guru bertugas sesi petang

Upload: muhammad-shafiq-hazman

Post on 07-Jul-2018

258 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  1/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  SENARAI BERRTUGAS MINGGUAN

  SESI PETANG TAHUN 2016

  MINGGU/TARIKH

  NAMA GURU

  GURUDISIPLIN

  GURUKESELAMATA

  N

  MINGGU 1

   4 – 8 JANUARI

  ZUBAIDAH

  AZIMAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  NOR AZALINDA

  MUHD AZIZI

  NOOR HANIZIAH

  SUNARTY KHARAINE

  MINGGU 2

  11 – 15 JANUARI

  HASMAYATI

  BAHYAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  AHMAD ZAWAWI

  MURNI

  NURUL AFIFAH

  SUNIANTI SITI RAFIDAH

  MINGGU 3

  18 – 22 JANUARI

  NASIHA

  RUZIAH (LAPORANMINGGUAN)

  SALME

  MOHD RIZAL

  SHOLIHAH

  MOHDHAMDI

  FARKHAN

  GURU A

  MINGGU 4

  25 – 29 JANUARI

  NURAZIRA

  ZIRWATUL RAFIDAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  NURUL FARHANA

  MUHD AZIZI

  AZIMAH

  HASMAYATI BAHYAH

  MINGGU 5

  1 – 5FEBRUARI

  N.IZRIN FARAH HANI

  SITI FAREZZA

  (LAPORANMINGGUAN)

  MUHAMMADHAZWAN

  MOHD RIZAL

  1

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  2/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  ZARINA

  MURNI

  NOR’ AZALINDA

  MINGGU 6

  8 – 12FEBRUARI

  WAN NOOR

  HILWANI MOHD SHAKIR

  (LAPORANMINGGUAN)

  KHARAINE

  NOOR HANIZIAH

  NURUL AFIFAH

  NORKHAIRANI

  RUZIAH

  MINGGU

  15 – 19FEBRUARI

  MARDHIYAH

  MUHAMMAD IZWAN(LAPORANMINGGUAN)

  SAEDAH

  SHAREENA FATIHAH

  SURINA

  MOHAMADASYRAF ADIB

  SALME

  MINGGU !

  22 – 26FEBRUARI

  MUHAMMAD ALIFF

  NORA (LAPORAN

  MINGGUAN) SITI RAFIDAH

  GURU A

  SHOLIHAH

  SUNARTY ZUBAIDAH

  MINGGU "

  29 FEBRUARI– 4 MAC

  AHMAD IZHAM

   TUAN ISMAIL

  (LAPORANMINGGUAN)

  MASNI

  AINON BARIAH SURIYAH

  SUNIANTI NASIHA

  MINGGU 10

  7 – 11 MAC

  NORBAZRIANA

  AMIZAH

  (LAPORAN

  MOHDHAMDI

  FARKHAN

  FATIMAH

  2

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  3/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  MINGGUAN) AHMAD ZAWAWI

  SITI RAMZIAH

  MOHD ZULFADLI

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1**12 MAC 2016 HINGGA 20 MAC 2016 **

  MINGGU 11

  21 – 25 MAC

  ZIRWATUL RAFIDAH

  NURUL FARHANA

  (LAPORANMINGGUAN)

  MUHD AZIZI

  AZIMAH

  BAHYAH

  HASMAYATI NURAZIRA

  MINGGU 12

  28 MAC –1 APRIL

  MOHD SHAKIR

  KHARAINE

  (LAPORANMINGGUAN)

  NOOR HANIZIAH

  NURUL AFIFAH

  RUZIAH

  NORKHAIRANI

  WAN NOORHILWANI

  MINGGU 13

   4 – 8 APRIL

  MUHAMMAD IZWAN

  SAEDAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  SHAREENA FATIHAH

  SURINA

  SALME

  MOHAMAD

  ASYRAF ADIB

  MARDHIYAH

  MINGGU 14

  11 – 15 APRIL

  NORA

  SITI RAFIDAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  GURU A

  SUNARTY MUHAMMAD

  ALIFF

  3

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  4/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  SHOLIHAH

