linus presentation

Click here to load reader

Post on 02-Sep-2014

144 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SK SUNGAI BATU,TELUK KUMBAR 11920 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG

LITERACY & NUMERACY SCREENING (LINUS)

Latar belakang Sekolah Dibuka pada tahun 2003 Mempunyai seramai 69 orang staff akademik dan 7 orang staff bukan akademik. GURU BESAR (ke 6 mulai dari Ogos 2011)

Puan Maznah bt K.Kader Sultan PENOLONG KANAN KURIKULUM Puan Zanariah bt Kadir

PENOLONG KANAN HEMPuan Hanzaneza bt Hamid PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM Puan Mashitah Goey bt Abdullah

Enrolmen Murid Tahun 2011

KELAS TAHUN 6 TAHUN 5 TAHUN 4 TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN 1 PRA SEKOLAH/ P. KHAS

LELAKI 81 82 75 66 82 71 15

PEREMPUAN 65 73 75 73 67 80 26

JUMLAH 146 155 150 139 149 151 41

Enrolmen Murid Tahun 2012KELAS LELAKI 81 78 69 PEREMPUAN 75 70 72 JUMLAH 156 148 141

TAHUN 6 TAHUN 5 TAHUN 4

TAHUN 3TAHUN 2 TAHUN 1 PRA SEKOLAH/ P. KHAS

8175 76 30

6676 74 40

147151 150 70

LINUS National Key Result Areas (NKRA) -KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikut pendidikan rendah menjelang 2012. Program ini mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggunajawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.

Rasional Program LINUS: Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: Program KIA2M untuk murid Tahun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masingmasing. Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap 2. PROTIM selepas UPSR. KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap1. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

JAWATANKUASA LINUS 2011PENGERUSI PN MAZNAH BT K.KADER SULTAN (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI 1 PN FADZILEAH BT MAT (PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 2 PN HANZANEZA BT HAMID (PK HEM)

NAIB PENGERUSI 2 PN MASHITAH BT ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA SITI FATIMAH BT CHE MAT ISA (LITERASI)

SETIAUSAHA MAWARNI BT ABDUL RASHID (NUMERASI)

PN. SALAWATI BT MOHD SAYUTI KETUA PANITIA B.MELAYU

PN. NORZIPAH BT KARIM KETUA PANITIA MATEMATIK

PENYELARAS LITERASI : PN HASLINDA BT HASSAN GURU LINUS THN 1 PN HASLINDA BT HASSAN PN NORHASMIRA BT MOHAMAD PN SUZIRAAZMAWATI BT NOR

PENYELARAS NUMERASI: PN AFIDAH BT YUSOFF CIK ZAKIAH BT AHMAD

JAWATANKUASA LINUS 2012PENGERUSI PN MAZNAH BT K.KADER SULTAN (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI 1 PN ZANARIAH BT KADIR (PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 2 PN HANZANEZA BT HAMID (PK HEM)

NAIB PENGERUSI 2 PN MASHITAH BT ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA SITI FATIMAH BT CHE MAT ISA (LITERASI)

SETIAUSAHA MAWARNI BT ABDUL RASHID (NUMERASI)

PN. SALAWATI BT MOHD SAYUTI KETUA PANITIA B.MELAYU

ZALIZAM B MOHD DESA KETUA PANITIA MATEMATIK

PENYELARAS LITERASI : PN HASLINDA BT HASSAN GURU LINUS THN 1 PN HASLINDA BT HASSAN PN NORHASMIRA BT MOHAMAD PN SUZIRAAZMAWATI BT NOR

PENYELARAS NUMERASI: PN AFIDAH BT YUSOFF NORZIPAH BT KARIM LIAN A/P KEN AHMAD ZAINI B GHAZALI

DATA SARINGAN (2010-2011)

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 1, 2 DAN 3 LITERASIPENCAPAIAN SARINGAN 1,2 DAN 3 LITERASI KOHORT 1120

100

JUMLAH MURID

80 60 40 20

0SARINGAN 1 SARINGAN 2 SARINGAN 3

Konstruk 1-2 77 26 14

Konstruk 3-8 31 41 18

konstruk 9-12 77 83 119

140

LINUS KOHORT 1 (2010)PENCAPAIAN SARINGAN 1, 2 DAN 3 KOHORT 1 (LITERASI)

120 J U 100 M L A 80 H M 60 U R I 40 D 20

SARINGAN 1 SARINGAN 2 SARINGAN 3

0 Konstruk 1-2 Konstruk 3-8 konstruk 9-12

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 1,2 DAN 3 NUMERASI KOHORT 1PENCAPAIAN SARINGAN 1, 2 DAN 3 NUMERASI KOHORT 1160 140 120

JUMLAH MURID

100 80 60 40 20 0 SARINGAN 1 SARINGAN 2 SARINGAN 3

Konstruk 1-2 30 5 1

Konstruk 3-10 65 35 7

konstruk 11-12 43 110 143

LINUS KOHORT 1 (2010)PENCAPAIAN SARINGAN 1, 2 DAN 3 NUMERASI KOHORT 1160

140

120

JUMLAH MURID

100

80

SARINGAN 1 SARINGAN 2 SARINGAN 3

60

40

20

0 Konstruk 1-2 Konstruk 3-10 konstruk 11-12

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 4 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 4/2011 (LITERASI)132 140 120 JUMLAH MURID 100 80 60 40 20 0 Jumlah5

