persidangan meja bulat belia hutang belia: … program rtd hutang.pdf · aturcara 9.00 pagi 10.10...

of 2 /2
ATURCARA 9.00 pagi 10.10 pagi 10.15 pagi 10.30 pagi 11.15 petang 12.15 petang 2.00 petang 2.20 petang 2.40 petang 3.15 petang 3.45 petang 4.00 petang 4.30 petang Pendaftaran Peserta & Sarapan Pagi UCAPAN ALU-ALUAN YBRS DR. AISHAH HJ KASA Pengurus Bahagian Perancangan dan Penyelidikan IYRES Taklimat Moderator Prof. Madya Dr. Mohamad Fazli Sabri PEMBENTANGAN I : En. Azman Hasim Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK) “Kepentingan Pengurusan Kewangan Peribadi” PEMBENTANGAN II : Jabatan Insolvensi Malaysia “Strategi Menangani Beban Hutang” Dialog bagi Pembentangan 1 dan 2 Rehat/makan tengahari PEMBENTANGAN III : Dr. Husniyah Abdul Rahim Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa) UPM “Profil Pengurusan Hutang Dalam Kalangan Belia Bekerja” PEMBENTANGAN IV : En. Faizal Mohamad Arshad “Perkongsian Pengalaman Jatuh Bangun Kehidupan” Dialog bagi Pembentangan 3 dan 4 Pengesahan Resolusi KETIBAAN PEGAWAI-PEGAWAI KANAN Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia Pembentangan Resolusi Dialog Intelektual Belia: Hutang Belia: Terbebankah Anda? Sesi Penyerahan Resolusi Persidangan Meja Bulat Belia: Hutang Belia Terbebankah Anda? daripada wakil belia kepada wakil Kementerian Belia Dan Sukan Jamuan Ringan & Bersurai OBJEKTIF Membuka peluang kepada para peserta terutama kepada generasi muda untuk menyu- arakan pandangan, maklum balas mahupun reaksi berkaitan isu pengurusan hutang dan pengurusan kewangan. Menyediakan platform bagi memberi penerangan dan maklumat yang jelas mengenai konsep pemberian kredit dan pemantauan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengurusan perbankan. Merumuskan input yang diterima daripada kalangan peserta untuk dijadikan sebagai dokumen yang akan diketengahkan ke peringkat Nota Jemaah Menteri. Mendokumenkan pandangan dan maklum balas peserta penggubalan dan penambah- baikan dasar serta sebagai rujukan. Merujuk Jabatan Insolvensi Malaysia (MDL), 2014, seramai 60 orang diisytiharkan muflis setiap hari di Malaysia bagi belia yang berusia 33- 40 tahun. Lima faktor muflis dalam kalangan belia Malaysia adalah sewa beli kenderaan 26.41%, pinjaman perumahan 17.6%, pinjaman peribadi 15.5%, pinjaman perniagaan 12.39% dan hutang kad kredit 4.18%. TAHUKAH ANDA? Statistik bankrap mengikut bangsa mencatatkan belia Melayu 45.1%, Cina 32.97%, India 12.63% dan lain-lain bangsa 9.3%. Perbandingan antara bankrap mengikut jantina mencatatkan lelaki (65%) mengatasi perempuan (32%) yang telah diisytihar- kan muflis pada tahun 2013. (Sumber: Jabatan Insolvensi Malaysia (MDL) di dalam Statistik Belia Malaysia, Data Semasa 2013, Volume 3, IYRES, 2014.) Kajian oleh Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Peng- guna, UPM, 2013 menunjukkan hanya 7.9% peratus belia yang membuat simpanan bulanan lebih daripada 20% daripada pendapatan bulanan, 31.5% membuat simpanan kurang daripada 20% daripada pendapatan bulanan dan 53.8% mem- buat simpanan kurang daripada 10% daripada pendapatan bulanan mereka. $ $ $ $ $ $

Upload: others

Post on 06-Nov-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ATURCARA9.00 pagi

10.10 pagi

10.15 pagi

10.30 pagi

11.15 petang

12.15 petang

2.00 petang

2.20 petang

2.40 petang

3.15 petang

3.45 petang

4.00 petang

4.30 petang

Pendaftaran Peserta & Sarapan Pagi

UCAPAN ALU-ALUAN YBRS DR. AISHAH HJ KASAPengurus BahagianPerancangan dan Penyelidikan IYRES

