menentukan strategi & objektif pemasaran stpm pp p1

Click here to load reader

Download Menentukan strategi & objektif pemasaran STPM PP P1

Post on 14-May-2015

1.537 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.MENENTUKAN STRATEGI & OBJEKTIF PEMASARAN OLEH : MASRIZWAN SHAH & :NUR SYAHIRAH SM Teknik Ipoh

2. MENENTUKAN STRATEGI Keputusan menentukan strategi memerlukan penglibatan jangka masa panjang dengan disokong kedudukan kewangan yang baik. Mengambil kira sumber-sumber yang dimiliki firma dan perubahan persekitaran. Menetapkan objektif pemasaran untuk memperincikan strategi. Objektif pemasaran adalah perkara yang ingin dicapai melalui aktiviti pemasaran yang akan diusahakan. 3. PEMBANGUNAN PASARAN Usaha mencari pasaran baharu untuk memasarkan produk baharu. Diteroka dalam pasaran domestik atau pasaran antarabangsa. Strategi untuk meluaskan domestik seperti program pendidikan, kempen & penyebaran maklumat tentang produk yang baru dikeluarkan. Pasaran antarabangsa sepertimenjalankan promosi di pasaran yang menjadi tumpuan. Melibatkan diri dalam rundingan dan menjalankan penyelidikan serta tinjauan pemasaran. Fokus kepada keperluan, cita rasa & gaya hidup produk. 4. PENEMBUSAN PASARAN Satu strategi firma untuk meningkatkan syer pasaran dalam kalangan pelanggan yang sedia ada tanpa mengubah produk. Antara strategi yang dilakukan firma ialah menurunkan harga produk,meningkatkan pengiklanan dan pameran jualan 5. PEMBANGUNAN PRODUK Pengenalan produk baharu kepada pelanggan sedia ada. Proses mendapatkan & menapis idea keluaran baharu, membangunkan & menguji pemasaran keluaran. Melancarkan keluaran & memantau serta menilai kemajuannya. 6. PEMPELBAGAIAN Syarikat menjalankan strategi pempelbagaian untuk mengurangkan risiko & tidak bergantung pada satu barangan sahaja. Dapat memberi peluang kepada syarikat dalam meluaskan pasaran & juga dapat menyeimbangkan keadaan permintaan. 7. OBJEKTIF PEMASARAN Memastikan objektif syarikat tercapai (SMART) -SPECIFIC- Sasaran terperinci -MEASURABLE- Boleh diukur -ATTAINABLE- Berkemampuan -REWARDING- Menguntungkan -TIMED- Jangka masa 8. Memaksimumkan penggunaan produk/servis. Memaksimakan kepuasan pembeli Memaksimakan pilihan produk/servis Memaksimakan kualiti hayat produk/servis 9. MENENTUKAN SASARAN PASARAN Penyasaran pasaran (market targeting) merujuk kepada proses menilai daya tarikan sesuatu kumpulan pengguna. Yang dikenal pasti semasa pemetakan pasaran. Penentuan pasaran harus mengambil kira tiga kriteria yg berikut: (a) saiz dan pertumbuhan segmen. (b) persaingan. (c) kesesuaian dengan ojektif 10. MENENTUKAN CAMPURAN PEMASARAN Harga Promosi Produk Pengedaran 11. PELAKSANAAN Satu proses yang menukarkan perancangan campuran pemasaran menjadi aktiviti-aktiviti yg boleh dilaksanakan,dipantau, dan diukur pencapaiannya. Merangkumi proses memperinci aktiviti atau strategi produk,membentuk strategi pengedaran dan menentukan kempen promosi. Memperincikan tentang belanjawan,penggunaan carta gantt dan proses komunikasi yg aktif bagi mencapai matlamat yg telah dirancang. 12. PENILAIAN Memantau tahap pencapaian matlamat dengan tindakan yang sebenar yang telah diambil. Melalui proses ini,pemasar dapat mengesan kelemahan pelaksanaan campuran pemasaran.