10

Konstruk 1-2 5

Konstruk 3-7 10

Konstruk 8-12 132

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 4 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 4/2011 (LITERASI)3%7%

90%

Konstruk 1-2 Konstruk3-7 Konstruk 8-12

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 5 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 5/2011 (LITERASI)

138140

120

JUMLAH MURID

100

80

60

40

20

2Konstruk 1-2 2

9Konstruk 3-7 9 Konstruk8-12 138

0

Jumlah

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 5 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 5/2011 LITERASI

1% 6%

93%Konstruk 1-2 Konstruk 3-7 Konstruk8-12

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 5 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 5/2011 (NUMERASI)148

160 140

JUMLAH MURID

120100 80 60 40 20 0

1 Konstruk 1-2 1

0 Konstruk 3-10 0 Konstruk 11-12 148

Jumlah

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 5 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 5/2011 (NUMERASI)

0% 1%

99%

Konstruk 1-2Konstruk 3-10 Konstruk 1112

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 6 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 6/2011 (LITERASI)160 144

140JUMLAH MURID 120 100 80 60 40 20 0 Series1 1 Konstruk 1-2 1 5 Konstruk 3-7 5 Konstruk 8-12 144

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 6 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 6/2011 (LITERASI) 1%

3%

96%

Konstruk 1-2 Konstruk 3-7 Konstruk 8-12

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 6 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 6/2011 (NUMERASI)

160 140 120

JUMLAH MURID

100

8060 40 20 0

Series1

Konstruk 1-2 1

Konstruk 3-10 0

Konstruk 11-12 149

LINUS KOHORT 1 (2010)SARINGAN 6 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 6/2011 (NUMERASI)1% 0%

Konstruk 1-2

99%

Konstruk 3-10 Konstruk 11-12

LINUS KOHORT 2 (20110)SARINGAN 1 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 1/2011 (LITERASI)

120

102100

JUMLAH MURID

80

60

40

33

20

10

0

Series1

Konstruk 1-2 10

Konstruk 3-7 33

Konstruk 8-12 102

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 1 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 1/2011(LITERASI)

Konstruk 1-2 7% Konstruk 3-7 23%

Konstruk 8-12 70%

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 1 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 1/2011 (NUMERASI)

120 100 JUMLAH MURID

80 60 4020 0Jumlah

Konstruk 1-2 0

Konstruk 3-10 30

Konstruk 11-12 115

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 1 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 1/2011 (NUMERASI)0% 21%

79%

Konstruk 1-2 Konstruk 3-10 Konstruk 11-12

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 2 (LITERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 2/2011 (LITERASI)119120

100

JUMLAH MURID

80

60

40

26

20

40

Series1

Konstruk 1-2 4

Konstruk 3-7 26

Konstruk 8-12 119

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 2 (LITERASI )PENCAPAIAN SARINGAN 2/2011 (LITERASI)3% 17%

80%

Konstruk 1-2 Konstruk 3-7

Konstruk 8-12

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 2 (NUMERASI )PENCAPAIAN SARINGAN 2/2011 (NUMERASI)

160

140

JUMLAH MURID

120

100

80

60

40

20

0

Jumlah

Konstruk 1-2 0

Konstruk 3-10 8

Konstruk10-12 141

LINUS KOHORT 2 (2011)SARINGAN 2 (NUMERASI)PENCAPAIAN SARINGAN 2/2011(NUMERASI)0% 5%

95% Konstruk 1-2 Konstruk 3-10 Konstruk10-12

NAMA MURID LINUS KOHORT 1 (TAHUN 2)BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA MURID AHMAD MUNAWWAR BIN SHARUDIN SHAM FARIS AIMAN BIN MUHAMAD JOHAN MUHAMMAD FIKRI BIN FAUZI MUHAMMAD DANIEL ARFAN BIN MAZLIN MUHAMMAD KHAIRUL AIMAN BIN ROULI MUHAMMAD NAIMAN MUHAMMAD SHUKRI BIN SHAHIMI YASSER ARIF BIN NAZALI MUHAMMAD SADDAM BIN SIDEK LITERASI LINUS TEGAR LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS TEGAR LINUS LINUS NUMERASI LINUS TEGAR ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA

NAMA MURID LINUS KOHORT 1 (TAHUN 3)BIL 1 NAMA MURID MUHAMMAD KHAIRUL AIMAN BIN ROULI LINUS LITERASI NUMERASI ARUS PERDANA

2 3

MUHAMMAD NAIMAN BIN AZIZAN MUHAMMAD SHUKRI BIN SHAHIMI

LINUS LINUS

ARUS PERDANA ARUS PERDANA

4 5 6

MUHAMMAD IDHAM BIN ZULKIFLI MUHAMMAD SADDAM BIN SIDEK MUHAMMAD FARIS HAMIZAN B CHE SYUKRI

LINUS LINUS LINUS

ARUS PERDANA ARUS PERDANA ARUS PERDANA

NAMA MURID LINUS KOHORT 1 (TAHUN 2)LINUS TEGAR LITERASILelaki Perempuan Lelaki

LINUSPerempuan

2