jadual bertugas kumpulan bb

Download Jadual Bertugas Kumpulan Bb

Post on 23-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  1/30

  SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA, TAWAU.

  JADUAL KEDATANGAN HARIAN MURID

  TAHUN 2016MINGGU : 5 SIDANG

  TARIKH : 2-Feb-16 SELASA

  KELAS

  JUMLAH MURID MURID BILANGAN BILANG

  ASAL HADIR T.HADIR MASUK KELU

  L P K L P K L P K L P K L P4 Gemilang 15 19 34 15 19 34 0 0 0

  4 Amanah 14 19 33 13 19 32 1 0 1

  4 Baik 13 18 31 13 18 31 0 0 0

  4 Hormat 12 21 33 11 21 32 1 0 1

  4 Adil 20 13 33 20 13 33 0 0 0

  4 Setia 16 12 28 15 12 2 1 0 1

  Juml! 90 102 192 8 102 189 3 0 3 0 0 0 0 0

  5 Gemilang 11 19 30 11 19 30 0 0 0

  5 Amanah 11 18 29 11 18 29 0 0 0

  5 Baik 13 18 31 13 18 31 0 0 0

  5 Hormat 16 12 28 14 12 26 2 0 2

  5 Adil 16 15 31 16 14 30 0 1 2

  5 Setia 1 10 2 1 9 26 0 1 1

  Juml! 84 92 16 82 90 12 2 2 4 0 0 0 0 0

  6 Gemilang 22 29 22 29 0 0 0

  6 Amanah 10 19 29 10 19 29 0 0 0

  6 Baik 16 14 30 16 14 30 0 0 0

  6 Hormat 16 16 32 16 16 32 0 0 0

  6 Adil 1 13 30 1 13 30 0 0 0

  6 Setia 9 20 29 8 20 28 1 0 1

  Juml! 5 104 19 4 104 18 1 0 1 0 0 0 0 0

  249 298 54 243 296 539 6 2 8 0 0 0 0 0

  "#.$%&

  & KEHADIRAN TAHUN %: "#.%%&

  & KEHADIRAN TAHUN $: "'.'(&

  & KEHADIRAN TAHUN 6: "".%%&

  GURU BERTUGAS : 1 !"S#A$%! HA!%&'

  2 %SAH #A(S%

  3 (")H%&A*A#% (A(A(G

  4 S"+A(A ,'%(

  #andatangan G.r. Bert.ga/ &i/emak oleh

  Juml!K)*)lu+u!

  -ATATAN : KEHADIRAN KESELURUHAN

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  2/30

  !"S#A$%! HA!%&' SA)B%*A B%(#% H, AB&"

  '((G A(A( HA '

  SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA, TAWAU.

  JADUAL KEDATANGAN HARIAN MURID

  TAHUN 2016MINGGU : 5 SIDANG

  TARIKH : 4-Feb-16 HARI

  KELAS

  JUMLAH MURID MURID BILANGAN BILANG

  ASAL HADIR T.HADIR MASUK KELU

  L P K L P K L P K L P K L P

  4 Gemilang 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  4 Amanah 9 20 29 8 20 28 1 0 1 0

  4 Baik 1 11 28 1 11 28 0 0 0 0

  4 Hormat 16 12 28 16 12 28 0 0 0 0

  4 Adil 21 6 2 21 6 2 0 0 0 0

  4 Setia 18 12 30 1 12 29 1 0 1 0

  Juml! 93 80 13 91 80 11 2 0 2 0 0 0 0 0

  5 Gemilang 12 20 32 12 20 32 0 0 0 0

  5 Amanah 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  5 Baik 21 10 31 21 10 31 0 0 0 0

  5 Hormat 13 20 33 13 20 33 0 0 0 0

  5 Adil 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  5 Setia 24 6 30 24 6 30 0 0 0 0

  Juml! 100 8 18 100 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0

  6 Gemilang 14 1 31 13 1 30 1 0 1 06 Amanah 16 15 31 16 15 31 0 0 0 0

  6 Baik 13 18 31 13 18 31 0 0 0 0

  6 Hormat 18 14 32 18 14 32 0 0 0 0

  6 Adil 22 8 30 22 8 30 0 0 0 0

  6 Setia 19 6 25 19 6 25 0 0 0 0

  Juml! 102 8 180 101 8 19 1 0 1 0 0 0 0 0

  295 245 540 292 245 53 3 0 3 0 0 0 0 0

  "".%%&

  & KEHADIRAN TAHUN %: "#.#%&

  & KEHADIRAN TAHUN $: 100.00&

  & KEHADIRAN TAHUN 6: "".%%&

  GURU BERTUGAS : 1 ()(AH B%B% H, A&%(%(

  2 )S!%A#* !HA!'&

  3

  4

  #andatangan et.a G.r. Bert.ga/ &i/emak oleh

  Juml!K)*)lu+u!

