penyeludupan dadah

Click here to load reader

Post on 23-Dec-2015

125 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kedinamikan Sistem Antarabangsa, PPSPS UKM

TRANSCRIPT

PENYELUDUPAN DADAH

GLOBALISASI DAN KEDAULATAN NEGARAPENYELUDUPAN DADAHKumpulan 10Lim Sel Fang IzwaharyanieRosmalyana Koh Kuan Wei

Apa itu Kedaulatan?Apa itu Keselamatan Negara? Apa itu Globalisasi?

PENGENALAN

Golden Triangle

PENYELUDUPAN NARKOTIKKedudukan geografi Malaysia terletak di pesisir pantai

Kedudukan pelabuhan-pelabuhan strategik

Wujud kegiatan penyeludupan melalui jalan laut

KESAN PENYELUDUPAN DADAH

Aspek PolitikAncaman terhadap politik negara

Menjejas masa depan generasi belia yang merupakan bakal pemimpin negara

Mengancam kestabilan politik dan keselamatan negara

Gangguan kepada negara lain kerana penyeludupan membawa keuntungan yang tinggi dan modal tersebut membekalkan pengganas untuk membeli senjata, mengupah pembunuh dan seterusnya mengancam keselamatan dan kedaulatan negara

Aspek SosialMewujudkan suatu fenomena sosial yang menakutkan dan mengancam kestabilan dan kesejahteraan perpaduan masyarakat

HIV dan AIDS

Penyakit ini merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup sosial dan masyarakat

Penagih yang mengambil dadah jenis ATS (ubat gila) pula akan mudah hilang kawalan diri

Aspek EkonomiMengumpulkan para pedagang untuk berurusan secara haram kerana keuntungan yang lumayan

Kerugian di dalam pengaliran mata wang ke negara asing

Belia dalam kalangan masyarakat Melayu berkurangan untuk menjadi tenaga yang berpotensi memajukan negara

Kos yang tidak nyata

Ancaman Penyeludupan Dadah terhadap Keselamatan Asia TenggaraAncaman kepada masyarakat dan rakyat tempatan

Masalah pensenjataan sosial dan peningkatan jenayah

Penyakit HIV dan AIDS telah merebak dengan pesat dalam dan sekeliling kawasan Golden Triangle

Aktiviti jenayah

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL DALAM MENANGANI PENYELUDUPAN DADAH

Tindakan Asia Tenggara Terhadap Jenayah Penyuludupan Dadah

Langkah Pengawalan Narkotik: Pelan Tindakan ASOD dan UNDCP

ASEANAPOL (the Association of Southeast Asia National Police) mengadakan mesyuarat untuk membincangkan kebimbangan terhadap jenayah terancang termasuklah penyeludupan dadah.

ASEAN telah mengadakan suatu forum pada Disember 1997 yang memberi fokus kepada langkah untuk meningkatkan respons terhadap jenayah merentasi rantau.

Usaha-usaha lain.

Pengurangan Kemudaratan Dan Pembangunan AlternatifDasar dan program yang cuba untuk mengurangkan risiko bahaya dalam kalangan orang menggunakan dadah tetapi tidak bermaksud rawatan atau pemulihan.

Kerjasama Amerika Syarikat-MalaysiaAmerika Syarikat memberi latihan untuk membantu mengatasi masalah penyeludupan dadah secara haram, kaedah melakukan penyiasatan kewangan terhadap korporat-korporat yang diragui terlibat dalam aktiviti dadah haram, dan juga memberi latihan dalam program pemulihan

The U.S. Drug Enforcement Administration juga memberi banyak latihan kepada Malaysia

Melalui U.S.-Malaysian Extradition Treaty di mana polis Malaysia bekerjasama secara rapatnya dengan Amerkita Syarikat

Peranan Kerajaan Malaysia dalam Membanteras Penyeludupan DadahPelbagai institusi sosial ditubuhkan

Contoh, PEMADAM yang ada di setiap daerah memainkan peranan aktif dengan menganjurkan pelbagai program pencegahan

Tenaga kerja polis dengan bantuan pasukan keselamatan yang lain seperti kastam perlulah diperbanyakkan

Alatan dan kemudahan yang canggih juga perlulah disediakan bagi memudahkan pihak berkuasa untuk mengesan kegiatan penyeludupan dadah ini

Masalah penyeludupan dadah bukan sahaja meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap kesihatan masyarakat tetapi pada masa yang sama juga mengancam keselamatan dan kedaulatan sesebuah negara.

Negara yang kuat mungkin dapat mengatasi masalah ini tetapi negara yang kurang kuat mempergiatkan aktitviti penyeludupan dadah kerana kurang berupaya untuk mengatasi masalah ini.

Oleh itu, kerjasama antara negara-negara di dunia ini haruslah diadakan untuk membendung masalah dadah.

KESIMPULAN