laporan bertugas kebersihan 2015

Upload: ciptho

Post on 06-Jul-2018

287 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  1/18

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  2/18

  BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS

  MINGGU : 28

  HARI : SELASA TARIKH : 1 JULAI 201

  KELAS

  CIRI-CIRI

  KESELAMATAN KEBERSIHAN

  DISIPLINPENGURUSAN

  LANTAI TINGKAPPAPAN TULIS SUDUT

  MEJA & KERUSI & LACI MEJA NOTIS

  15 10 25 10 15 10

  1 ZAMRUD 1 9 20 9 12 9

  1 BERLIAN 1 10 22 10 1 9

  2 ZAMRUD 1 10 22 9 13 9

  2 BERLIAN 1 9 20 8 1 9

  3 ZAMRUD 1 9 19 8 12 9

  3 BERLIAN 13 9 20 8 13 10

  ZAMRUD 1 10 18 8 13 8

  BERLIAN 1 10 18 9 13 8

  5 ZAMRUD 12 10 23 10 13 10

  5 BERLIAN 1 8 23 9 12 9

  ! ZAMRUD 1 10 19 9 13 9

  ! BERLIAN 1 10 19 10 12 8

  1" KELAS TERBERSIH HARIAN#MARKAH

  1 BERLIAN

  2" KELAS TERKOTOR HARIAN#MARKAH

  3 ZAMRUD

  Nama Guru Bertugas : CIPTHO J/MALAYSIAH JAUJIE

  Tarikh : & JULAI "#$

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  3/18

  Masa : '%## PAGI

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  4/18

  BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS

  MINGGU : 18

  HARI : RABU TARIKH : 0! MEI 2015

  KELAS

  CIRI-CIRI

  KESELAMATAN KEBERSIHAN

  DISIPLINPENGURUSAN

  LANTAI TINGKAPPAPAN TULIS SUDUT

  MEJA & KERUSI & LACI MEJA NOTIS

  15 10 25 10 15 10

  1 ZAMRUD 1 9 22 8 13 9

  1 BERLIAN 1 9 23 8 13 9

  2 ZAMRUD 1 9 22 9 13 9

  2 BERLIAN 1 9 22 9 13 9

  3 ZAMRUD 1 9 22 8 13 9

  3 BERLIAN 1 9 23 8 1 8

  ZAMRUD 1 9 22 9 12 8

  BERLIAN 1 9 22 8 12 9

  5 ZAMRUD 1 8 2 8 13 9

  5 BERLIAN 1 8 22 8 13 9

  ! ZAMRUD 1 8 23 8 13 9

  ! BERLIAN 1 8 2 9 1 9

  1" KELAS TERBERSIH HARIAN#MARKAH

  ! BERLIAN

  2" KELAS TERKOTOR HARIAN#MARKAH

  5 BERLIAN

  Nama Guru Bertugas : CIPTHO JAA(A)/SAMSIAH ATA)

  Tarikh : #* MEI "#$

  Masa : '%## PAGI

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  5/18

  BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS

  MINGGU : 18

  HARI : KHAMIS TARIKH : $ MEI 2015

  KELAS

  CIRI-CIRI

  KESELAMATAN KEBERSIHAN

  DISIPLINPENGURUSAN

  LANTAI TINGKAPPAPAN TULIS SUDUT

  MEJA & KERUSI & LACI MEJA NOTIS

  15 10 25 10 15 10

  1 ZAMRUD 1 8 2 9 13 9

  1 BERLIAN 15 8 2 9 13 9

  2 ZAMRUD 15 8 23 9 13 9

  2 BERLIAN 1 8 23 9 13 9

  3 ZAMRUD 1 8 23 9 13 9

  3 BERLIAN 1 8 23 9 13 9

  ZAMRUD 13 $ 20 8 12 9

  BERLIAN 13 $ 20 8 13 9

  5 ZAMRUD 1 8 23 9 1 9

  5 BERLIAN 1 8 23 9 1 9

  ! ZAMRUD 1 8 22 9 1 9

  ! BERLIAN 1 8 22 9 13 9

  1" KELAS TERBERSIH HARIAN#MARKAH

  1 BERLIAN

  2" KELAS TERKOTOR HARIAN#MARKAH

  ZAMRUD

  Nama Guru Bertugas : CIPTHO J/SAMSIAH ATA)

