nota kimia t4

Click here to load reader

Post on 22-Apr-2015

9.419 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 2: STRUKTUR ATOM 1. Resapan- resapan ialah proses di mana zarah-zarah sesuatu bahan bergerak di antara zarah-zarah bahan yang lain. 2. resapan boleh berlaku dalam medium gas, cecair dan pepejal. Resapan dalam gas Resapan dalam cecair Resapan dalam pepejal 3. teori kinetik dalam jirim Pepejal Cecair Gas Zarah-zarah hanya boleh bergetar dan berputar dalam bentuk yang tetap Zarah-zarah boleh bergetar,berputar dan bergerak dalam cecair Zarah-zarah boleh bergetar, berputar dan bergerak bebas Ikatan yang kuat antara zarah-zarah Ikatan kuat tetapi kurang kuat berbanding dengan pepejal Ikatan lemah di antara zarah-zarah Mempunyai bentuk yang tetap Mengikut bentuk bekas cecair Tiada bentuk yang tetap dan boleh dimampat 4. Dalam proses pemanasan untuk peleburan naftalene, suhu kekal sama walaupun proses pemanasan berterusan kerana haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan dalam zarah-zarah supaya pepejal bertukar menjadi cecair. 5. Dalam proses penyejukan untuk pembekuan naftalene, suhu kekal sama walaupun proses penyejukan berterusan kerana haba yang hilang ke persekitaran diseimbangi oleh haba yang terbebas di mana zarah-zarah tarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal. * maklumat lanjut sila baca eksperiment penentuan takat lebur dan takat beku naftalene
  • 2. 6. *****NOMBOR NUKLEON = NOMBOR PROTON + NOMBOR NEUTRON X X e.g atom klorin mempunyai 17 proton dan 18 neutron. Apakah no. proton dan no nucleon bagi atom tersebut? 35 A No proton= 17 no nukloen 17 Z No nucleon = 17 + 18 = 35 no proton Petala pertama ( first shell) : 2 elektron Petala kedua ( second shell): 8 elektron Petala ketiga ( third shell) : 8 elektron * valens elektron adalah elektron yang terletak di petala yang paling luar. 7. Isotop adalah atom yang sama unsure dengan nombor proton yang sama tetapi nombor neutron @ nukleon yang berbeza. Contoh isotop: carbon- 12 & carbon-14 : klorin-35 & klorin-37 Ciri-ciri yang sama dalam isotop bagi sesuatu unsur Nombor proton Nombor elektron Susunan elektron Ciri-ciri kimianya kerana mempunyai susunan elektron yang sama
  • 3. Ciri-ciri yang tak sama dalam isotop bagi sesuatu unsur Nombor nukleon Nombor neutron Cirri-ciri fizikanya seperti ketumpatan, takat didih dan takat lebur Kegunaan isotop dalam kehidupan seharian Dua jenis isotop iaitu radioaktif ( berbahaya) dan tidak radioaktif iodine-131 untuk rawatan penyakit tiroid, cobalt -60 untuk rawatan kanser, karbon-14 untuk mengesan usia tulang dan kayu. BAB 3 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA Jisim atom relatif Na = 23 , Cl = 35.5 , Mg = 23, N= 14 , O=16, Zn= 65 Jisim molekul relatif NaCl = 23 + 35.5 = 58.5 MgCl2 = 24 + 35.5 (2) =95 molar mass Zn( NO3)2 = 65 + ( 14 + 3 16) ( 2) (jisim molar) = 65 + 62(2) =65 + 124 = 189 e.g. jisim molekul relatif bagi suatu sebatian ( compound) dengan formulanya Y2SO4 ialah 142. Kirakan jisim atom relatif bagi unsur Y. ( jisim atom relatif: O= 16, S=32) Y2SO4 = 142 Y (2) + 32 + 16(4) = 142 2Y + 96 = 142 2Y = 142-96 2Y= 46 Y = 46 2 = 23
  • 4. Jadi, jisim atom relatif bagi unsur Y ialah 23. *******CARI MOLE Jisim( mass) molekul relative / jisim atom relatif 1. Mol = 2. Mol= bilangan zarah (ion, molekul, atom) NA ( nilai NA akan diberi dlm soalan) 3. Mol = isipadu gas ( dm3) isipadu molar ( 22.4 dm3 mol-1 @ 24 dm3 mol-1 soalan akan beri nilainya) 4. Mol = MV (M= kepekatan mesti dlm unit mol dm-3 , V=isipadu dlm mesti dlm unit dm3) e.g berapakah bilangan molekul dalam 6 dm3 gas hidrogen pada suhu bilik? ( molar volume: 24 dm3 mol-1 , NA = 6.02 1023 mol-1 ) langkah 1 : cari bilangan mol dulu. ( sekiranya bilangan mol diberi dalam soalan, terus ke langkah 2) mol = isipadu gas isipadu molar = 6 dm3 24 dm3 mol-1 = 0.25 mol Langkah 2 : Cari bilangan molekul seperti yang diminta oleh soalan Mol= bilangan zarah (ion, molekul, atom) NA Mol NA = bilangan zarah
  • 5. Bilangan zarah = Mol NA = 0.25 mol 6.02 1023 mol-1 = 1.505 1023 molekul * formula empirik = nisbah yang paling ringkas bagi setiap atom yang wujud dalam sebatiannya. ( sila ambil perhatian eksperiment penentuan formula empirik bagi MgO dan CuO - report) e.g 1: carikan formula empirik bagi magnesium oxide (magnesium oksida) jisim mangkuk pijar ( crucible) + penutup (lip)= 11.02 g jisim mangkuk pijar + penutup + magnesium = 12.94 g jisim mangkuk pijar + penutup + magnesium oxide = 14.22 g Unsur( element) Magnesium , Mg Oksigen, O Jisim (mass) 12.94 11.02 = 1.92g Sila ingat kembali Mol = 14.22 12.94 = 1.28g Mol 1.92 24 =0.08 1.28 16 = 0.08 Nisbah 0.08 0.08 = 1 0.08 0.08 = 1 Jadi, formula empiric bagi magnesium oxide = Mg1O1 = MgO
