halal haramnya makanan – minuman

26
HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN DAN ETIKA MENGKONSUMSINYA

Upload: mabyn

Post on 23-Jan-2016

157 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN. DAN ETIKA MENGKONSUMSINYA. ALASAN MENGAPA SESUATU DIHARAMKAN. Diperintahkan oleh Allah swt dan RasulNya dalam AlQuran dan Hadis Disuruh untuk membunuhnya Dilarang untuk dibunuh Kotor Menimbulkan bahaya/penyakit. KHAMR DIHARAMKAN OLEH ALLAH SWT. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

HALAL HARAMNYA

MAKANAN – MINUMAN DAN ETIKA

MENGKONSUMSINYA

Page 2: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

ALASAN MENGAPA SESUATU DIHARAMKAN

Diperintahkan oleh Allah swt dan RasulNya dalam AlQuran dan Hadis

Disuruh untuk membunuhnya

Dilarang untuk dibunuh

Kotor Menimbulkan

bahaya/penyakit

Page 3: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

KHAMR DIHARAMKAN OLEH ALLAH SWT

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras (khamr), berjudi, (berkurban untuk) berhala,

dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

QS Al Maidah : 90

oîi Cîî-< hv>vãp åäJîîîmvãp =îB~îîîUãp =îjîîîî>ãäîjm ã ãqînîîiã

o};eãätîîîîîîîîî} äî}Äà á Õ9zîîîîîUãÅ lqîîîîîîîîîîîî2fZ%

kbîîfRîe rqîîîçîîn&î-äY läË~îîîîîFeã gjQ

Page 4: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

BAHAYA MINUMAN KERAS (KHAMR)

MABUK ANEKA KHAMR

Page 5: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

TERSEBUT DALAM ALQURAN

Diharamkan atas kamu memakan (1). Bangkai; (2). Darah; (3). Daging babi; (4). Binatang yang disembelih dengan menyebut nama/sebutan selalin Allah; (5).Binatang yang mati tercekik; (6). Yang mati terpukul; (7). Yang mati karena jatuh; (8). Yang mati karena ditanduk binatang lain; (9). Yang mati dimakan binatang buas; terkecuali yang sempat kamu menyembelihnya; (10). Binatang yang disembelih untuk berhala. – QS. Al Maidah : 3 -

Öîîîîî^înî6înîîîUã p uîæ êã=îîî~îVîegîîîîîîîîs ü äîîîîip =î}?îîn>ã

h9eãp Öî&~îîîîîUãkb~îfîQ#îi=îîî1äîîîip k&~îîîîa :äîi vã SçîîBeãgîîîa ü äîîip Öî2î~Ëîîîîîneãp Öîîî} 8=&îîîîUãp

Õ:qîîî]qîîîUãpÄÜ á Õ9zîîîîîîUãÅ èJîîneãéfîQ3îîîîîæ:

Page 6: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Bangkai

Page 7: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Binatang Laut dan Belalang Halal Dikonsumsi

Dihalalkan atas kita dua macam bangkai : ikan dan belalang. HR. Ibn Majah

ÄÖî-äîîioæãrãp<Å 8ã=îîîîîî:ãp cîîîîîîîjBeã läî&îî&~i

änîîîîe#fîîîîî1ü

Page 8: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Darah

Page 9: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Babi

Page 10: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Menyembelih dengan menyebut selain Allah

Page 11: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Tercekik

Page 12: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Dipukul

Page 13: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Terjatuh

Page 14: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Tertanduk

Page 15: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Dimakan Binatang Lain

Page 16: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Untuk Berhala/Sesaji

Page 17: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Haram karena Disuruh untuk Membunuhnya

Ular Gagak Tikus Anjing Galak/Rabies Burung Elang

Page 18: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Haram karena Dilarang Membunuhnya

Semut Tawon Burung Teguk-teguk Burung Suradi

Page 19: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Haram karena Kotor/menjijikkan

Ulat Kutu Kepinding Cacing dll

Page 20: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Makanan Sembelihan dan Olahan Nasrani dan Yahudi Halal Dikonsumsi

Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu; dan makanan kamu halal pula bagi mereka

ktîîîegîî1kbiäRîîîîîÊp kbegîîîîî1 åä&îîîîîbeãqî%

püoîîî};eãPäîjîîîîîÊpÄÜ á Õ9zîîîîîîUãÅ

Page 21: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Diperbolehkan Mengkonsumsi Sesuatu yang Haram Bila :

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al Baqarah : 173

êãRîîVe uæ gîîîîîîîîîsü äîîi p =}?înîî>ã kî< p h9eãp

Öî&î~îîîîîUãkîb~îîfQ h=îîî1 äjmãk~îî1< <qîZîU êãlã u~fîîîîîQäîîîîj)ã

wîîY 8äîîîîQ vp Täæ RîîîîU =îËîMãojîîîY

ÄØÞÚ áÕ=îîîîîî^çeãÅ

Page 22: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Rukun Menyembelih

Ada yang menyembelih (Harus orang Islam)

Ada binatang yang akan disembelih Ada alat untuk menyembelih harus

tajam; kecuali: kuku, gigi dan tulang

Menyebut nama Allah/Basmallah

Page 23: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Adab Makan dan Minum Membasuhlah tangan

dengan air sebelum makan;

Membaca doa makan atau minum; setidaknya membaca basmalah saat memulai dan membaca alhamdulilah saat mengakhirinya. Bila lupa; maka saat di tengah makan maka beliau mengucapkan “ Bismillaahi awwalahu wal aakhirahu”.

Page 24: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Lanjutan … Jika makan bersama

beliau mendahulukan mereka yang lebih tua mengambil makan dan minuman. Rasulullah tidak pernah berebut atau berteriak teriak dan bergurau saat makan dan minum.

Setelah menyebut nama Allah, maka Rasulullah mulai makan dengan tangan kanan dan mengambil makanan atau minuman yang berada dekat dengannya

Page 25: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Lanjutan …

Beliau mengajarkan untuk tidak mengambil makanan dan minuman secara berlebihan

Beliau mengajarkan pula untuk menghabiskan makanan dan minuman yang diambil.

Beliau tidak pernah mencela makanan dan minuman yang hendak disantap

Beliau mengajarkan pula untuk tidak makan dan minum sambil berdiri, berjalan atau tengkurap (tiduran).

Page 26: HALAL HARAMNYA MAKANAN – MINUMAN

Lanjutan …

Membersihkan tempat makan jangan sampai meninggalkan sampah atau bekas makanan yang berserak