  Tarikh : + MEI "#$

  Masa : '%## PAGI

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  6/18

  BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS

  MINGGU : 18

  HARI : JUMAAT TARIKH : 8 MEI 2015

  KELAS

  CIRI-CIRI

  KESELAMATAN KEBERSIHAN

  DISIPLINPENGURUSAN

  LANTAI TINGKAPPAPAN TULIS SUDUT

  MEJA & KERUSI & LACI MEJA NOTIS

  15 10 25 10 15 10

  1 ZAMRUD 13 9 23 8 13 9

  1 BERLIAN 13 9 23 8 13 9

  2 ZAMRUD 13 9 23 8 13 9

  2 BERLIAN 13 9 23 8 12 9

  3 ZAMRUD 13 9 23 8 12 8

  3 BERLIAN 13 9 23 8 12 8

  ZAMRUD 13 9 23 8 13 8

  BERLIAN 13 9 23 8 1 8

  5 ZAMRUD 13 9 23 8 1 9

  5 BERLIAN 13 9 2 8 1 9

  ! ZAMRUD 13 9 2 8 13 9

  ! BERLIAN 13 9 2 8 13 9

  1" KELAS TERBERSIH HARIAN#MARKAH

  5 BERLIAN

  2" KELAS TERKOTOR HARIAN#MARKAH

  3 BERLIAN

  Nama Guru Bertugas : CIPTHO J/SAMSIAH ATA)

  Tarikh : , MEI "#$

  Masa : '%## PAGI

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  7/18

  BORANG PERTANDINGAN KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS

  MINGGU :

  HARI : SABTU TARIKH :

  KELAS

  CIRI-CIRI

  KESELAMATAN KEBERSIHAN

  DISIPLINPENGURUSAN

  LANTAI TINGKAPPAPAN TULIS SUDUT

  MEJA & KERUSI & LACI MEJA NOTIS

  15 10 25 10 15 10

  1 ZAMRUD 0 0 0 0 0 0

  1 BERLIAN 0 0 0 0 0 0

  2 ZAMRUD 0 0 0 0 0 0

  2 BERLIAN 0 0 0 0 0 03 ZAMRUD 0 0 0 0 0 0

  3 BERLIAN 0 0 0 0 0 0

  ZAMRUD 0 0 0 0 0 0

  BERLIAN 0 0 0 0 0 0

  5 ZAMRUD 0 0 0 0 0 0

  5 BERLIAN 0 0 0 0 0 0

  ! ZAMRUD 0 0 0 0 0 0

  ! BERLIAN 0 0 0 0 0 0

  1" KELAS TERBERSIH HARIAN#MARKAH

  2" KELAS TERKOTOR HARIAN#MARKAH

  Nama Guru Bertugas :

  Tarikh :Masa :

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  8/18

  5

  KECERIAAN

  HIASAN JUMLAH

  KELAS

  15 100

  13 88

  1 92

  12 88

  13 8$

  13 89

  13 89

  11 8$

  11 88

  13 8!

  13 89

  11 8!

  11 8!

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  9/18

  5

  KECERIAAN

  HIASAN JUMLAH

  KELAS

  15 100

  1 8$

  1 93

  1 91

  1 88

  13 8

  1 8$

  13 8

  13 85

  12 90

  1 89

  13 8$

  12 85

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  10/18

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  11/18

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  12/18

  KECERIAAN

  HIASAN JUMLAH

  KELAS

  15 100

  12 89

  13 91

  12 89

  13 89

  13 89

  12 88

  13 82

  12 82

  12 89

  13 90

  13 89

  13 88

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  13/18

  KECERIAAN

  HIASAN JUMLAH

  KELAS

  15 100

  1 89

  1 89

  1 89

  1 88

  1 8$

  1 8$

  1 88

  1 89

  1 90

  1 91

  1 90

  1 90

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  14/18

  KECERIAAN

  HIASAN JUMLAH

  KELAS

  15 100

  0 0

  0 0

  0 0

  0 00 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

  0 0

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  15/18

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  16/18

  Tarikh : & JULAI "#$

  Masa : :$ AM

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  17/18

  S

  3!

  3!

  3!

  3!

  35

  35

  35

  3

  3

  3!

  35

  35

   JUMLAHPERATUS6

 • 8/16/2019 Laporan Bertugas Kebersihan 2015

  18/18