rpt bm peralihan 2014

46

Click here to load reader

Upload: anip5903

Post on 27-Jan-2016

64 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

full

TRANSCRIPT

Page 1: Rpt Bm Peralihan 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN PERALIHAN TAHUN 2016MINGGU 1

MINGGU/ TARIKH

TEMA/BAB

TAJUK ISI KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 1

BAB 1

MASYARAKAT PENYAYANG

Mendengar & bertutur

Berbual dengan rakan

- Berbual dengan rakan tentang diri dengan menggunakan kata dan sebutan yang betul

- Menyapa dan mengucapkan selamat apabila memulakan perbualan

Sebutan baku [m/s 5]

Verbal linguistik

Berhemah tinggi

Secara berkumpulan, berbual tentang latar belakang diri

Menyusun kata bual (m/s 3)

Menyebut kata bual [m/s 4]

Tulis biodata diri dalam buku

H/P

Tatabahasa

Kata nama

2masa

- dapat menyatakan contoh kata nama daripada teks

- membaca teks dengan menyebut kosa kata dengan jelas

- mengkategorikan kata nama khas dan kata nama am

Kata nama Analisis

Mengkate-gorikan perkataan

Kasih sayang - rujuk m/s 6- 7- rujuk m/s 16

1.1A1i1.1A1ii

-

Membaca & menulis

membaca ayat dan

- membaca ayat tunggal dengan intonasi dan sebutan yang betul

- membaca ayat

Sebutan dan intonasi

Jana idea Hormat-menghormati

Rujuk m/s 8-10 7.2A1i5.2A1i

Page 2: Rpt Bm Peralihan 2014

teks secara kuat

majmuk dalam teks dengan intonasi yang betul

- membina ayat dasar

Ayat dasar

Membaca & menulis

- membina ayat tunggal daripada kata yang diberikan

- membaca petikan dengan intonasi yang betul

Ayat tunggal Jana idea

Mengenal pasti sebab dan akibat [m/s14]

Menyayangi harta benda awam

Rujuk m/s 11-12 5.1A1i5.1A2i8.1A1i

MINGGU 2

MINGGU / TARIKH

TEMA/BAB

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 2

BAB 2

SEKOLAH DALAM TAMAN

Bertutur

Bercerita

- bercerita semula cerita yang dibaca

- menjawab soalan kefahaman berdasarkan cerita yang dibaca

- menyatakan pengajaran cerita

Sebutan baku

Verbal linguistik

Berani Rujuk m/s 19-21 2.1A1i6.2A2i2.1A2i

Tatabahasa

dapat menyatakan contoh kata

Kata ganti nama

analisis Kasih sayang

Rujuk m/s 22, 28-29 7.2A1i8.1A1i

Page 3: Rpt Bm Peralihan 2014

Kata ganti nama diri

ganti nama diri dalam teks

dapat membina ayat menggunakan kata ganti nama diri

diri

Menulis

Menulis ayat tunggal

dapat menyatakan contoh ayat tunggal dalam teks

dapat membina ayat tunggal dengan perkataan yang betul

dapat menyusun ayat tunggal

Ayat tunggal

Jana idea Rujuk m/s 25-27Dan 30

7.2A2i8.1A1i

MINGGU 3

MINGGU / TARIKH

TEMA/BAB

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

Mendengar - menyatakan Sebutan Verbal prihatin Rujuk m/s 1.3A1i

Page 4: Rpt Bm Peralihan 2014

MINGGU 3

BAB 3

AMALAN HIDUP SIHAT

& bertutur

Memberi arahan

arahan dengan intonasi yang betul dan bersopan

- melaksanakan arahan yang diberikan

baku linguistik 34-37

Mendengar & bertutur

Memberikan teguran dan menerima teguran

memberikan teguran dengan ayat dan intonasi yang sesuai

menerima teguran dengan hati terbuka

Dialog memberikan teguran dan menerima teguran yang positif , contohnya isu kebersihan kelas

1.1A3i4.1A2i

Tatabahasa

Kata kerja

2 masa

menyatakan contoh kata kerja dalam teks

mengisi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai

Kata kerja analisis Prihatin Rujuk m/s 38Dan 46

7.2A1i

Menulis

Mengucapkan penghargaan

- memberikan ucapan penghargaan kepada rakan

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Berani - Berdialog dengan memberi ucapan

1.1A1ii1.1A2i

-

Page 5: Rpt Bm Peralihan 2014

4 masa dan orang lain

- menggunakan kata gelaran dan panggilan yang sesuai kepada orang lain

penghargaan seperti tahniah, syabas, terima kasih kepada rakan, guru, ibu bapa dan lain-lain dengan menggunakan kata gelaran yang tepat