  ZUBAIDAH

  MINGGU 15

  18 – 22 APRIL

   TUAN ISMAIL MASNI (LAPORAN

  MINGGUAN) AINON BARIAH

  SURIYAH

  NASIHA

  SUNIANTI AHMAD IZHAM

  MINGGU 16

  25 – 29 APRIL

  AMIZAH

  AHMAD ZAWAWI(LAPORANMINGGUAN)

  SITI RAMZIAH

  MOHD ZULFADLI

  FATIMAH

  MOHD

  HAMDI

  FARKHAN

  NORBAZRIANA

  MINGGU 1

  2 – 6 MEI

  NURUL FARHANA

  MUHD AZIZI(LAPORANMINGGUAN)

  AZIMAH

  BAHYAH

  NURAZIRA

  HASMAYATI ZIRWATUL

  RAFIDAH

  MINGGU 1!

  9 – 13 MEI

  ZARINA

  MURNI (LAPORANMINGGUAN)

  NOR’ AZALINDA

  MOHD RIZAL

  N.IZRIN FARAH HANI

  MUHAMMAD

  HAZWAN

  SITI FAREZZA

  4

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  5/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  MINGGU 1"

  16 – 20 MEI

  KHARAINE

  NOOR HANIZIAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  NURUL AFIFAH

  RUZIAH

  WAN NOOR

  HILWANI

  NORKHAIRAN

  I

  MOHD SHAKIR

  MINGGU 20

  23 – 27 MEI

  SAEDAH

  SHAREENA FATIHAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  SURINA

  SALME

  MARDHIYAH

  MOHAMAD

  ASYRAF ADIB

  MUHAMMAD

  IZWAN

  CUTI PENGGAL PERTAMA PERSEKOLAHAN

  **28 MEI 2016 HINGGA 12 JUN 2016**

  MINGGU 21

  13 – 17 JUN

  SITI RAFIDAH

  GURU A (LAPORAN

  MINGGUAN)

  SHOLIHAH ZUBAIDAH

  MUHAMMAD ALIFF

  SUNARTY NORA

  MINGGU 22

  20 – 24 JUN

  MASNI

  AINON BARIAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  SURIYAH

  NASIHA

  AHMAD IZHAM

  SUNIANTI TUAN ISMAIL

  MINGGU 23   AHMAD ZAWAWI

  SITI RAMZIAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  MOHD

  HAMDI

  AMIZAH

  5

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  6/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  27 JUN – 1

   JULAI

  MOHD ZULFADLI

  FATIMAH

  NORBAZRIANA

  FARKHAN

  MINGGU 24

   4 – 8 JULAI

  MUHD AZIZI

  AZIMAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  BAHYAH

  NURAZIRA

  ZIRWATUL RAFIDAH

  HASMAYATI NURUL

  FARHANA

  MINGGU 25

  11 – 15 JULAI

  MURNI

  NOR’ AZALINDA

  (LAPORANMINGGUAN)

  MOHD RIZAL

  N.IZRIN FARAH HANI

  SITI FAREZZA

  MUHAMMAD

  HAZWAN

  ZARINA

  MINGGU 26

  18 – 22 JULAI

  NOOR HANIZIAH

  NURUL AFIFAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  RUZIAH

  WAN NOOR

  HILWANI MOHD SHAKIR

  NORKHAIRAN

  I

  KHARAINE

  MINGGU 2

  25 – 29 JULAI

  SHAREENA FATIHAH

  SURINA (LAPORAN

  MINGGUAN) SALME

  MARDHIYAH

  MOHD

  ASYRAF ADIB

  SAEDAH

  6

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  7/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  MUHAMMAD IZWAN

  MINGGU 2!

