2006

  21.12.2006

  28.12.2006

  28.12.2006

  05.01.2007

  05.01.2007

  19.01.2007

  24.01.2007

  24.01.2007

  26.01.2007

  30.01.2007

  31.01.2007

  2,000.00

  2,000.00

  1,000.00

  1,000.00

  2,000.00

  500.00

  500.00

  500.00

  200.00

  5,000.00

  500.00

  1,000.00

  1,000.00

  2,000.00

  500.00

  500.00

  150.00

  1,000.00

  500.00

  2,000.00

  2,000.00

  2,000.00

  LAMPIRAN W - (samb.)

  (Arahan Perbendaharaan 162)

  1,44910 Disember 2020

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  38.

  39.

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  45.

  46.

  47.

  48.

  49.

  50.

  51.

  52.

  53.

  54.

  55.

  56.

  57.

  58.

  59.

  Chua Poh Eng

  Kastam Diraya Malaysia

  Lim Ah Hock

  Ibrahim bin Sasapan

  Asia Depot Sdn Bhd

  Datu Mohammad Malim D. Wasladi

  Tahir bin Maita

  Burhan bin Kalinda

  Tahira bte Raja

  Kufong Therapy Centre

  ICSD Ventures Sdn Bhd

  Mayercom Sdn Bhd

  Ooi Choi Wan

  Chai Yau Look

  ICSD Ventures Sdn Bhd

  Tan Wae Kiong

  Rosneh binti Jalani

  Mayercom Sdn Bhd

  Ku Tze Pong

  Matowin Sdn Bhd

  Chung Shee Wei

  Megapex Sdn Bhd

  Bil. Nama RT. No. Jumlah(RM)

  Tarikh

  E025934G

  E026005G

  D017003G

  E026069G

  E026130G

  A002355G

  E026121G

  D017138G

  D017143G

  D017167G

  D017185G

  A002453G

  E026331G

  D017309G

  D017341G

  E026441G

  E026476G

  A002455G

  E026641G

  A002611G

  D017649G

  E026701G

  31.01.2007

  12.02.2007

  16.02.2007

  21.02.2007

  26.02.2007

  26.02.2007

  26.02.2007

  28.02.2007

  28.02.2007

  02.03.2007

  06.03.2007

  14.03.2007

  15.03.2007

  21.03.2007

  26.03.2007

  29.03.2007

  30.03.2007

  14.03.2007

  17.04.2007

  19.04.2007

  25.04.2007

  08.05.2007

  500.00

  500.00

  100.00

  100.00

  2,000.00

  100.00

  100.00

  100.00

  100.00

  1,000.00

  2,000.00

  2,000.00

  1,000.00

  2,000.00

  1,000.00

  500.00

  1,000.00

  2,000.00

  500.00

  2,000.00

  500.00

  2,000.00

  LAMPIRAN W - (samb.)

  (Arahan Perbendaharaan 162)

  PUBLIC NOTICE - (cont.)

  10 Disember 20201,450

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  60.

  61.

  62.

  63.

  64.

  65.

  66.

  67.

  68.

  69.

  70.

  71.

  72.

  73.

  74.

  75.

  76.

  77.

  78.

  79.

  80.

  81.

  Bil. Nama RT. No. Jumlah(RM)