  -ATATAN : KEHADIRAN KESELURUHAN

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  3/30

  ()(AH B%B% H, A&%(%( SA)B%*A B%(#% H, AB&"

  '((G A(A( HA '

  SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA, TAWAU.

  JADUAL KEDATANGAN HARIAN MURID

  TAHUN 201%MINGGU : 43 SIDANGTARIKH : 19-(o-14 HARI

  KELAS

  JUMLAH MURID MURID BILANGAN BILANG

  ASAL HADIR T.HADIR MASUK KELU

  L P K L P K L P K L P K L P

  4 Gemilang 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  4 Amanah 9 20 29 8 20 28 1 0 0 0

  4 Baik 1 11 28 1 10 2 0 1 1 0

  4 Hormat 16 12 28 16 12 28 0 0 0 04 Adil 21 6 2 21 6 2 0 0 0 0

  4 Setia 18 12 30 11 9 20 3 10 0

  Juml! 93 80 13 85 6 161 8 4 12 0 0 0 0 0

  5 Gemilang 12 20 32 12 20 32 0 0 0 0

  5 Amanah 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  5 Baik 21 10 31 21 10 31 0 0 0 0

  5 Hormat 13 20 33 13 20 33 0 0 0 0

  5 Adil 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  5 Setia 24 6 30 24 6 30 0 0 0 0Juml! 100 8 18 100 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0

  6 Gemilang 14 1 31 14 1 31 0 0 0 0

  6 Amanah 16 15 31 16 15 31 0 0 0 0

  6 Baik 13 18 31 13 18 31 0 0 0 0

  6 Hormat 18 14 32 18 14 32 0 0 0 0

  6 Adil 22 8 30 22 8 30 0 0 1 0

  6 Setia 19 6 25 19 6 25 0 0 0 0

  Juml! 102 8 180 102 8 180 0 0 0 0 0 0 0 0

  295 245 540 28 241 528 8 4 12 0 0 0 0 0

  "'.'#&

  & KEHADIRAN TAHUN %: "(.06&

  & KEHADIRAN TAHUN $: 100.00&

  & KEHADIRAN TAHUN 6: 100.00&

  GURU BERTUGAS : 1 ()(AH B%B% H, A&%(%(

  2 )S!%A#* !HA!'&3

  4

  Juml!K)*)lu+u!

  -ATATAN : KEHADIRAN KESELURUHAN

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  4/30

  #andatangan et.a G.r. Bert.ga/ &i/emak oleh

  ()(AH B%B% H, A&%(%( SA)B%*A B%(#% H, AB&"

  '((G A(A( HA '

  SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA, TAWAU.

  JADUAL KEDATANGAN HARIAN MURID

  TAHUN 201%MINGGU : 43 SIDANG

  TARIKH : 11:20:2014 HARI

  KELAS

  JUMLAH MURID MURID BILANGAN BILANG

  ASAL HADIR T.HADIR MASUK KELU

  L P K L P K L P K L P K L P

  4 Gemilang 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  4 Amanah 9 20 29 8 19 2 1 1 2 04 Baik 1 11 28 1 10 2 0 1 1 0

  4 Hormat 16 12 28 16 12 28 0 0 0 0

  4 Adil 21 6 2 21 6 2 0 0 0 0

  4 Setia 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  Juml! 93 80 13 92 8 10 1 2 3 0 0 0 0 0

  5 Gemilang 12 20 32 12 20 32 0 0 0 0

  5 Amanah 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  5 Baik 21 10 31 21 10 31 0 0 0 0

  5 Hormat 13 20 33 13 20 33 0 0 0 05 Adil 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  5 Setia 24 6 30 24 6 30 0 0 0 0

  Juml! 100 8 18 100 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0

  6 Gemilang 14 1 31 14 1 31 0 0 0 0

  6 Amanah 16 15 31 16 15 31 0 0 0 0

  6 Baik 13 18 31 13 18 31 0 0 0 0

  6 Hormat 18 14 32 18 14 32 0 0 0 0

  6 Adil 22 8 30 22 8 30 0 0 0 0

  6 Setia 19 6 25 19 6 25 0 0 0 0

  Juml! 102 8 180 102 8 180 0 0 0 0 0 0 0 0

  295 245 540 294 243 53 1 2 ( 0 0 0 0 0

  "".%%&

  & KEHADIRAN TAHUN %: "#.2'&

  & KEHADIRAN TAHUN $: 100.00&

  & KEHADIRAN TAHUN 6: 100.00&

  GURU BERTUGAS : 1 ()(AH B%B% H, A&%(%(

  2 )S!%A#* !HA!'&

  3

  4

  Juml!K)*)lu+u!

  -ATATAN : KEHADIRAN KESELURUHAN

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  5/30

  #andatangan et.a G.r. Bert.ga/ &i/emak oleh

  ()(AH B%B% H, A&%(%( SA)B%*A B%(#% H, AB&"

  '((G A(A( HA '

  SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA, TAWAU.