- Menulis kad ucapan penghargaan

Minggu 4

MINGGU/ TARIKHTEMA/BAB

TAJUK ISI KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANOBJEKTIF SISTEM

BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 4

BAB 3

AMALAN HIDUP SIHAT

Membaca

Syair

2 masa

membaca kuat setiap baris pantun dengan sebutan yang betul

membaca kuat syair dengan intonasi yang

Intonasi Mencirikan Prihatin guru memperdengarkan rakaman syair atau guru bersyair

guru bersyair bersama-sama murid

mencatat ciri-ciri

5.1A1i5.2A3i6.5A1i/7.3A3i

Page 6: Rpt Bm Peralihan 2014

sesuai menyatakan

ciri-ciri syair

syair dalam bentuk peta minda

secara bergilir-gilir bercerita semula ringkasan syair

Mendengar & bertutur

Memberi arahan

4 masa

- menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan bersopan

- melaksanakan arahan yang diberikan

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistikkinestetik

rajin - menyampaikan arahan daripada guru kepada rakan sekelas , contohnya arahan membersihkan dan menceriakan kelas

- berbincang dalam kumpulan tentang arahan yang diterima dan melaksanakannya

1.3A1i1.3A2i

-

Mendengar & bertutur

Memberikan teguran dan menerima teguran

2 masa

memberikan teguran dengan ayat dan intonasi yang sesuai

menerima teguran dengan hati terbuka

Dialog memberikan teguran dan menerima teguran yang positif , contohnya isu kebersihan kelas

1.1A3i4.1A2i

Membaca

Rencana

2 masa

dapat membaca teks dengan menyebut kosa kata dengan betul dan jelas

menyenaraikan istilah sains dalam teks laras sains

kosa kata laras sains

analisis prihatin Rujuk m/s 48-49 5.2A1i7.2A1i

Page 7: Rpt Bm Peralihan 2014

Menulis

ayat tunggal

2 masa

- dapat membina ayat tunggal dengan menggunakan kata yang sesuai berdasarkan gambar yang dilihat

Ayat tunggal

Jana idea

Membuat pengelasan maklumat [m/s45]

Berani Rujuk m/s 43 8.2A1i

MINGGU 5

MINGGU/ TARIKH

TEMA/BAB

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 5

BAB 3

Tatabahasa

Kata hubung

2 masa

dapat menyatakan contoh kata hubung dalam petikan

melengkapkan

Kata hubung Jana idea Rajin Rujuk m/s 52-54

7.2A1i8.1A1i

Page 8: Rpt Bm Peralihan 2014

AMALAN HIDUP SIHAT

BAB 4 DADAH MUSUH NEGARA

ayat menggunakan kata hubung

membina ayat menggunakan kata hubung

Menulis ayat majmuk

2 masa

dapat menggabungkan dua ayat tunggal menggunakan kata hubung yang sesuai

Ayat majmuk gabungan

Jana idea Rajin Rujuk m/s 44 dan 47

8.2A2ii

Mendengar & bertutur

Pengumuman

3 masa

- menyampaikan pengumuman dengan menggunakan kata , sebutan dan intonasi yang betul

- menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam ucapan yang dibaca atau dengar

Ayat penyata

Mensentesis maklumat

Berani Rujuk m/s 40 3.1A1i3.3A1i

Membaca

Petikan rencana

2 masa

membaca dan menyatakan idea dalam teks secara luncuran

menyatakan isi-isi penting daripada teks secara luncuran

Kosa kata Belajar cara belajar

prihatin Rujuk m/s 55-56

6.1A1i6.1A2i

Mendengar & bertutur

Berurusan bagi

- menyatakan kata dan ungkapan yang sesuai untuk mendapatkan

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Berani Rujuk m/s 50-51

1.7A1i1.7A2i1.7A3i

Page 9: Rpt Bm Peralihan 2014

mendapatkan perkhidmatan

3 masa

barang dan perkhidmatan

- menyatakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan

- menyatakan ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan

Minggu 6 – Minggu 7

MINGGU/ TARIKH

TEMA/BAB

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 6

BAB 4 DADAH MUSUH NEGARA

Mendengar & bertutur

Berurusan bagi mendapatkan perkhidmatan

3 masa

- menyatakan kata dan ungkapan yang sesuai untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan

- menyatakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan

- menyatakan ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Berani - berlakon situasi berurusan di kedai buku