  1 – 5 OGOS

  GURU A

  SHOLIHAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  ZUBAIDAH

  MUHAMMAD ALIFF

  NORA

  SUNARTY SITI RAFIDAH

  MINGGU 2"

  8 – 12 OGOS

  AINON BARIAH

  SURIYAH

  (LAPORAN

  MINGGUAN) NASIHA

  AHMAD IZHAM

   TUAN ISMAIL

  SUNIANTI MASNI

  MINGGU 30

  15 – 19 OGOS

  SITI RAMZIAH

  MOHD

  ZULFADLI(LAPORA

  N MINGGUAN) FATIMAH

  NORBAZRIANA

  AMIZAH

  MOHD

  HAMDIFARKHAN

  AHMAD

  ZAWAWI

  MINGGU 31

  22 – 26 OGOS

  AZIMAH

  BAHYAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  NURAZIRA

  ZIRWATUL RAFIDAH NURUL FARHANA

  HASMAYATI MUHD AZIZI

  MINGGU 32   NOR’ AZALINDA

  MOHD RIZAL

  (LAPORANMINGGUAN)

  MUHAMMAD MURNI

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  8/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  29 OGOS –

  2 SEPTEMBER

  N.IZRIN FARAH HANI

  SITI FAREZZA

  ZARINA

  HAZWAN

  MINGGU 33

  5 – 9

  SEPTEMBER

  NURUL AFIFAH

  RUZIAH (LAPORAN

  MINGGUAN) WAN NOOR

  HILWANI MOHD SHAKIR

  KHARAINE

  NORKHAIRAN

  I

  NOOR

  HANIZIAH

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

  **10 SEPTEMBER 2016 HINGGA 18 SEPTEMBER 2016**

  MINGGU 34

  19 – 23

  SEPTEMBER

  SURINA

  SALME (LAPORAN

  MINGGUAN) MARDHIYAH

  MUHAMMAD IZWAN

  SAEDAH

  MOHD

  ASYRAF ADIB

  SHAREENA

  FATIHAH

  MINGGU 35

  26 – 30

  SEPTEMBER

  SHOLIHAH

  ZUBAIDAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  MUHAMMAD ALIFF

  NORA

  SITI RAFIDAH

  SUNARTY GURU A

  MINGGU 36

  3 – 7

  OTOBER

  SURIYAH

  NASIHA (LAPORAN

  MINGGUAN) AHMAD IZHAM

   TUAN ISMAIL

  MASNI

  SUNIANTI AINON BARIAH

  !

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  9/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  MINGGU 3

  10 – 14

  OTOBER

  MOHD ZULFADLI

  FATIMAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  NORBAZRIANA

  AMIZAH

  AHMAD ZAWAWI

  MOHDHAMDI

  FARKHAN

  SITI RAMZIAH

  MINGGU 3!

  17 – 21

  OTOBER

  BAHYAH

  NURAZIRA

  (LAPORANMINGGUAN)

  ZIRWATUL RAFIDAH

  NURUL FARHANA

  MUHD AZIZI

  HASMAYATI AZIMAH

  MINGGU 3"

  24 – 28

  OTOBER

  BAHYAH

  MOHD RIZAL

  N.IZRIN FARAH HANI

  (LAPORANMINGGUAN)

  SITI FAREZZA

  ZARINA

  MURNI

  MUHAMMAD

  HAZWAN

  NOR’ AZALINDA

  MINGGU 40

  1 – 4

  NO!EMBER

  RUZIAH

  WAN NOOR

  HILWANI(LAPORANMINGGUAN)

  MOHD SHAKIR

  KHARAINE

  NOOR HANIZIAH

  NORKHAIRAN

  I

  NURUL AFIFAH

  "

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  10/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  MINGGU 41

  7 – 11NO!EMBER

  SALME

  MARDHIYAH

  (LAPORANMINGGUAN)

  MUHAMMAD IZWAN SAEDAH

  SHAREENA FATIHAH

  MOHD

  ASYRAF ADIB

  SURINA

  MINGGU 42

  14 – 18NO!EMBER

  ZUBAIDAH

  MUHAMMAD

  ALIFF(LAPORANMINGGUAN)

