polisi peralihan pelaksanaan perakaunan akruan .polisi peralihan pelaksanaan perakaunan akruan...

Download POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN .polisi peralihan pelaksanaan perakaunan akruan kerajaan

If you can't read please download the document

Post on 02-Jul-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  1. TUJUAN

  Polisi Peralihan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan ini adalah untuk menetapkan tempoh peralihan bagi mengakaunkan baki awal aset dan liabiliti serta mengiktiraf hasil daripada urus niaga bukan pertukaran, dalam tempoh satu (1) hingga tiga (3) tahun mulai 2015 hingga 2017.

  2. LATAR BELAKANG

  2.1 Polisi peralihan ini adalah berdasarkan Polisi Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan dan Draf Dedahan (ED) 53, First-Time Adoption of Accrual Basis IPSAS yang dikeluarkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB), International Federation of Accountants (IFAC).

  2.2 Kementerian dan Jabatan hendaklah memperakaunkan semua perolehan aset dan kenaan liabiliti yang baharu mulai tahun 2015 secara asas akruan dan mematuhi Malaysian Public Sector Accounting Standard (MPSAS) yang berkaitan.

  3. PERAKAUNAN BAKI AWAL ASET DAN LIABILITI

  Baki awal aset dan liabiliti akan diperakaunkan secara berfasa mengikut tempoh peralihan yang ditetapkan seperti berikut:

  3.1 Aset

  3.1.1 Hartanah, Loji dan Peralatan

  i. Aset Tak Alih dan Aset Alih yang dikumpul hendaklah

  diperakaunkan sekurang-kurangnya 90% pada tahun 2015. Baki selebihnya (sekiranya ada) hendaklah diperakaunkan pada tahun 2016 dan 2017.

  ii. Aset Dalam Pembinaan (AUC) hendaklah diperakaunkan

  sepenuhnya pada tahun 2015.

 • 2

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  3.1.2 Aset Kewangan

  i. Aset Kewangan seperti berikut hendaklah diperakaunkan pada

  tahun 2015 :-

  a. Tunai dan Kesetaraan Tunai; b. Akaun Belum Terima (Dagangan, Faedah, Gaji & lain-lain)*; c. Pinjaman dan Pendahuluan; dan d. Pelaburan.

  ii. Cukai Belum Terima hendaklah diperakaunkan dalam tempoh 2015 hingga 2017.

  3.1.3 Inventori

  Inventori hendaklah diperakaunkan pada tahun 2015 tertakluk kepada had nilai inventori yang ditetapkan dalam Interpretasi Polisi Perakaunan dan Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil.1/2014. Contoh inventori adalah bekalan pertahanan dan penguatkuasaan, bahan perubatan serta alat ganti/ penyelenggaraan.

  3.1.4 Bayaran Terdahulu

  Bayaran terdahulu seperti pendahuluan kontraktor hendaklah diperakaunkan pada tahun 2015.

  3.1.5 Aset Pajakan

  Aset Pajakan seperti Public Financing Incentive (PFI) dan Public- Private Partnership (PPP) hendaklah diperakaunkan dalam tempoh 2015 hingga 2017.

  3.1.6 Aset Konsesi

  Aset Konsesi seperti lebuh raya, jambatan bertol dan lapangan terbang hendaklah diperakaunkan dalam tempoh 2015 hingga 2017.

  NOTA: * Bergantung kepada materialiti

 • 3

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  3.1.7 Aset Tak Ketara

  Aset Tak Ketara seperti lesen perisian serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) hendaklah diperakaunkan dalam tempoh 2016 hingga 2017.

  3.1.8 Hartanah Pelaburan

  Hartanah Pelaburan seperti tanah dan bangunan yang dipegang untuk sewaan dan peningkatan nilai hendaklah diperakaunkan dalam tempoh 2016 hingga 2017.

  3.1.9 Aset Pertanian

  Aset Pertanian seperti haiwan dan tumbuhan hendaklah diperakaunkan dalam tempoh 2016 hingga 2017.

  3.2 Liabiliti

  3.2.1 Liabiliti seperti berikut hendaklah diperakaunkan pada tahun 2015:-

  i. Pinjaman (Luar dan Dalam Negara);

  ii. Deposit;

  iii. Akaun Belum Bayar (Dagangan, Faedah, Gaji dan lain-lain)*; dan

  iv. Nota Belum Bayar.

  3.2.2 Liabiliti seperti berikut hendaklah diperakaunkan mulai tahun 2015 hingga 2017:-

  i. Cukai Belum Bayar;

  ii. Pajakan/ Konsesi seperti pajakan kewangan, pajakan operasi dan liabiliti konsesi; dan

  iii. Peruntukan (Provisions) iaitu semua jenis peruntukan, jaminan pencarum/ pendeposit dan jaminan pinjaman.