- melakukan main peranan antara doktor dengan pesakit

- melakukan main peranan di kaunter pejabat pos antara pengguna dengan kerani

1.7A1i1.7A2i1.7A3i

-

Page 10: Rpt Bm Peralihan 2014

BAB 5 BERSATU TEGUH

mendapatkan barang dan perkhidmatan

Tatabahasa

Ayat majmuk

2masa

dapat membina ayat majmuk

Ayat majmuk

Jana idea Rajin Rujuk m/s 57-59 8.2A1i

Menulis

Mencatat isi utama dan membina ayat gramatis

menyatakan isi utama berdasarkan tajuk diberi

membina ayat daripada isi utama

Ayat penyata

sintesis Rajin Guru tunjukkan gambar dan minta pelajar berikan pendapat tentang isi-isi yang berkaitan

isi-isi tersebut ditulis dalam bentuk peta minda

bimbing murid bina ayat

8.3A1i

Membaca

Mengenal pasti idea

membaca dan menyatakan idea atau tajuk surat kiriman rasmi

menyatakan isi-isi penting

menjawab soalan kefahaman

Kosa kata Analisis Bersatu padu

Rujuk m/s 69-71 6.2A1i 6.2A2i

MINGGU 7 CUTI TAHUN BARU CINA

Page 11: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 8

MINGGU / TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 8

BAB 5

BERSATU TEGUH

Mendengar & bertutur

Bercerita pengalaman 2 masa

- menceritakan pengalaman yang dialami dengan bahasa yang betul

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Berani Rujuk m/s 65 2.2A1i

Mendengar & bertutur

Ucapan2 masa

- menyampaikan ucapan menggunakan kata , ayat, sebutan dan intonasi yang betul

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Berani Rujuk m/s 65 3.1A1ii

Tatabahasa

Imbuhan meN-

2 masa

mengimbuhkan perkataan dengan imbuhan meN

Imbuhan Analisis Kesyukuran Rujuk m/s 67-68

7.2A2i

Menulis

Mencatat isi utama dan membina ayat gramatis

menyatakan isi utama berdasarkan tajuk diberi

membina ayat daripada isi utama

Ayat penyata

sintesis Rajin Guru tunjukkan gambar dan minta pelajar berikan pendapat

8.3A1i

Page 12: Rpt Bm Peralihan 2014

3 masa tentang isi-isi yang berkaitan

isi-isi tersebut ditulis dalam bentuk peta minda

bimbing murid bina ayat

Membaca

Rencana 2 masa

menyatakan isi-isi penting

Kosa kata Analisis Bersatu padu

rujuk m/s 78-79

6.2A2i

Page 13: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 9- Minggu 10

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 9 UJIAN BULANAN SELARAS 1 (8-12 / 3/2010)BINCANG JAWAPAN UJIAN

MINGGU 10

BAB 5

BERSATU TEGUH

Menulis

Menghuraikan isi utama

2 masa

menghuraikan isi utama supaya menjadi ayat yang gramatis

Ayat penyata

sintesis Rajin berdasarkan pelajaran sebelum ini, berbincang dengan murid isi sampingan

tulis semula dalam bentuk ayat

8.3A2i

Menulis

Menyusun ayat menjadi karangan lengkap

2 masa

menyusun semula ayat-ayat supaya menjadi karangan lengkap

Penanda wacana

Menyusun Baik hati rujuk m/s 75 9.2A3i

Menulis

Surat rasmi

3 masa

menulis ayat majmuk bagi menghasilkan pendahuluan surat

Ayat majmuk

Jana idea Gigih rujuk m/s 77 8.3A1i8.3A2i

Page 14: Rpt Bm Peralihan 2014

BAB 6 KESETIAAN NEGARA

menulis ayat majmuk bagi menghasilkan perenggan isi

Mendengar & bertutur

Menyatakan fakta

4 masa

menyatakan fakta yang terdapat pada lagu Jalur Gemilang

Sebutan dan intonasi

Analisis Kesetiaan rujuk m/s 80-81

melukis Jalur Gemilang

3.2A1i

Minggu 11- Minggu 12

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 13-21/3/2010

MINGGU 12

BAB 6

KESETIAAN NEGARA

Membaca

Mencari isi penting

2 masa

membaca teks dengan kuat dengan gaya pembacaan yang baik

menyatakan tajuk petikan

menyatakan isi-isi penting daripada petikan

Sebutan baku

Analisis Mencontohi pemimpin negara

rujuk m/s 81-82

5.1A3i6.2A1i6.2A2i

Tatabahasa menyatakan contoh kata seru

Kata seru Analisis Prihatin rujuk m/s 84-85

7.2A1i

Page 15: Rpt Bm Peralihan 2014

Kata seru1 masa Tatabahasa

Ayat seruan

1 masa

membina ayat seruan

membaca ayat seruan dengan intonasi yang sesuai

Ayat seruan

intonasi

Jana idea prihatin rujuk m/s 88 8.1A1i

Menulis

Mencatat isi penting

3 masa

mencatat isi penting daripada petikan yang dibaca

Kosa kata Analisis Menghargai jasa tokoh

rujuk m/s 89-90

permainan bahasa [m/s 94]