  NORA SITI RAFIDAH

  SURINA

  SUNARTY GURU A

  MINGGU 43

  21 – 25

  NO!EMBER

  MUHAMMAD

  HAZWAN NORKHAIRANI

  (LAPORAN

  MINGGUAN) MOHD ASYRAF ADIB

  M. HAMDI FARKHAN

  SUNARTY

  SUNIANTI HASMAYATI

  SEMUA GURU HADIR BERTUGAS DI SEKOLAH

  *28 NOVEMBER 2016 HINGGA 2 DISEMBER 2016**

  10

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  11/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS/ DEWAN 2016

  BIL BILIK KHAS GURU PENYELARAS

  1. PUSAT SUMBER SEKOLAH   • #IK NORHAYATI BT MUHAMED

  • PN NURUL AFIFAH BT MOHD SOFE

  2. BILIK MEDIA   • PN NURAZIRA BT ABDULL HALIM

  • PN AZIMAH BT UMAR

  3. BILIK BIMBINGAN   • PN ZURIFAH BT ABDUL RAHMAN

  4. BILIK MESYUARAT   • PN ZUBAIDAH BT MOHD YASIN

  • PN NORAZINI BT HASSAN

  5. BILIK PEPERIKSAAN   • PN SITI FATIMAH BT MOHD TAWIL

  • PN NORAZAH BT AB AZIZ $ HAMID

  6. BILIK PEND. SENI %&ISUAL

  • PN NORKHAIRANI BT AHSAN

  • PN SALINA BT ADNAN

  . BILIK AKSES   • #IK NURUL HAYATI BT MOHD FITERI

  !. BILIK MUZIK     • EN RAMLI B SAAD

  ". BILIK MATEMATIK %BAHASA MELAYU

  • EN HAZRUL B GHAZALI

  • PN ROHAZLINDA BT ISSAHAK 

  10. MAKMAL KOMPUTER   • EN AHMAD ADNAN B MAT RE'AB

  • EN MUHD AZIZI B MOHD SHAMSUL

  11. SURAU   • PN AMIZAH BT ABDULLAH

  • PN ZAITON BT ABU BAKAR

  12. BILIK PEMULIHAN   • PN SURINA BT MALEK 

  • #IK NASIHA BT MOHD SHARIF

  13. BILIK '()AF   • PN SITI SUHAILI BT ISMAIL

  11

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  12/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  • PN KHARAINE BT #HE IBRAHIM

  14. STOR KOKURIKULUM   • EN MUHAMMAD ISWADI IZHAR B ISMAIL

  • EN TUAN ISMAIL B TUAN SOH

  15. BENGKEL KH   • PN NORASSKIN BT MOHAMED

  16. MAKMAL SAINS 1   • PN FAIZAH BT MOHD SAHAT

  1. MAKMAL SAINS 2   • PN NOR MAZILA BT MUSTAFFA

  1!. BILIK PA SISTEM   • EN MOHD ZAHIR B RAMLI

  • EN MUHAMMAD HAZWAN B MD TAIB

  1". BILIK KESIHATAN   • PN SAEDAH BT AHMAD

  20. BILIK SPBT   • PN NORIDAYU BT NORDIN

  21. STOR PUSAT SPBT*BOSD+

  • PN NOORAZILA BT ABDULLAH

  22. DEWAN   • PN ZIRWATUL RAFIDAH BT RAHIM

  • EN MUHAMAD HAFIZ B ISMAIL

  23. STOR P'K    • PN ADIBAH BT AHMAD

  24. SE'ARAH   • EN HAIRONIZAM B HASHIM

  25. BILIK GURU   • PN SHOLIHAH BT HASSAN

  • EN ABDUL 'ALIL B MAT

  12

 • 8/18/2019 Guru Bertugas Sesi Petang

  13/13

  PENGURUSAN SK BANDAR TASIK SELATAN 2016

  13