  • 6. e.g2: kuprum (II) iodide mengadungi 20.13 % kuprum dalam jisimnya. Carikan formula empiriknya. (jisim atom relative: Cu, 64 ; I, 127) Unsur( element) Kuprum, Cu Iodide , I Jisim (mass) 20.13% = 20.13 g Sila ingat kembali Mol = 100- 20.13= 79.87 Mol 20.13 64 =0.315 79.87 127 = 0.629 Nisbah 0.315 0.315 = 1 0.629 0.315 = 2 Jadi, formula empirik = Cu1I2 = CuI2 e.g 3: sila cuba cari formula empirik sendiri !! 1.08 g aluminium bertindak balas secara kimia dengan 0.96g oksigen untuk membentuk suatu oksida. Apakah formula empirik bagi oksida tersebut? ( jisim atom relatiF: O, 16; Al, 27) * formula molekul= sebatian yang menunjukkan bilangan atom yang sebenar dalam sebatiannya Formula molekul = (formula empirik)n e.g 8.5g hidrogen peroksida mengandungi 0.5g hidrogen. Jika jisim molar bagi hidrogen peroksida ialah 34 g mol-1, cari formula molekulnya. (jisim atom relative: H, 1; O, 16)
  • 7. Langkah 1 : carikan formula empiriknya. Jika formula empirik diberi dalam soalan, terus ke langkah 2 Unsur( element) Hidrogen, H Okside, O Jisim (mass) 0.5 g Sila ingat kembali Mol = 8.5 -0.5 = 8 g Mol 0.5 1 =0.5 8 16 = 0.5 Nisbah 0.5 0.5 = 1 0.5 0.5 = 1 Jadi, formula empirik = HO Langkah 2: cari formula molekul seperti yang diminta oleh soalan SOALAN BERI jisim molar bagi hidrogen peroksida ialah 34 g mol-1 jisim molar = molar mass = jisim molekul relatif= 34gmol-1 Formula molekul = (formula empirik)n 34 g mol-1 = (HO) n 34 g mol-1 = ( 1 + 16 )n 34 g mol-1 = 17n n= 3417 =2 jadi: Formula molekul = (formula empirik)n = (HO)n = (HO)2 = H2O2
  • 8. Cation ( kation) Anion Sodium (natrium) ion = Na+ Flouride ion= F- Potassium ( kalium ) ion = K+ Cloride ion = Cl- Hydrogen ion = H+ Bromide ion = Br- Copper (II) ( kuprum) ion + Cu 2+ iodide = I- Magnesium ion : Mg2+ hydroxide ion = OH- Zinc ( zink) ion = Zn2+ nitrate ion = NO3 - Lead (II)(plumbum) ion = Pb2+ Oxide ion= O2- Iron (II)( ferum) ion = Fe2+ carbonate ion = CO3 2- Iron (III) ( Ferum) ion = Fe3+ sulphate ion = SO4 2- Aluminium ion = Al3+ e.g Aluminium oxide unsur Aluminium, Al Oxide,O ion Al3+ O2- Cas +3 -2 Sonsangkan nilai casnya!! 2 3 Jadi, hasilnya Al2O3 Tentukan Persamaan kimia yang berikut samada seimbang atau tidak (kiri)Fe + CuCl2 FeCl3 + Cu(kanan) Kiri: Kanan: Fe = 1 Fe =1 tak seimbang!!! Cu= 1 Cu= 1 Cl= 2 Fe = 3
  • 9. Topik 4: jadual berkala ( periodic table) Jadual berkala moden ( yang kini kita pakai dan belajar) diperkenalkan oleh H.J.G. Moseley - disusun secara melintang ( dari kiri ke kanan) mengikut nombor proton secara menaik - setiap baris melintang dipanggil kumpulan ( group). Kumpulan yang sama mempunyai bilangan elektron valen (valence electron) yang sama dan menunjukkan sifat kimianya yang sama. - setiap jalur menegak dipanggil kala (period) Kumpulan 18: juga dipanggil noble gases ( gas adi), inert gases( gas lengai), monoatomic gas He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn -mempunyai susunan elektron yang stabil dipanggil susunan duplet (elektron valen =2***hanya helium, He sahaja) dan susunan oktat (electron valen=8). Oleh itu,semua unsur 18 adalah sangat stabil dan tidak boleh menerima atau menderma elektron kepada unsur lain. - saiz atom bertambah apabila menuruni kumpulan kerana bilangan petala yang diisi electron bertambah -takat lebur dan takat didih rendah kerana ikatan diikat bersama oleh daya van der waals yang lemah.jadi, sedikit tenaga sahaja diperlukan untuk memecahkan ikatan di antaranya. -akan tetapi, takat lebur dan takat didih bertambah apabila menuruni kumpulan kerana bertambahnya saiz atam akan meningkatkan ikatan van der waals dalam dalam atom-atomnya - semua unsur 18 tidak boleh mengkonduksikan elektrik dan tidak larut dalam air * sila ambil tahu kegunaan gas adi dalam kehidupan seharian kita!! Kumpulan 1: alkali metal ( logam alkali) Semua unsur dalam kumpulan 1 ialah konduksi elektrik dan haba yang baik, mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah , berketumpatan rendah dan merupakan pepejal lembut yang senang dipotong!!
  • 10. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ( semua alkali metal ini sangat rea