  NOTA: * Bergantung kepada materialiti

 • 4

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  3.3 Aset dan Liabiliti Yang Didedahkan Dalam Nota Kepada Penyata Kewangan

  3.3.1 Aset seperti berikut hendaklah didedahkan dalam nota kepada Penyata Kewangan pada/mulai tahun:-

  i. Cukai Belum Terima pada tahun 2015 hingga 2017 atau

  sehingga sistem terimaan asas akruan siap dibangunkan sepenuhnya.

  ii. Aset Luar Jangka (Aset Kontinjen) mulai tahun 2016 hingga 2017

  iii. Aset Warisan pada tahun 2017.

  3.3.2 Liabiliti seperti berikut hendaklah didedahkan dalam nota kepada Penyata Kewangan pada/mulai tahun:-

  i. Cukai Belum Bayar pada tahun 2015 hingga 2017 atau sehingga sistem terimaan asas akruan siap dibangunkan sepenuhnya.

  ii. Liabiliti Pencen iaitu pembayaran pencen, ganjaran dan gantian

  cuti rehat mulai tahun 2015 hingga 2017. iii. Liabiliti Luar Jangka (Liabiliti Kontinjen) seperti jaminan ke atas

  pinjaman dan simpanan pendeposit di Bank Simpanan Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Guru-Guru, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Lembaga Tabung Haji pada tahun 2015.

  iv. Liabiliti Luar Jangka bagi kes mahkamah mulai tahun 2016

  hingga 2017. v. Sekuriti Tak Dituntut pada tahun 2016.

  3.4 Lain-Lain

  3.4.1 Componentization Aset

  Componentization aset tidak perlu diambil kira dalam menentukan baki awal aset pada tahun 2015. Walau bagaimanapun, bagi perolehan aset baharu mulai pada 1 Januari 2015, Kementerian/ Jabatan boleh mengakaun aset yang dibeli mengikut komponen sekiranya bersesuaian dan praktikal.

 • 5

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  3.4.2 Pengukuran Baki Awal Aset (Hartanah, Loji dan Peralatan) Deemed

  Cost

  Baki awal aset bagi Hartanah, Loji dan Peralatan diukur pada Deemed Cost (nilai saksama pada tarikh peralihan) sekiranya kos sejarah tidak dapat diperoleh dan ditentukan, bagi tempoh tahun 2015 hingga 2017.

  4. PENGIKTIRAFAN HASIL

  4.1 Hasil Cukai 4.1.1 Hasil Daripada Urus Niaga Bukan Pertukaran berikut hendaklah

  diperakaunkan pada tahun 2015:-

  i. Levi (Kenderaan dan Imigresen)**; ii. Cukai Jalan dan Yuran Lesen Memandu**; dan iii. Lain-lain Yuran**.

  4.1.2 Hasil Daripada Urus Niaga Bukan Pertukaran berikut hendaklah

  diperakaunkan pada tahun 2015 hingga 2017:-

  i. Cukai Pendapatan; ii. Cukai Langsung Lain; iii. Cukai Keuntungan Harta; iv. Cukai Export dan Import; v. Duti Eksais; vi. Cukai Jualan atas Barangan Perkilangan Dalam Negeri dan

  Import; vii. Cukai Perkhidmatan; viii. GST; ix. Levi (selain daripada Kenderaan dan Imigresen); x. Duti Eksais Barangan Import; dan xi. Lain-lain Cukai (termasuk Cukai Wilayah Persekutuan).

  4.2 Pindahan dan lain-lain hasil

  4.2.1 Hasil daripada Pindahan dan lain-lain hasil berikut hendaklah diperakaunkan pada tahun 2015:-

  i. Denda Kesalahan Trafik**; ii. Hadiah & Sumbangan termasuk Goods In-Kind**;

  NOTA: ** Diiktiraf semasa hasil diterima

 • 6

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA POLISI PERALIHAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  iii. Terimaan Pindahan Terdahulu; dan iv. Pinjaman Konsesi.

  4.2.2 Hasil daripada Pindahan dan lain-lain hasil berikut hendaklah

  diperakaunkan mulai tahun 2015 hingga 2017:-

  i. Denda; ii. Bayaran Perkhidmatan Hospital; dan iii. Lain-lain Pindahan.

  5. PEMAKAIAN

  Semua Kementerian hendaklah mematuhi Polisi Peralihan Perakaunan Akruan ini untuk memastikan perakaunan baki awal aset dan liabiliti serta pengiktirafan hasil dilaksanakan mengikut polisi peralihan yang ditetapkan. Sebarang pertanyaan berkaitan dengan polisi peralihan ini boleh diajukan kepada: Pengarah Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Aras 4, No. 1 Persiaran Perdana Kompleks Kementerian Kewangan Presint 2 62594 PUTRAJAYA

  Telefon : 03-8882 1018 E-mel : helpdesk.akruan@anm.gov.my