kertas cadangan program peningkatan linus

Click here to load reader

Post on 16-Nov-2015

207 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

s

TRANSCRIPT

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2013-20153.0 Model Perancangan Strategik3.1 Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks Dalaman

Luaran(S) KEKUATAN:

S1- Guru opsyen BI, BM dan Matematik mencukupi dan komited.

S2- Sokongan daripada pihak pentadbiran.

S3- Kemudahan ICT dan bahan bacaan Pusat Sumber(W) KELEMAHAN:

W1- Guru kekurangan masa untuk membimbing murid yang lemah.

W2- Murid kurang beri tumpuan berminat (Bilangan ramai)

W3- PdP kurang menarik.

(O)PELUANG:O1- Sokongan PIBG

O2- Ibubapa dan rakan sebaya yang prihatin.

Strategi S + O

S1 + S2 +S3+ O2 Mempelbagaikan strategi PdP

Strategi W + O

W1 + O2Meningkatkan penguasaan Literasi Numerasi murid dengan bantuan ibubapa dan rakan sebaya.

(C) Ancaman:C1- Latar belakang keluarga.C2- Kehadiran murid kurang memuaskanC3 Komitmen ibu bapa tidak menyeluruh.Strategi S + CS2 + C2Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapaStrategi W + C

3.1.1 Senarai Strategi Yang DiJanaBil.Kod StrategiStrategi

1Strategi SOS1+S2+S3+O2Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran

2Strategi WOW1+O2Meningkatkan penguasaan Literasi dan Numerasi murid dengan bantuan rakan sebaya dan ibubapa.

3Strategi SCS2+C2Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibubapa

3.1.3 Senarai Strategi Mengikut KeutamaanKeutamaanStrategi yang telah dijana

1ST 1 Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran

2ST 2 Meningkatkan penguasaan Literasi dan Numerasi murid dengan bantuan rakan sebaya dan ibubapa.

3ST 3 Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibubapa

3.1.4 Penyesuaian StrategiMengikut Isu, Matlamat,Objektif, KPI dan SasaranBidangIsu StrategikMatlamatKPISasaranStrategi/Inisiatif

TOVETR

KurikulumRamai murid tidak menguasai Linus-Meningkatkan penguasaan Literasi Bahasa Melayu Tahun 1.

-Meningkatkan penguasaan Literasi Bahasa Inggeris Tahun 1.

-Meningkatkan penguasaan Numerasi Tahun 1.

Peratus Pencapaian50%

58.3%

75%75%

75%

80%Mempelbagaikan strategi PdP

Meningkatkan Literasi dan Numerasi murid dengan bantuan rakan sebaya dan ahli keluarga.

Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibubapa

3.1.5 Pelan TaktikalStrategi 1Mempelbagaikan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Bil.Program/ProjekTanggungjawabTempohKos/sumberOutputKPIPelanKontigensi

1Bacalah SayangJawatankuasa LinusSepanjang tahun-Murid menguasai kemahiran Literasi dan NumerasiBilangan murid menguasai LINUSKelas Bimbingan Pemulihan dijalankan oleh guru matapelajaran

2Anak LINUSJawatankuasa LinusSepanjang tahun-Murid menguasai kemahiran Literasi dan NumerasiBilangan murid menguasai LINUSKelas BimbinganPemulihan dijalankan oleh guru matapelajaran

3.1.6 Pelan OperasiProjekTitian Perdana

MatlamatMeningkatkan Penguasaan Literasi dan Numerasi Murid Tahun Satu, Dua dan Tiga.

ObjektifMeningkatkan Penguasaan Linus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris .Numerasi Bagi Selepas Saringan 2 /2015.Tahun 1 - LBM (55.3%) LBI (42.6%) Numerasi (53.2%)Tahun 2 LBM 87.9%), 76.9%), Numerasi (93.4%)Tahun 3 LBM (93.4%), LBI (65.95) Numerasi (93.4%)

TempohSepanjang Tahun

SasaranMurid Tahun 1,2 dan 3

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS /PELAN KONTIGENSI

1-Mesyuarat Jawatankuasa kerja program-Menetapkan tarikh program-Bincang kos dan sumber.-Penentuan guru-guru pembimbing.-Bentang kertas kerja-Melantik AJK/Agihan tugas-Hal-hal lainPenyelaras Program, Guru-guru tahun 1,2 dan 3 dan Ketua Panitia matapelajaran yang terlibat.1 hari

2Jadual ProgramPenyelaras Program1 hari

3Penyediaan tempat dan peralatan.Bahan Bacaan Pemulihan.Kad huruf/perrkataanKad Angka/matawangSet Buku Bacalah Sayang

Guru terlibat2 hari

4Pelaksanaan program pada setiap Rabu (Hari Ko Kurikulum).Menyediaka jadual masuk kepada guru yang terlibat dengan program.Jawatankuasa pelaksana dan guru matapelajaran

PK PentadbiranBermula pada 4/2/2015Pemulihan oleh guru matapelajaran dalam kelas waktu bermula 7.10 -8.10 pagi.