Taklimat ModeratorProf. Madya Dr. Mohamad Fazli Sabri

PEMBENTANGAN I : En. Azman HasimAgensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK)“Kepentingan Pengurusan Kewangan Peribadi”

PEMBENTANGAN II : Jabatan Insolvensi Malaysia“Strategi Menangani Beban Hutang”

Dialog bagi Pembentangan 1 dan 2

Rehat/makan tengahari

PEMBENTANGAN III : Dr. Husniyah Abdul RahimTimbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa) UPM“Profil Pengurusan Hutang Dalam Kalangan Belia Bekerja”

PEMBENTANGAN IV : En. Faizal Mohamad Arshad “Perkongsian Pengalaman Jatuh Bangun Kehidupan”

Dialog bagi Pembentangan 3 dan 4

Pengesahan Resolusi

KETIBAAN PEGAWAI-PEGAWAI KANANKementerian Belia Dan Sukan Malaysia

Pembentangan Resolusi Dialog Intelektual Belia: Hutang Belia: Terbebankah Anda?

Sesi Penyerahan Resolusi Persidangan Meja Bulat Belia: Hutang Belia Terbebankah Anda? daripada wakil belia kepada wakil Kementerian Belia Dan Sukan

Jamuan Ringan & Bersurai

OBJEKTIF

Membuka peluang kepada para peserta terutama kepada generasi muda untuk menyu-arakan pandangan, maklum balas mahupun reaksi berkaitan isu pengurusan hutang dan pengurusan kewangan.

Menyediakan platform bagi memberi penerangan dan maklumat yang jelas mengenai konsep pemberian kredit dan pemantauan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengurusan perbankan.

Merumuskan input yang diterima daripada kalangan peserta untuk dijadikan sebagai dokumen yang akan diketengahkan ke peringkat Nota Jemaah Menteri.

Mendokumenkan pandangan dan maklum balas peserta penggubalan dan penambah-baikan dasar serta sebagai rujukan.

Merujuk Jabatan Insolvensi Malaysia (MDL), 2014, seramai 60 orang diisytiharkan muflis setiap hari di Malaysia bagi belia yang berusia 33- 40 tahun. Lima faktor muflis dalam kalangan belia Malaysia adalah sewa beli kenderaan 26.41%, pinjaman perumahan 17.6%, pinjaman peribadi 15.5%, pinjaman perniagaan 12.39% dan hutang kad kredit 4.18%.

TAHUKAH ANDA?

Statistik bankrap mengikut bangsa mencatatkan belia Melayu 45.1%, Cina 32.97%, India 12.63% dan lain-lain bangsa 9.3%.

Perbandingan antara bankrap mengikut jantina mencatatkan lelaki (65%) mengatasi perempuan (32%) yang telah diisytihar-kan muflis pada tahun 2013.

(Sumber: Jabatan Insolvensi Malaysia (MDL) di dalam Statistik Belia Malaysia, Data Semasa 2013, Volume 3, IYRES, 2014.)

Kajian oleh Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Peng-guna, UPM, 2013 menunjukkan hanya 7.9% peratus belia yang membuat simpanan bulanan lebih daripada 20% daripada pendapatan bulanan, 31.5% membuat simpanan kurang daripada 20% daripada pendapatan bulanan dan 53.8% mem-buat simpanan kurang daripada 10% daripada pendapatan bulanan mereka.

$

$

$

$

$ $

Jawatankuasa Penganjur merakamkan setinggi-tinggi peng-hargaan kepada semua pihak yang menjayakan persidangan

ini seperti berikut :

Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK)Jabatan Insolvensi Malaysia

Universiti Putra Malaysia

dan individu persorangan yang namanya tidak dapat disebut satu

persatu.

HUTANG BELIA:

PENGHUTANG

KAD KREDIT

UNTUK MENYERTAI SILA HUBUNGI:-URUSETIA PROGRAM

instagram.com/iyreskbs

[email protected]

03 - 8871 3232 / 3417

PINJAMAN

PELAJARANpinjaman

peribadi

PERSIDANGAN MEJA BULAT BELIA

tERBEBANKAHANDA?

22 OGOS 2015, sabtu

DEWAN KOMANWEL

INSTITUT SUKAN NEGARA

22 OGOS 2015, sabtu

DEWAN KOMANWEL

INSTITUT SUKAN NEGARA

HUTANG