  JADUAL KEDATANGAN HARIAN MURID

  TAHUN 201%MINGGU : 43 SIDANG

  TARIKH : 11:21:2014 HARI

  KELAS

  JUMLAH MURID MURID BILANGAN BILANG

  ASAL HADIR T.HADIR MASUK KELU

  L P K L P K L P K L P K L P4 Gemilang 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  4 Amanah 9 20 29 8 19 2 1 1 2 0

  4 Baik 1 11 28 1 10 2 0 1 1 0

  4 Hormat 16 12 28 16 12 28 0 0 0 0

  4 Adil 21 6 2 21 6 2 0 0 0 0

  4 Setia 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  Juml! 93 80 13 92 8 10 1 2 3 0 0 0 0 0

  5 Gemilang 12 20 32 12 20 32 0 0 0 0

  5 Amanah 12 19 31 12 19 31 0 0 0 05 Baik 21 10 31 21 10 31 0 0 0 0

  5 Hormat 13 20 33 13 20 33 0 0 0 0

  5 Adil 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  5 Setia 24 6 30 24 6 30 0 0 0 0

  Juml! 100 8 18 100 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0

  6 Gemilang 14 1 31 14 1 31 0 0 0 0

  6 Amanah 16 15 31 16 15 31 0 0 0 0

  6 Baik 13 18 31 13 18 31 0 0 0 0

  6 Hormat 18 14 32 18 14 32 0 0 0 0

  6 Adil 22 8 30 22 8 30 0 0 0 0

  6 Setia 19 6 25 19 6 25 0 0 0 0

  Juml! 102 8 180 102 8 180 0 0 0 0 0 0 0 0

  295 245 540 294 243 53 1 2 ( 0 0 0 0 0

  "".%%&

  & KEHADIRAN TAHUN %: "#.2'&

  & KEHADIRAN TAHUN $: 100.00&& KEHADIRAN TAHUN 6: 100.00&

  GURU BERTUGAS : 1 ()(AH B%B% H, A&%(%(

  2 )S!%A#* !HA!'&

  Juml!K)*)lu+u!

  -ATATAN : KEHADIRAN KESELURUHAN

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  6/30

  3

  4

  #andatangan et.a G.r. Bert.ga/ &i/emak oleh

  ()(AH B%B% H, A&%(%( SA)B%*A B%(#% H, AB&"'((G A(A( HA '

  SEKOLAH KEBANGSAAN MUHIBBAHRAYA, TAWAU.

  JADUAL KEDATANGAN HARIAN MURID

  TAHUN 201%MINGGU : 8 SIDANG

  TARIKH : 1'.2.201% HARI

  KELASJUMLAH MURID MURID BILANGAN BILANG

  ASAL HADIR T.HADIR MASUK KELU

  L P K L P K L P K L P K L P

  4 Gemilang 12 19 31 12 18 30 0 1 1 0

  4 Amanah 9 20 29 9 20 29 0 0 0 0

  4 Baik 11 16 2 11 16 2 0 0 0 0

  4 Hormat 16 13 29 15 13 28 1 0 1 0

  4 Adil 22 6 28 22 6 28 0 0 0 0

  4 Setia 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0

  Juml! 88 86 14 8 85 12 1 1 2 0 0 0 0 0

  5 Gemilang 12 20 32 12 19 31 0 1 1 0

  5 Amanah 12 19 31 12 19 31 0 0 0 0

  5 Baik 21 10 31 21 10 31 0 0 0 0

  5 Hormat 13 20 33 12 20 32 1 0 1 0

  5 Adil 19 12 31 18 12 30 1 0 0 0

  5 Setia 24 6 30 20 6 26 4 0 4 0

  Juml! 101 8 188 95 86 181 6 1 0 0 0 0 0

  6 Gemilang 14 1 31 14 1 31 0 0 0 0

  6 Amanah 16 15 31 16 14 30 0 1 1 0

  6 Baik 12 18 30 11 18 29 1 0 1 0

  6 Hormat 18 14 32 18 13 31 0 1 1 0

  6 Adil 23 8 31 22 8 30 1 0 1 0

  6 Setia 19 6 25 1 6 23 2 0 2 0

  Juml! 102 8 180 98 6 14 4 2 6 0 0 0 0 0

  291 251 542 280 24 52 11 4 15 0 0 0 0 0

  "'.2(&& KEHADIRAN TAHUN %: "#.#$&

  & KEHADIRAN TAHUN $: "6.2#&

  & KEHADIRAN TAHUN 6: "6.6'&

  Juml!K)*)lu+u!

  -ATATAN : KEHADIRAN KESELURUHAN

 • 7/24/2019 Jadual Bertugas Kumpulan Bb

  7/30

  GURU BERTUGAS : 1 !"S%A(A B# !"SA

  2 )",%A (A%!A B# H")"BA!A

  3 SABA)%A B# BA;

  4 AB&"AH B%( SAA!

  #andatangan et.a G.r. Bert.ga/ &i/emak oleh

  )",%A (A%!A B# H")"BA!A SA)B%*A B%(#% H, AB&a