5Penilaian dan pelaporan KPI:Bilangan yang menguasai LINUS Saringan 2.Bilangan yang tidak menguasai K1 - K2Bilangan yang tidak menguasai K3-K12Jawatankuasa kerja dan guru-guru matapelajaran.Saringan 2( 2015)

(Kelas Tahun 1,2, dan 3)

3.1.7 Pelan Operasi ProjekAnak Linus

MatlamatMeningkatkan Penguasaan Literasi dan Numerasi Murid Tahun Satu

ObjektifMeningkatkan Penguasaan Linus Tahun 1 Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris ke 75%.Meningkatkan Penguasaan Numerasi Tahun 1 ke 80%

Tempoh2 Minggu

SasaranMurid Tahun 1

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS/PELAN KONTIGENSI

1Mesyuarat Jawatankuasa kerja programMenetapkan tarikhBincang kos dan sumber.Penentuan guru-guru pembimbing.Bentang kandungan penting kertas kerjaTaklimat kepada guru pembimbing/Agihan tugas dan Hal-hal lainPenyelaras Program, Guru-guru tahun 1 dan Ketua Panitia matapelajaran yang terlibat.1 hari

2Jadual ProgramPenyelaras Program1 hari

3Penyediaan fail dan rekod bimbingan.Instrumen saringan linus.Guru Pembimbing dan Penyelaras program.2 hari

4Pelaksanaan dijalankan mengikut kesesuaian masa guru pembimbing.Jawatankuasa pelaksana2 mingguMurid akan ikuti pemulihan dalam kelas ikut jadual biasa.

5Penilaian dan pelaporan KPI:Bilangan yang menguasai LINUS saringan 3.Bilangan yang tidak menguasai K1 - K2Bilangan yang tidak menguasai K3-K12Jawatankuasa kerja dan guru-guru matapelajaran.November 2013

3.2 Latarbelakang LinusSatu daripada National Key Result Area (NKRA) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas Literasi dan Numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Pernyataan NKRA tersebut menuntut diadakan satu mekanisme untuk menentukan sama ada NKRA itu dapat dicapai atau tidak. Mekanisme ini juga dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak melepasi standard prestasi Literasi dan Numerasi, supaya intervensi dapat dijalankan tentang konstruk yang tidak dikuasai, mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan supaya pada akhirnya semua murid berupaya untuk menguasai asas Literasi dan Numerasi selepas tiga tahun mengikut pendidikan rendah. Program LINUS 2.0 pada tahun 2013 diperluaskan supaya meliputi Bahasa Inggeris selain Bahasa Mealaysia dan Matematik yang telah dijalankan sejak 2010. Setiap murid Tahun 1akan disaring sebanyak dua kali setahun bagi memastikan kemajuan mereka dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia dan Matematik.3.3 Perbezaan Linus dengan Linus 2.0LINUSLINUS 2.0

Murid disaring 3 kali setahunMurid hanya disaring 2 kali setahun

Murid arus perdana tiadak perlu disaringSemua murid akan disaring walaupun sudah memasuki arus perdana.

Penilaian ke arus perdana lebih mudahMurid perlu melepasi 8 Konstruk untuk Literasi dan 10 Konstruk untuk Numerasi untuk ke arus perdana.Murid perlu melepasi 12 konstruk Litterasi dan Numerasi untuk ke arus perdana.

Hanya Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi MatematikLiterasi Bahasa Malkaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi Matematik

LINUS 2.0 diwujudkan dalam Makmal GTP 2.0 pada Mei 2012 dan dijelmakan didalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(PPPM) di bawah Pelan Tindakan untuk mewujudkan penguasaan bahasa secara meluas. Setelah LINUS 1.0 membawa hasil yang memberangsangkan maka LINUS 2.0 dibentuk dengan tujuan meningkatkan literasi Bahasa Inggeris dalam kalangan murid sekolah disamping memberi sokongan tambahan bagi membolehkan murid yang mempunyai masalah literasi Bahasa Inggeris setara dengan rakan lain dalam arus perdana.Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan Instrumen Saringan.Tujuan penghasilan instrumen ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas Literasi dan Numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia.3.4 Agensi-agensi Utama3.4.1 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia menjadi urusetia utama program LINUS dengan membina, mencetak, dan mengedarkan Modul Guru dan Modul Murid.3.4.2 Lembaga Peperiksaan bertanggungjawab membina instrument dan melaksanakan Saringan Baseline dan Saringan ke 2 di seluruh negara di mana guru-guru di sekolah menjalankan saringan.Data yang diperolehi dianalisis oleh Lembaga Peperiksaan untuk menentukan pencapaian.Bahagian Pendidkan Guru menyediakan modul latihan untuk Jurulatih dan Guru. BPG juga bertanggungjawab melatih Jurulatih, Guru dan FasiLINUS.3.4.3 Bahagian Pendidikan Sekolah Harian menyalurkan maklumat kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Negeri dan sekolah.3.4.4 Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti pula memainkan peranan menjalankan pemantauan program ini berjalan dengan lancar dengan menentukan kualiti saringan diperingkat sekolah supaya setiap saringan yang dijalankan menggambarkan kedudukan yang sebenar.

3.5 Agensi PelaksanaDi peringkat negeri Jabatan Pendidikan Negeri melantik Jurulatih Utama LINUS 2.0 dan menjalankan pemantauan serta penyeliaan di peringkat negeri. Pejabat Pendidikan Negeri pula membantu guru-guru di sekolah merancang, memantau, menyelia dan menilai program LINUS di peringkat daerah. Sekolah merupakan agensi pelaksana yang paling penting memainkan peranan melaksanakan program dan membina hubungan dengan ibu bapa, komuniti serta NGO untuk melaksanakan Saringan LINUS dengan jayanya.3.6 Instrumen SaringanInstrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy dan Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas Literasi dan Numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua instr