9.2A1i

Menulis

Karangan pendek2 masa

membina satu perenggan isi menggunakan ayat majmuk

Ayat majmuk

Sintesis Kasih sayang

rujuk m/s 93 8.5A2i

Membaca

Rencana

2 masa

membaca teks dengan kuat dengan gaya pembacaan yang baik

menyatakan isi-isi penting daripada petikan

Sebutan baku

Analisis Mencontohi pemimpin negara

rujuk m/s 95-96

5.1A3i6.6.2A2i

Minggu 13

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 13

Mendengar & bertutur

3 masa

bercerita tentang carta aliran yang diberikan

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Tolong-menolong

rujuk m/s 97-99

2.1A1i 2.1A3i

Page 16: Rpt Bm Peralihan 2014

BAB 7 KHIDMAT MASYARAKAT

menyatakan nilai murni daripada bahan yang diberikan

Tatabahasa

Imbuhan beR-

1 masa

menggunakan imbuhan awalan beR- dengan betul

Imbuhan beR

Analisis Tolong-menolong

rujuk m/s 101

7.2A1i

Tatabahasa

Simpulan bahasa1 masa

menyatakan maksud simpulan bahasa

Simpulan bahasa

Jana idea Rajin rujuk m/s 104-105

7.2A3i

Menulis

Sajak 2 masa

menyatakan watak dan perwatakan dalam sajak

membaca sajak secara kuat dengan sebutan yang betul

Sebutan baku

Analisis Kasih sayang rujuk m/s 106

11.2A1i5.1A1i

Membaca

Cerpen

2 masa

membaca kuat cerpen dan menyebut kosa kata dengan jelas dan lancar

menyatakan nama watak dalam cerpen dan mencatatnya

menyatakan nilai murni dalam cerpen

membuat ramalan

Sebutan baku

Analisis Kasih sayang rujuk m/s 110-111

5.2A1i6.1A2i11.2A1i11.2A2i6.4A1i

Page 17: Rpt Bm Peralihan 2014

pengakhiran cerpen

Membaca

Pantun dua kerat

2 masa

membaca kuat setiap baris pantun dengan sebutan yang betul

membaca kuat pantun dengan intonasi yang sesuai

menyatakan ciri-ciri pantun dua kerat

menyatakan maksud tersurat dalam setiap rangkap pantun

Kosa kata Verbal linguistik

Berani berpantun di hadapan rakan sekelas

berbincang ciri-ciri dan maksud pantun

5.1A1i5.2A3i6.5A1i7.1A1i

Minggu 14

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

ANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 14

BAB 8

NEGARA BERSIH RAKYAT SIHAT

Mendengar & bertutur

menyatakan arahan yang terdapat di dalam pantun dan gambar

melaksanakan arahan

membaca pantun dengan intonasi yang sesuai

Intonasi Kinestetik Patuh rujuk m/s 112- 113

1.3A1i1.3A2i5.2A3i

Page 18: Rpt Bm Peralihan 2014

Membaca

Pantun Empat Kerat

menyatakan ciri-ciri pantun empat kerat

menyatakan maksud tersurat dalam setiap rangkap pantun

Kosa kata Interpretasi Rajin rujuk m/s 112

5.2A3i6.5A1i

Tatabahasa

Penjodoh bilangan

menyatakan contoh kata nama yang sesuai dengan penjodoh bilangan

menyatakan contoh penjodoh bilangan

Penjodoh bilangan

Menyenaraikan

Rajin rujuk m/s 115-117

rujuk m/s 126

7.2A1i

Membaca

Sajak

membaca kuat sajak dengan sebutan yang betul

mendeklamasikan sajak dengan intinasi dan sebutan yang betul dan lancar

Sebutan dan intonasi

Kosa kata

Verbal linguistik

Kasih sayang

rujuk m/s 118

Menulis

Mencatat isi penting

mencatat isi-isi penting berdasarkan petikan

mengklasifikasikan isi-isi penting mengikut kategori

Kosa kata Mengkategorikan

Kasih sayang

rujuk m/s 122-123

mencipta model daripada bahan kitar semula dan menulis langkah-langkah membuatnya

Minggu 15

Page 19: Rpt Bm Peralihan 2014

MINGGU TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAK

AN

TEMA/BAB

OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 15

BAB 8 NEGARA BERSIH RAKYAT SIHAT

BAB 9PETANI DAN NELAYAN MODEN

Tatabahasa

Ayat penyata

membina ayat penyata daripada gambar yang dilihat

menyatakan contoh ayat penyata daripada petikan

Ayat penyata

Menyenaraikan Berhemah tinggi

rujuk m/s 120-121

8.1A1i7.2A2i

Mengucapkan penghargaan

- memberikan ucapan penghargaan kepada rakan dan orang lain

- menggunakan kata gelaran dan panggilan yang sesuai kepada orang lain

Kosa kata

Verbal linguistic

Berhemah tinggi

- Berdialog dengan memberi ucapan penghargaan seperti tahniah, syabas, kepada peladang jaya dengan menggunakan kata gelaran yang tepat

