formatif 1thn32015.doc

12
SULIT Nama : Kelas : 015/ 1 015/1 Year 3 Mathemati cs SELARAS 1 March 2010 1 Hour PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA UJIAN SELARAS SATU (MARCH) MATHEMATICS PAPER 1 YEAR 3 1 hour

Upload: jhw3462

Post on 24-Dec-2015

239 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Ujian Bulanan 1 Tahun 3 2015

TRANSCRIPT

SULIT Nama : Kelas : 015/1015/1Year 3MathematicsSELARAS 1March20101 Hour

PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAHLARUT MATANG DAN SELAMA

UJIAN SELARAS SATU

(MARCH)

MATHEMATICS

PAPER 1

YEAR 3

1 hour

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

3. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini.

Contoh Soalan:40 + 20 =A 2B 20C 60D 800

Jawapan yang betul bagi soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada kertas jawapan yang di berikan. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan.

4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

015/1[Lihat sebelah

SULIT© 2010 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah LMS/MGB LMS

SULIT 2 015/1

Answer all the questions

1 6 032 ditulis dalam perkataan ialah

A Enam ribu tiga ratus dua

B Enam ribu dua puluh dua

C Enam ribu tiga puluh dua

D Enam ribu tiga dua

2 Apakah nilai bagi digit 8 pada nombor 8 349?

A 8 C 800B 80 D 8 000

3 Antara nombor berikut manakah yang paling besar?

A 4 940 C 4 409B 4 904 D 4 094

4 Bundarkan kepada puluh terdekat.

A 5 490 C 5 400B 5 990 D 5 500

5 3 123 + 473

A 2 690 C 3 596B 2 756 D 7 853

6 Antara berikut yang manakah benar?

A 1 000 + 3 000 = 4 000B 2 000 + 2 000 = 5 000C 2 000 + 3 000 = 6 000D 3 000 + 2 000 = 7 000

015 SULIT

SULIT 3 015/17 4 986 – 1 765 =

A 6 851 C 3 221B 6 751 D 2 321

8 Antara set nombor berikut, yang manakah telah disusun mengikut tertib?

A 2 490, 2 390, 2 590, 2 690B 3 011, 3 012, 3 010, 3 013C 4 919, 4 920, 4 921, 4 922D 5 035, 5 135, 5 225, 5 335

9 9 000 – = 5 000

Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?

A 2 000 C 4 000B 3 000 D 5 000

10 Antara yang berikut, yang manakah menjadi 4 650 selepas dibundarkan kepada puluh yang terdekat?

A 4 643 C 4 655B 4 647 D 4 659

11 Berdasarkan Rajah 1 di bawah, nyatakan nilai nombor tersebut.

A 8 035 C 8 053B 8 050 D 8 503

[Lihat sebelah015/1 SULITSULIT 4 015/1

12 Empat ribu seratus dua belas’ ditulis dalam nombor ialah

A 4 112 C 4 012

B 4 102 D 4 002

13 Antara berikut yang manakah tidak benar?.

A 3 700 – 1 000 = 2 700 C 5 400 – 3 000 = 2 400B 4 500 – 2 000 = 2 300 D 6 600 – 4 000 = 2 600

14 2 000 + 800 + 20 ada sama dengan

A 2 080 C 2 802 B 2 082 D 2 820

15 + 3 000 = 8 000

Diagram 1Rajah 1

Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam di atas?

A 3 000 C 5 000

B 4 000 D 6 000

16 Seorang penjual buah-buahan membeli 865 biji epal dan 750 biji oren. Berapakah jumlah buah-buahan yang dibelinya?

A 1 600 C 1 700

B 1 610 D 1 710

015/1 SULITSULIT 5 015/1

17 Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.

Cari beza antara dua nombor di atas.

A 4 353 C 5 343B 5 253 D 5 443

18 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.

Digit apakah dalam nombor di atas mempunyai nilai yang sama?

A 1 C 3B 2 D 4

19 Apakah nombor yang mesti ditolakkan daripada 6 500 untuk mendapat 2 800?

A 3 700 C 9 200

8 421

9 430

5 416

Diagram 2Rajah 2

Diagram 3Rajah 3

9 780 4 437

6 606

1 205

3 441

4 255

B 3 800 D 9 300

20 5 300 + = 7 400

Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam di atas?

