laporan awal pelan pembangunan pendidikan

Download LAPORAN AWAL PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

If you can't read please download the document

Post on 30-Jan-2017

235 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bab 7:

  Struktur Sistem

 • 2

  Struktur Sistem

  Apa dia

  Struktur sistem

  pendidikan

  Sistem pembelajaran

  Laluan pendidikan

  Enrolmen sejagat

  Kelas Pintas

 • 3

  Struktur Sistem: Matlamat

  Akses kepada peluang pilihan pendidikan yang

  BETUL

 • 4

  Struktur Sistem - Matlamat

  Mencontohi AMALAN TERBAIK sistem pendidikan berprestasi tinggi

  Menyediakan PELUANG YANG SETARA dalam pendidikan

  Menyediakan LALUAN PENDIDIKAN YANG BERSESUAIAN dengan bakat

  Menggalakkan lagi PENGLIBATAN ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan

 • 5

  Fasa & Tempoh Persekolahan

  Laluan Pendidikan

  Perpaduan di Sekolah

  Struktur Sistem: 4 Inisiatif Utama

  Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti &

  Sektor Swasta

 • 6

  Inisiatif : Fasa (Peringkat) & Tempoh (Tahun) Persekolahan

  Objektif:

  Memastikan fasa & tempoh pendidikan setara dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi

  Memperluas akses dan meningkatkan enrolmen

  Menggunakan pendekatan yang lebih berfokus

 • Gelombang

  (2021 2025)

  Gelombang

  (2016 - 2020)

  Gelombang

  (2013 - 2015)

  Peluasan segera prasekolah

  Meningkatkan enrolmen semua peringkat pendidikan

  Pengukuhan kejayaan berdasarkan G1

  100% guru prasekolah berkelayakan minimum diploma

  Program pintas

  Pemastian akses sejagat

  100% enrolmen

  Inisiatif 1: Fasa & Tempoh Persekolahan

 • KPI Pendidikan Prasekolah (Enrolmen) 2011 : 77% enrolmen di prasekolah

  Jumlah keseluruhan 773,000 kanak berdaftar di 40,000 kelas prasekolah

  2015: ~ 92% enrolmen di prasekolah yang berdaftar dengan Majlis ECCE

  Pertambahan kelas sebanyak 3,500 untuk menampung 71,000 kanak-kanak

  2020: ~100% (skala sejagat) enrolmen di prasekolah melibatkan 900,000 kanak-kanak

  9

  Inisiatif : Fasa & Tempoh Persekolahan

 • 10

  Inisiatif : Fasa & Tempoh Persekolahan

  Petunjuk Prestasi KPI (%)

  Prasekolah swasta

  Prasekolah swasta melalui proses penaziran

  Prasekolah kerajaan melalui proses penaziran

  Guru prasekolah mempunyai kelayakan minimum diploma

  Enrolmen pendidikan rendah

  Enrolmen pendidikan menengah rendah

  Enrolmen pendidikan menengah atas

  70

  30

  100

  50

  98

  95

  90

 • 11

  Inisiatif 2: Laluan Pendidikan

 • 12

  Inisiatif : Laluan Pendidikan

  Objektif:

  Meningkatkan kesedaran murid tentang laluan pendidikan & pilihan kerjaya

  Memantapkan lagi Pelan Transformasi Vokasional melalui pelibatan dengan sektor swasta

  Meningkatkan kualiti & bilangan tempat di sekolah agama

  Memastikan pilihan pasca menengah kekal menarik

  Memastikan sistem pendidkan mempunyai laluan yang jelas & sesuai dengan minat & keupayaan murid yang berbeza.

 • 13

  Pendidikan Vokasional

  Pendidikan Teknikal

  Pendidikan Agama

  Pendidikan Sukan & Seni

  Pendidikan Khas

  Pendidikan Pintar Cerdas

  Pendidikan Menengah Atas

  Pendidikan Sektor Swasta

  Inisiatif : Laluan Pendidikan

 • Gelombang

  (2021 2025)

  Gelombang

  (2016 - 2020)

  Gelombang

  (2013 - 2015)