1.1A1iii1.1A2i

-

Menulis

Membina ayat tunggal

menulis ayat - ayat tunggal tentang langkah-langkah mencipta model daripada bahan terbuang

Ayat penyata

Kecerdasan pelbagai [reka cipta]

Kegigihan rujuk m/s 124

8.1A1i

Tatabahasa Imbuhan –an

menyatakan contoh kata berimbuhan –an daripada petikan

Imbuhan –an

Menyenaraikan Rajin rujuk m/s 132

7.2A1i

Membaca menyatakan isi-isi Kosa Analisis Kegigihan rujuk m/s 6.1A1i

Page 20: Rpt Bm Peralihan 2014

Memilih isi penting daripada teks yang dibaca

mengkategorikan isi-isi penting yang diperoleh

kata 133 6.1A2i

Minggu 16

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/

BABOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 16

BAB 9 PETANI DAN NELAYAN MODEN

Tatabahasa

Ayat songsang

menyatakan contoh ayat songsang

menukarkan ayat songsang kepada ayat biasa

Ayat songsang

Sintesis Rajin rujuk m/s 134-136

7.2A2i

Menulis

Mencatat maklumat

melakar maklumat berdasarkan gambar yang dilihat

mengklasifikasikan maklumat berdasarkan gambar yang dilihat

Kosa kata Mengklasifikasikan Kegigihan rujuk m/s 137- 138

9.3A1i9.3A2i9.3A3i

Menulis

Karangan pendek

membina karangan pendek dalam satu perenggan berpandukan maklumat yang diberikan

Kata hubung

Sintesis Kegigihan rujuk m/s 142 8.5A2i

Membaca

Rencana

membaca kuat teks dengan lancar dan jelas

menyatakan

Sebutan baku

BCB: merujuk kamus

Berbangga dengan kekayaan hasil bumi

rujuk m/s 142-143

5.2A1i5.2A2i7.2A1i

Page 21: Rpt Bm Peralihan 2014

maksud perkataan yang dihitamkan dengan merujuk kamus

Menulis

Mengimlak berdasarkan teks yang didengar

- dapat menulis semula perenggan yang dibacakan oleh guru dengan tanda baca yang betul

- dapat menulis semula beberapa baris ayat yang dibacakan oleh guru dengan tanda baca yang betul

Tanda baca

Analisis Prihatin Guru membacakan satu perenggan isi dan pelajar menyalinnya pada buku .Kemudian, buat semakan tentang tanda baca dan ejaan.

