jadual bertugas tahun 6 2013

1
JADUAL BERTUGAS TAHUN 6 INTELEK 2013 TUGAS HARI MENYAPU BUANG SAMPAH LAP TINGKAP SUSUN MEJA & KERUSI PADAM PAPAN TULIS ISNIN AFFEYNIE YANTI NAZWIN FARAH SUNIK SYARIFAH RIKISIH SELASA JUHAIDAH FATHIN NIZAM ERIN AZFAR SYAHIERA SUNIK RABU NORDYANA NAZILAH ZASWAN AFFEYNIE RIKISIH YANTI NAZWIN KHAMIS ERIN SYAHIERA AZFAR JUHAIDAH RASHIDI FATHIN NIZAM JUMAAT FARAH SYARIFAH SUNIK NORDYANA ZASWAN NAZILAH RASHIDI TUGAS SEMUA MURID TAHUN 6 INTELEK: 1. MEMASTIKAN TIADA SAMPAH DI DALAM LACI DAN LANTAI PADA SETIAP MASA 2. MENJALANKAN TUGAS MENGIKUT JADUAL BERTUGAS 3. MEMASTIKAN KASUT TERSUSUN DI LUAR KELAS PADA SETIAP MASA 4. KERUSI DAN MEJA TERSUSUN PADA SETIAP MASA DISEDIAKAN OLEH ………………………………………………. KATHERINA KABINCHONG GURU KELAS TAHUN 6 DISAHKAN OLEH …………………………………………………

Upload: luv8tet

Post on 26-Nov-2015

606 views

Category:

Documents


34 download

TRANSCRIPT

Page 1: JADUAL BERTUGAS TAHUN 6 2013

JADUAL BERTUGAS TAHUN 6 INTELEK 2013

TUGAS

HARI

MENYAPU BUANG SAMPAH LAP TINGKAP SUSUN MEJA & KERUSI

PADAM PAPAN TULIS

ISNINAFFEYNIE

YANTINAZWIN

FARAHSUNIK

SYARIFAHRIKISIH

SELASAJUHAIDAH

FATHINNIZAM

ERINAZFAR

SYAHIERASUNIK

RABUNORDYANA

NAZILAHZASWAN

AFFEYNIERIKISIHYANTI

NAZWIN

KHAMISERIN

SYAHIERAAZFAR

JUHAIDAHRASHIDIFATHIN

NIZAM

JUMAATFARAH

SYARIFAHSUNIK

NORDYANAZASWANNAZILAH

RASHIDI

TUGAS SEMUA MURID TAHUN 6 INTELEK:1. MEMASTIKAN TIADA SAMPAH DI DALAM LACI DAN LANTAI PADA SETIAP

MASA2. MENJALANKAN TUGAS MENGIKUT JADUAL BERTUGAS3. MEMASTIKAN KASUT TERSUSUN DI LUAR KELAS PADA SETIAP MASA4. KERUSI DAN MEJA TERSUSUN PADA SETIAP MASA5. MENGHARGAI HARTA BENDA KELAS DAN SEKOLAH

DISEDIAKAN OLEH

……………………………………………….KATHERINA KABINCHONGGURU KELAS TAHUN 6 (2013)

DISAHKAN OLEH

…………………………………………………