  Tarikh

  Thien Choon Hen & @ 2 Others

  Tongod Jaya Sdn Bhd

  P.P’jaran Agama Maitreya SBH

  Evergreen Repue Sdn Bhd

  Chang Yun Len

  Syt. Fong Seng (1970) Sdn Bhd

  Syt. Fong Seng Sdn Bhd

  Sarail bin Majamin

  Chin Siew Moi

  Jabatan Perumahan Negara

  Jabatan Perumahan Negara

  Jabatan Perumahan Negara

  Yap Soong Tain

  Chung Tze Fung

  Law Hon Sun @ Liew Pin Sheong

  Meiden Electric Eng S/B

  Tan Shiew Hwang

  Ferlita Ubara

  Perumahan Permai S’Kan Jaya SB

  Chia Chin Kiaw

  Lo Sue Ngan

  Perumahan Permai S’kan Jaya SB

  E026717G

  E026719G

  E026721G

  E026739G

  E026742G

  D017785G

  D017787G

  D017817G

  A002793G

  E026770G

  E026772G

  E026774G

  E026942G

  E026952G

  E026970G

  E026975G

  D017914G

  D017923G

  E027085G

  E027098G

  E027138G

  D017984G

  09.05.2007

  09.05.2007

  09.05.2007

  10.05.2007

  10.05.2007

  14.05.2007

  14.05.2007

  16.05.2007

  16.05.2007

  17.05.2007

  17.05.2007

  17.05.2007

  28.05.2007

  28.05.2007

  29.05.2007

  29.05.2007

  06.06.2007

  07.06.2007

  07.06.2007

  07.06.2007

  12.06.2007

  20.06.2007

  500.00

  2,000.00

  500.00

  50,000.00

  1,000.00

  2,000.00

  2,000.00

  500.00

  500.00

  2,000.00

  2,000.00

  2,000.00

  1,000.00

  2,000.00

  500.00

  2,000.00

  500.00

  500.00

  1,000.00

  100.00

  500.00

  20,000.00

  LAMPIRAN W - (samb.)

  (Arahan Perbendaharaan 162)

  1,45110 Disember 2020

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  Bil. Nama RT. No. Jumlah(RM)

  Tarikh

  LAMPIRAN W - (samb.)

  (Arahan Perbendaharaan 162)

  82.

  83.

  84.

  85.

  86.

  87.

  88.

  89.

  90.

  91.

  92.

  93.

  94.

  95.

  96.

  97.

  98.

  99.

  100.

  Chong Hien Kun

  Sandakan Futsal (S) Sdn Bhd

  Sandakan Power Corporation S/B

  Wong Yau Leong

  Lai King Hang

  Syn Kiong Properties Sdn Bhd

  Johny bin Ronggitom

  Ang Lee Eng

  Mohd. Taziuddin Tutuyoh

  Lam Jie On & Tang Fui How

  Wechieve Corporation Sdn Bhd

  Dayang @ Dg. Hanah Kupah

  Kementerian Pelajaran Malaysia

  Chin Kui Foh

  Sunrise Device Sdn Bhd

  Wifred Stephen Ampadu

  Jeffery Justine Thaddius

  Dayang Tarhata bte D. Laja

  Suzanah binti Hj. Sabardin

  D017990G

  D018013G

  A002967G

  A002995G

  D018076G

  D018143G

  A003085G

  A003096G

  C014694G

  D018248G

  A003171G

  D018292G

  E027284G

  A003257G

  A003264G

  A003289G

  E027398G

  E027393G

  E027431G

  21.06.2007

  22.06.2007

  26.06.2007

  28.06.2007

  28.06.2007

  03.07.2007

  11.07.2007

  11.07.2007

  13.07.2007

  16.07.2007

  17.07.2007

  19.07.2007

  26.07.2007

  27.07.2007

  30.07.2007

  02.08.2007

  07.08.2007

  07.08.2007

  09.08.2007

  500.00

  2,000.00

  2,000.00

  1,000.00

  500.00

  2,000.00

  500.00

  2,000.00

  50.00

  500.00

  2,000.00

  1,000.00

  500.00

  1,500.00

  2,000.00

  500.00

  50.00

  50.00

  50.00

  PUBLIC NOTICE - (cont.)

  10 Disember 20201,452

 • WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

  DICETAK OLEH PEMANGKU PENCETAK KERAJAAN,ROLAND FRED PHAN, A.S.D.K., A.D.K., B.S.K., JABATAN CETAK KERAJAAN,

  SABAH, MALAYSIA.2020.

  P.K. 0001 (L) - 2020

  Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain

  seperti Laporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah di-alamatkan kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, Beg Berkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.

  (2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuan hendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Jalan Chan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.

  Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua serta indeks 2019 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00

  Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut).

  Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuat pembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang “& Co”.

  Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasa mulai daripada 1 Januari 2020 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:

  KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2020

  Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)

  RM

  Langganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00

  Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00

  Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40

  Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, Rang Undang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri, Pekeliling dan lain-lain.

  Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80

  Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40

  Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00

  Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60

  Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20

  Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40

  Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambah RM1.20 untuk setiap 32 muka yang lebih.

  1,45310 Disember 2020