  Pengukuhan pendidikan vokasional Meningkatkan

  kesedaran & bimbingan terhadap kerjaya di sekolah

  Peningkatan inisiatif Meningkatkan

  penyertaan sektor swasta dalam Pend. Vokasional

  Memastikan laluan pendidikann untuk semua Penawaran kursus

  berteknologi tinggi

  Inisiatif 2: Laluan Pendidikan

 • Inisiatif 3: Meningkatkan Perpaduan

  di Sekolah

  15

 • 16

  Inisiatif : Meningkatkan Perpaduan di Sekolah

  Objektif:

  Meningkatkan kemahiran BM di SJK

  Mengukuhkan RIMUP melalui aktiviti kokurikulum

  Memperkenalkan Program Khidmat Komuniti

  Mengkaji semula elemen Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Moral

  Memastikan sistem pendidikan menyediakan peluang kepada murid berinteraksi bagi memupuk identiti nasional & perpaduan

 • Gelombang

  (2021 2025)

  Gelombang

  (2016 - 2020)

  Gelombang

  (2013 - 2015)

  Penyediaan asas untuk mengenal pasti tahap perpaduan Melancarkan kajian

  tentang perpaduan dalam kalangan murid

  Peningkatan intervensi bagi memupuk perpaduan Pengukuhan Pend.

  Islam, Moral & Sivik Kelas Peralihan

  ditamatkan

  Penilaian semula pilihan sekolah & struktur sistem SK & SMK menjadi

  pilihan utama

  Inisiatif 3: Meningkatkan Perpaduan di Sekolah

 • Inisiatif 4: Sistem Pembelajaran:

  Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

  18

 • Objektif:

  Meningkatkan kesedaran tentang peranan dalam pendidikan

  Menyediakan bimbingan kepada sekolah melaksanakan proses pelibatan

  Menyediakan bantuan kewangan untuk murid miskin

  Mengupayakan PIBG untuk memainkan peranan yang lebih besar

  Meningkatkan jumlah Sekolah Amanah dan pelibatan sektor swasta

  19

  Inisiatif : Sistem Pembelajaran: Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

  Menggunakan kelebihan pelbagai pihak untuk menyampaikan pendidikan berkualiti secara bersepadu, berkesan & cekap

 • Objektif:

  Meningkatkan kesedaran tentang peranan dalam pendidikan

  Menyediakan bimbingan kepada sekolah melaksanakan proses pelibatan

  Menyediakan bantuan kewangan untuk murid miskin

  Mengupayakan PIBG untuk memainkan peranan yang lebih besar

  Meningkatkan jumlah Sekolah Amanah dan pelibatan sektor swasta

  20

  Inisiatif : Sistem Pembelajaran: Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

  Menggunakan kelebihan pelbagai pihak untuk menyampaikan pendidikan berkualiti secara bersepadu, berkesan & cekap

 • Memastikan ibu bapa menghabiskan lebih masa bersama anak-anak mereka

  Meningkatkan pelibatan kumpulan masyarakat membantu sekolah mengatasi masalah murid

  Mengukuhkan kerjasama dengan PIBG; memberi tumpuan kepada berpusatkan perkongsian kepakaran dan perkhidmatan pendidikan

  Meningkatkan peranan sektor swasta; penyumbang tambahan dan menggerakkan penyampaian perkhidmatan

  21

  Inisiatif : Sistem Pembelajaran - Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

  Meningkatkan tahap penglibatan ibu bapa & komuniti:

 • Gelombang

  (2021 2025)

  Gelombang

  (2016 - 2020)

  Gelombang

  (2013 - 2015)

  Menyokong pelibatan ibu bapa & inisiatif sektor swasta Pelancaran sarana

  pelibatan untuk sekolah

  Memantapkan pelibatan Memperluaskan

  peranan PIBG Pelibatan komuniti

  yang lebih besar

  Menggalakkan lebih banyak inovasi daripada sektor swasta Menjadikan sekolah

  amanah sebagai sekolah rintis untuk inovasi

  Inisiatif 4: Sistem Pembelajaran - Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta

 • Sistem pendidikan negara akan mengamalkan SISTEM PEMBELAJARAN

  Memastikan akses kepada pendidikan berkualiti untuk mencapai enrolmen sejagat

  Menyediakan laluan pendidikan yang jelas dan bersesuaian dengan minat dan bakat

  Pelibatan semua pihak berkepentingan dalam mendidik dan menyediakan peluang pendidikan berkualiti

  23

  Rumusan