9.1A1i9.1A2i

Minggu 17

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM

BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 17

BAB 10KEUSAHAWANAN

Mendengar & bertutur

Mengemukakan pelbagai soalan

mengemukakan pelbagai soalan menggunakan kata tanya dengan betul

menjawab soalan yang ditanyakan rakan

Ayat tanya

Verbal linguistik

Tolong-menolong

rujuk m/s 144-145

1.2A1ii1.2A1iii1.2A3i

Tatabahasa

Kata adjektif

menyatakan contoh kata adjektif dalam teks

Kata adjektif

Analisis Berhemah tinggi

rujuk m/s 147-148

7.2A1i

Membaca menerangkan Kosa Interpretasi Tekun rujuk 7.1A1i

Page 22: Rpt Bm Peralihan 2014

Maksud tersurat dan tersirat

maksud tersurat dalam petikan

membuat andaian maksud tersirat daripada petikan

menjawab soalan kefahaman dengan betul

kata m/s 149-150

7.1A2i6.2A2i

Tatabahasa

Ayat tanya

menyatakan contoh kata tanya

membina ayat tanya

Ayat tanya

Jana idea Berhemah tinggi

rujuk m/s 151-152

7.2A1i7.2A2i

Menulis

Membina ayat tunggal

membina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan

membina ayat daripada simpulan bahasa

Ayat tunggal

Jana idea Rajin rujuk m/s 153-154

rujuk m/s 156

8.1A1i8.1A2i8.1A3i

Aktiviti pemulihan

Minggu 18

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/

BABOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

Page 23: Rpt Bm Peralihan 2014

MINGGU 18

BAB 11

KITA DAN UNDANG-UNDANG

Membaca

Rencana

membaca kuat teks dengan lancar dan jelas

menyatakan maksud perkataan yang dihitamkan dengan merujuk kamus

Sebutan baku

BCB: merujuk kamus

Kreatif rujuk m/s 157-158

5.2A1i5.2A2i7.2A1i

Mendengar & bertutur

Menyatakan pandangan

menyatakan pandangan tentang perkara yang dibualkan

Ayat penyata

Verbal linguistik

Berani rujuk m/s 159-160

4.1A1i

Tatabahasa

Imbuhan meN-…-kan

menyatakan contoh perkatan berimbuhan meN-…-kan

mengimbuhkan perkataan dengan imbuhan meN-…-kan dengan betul

Imbuhan meN-…-kan

Analisis Berhemah tinggi

rujuk m/s 162-163

7.2A1i

Membaca

Meneliti penggunaan kata dan ungkapan

menyatakan ungkapan dan penggunaan kata pada symbol jalan raya

membuat andaian maksud symbol jalan raya

Kosa kata

Visual ruang

Berhemah tinggi

rujuk m/s 164-165

rujuk m/s 171-172

permainan bahasa [m/s 173]

7.2A1i7.2A2i7.2A3i

Page 24: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 19

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 19

BAB 11KITA DAN UNDANG-UNDANG

Tatabahasa

Ayat perintah

membina ayat perintah daripada kata yang diberikan

Ayat perintah

Jana idea Patuh rujuk m/s 166-167

8.1A1i

Menulis Pendahuluan karangan

membina ayat majmuk bagi menulis pendahuluan karangan

Ayat majmuk

Sintesis Rasional rujuk m/s 168-170

8.5A1i

Menulis

Perenggan isi

membina ayat majmuk bagi menulis perenggan isi

Ayat majmuk

Sintesis Rasional rujuk m/s 168-170

8.5A2i

Menulis

Perenggan penutup

membina ayat majmuk bagi menulis perenggan penutup

Ayat majmuk

Sintesis Rasional rujuk m/s 168-170

8.5A3i

Membaca

Rencana

menyatakan isi-isi penting dalam petikan

mencatat isi-isi dalam bentuk peta minda

Kosa kata Analisis Berwaspada

rujuk m/s 174-175

7.3A1i9.3A1i

Aktiviti pemulihan

Page 25: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 20- 24

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/

BABOBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 20HINGGA MINGGU 21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 22HINGGA MINGGU 23

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 29/5/2010 – 13/6/2010

MINGGU 24BAB 12 SUKAN DI MALAYSIA

Mendengar & bertutur

Menyatakan pandangan

menyatakan pandangan tentang perkara yang dibualkan

Sebutan baku

Verbal linguistik

Berani rujuk m/s 176-178

4.1A1i4.1A2i

Tatabahasa

Kata ganda berentak

menyatakan contoh kata ganda berentak

Kata ganda

Jana idea Rajin rujuk m/s 179-180 , 187

7.2A1i

Membaca

Mencari fakta dan bukti

menyatakan fakta daripadajadual yang diberikan

menyatakan bukti bagi menyokong fakta yang diperoleh

Kosa kata

Analisis Kegigihan rujuk m/s 181-182

6.3A1i6.3A2i

Page 26: Rpt Bm Peralihan 2014

Tatabahasa

Ayat majmuk

menyatakan contoh ayat majmuk dalam petikan

membina ayat majmuk

Kata hubung

Jana idea prihatin rujuk m/s 183

7.2A2i8.1A2i

Menulis

Mencatat dan menyusun maklumat

melakarkan maklumat daripada peta perjalanan

mengumpulkan maklumat mengikut susunan yang betul

melengkapkan maklumat dalam bentuk pengurusan grafik

Kosa kata

Visual ruang

Kontekstual : manipulatif

Kreatif rujuk m/s 184-187

buat model kapal terbang kertas

9.3A1i9.3A2i 9.3A3i

Menulis

Merujuk pelbagai bahan untuk mendapatkan maklumat

mencatat faedah-faedah bersukan dengan merujuk bahan-bahan yang diberikan dalam bentuk peta minda

Kosa kata

Analisis Bekerjasama

rujuk m/s 188

sediakan petikan akhbar/ majalah/ dll

bahagikan pelajar mengikut kumpulan

9..3A1i

Minggu 25

MINGGU/ TARIKH

KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/BAB TAJUK OBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 25

