sukatan p1

of 39/39
PENGAJIAN AM 900 06/10/2022 1 HMLY

Post on 14-Dec-2015

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

for all viewer

TRANSCRIPT

Slide 1

PENGAJIAN AM 900

8/6/20151HMLY18/6/2015HMLY31aDasar Pertahanan, Keselamatan dan Keamanan Negara Isu pertahanan dan keselamatan dalam, luar dan kawasan persisir Pencerobohan, penyeludupan dan PATI

31 Ringkasan SukatanPenggal 1Penggal 3 Penggal 2Kemahiran BelajarMalaysia Kekal Berdaulat3.Alih Bentuk KomunikasiMalaysia Maju dan SejahteraKerja kursus6.Alih Bentuk Komunikasi7.Malaysia dan Negara Luar38/6/2015HMLY3PENGAJIAN AM 900/1

45 Kemahiran Belajar Malaysia Kekal Berdaulat

8/6/2015HMLY562. MALAYSIA KEKAL BERDAULAT8/6/2015HMLY62 MALAYSIA KEKAL BERDAULAT2.1 NEGARA BERDAULAT 2.2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANSUBTAJUK72.3 TADBIR URUS NEGARA2.4 KEDAULATAN MALAYSIAMEMAHAMI DAN MENGHAYATI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DAN TADBIR URUS BAIK8/6/2015HMLY72 MALAYSIA KEKAL BERDAULAT

2.1 NEGARA BERDAULAT SUBTAJUK88/6/2015HMLY82.1 NEGARA BERDAULAT2.1.1 KONSEP DAN CIRI NEGARA BERDAULAT2.1.2 PEMBENTUKAN MALAYSIA9Konsep:Bersempadan, Sistem Pemerintahan, Dan RakyatCiri Negara BerdaulatMerdeka, Berwibawa, Beridentiti, Hubungan luarSebabProsesCabaran

8/6/2015HMLY92 MALAYSIA KEKAL BERDAULAT

2.2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

SUBTAJUK108/6/2015HMLY102.2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 15 BAHAGIAN183 PERKARA JADUAL

2.2.1 PERUNTUKAN KEWARGANEGARAAN ( BHG 3)KEBEBASAN ASASI (BHG 2)SISTEM PEMERINTAHANPINDAANKEPENTINGAN11KELUHURANKETERTINGGIAN8/6/2015HMLY112.2.2 SISTEM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN MALAYSIA12KERAJAAN MALAYSIAYang di-Pertuan AgongMajlis Raja-RajaKetua Audit NegaraRaja BerperlembagaanDoktrin Pengasingan KuasaPentadbiranKehakimanDemokrasiBerparlimenYang di-Pertuan AgongDewan NegaraDewan RakyatPerundangan8/6/2015HMLY1213

2.2.3 DEMOKARASI DAN PILIHANRAYA- BHG 8

PILIHANRAYA Bahagian Pilihan raya Proses Pilih raya Pemilih / Pengundi Calon SURUHANJAYA PILIHANRAYA Personel SPR Tugas-tugas SPR8/6/2015HMLY132.3 TADBIR URUS NEGARA

152.3.1 TAKRIF DAN CIRI -CIRI MENERANGKAN TAKRIF & CIRI/PRINSIP TADBIR URUS NEGARA8/6/2015HMLY15Takrif:

Tadbir urus baik bermakna bagaimana melaksanakan tanggungjawab secara telus, berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil.

Meliputi tatacara , struktur dan proses berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). 8/6/201516HMLY16Aspek Utama

oPrestasi

Pengurusan penyampaian adalah amat penting dalam perkhidmatan yang efektif dan efisien, seperti yang oleh pihak- pihak berkepentingan (stakeholders) di samping perkhidmatan tersebut value for money serta pengurangan terhadap pembaziran sumber dan dana.

oPematuhan terhadap undang-undang

Setiap organisasi/agensi perlu mematuhi segala peraturan, undang-undang, piawaian (standard) yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran, akauntabiliti dan Integriti serta ketelusan dalam perkongsian maklumat. 8/6/201517HMLY17Prinsip Utama

Fokus kepada pelanggan Beretika Ketelusan Akauntabiliti & Integriti Efektif dan efisien Pengurusan Perubahan Pengamanahan dan Pengawasan

8/6/201518HMLY182.3.2 SSTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRANKERAJAANPUSAT- BHG 4STRUKTURFUNGSI

KEWANGANBHG 7BHG 4/bab 1-3BHG 4JAD 9208/6/2015HMLY2021Sistem dan Struktur Pentadbiran Kerajaan Pusat