A 2 100 C 2 200B 2 120 D 2 220

[Lihat sebelah015/1 SULITSULIT 6 015/1

21 600 + 2 400 + 70 =

A 3 070 C 3 670B 3 370 D 8 470

22 Mary ada 3 700 keping setem. Amran ada 400 keping setem lebih daripada Mary. Berapa kepingkah setem yang Amran ada?

A 3 300 C 4 070B 3 740 D 4 100

23 Tolakkan 3 200 daripada 4 300.A 8 500 C 1 100B 7 500 D 1 000

24 Azman ada 2 045 biji manik. Kawannya memberi 765 biji manik lagi kepadanya. Berapa bijikah manik yang Azman ada kesemuanya?

A 1 200 C 2 800B 1 280 D 2 810

25 Rajah 4 di bawah menunjukkan empat keping kad nombor.

Hitungkan beza antara nombor terbesar dengan nombor terkecil.

A 3 165 C 5 451B 5 401 D 5 556

015/1 SULITSULIT 7 015/1

Diagram 4Rajah 4

26 7 492 – 2 900 – 247 =

A 2 122 C 4 592B 4 345 D 5 592

27 Rajah 56 di bawah menunjukkan sebuah bekas mengandungi buah epal.

Jika Hanis mengambil 1 390 buah epal tersebut, berapa biji buah epalkah yang tinggal?

A 460 C 560B 470 D 570

28 Rajah 6 menunjukkan suatu garis nombor.

Apakah nombor yang tertinggal?

A 3 590 C 3 490 B 3 588 D 3 488

[Lihat sebelah015/1 SULITSULIT 8 015/1

29 Sebuah perpustakaan masih ada 2 855 naskhah buku selepas 1 480 naskhah buku telah dipinjam. Berapa naskhahkah buku yang perpustakaan itu ada kesemuanya?

A 1 375 C 4 525B 1 475 D 4 335

1

Diagram 5Rajah 5

3 586

3 592

3 588Diagram 6

Rajah 6

30 Dalam sebuah gudang ada 3 320 bungkusan gula. Sekumpulan pekerja mengeluarkan 1 210 bungkusan gula dari gudang itu.Berapakah bungkus gula yang tinggal?

A 2 210 C 2 530B 2 110 D 2 510

015/2 2 SULITFor

Examiner’sUse

[40 marks][40 markah]

Answer all the questionsJawab semua soalan.

1

1 Tuliskan angka bagi ‘empat ribu dua belas.

2

2 Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam 9 523.

3

3 5 026 + 972 =

[1 mark]

[1 markah]

[1 mark]

[1 markah]

[1 mark]

[1 markah]

[2 marks]

[2 markah]

4

4 7 000 – 963 =

5

5 Bundarkan 8 382 kepada puluh terdekat.

015/2 SULIT

015/2 3 SULIT

6 Rajah di bawah menunjukkan lima keping

kad nombor.

Susunkan nombor-nombor di atas dalam tertib

menaik.

__________ , ____________ , _____________ , ____________

ForExaminer’s

Use

6

7

7 4 384 = 4 000 +

+ 80 + 4

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam di atas?

9 190 9 091 9 019 9 109

[1 mark]

[1 markah]

[2 markah]

[2 markah]

8 Cari jumlah bagi 298 dan 1 076.

8

9 Rajah di bawah menunjukkan satu garis

nombor.

Apakah nilai bagi M?9

015/2[Lihat sebelah

SULIT015/2 4 SULIT

ForExaminer’s

Use

10

10 Rajah di bawah menunjukkan bilanganpenduduk di dua buah bandar A dan B.

Cari beza bilangan penduduk antara bandar A dan bandar B.

4 205 4 305 4 405 M

[2 markah]

[2 markah]

[2 marks]

[2 marks]

Town A Town B

8 309 7 133

11

11 9 865 – 307 – 2 823 =

12

12 Rajah berikut menunjukkan bilangan lembudan kambing di sebuah ladang ternakan.

Hitungkan jumlah lembu dan kambing di ladang ternakan itu?

3 828 6 172

[2 markah]

[2 markah]

END OF QUESTIONSKERTAS SOALAN TAMAT

015/2 SULIT