BAB 13

Mendengar & bertutur

Bercerita

bercerita tentang keindahan Malaysia berdasarkan lagu

Kosa kata Verbal linguistik

Berani rujuk m/s 191-194

2.2A1i2.2A2i

Page 27: Rpt Bm Peralihan 2014

MALAYSIA TERCINTA

tentang sesuatu perkara

yang diberikan menyatakan

ulasan tentang tempat menarik di Malaysia

bercerita mengikut urutan berdasarkan gambar yang diberikan

Tatabahasa

Kata majmuk

menyatakan contoh kata majmuk dalam petikan

membina ayat daripada kata majmuk

menulis kata majmuk dengan betul

Kosa kata Analisis Kerjasama rujuk m/s 197-198, 208

7.2A1i8.1A1i

Membaca

Meringkaskan ceritaMembuat andaian

menyatakan ringkasan cara membuat nasi lemak

membuat andaian tentang perkara yang dibaca

Sebutan & intonasi

Sintesis Berani rujuk m/s 198-199, 201

7.3A2i7.1A3i

Tatabahasa

Tanda baca

menyatakan contoh tanda baca dalam petikan

membina ayat menggunakan tanda baca dengan betul

menggunakan tanda baca dengan betul mengedit dan membuat tanda baca pada hasil

Tanda baca

Analisis Prihatin rujuk m/s 202-204, 206

10.3A1i10.3A2i10.3A3i

Page 28: Rpt Bm Peralihan 2014

penulisanAktiviti pemulihan

Minggu 26

MINGGU TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 26

BAB 13

MALAYSIA TERCINTA

BAB 14

KEMAJUAN SISTEM PERHUBUNGAN

Menulis

Menggunakan penanda wacana dalam penulisan

menggunakan penanda wacana dalam pembinaan ayat

menggunakan penanda wacana dalam dalam ayat menjadi perenggan

Tanda baca

Analisis Hormat-menghormati

rujuk m/s203-204

8.4A1i8.4A2i

Menulis

Mencatat maklumat

melakarkan maklumat daripada petikan dalam bentuk peta minda

Kosa kata

Visual ruang

Baik hati rujuk m/s 184-187

buat model kapal terbang kertas

9.3A1i

Mendengar & bertutur

Menyatakan alasan dalam perbincangan

menyatakan alasan untuk menerima atau menolak pandangan orang lain

menyatakan bukti untuk menyokong pendapat

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Sopan santun

rujuk m/s 212-213

4.4A1i4.4A3i

Tatabahasa menyatakan Kata BCB: Rajin rujuk 7.2A1i

Page 29: Rpt Bm Peralihan 2014

Kata ganda separa

contoh kata ganda dalam petikan

membina ayat daripada kata ganda separa

ganda separa

merujuk kamus

m/s 216-217

8.1A1i

Membaca

Membuat ringkasan dan mengenal pasti perkara menarik

menyatakan ringkasan daripada cerita yang dibaca

menyatakan peristiwa-peristiwa menarik dalam cerita yang dibaca

Sebutan dan intonasi

Verbal linguistik

Berani rujuk m/s 220

7.3A2i7.3A3i

Aktiviti pemulihan

Minggu 27

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 27

BAB 14 KEMAJUAN SISTEM PERHUBUNGAN

BAB 15 KENALI WARISAN BUDAYA KITA

Tatabahasa

Ayat perintah

membina ayat perintah daripada kata yang diberikan

Ayat perintah

Jana idea Patuh rujuk m/s 221-222

8.1A1i

Menulis

Menyatakan pandangan dan pendirian

menulis pandangan tentang perkara yang dibincangkan

menulis pendirian tentang perkara yang dibincangkan

Ayat penyata

Jana idea Berani rujuk m/s 223-224

11.4A1i11.4A2i

Menulis

Surat rasmi

menulis pandangan tentang perkara

Ayat majmuk

Jana idea Berani rujuk m/s 225

11.4A1i10.1A1I

Page 30: Rpt Bm Peralihan 2014

yang dibincangkan dalam surat rasmi

menulis surat rasmi

Mendengar & bertutur

Menyatakan fakta dan alasan

menyatakan fakta tentang tajuk yang dibincangkan dan memberikan alasan yang sesuai

Sebutan baku

Verbal linguistik

Berani rujuk m/s 229-230

3.2A1i

Tatabahasa

Imbuhan meN-…-i

menyatakan perkataan yang menggunakan imbuhan meN-…-an

membina ayat daripada perkataan berimbuhan meN-…-i

Imbuhan meN-…-i

Jana idea Rajin rujuk m/s 231-232, 239

7.2A1i8.1A1i

Tatabahasa

Ayat nafi

menyatakan contoh ayat nafi dalam petikan

membina ayat nafi

Ayat nafi Jana idea Sopan santun

rujuk m/s 235 7.2A2i8.1A1i

Page 31: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 28

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P

TEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 28

BAB 15

KENALI BUDAYA KITA

BAB 16

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Mendengar & bertutur

Menyatakan fakta dan alasan

menyatakan fakta tentang tajuk yang dibincangkan dan memberikan alasan yang sesuai

Sebutan baku

Verbal linguistik

Berani mencari maklumat tentang adat perkahwinan masyarakat Cina

3.2A1i

Membaca & menulis

Petikan rencana

menyatakan isi-isi penting dalam petikan

menggarisi penanda wacana yang terdapat dalam petikan

menulis ringkasan isi-isi dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai

Penanda wacana

Analisis Kerjasama baca senyap petikan

berbincang isi-isi penting tentang permainan tradisional

berbincang tentang penanda wacana yang diperoleh

menulis semula isi-isi yang diperoleh dalam bentuk perenggan dengan menggunakan

6.2A2i8.4A1i8.4A2i

Page 32: Rpt Bm Peralihan 2014

penanda wacana

Menulis

Mengimlak petikan yang diperdengarkan

mengimlak ayat dengan tanda baca yang betul

mengimlak perenggan yang diperdengarkan dengan tanda baca yang betul

mengimlak petikanyang diperdengarkan dengan tanda baca yang betulmenyemak semula ejaan dan tanda baca keseluruhan petikan yang diimlak

Tanda baca dan ejaan

Analisis Prihatin rujuk m/s 236-237

9.1A1i9.2A2i9.3A3i10.3A1i

Mendengar & bertuturMenghuraikan isi-isi penting

menghuraikan isi-isi penting dalam surat yang dibaca secara lisan

menceritakan semula urutan cerita kad jemputan yang dibaca

Sebutan baku

Verbal linguistik

berani rujuk m/s 244-256

2.2A2i2.2.A3i

Page 33: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 29

MINGGU TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKAN

TEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 29

BAB 16 TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tatabahasa

Kata sendi nama

menyatakan contoh kata sendi nama

menyemak penggunaan kata sendi dalam ayat

Kata sendi nama

Analisis Prihatin rujuk m/s 247, 256

7.2A1i10.3A1i

Membaca

Mengenal pasti gaya bahasa dan laras bahasa

menyatakan contoh gaya bahasa dalam cerpen yang dibaca

membezakan laraas bahasa prosa dan sajak

Laras bahasa

Analisis Banding beza

Kerjasama rujuk m/s 248-250

6.5A1i6.5A2i

Tatabahasa

Ayat pasif

menyatakan contoh ayat pasif dalam petikan

menggariskan kata kerja pasif dalam ayat

Ayat pasif Analisis Rajin rujuk m/s 251-252

7.2A2i7.2A1i

Menulis

e-mel

menaip pengumuman tentang sesuatu perkara

menaip e-mel dan menghantarnya kepada rakan

Ayat majmuk

Jana ideaICT: e-mel

Rajin rujuk m/s253-255

10.1A1i10.2A2i

Page 34: Rpt Bm Peralihan 2014

Minggu 30

MINGGU/ TARIKH

TAJUK KANDUNGAN H/P TARIKH DISEMPURNAKANTEMA/BAB OBJEKTIF SISTEM

BAHASAKBT NILAI AKTIVIT

I

MINGGU 30

BAB 17 MALAYSIA DAN ANGKASAWAN

Mendengar & bertutur

menyatakan fakta tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai

menyatakan idea dan pandangan tentang kepentingan bidang angkasa lepas kepada Malaysia

Sebutan baku

Verbal linguistik Berani rujuk m/s259-261

3.2A1i3.2A2i

Tatabahasa menyatakan contoh

Kata sendi nama

Analisis Prihatin rujuk m/s

7.2A1i10.3A1i

Page 35: Rpt Bm Peralihan 2014

Kata sendi nama

kata sendi nama

menyemak penggunaan kata sendi dalam ayat

262-263

Membaca

Rencana

menyatakan isi-isi penting dalam petikan

Kosa kata Analisis BCB: merujuk kamus

Kreatif rujuk m/s 264-265

7.3A1i

Menulis

Watak& perwatakan

Nilai murni

membaca kuat cerpen dan menyebut kosa kata dengan jelas dan lancar

menyatakan nama watak dalam cerpen dan mencatatnya

menyatakan nilai murni dalam cerpen

Sebutan baku

Analisis Berani rujuk m/s267-269

5.2A1i11.2A1i11.2A2i

Menulis Karangan pendek

membina ayat dengan mencantumkan ayat-ayat tunggal

Ayat majmuk

Sintesis Berani rujuk m/s 272

8.2A2i8.5A2i

Page 36: Rpt Bm Peralihan 2014

menjadi ayat majmuk

membina ayat majmuk bagi menghasilkan perenggan isi

LIHAN 20….SMK PAI CHEE

MINGGU/ TARIKH

TAJUKISI KANDUNGAN

H/P TARIKH DISEMPURNAKAN

OBJEKTIF SISTEM BAHASA

KBT NILAI AKTIVITI

MINGGU 1

BAB 1

MASYARAKAT PENYAYANGMendengar & bertutur

Berbual dengan rakan

Tatabahasa

Kata nama

Page 37: Rpt Bm Peralihan 2014

2masaMembaca & menulis

membaca ayat dan teks secara kuat Membaca & menulis

Page 38: Rpt Bm Peralihan 2014