YDPA KABINETMajlis Ekonomi NegaraMajlis Keselamatan Negara Majlis Tindakan Negara KEMENTERIAN AGENSI-AGENSI AWAM PERBADANAN AWAMB.BERKANUNBERKANUNPERDANA MENTERIPUSATPELAKSANASURUHANJAYA & MAJLIS8/6/2015HMLY21

KERAJAAN NEGERI BHG 5

STRUKTURFUNGSI

KEWANGANBHG 7Jadual ke 8BHG 5 Jadual 922TADBIR URUS8/6/2015HMLY2223Sistem dan Struktur Pentadbiran Kerajaan NegeriSULTAN / YPDNJawatankuasa Tindakan NegeriAGENSI-AGENSI NEGERICAWANGAN AGENSI PUSATPEJABAT DAERAHKABINET NEG-SBH

MAJLIS TERTINGGI - SWAKPEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERIM.M.K( EXCO )Jawatan kuasa Keselamatan NegeriJawatankuasa Ekonomi Negeri8/6/2015HMLY23KERAJAAN TEMPATAN(Akta 171)JENISFUNGSI

KEWANGAN DEWAN BANDARAYA PERBANDARAN MAJLIS DAERAH24TADBIR URUS8/6/2015HMLY24PENYELARASANPERHUBUNGAN ANTARA PERSEKUTUAN & NEGERI

BHG 6 CONTOH PERANANPENTADBIRANKEWANGANBADAN TERLIBAT258/6/2015HMLY2526CALON DAPAT MEMBINCANGKAN KEPENTINGAN & CABARAN YANG DIHADAPI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TADBIR URUS BAIK2.3.4 KEPENTINGAN dan CABARAN TADBIR URUS

8/6/2015HMLY262.3.4 KEPENTINGAN dan CABARAN TADBIR URUS

KEPENTINGANCABARAN27 Daya Saing Globalisasi Sistem Penyampaian Integriti Modal Insan Teknologi Maklumat8/6/2015HMLY272 MALAYSIA KEKAL BERDAULATSUBTAJUK28 2.4 KEDAULATAN MALAYSIA 8/6/2015HMLY2829HASIL PEMBELAJARAN:CALON DAPAT:MENJELASKAN KEPENTINGAN KEAMANAN NEGARA & ANTARABANGSAMENILAI JENIS CABARAN YANG DIHADAPI NEGARAMEMBINCANGKAN PUNCA DAN CARA MENGATASI CABARAN8/6/2015HMLY292.4 KEDAULATAN MALAYSIA CABARANPUNCAPENYELESAIAN30Pertahan , Ekonomi , Politik , Sosial & Budaya , Sains & Teknologi , Integrasi dan Perpaduan.2.4.1 CABARAN, PUNCA & PENYELESAIAN

8/6/2015HMLY308/6/2015HMLY32bSosial dan Budaya Masalah sosial khususnya remajaIsu pendidikIsu perumahanICT

328/6/2015HMLY33cPolitikJenayah siber RasuahPemerdagangan manusia Peranan KerajaanIntegriti

338/6/2015HMLY34dEkonomiKrisis ekonomi Pusat /hub industri halal

348/6/2015HMLY35eIntegrasi dan PerpaduanKonsep kejirananKepentingan perpaduan358/6/2015HMLY36fSains dan TeknologiTeknologi dan sektor pertanian.Inovasi36378/6/2015HMLY378/6/2015HMLY38TajukP1 (2013)P1 (U)/20142.1 Konsep Negara112.2 Perlembagaan Persekutuan.2.2.1 Peruntukan Perlembagaan2, 33, 162.2.2 Sistem & Struktur Pemerintahan4, 5, 6, 162, 4, 5,7, 12 2.2.3 Demokrasi & Pilihanraya7, 176, 172.3- Tadbir Urus 2.3.1 Takrif & Ciri15, 182.3.2 Sistem Struktur Pentadbiran2.3.3- Pelaksanaan13 , 14, 159, 10, 118, 11, 12 18, 1913, 142.3.4 - Kepentingan9,10, 8, 192.4 Kedaulatan Malaysia2.4.1 - Pertahanan2.4.2- Sosial & budaya20 , 212.4.3 - Ekonomi222.4.4 Politik20, 212.4.5 Sains & Teknologi222.4.6 Integrasi & Perpaduan39

SEKIAN, TERIMA KASIH.8/6/2015HMLY39