sc year 5 formatif 1 2015 (1)

of 23 /23
018 SULIT SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH, JOHOR UJIAN FORMATIF 1 BAHAGIAN A Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. 1. Bagaimanakah burung pipit memastikan kemandirian spesisnya? A Dengan menghasilkan telur yang banyak B Dengan menghasilkan telur yang berlendir C Dengan membawa telurnya di dalam uncang D Dengan memberi makan kepada anak 2. Apakah maksud pengeluar? A binatang yang makan tumbuhan sahaja B binatang yang makan pengguna pertama C benda hidup yang makan haiwan lain D benda hidup yang boleh membuat makanan sendiri. 3. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak menjaga anaknya ? I Rama-rama II Gajah III Penyu IV Helang A II dan IV only B I dan III only C III dan IV only D I, II,III dan IV 4. Kumpulan haiwan manakah yang terdiri daripada karnivor sahaja ? LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI 1

Upload: umis83

Post on 14-Apr-2016

57 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AA

TRANSCRIPT

Page 1: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH, JOHORUJIAN FORMATIF 1

BAHAGIAN A

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.

1. Bagaimanakah burung pipit memastikan kemandirian spesisnya?

A Dengan menghasilkan telur yang banyak

B Dengan menghasilkan telur yang berlendir

C Dengan membawa telurnya di dalam uncang

D Dengan memberi makan kepada anak

2. Apakah maksud pengeluar?

A binatang yang makan tumbuhan sahaja

B binatang yang makan pengguna pertama

C benda hidup yang makan haiwan lain

D benda hidup yang boleh membuat makanan sendiri.

3. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak menjaga anaknya ?

I Rama-rama II Gajah

III Penyu IV Helang

A II dan IV only B I dan III only

C III dan IV only D I, II,III dan IV

4. Kumpulan haiwan manakah yang terdiri daripada karnivor sahaja ?

A Ayam, harimau, lebah

B Beruang, helang, ular

C Burung hantu, katak, tenggiling

D Tupai, ular, buaya

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI1

Page 2: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

5. Rajah 1 menunjukkan satu siratan makanan

Antara yang berikut, yang manakah betul tentang siratan makanan di atas ?

I Rumpai air adalah pengguna

II Berudu dan jentik-jentik adalah herbivore

III Ikan dan bangau adalah karnivor

IV Bangau makan ikan

A I dan II sahaja B II dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja D I,II,III dan IV

6. Antara yang berikut, yang manakah merupakan pengeluar ?

I Rumpai air II Padi

III Kakak tua IV Berudu

A I dan IV sahaja B II dan III sahaja

C I dan II sahaja D III dan IV sahaja

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI2

Berudu

Rumpai air BangauIkan

Jentik-jentik

Page 3: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

7. Antara berikut yang manakah benar?

Pengeluar Pengguna pertama Pengguna kedua Pengguna ketiga

A Kelapa sawit Burung hantu Tikus Ular tedung

B Padi Belalang Burung pipit Burung helang

C Alga Ikan kecil Berudu Ikan besar

D Rumput Katak Belalang Mentadak

8. Rajah 2 menunjukkan siratan makanan.

Rajah 2

Berapakah bilangan rantai makanan dalam siratan makanan di atas?

A 3 B 5

C 4 D 6

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI3

RUMPAI

BELALANG

ITIK

HELANG

BERUDU

IKAN

BANGAU

KATAK

ULAR

Page 4: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

9. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan X memastikan kemandirian spesiesnya.

Haiwan X ialah …

A burung C siput

B ayam D tikus

10. Maklumat di bawah menunjukkan proses pembiakan sejenis haiwan

Berdasarkan pernyataan di atas, antara berikut yang manakah merujuk kepada haiwan itu.

A katak B ketam

C penyu D cicak

11. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang cara haiwan melindungi telurnya?

HAIWAN CARA HAIWAN MELIDUNGI TELURNYA

A nyamuk bertelur di dalam air yang bertakung

B lipas bertelur di tempat yang tersembunyi

C siput babi bertelur di dalam tanah

D penyu menyembunyikan telur di dalam tanah

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI4

Bertelur dengan banyak Bertelur di tempat yang tersembunyi

ibu bertelur di tepi pantai

telur-telur menetas dengan sendiri

anak yang baru bergerak ke laut

Page 5: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

12. Rajah 3 menunjukkan rantai makanan

Rajah 3Antara haiwan berikut boleh mewakili X ? I katak II ular III. helang

A I sahaja B II sahaja

C I dan II sahaja D II dan III sahaja

13. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan di padang.

Manakah herbivor?

A X dan Y B W dan Y

C Z dan X D X dan W

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI5

X

Rajah 4

W

XY Z

Page 6: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

14 Antara ciri dan tingkahlaku berikut yang manakah membolehkan haiwan untuk terus hidup?

I ular mempunyai gigitan berbisa

II sesumpah menukarkan warna badannya kepada warna persekitaran

III tenggiling menggulungkan badannya menyerupai sebiji bola.

IV unta mempunyai bonggol di atas belakangnya bagi menyimpan makanan air.

A I dan II B III dan IV

C I,II dan III D I,II,III dan IV

15. Rajah 5 menunjukkan sifat-sifat khas yang terdapat pada beberapa haiwan.

Rajah 5

Mengapakah sifat ini sangat penting bagi sesetengah binatang?

A Membantu mereka menjadi lebih gagah.

B Membantu mereka menyembunyikan diri daripada musuh.

C Membantu mereka melawan musuh.

D Membantu mereka melindungi diri daripada bahaya.

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI6

Page 7: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

16. Maklumat berikut menunjukkan satu rantai makanan.

Apakah yang akan berlaku kepada bilangan hidupan dalam rantai makanan jika bilangan T berkurang?

R S U

Berkurang Berkurang Bertambah

Berkurang Bertambah Bertambah

Bertambah Bertambah Berkurang

Berkurang Bertambah Berkurang

17. Rajah 6 menunjukkan dua haiwan yang mempunyai persamaan dalam memastikan kemandirian spesies

Rajah 6

Antara pernyataan berikut yang manakah sesuai mengenai kedua-dua haiwan berkenaan?

A. Boleh tinggal di darat

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI7

R S T U

A

B

C

D

Page 8: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

B. Tidak perlu tempat tinggal

C. Menjaga anak

D. Menyembunyikan telur

18. Maklumat berikut adalah berkaitan ciri-ciri istimewa haiwan melindungi diri daripada musuh

Antara berikut yang manakah sifat yang sama bagi badak sumbu dan kerbau?

A W dan XB X dan YC W dan YD Y dan Z

19. Maklumat menunjukkan cara haiwan m dan n melindungi diri daripada bahaya.

Antara berikut yang manakah mewakili haiwan M dan N?

M N

A

B

C

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI8

W- Duri tajam

X- Tanduk tajam

Y- Kulit tebal

Z- Sisik keras

Haiwan M : Cangkerang keras Haiwan N : Berduri

Page 9: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

D

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI9

Page 10: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

20. Rajah 7 menunjukkan empat benda hidup.

Rajah 7

Yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?

A Y Z W X

B Y W X Z

C Z W Y X

D Y X Z W

21. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan x memastikan kemandirian spesiesnya.

Haiwan X ialah …

A burung B siput

C ayam C tikus

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI10

W X

Y Z

Bertelur dengan banyak

Bertelur di tempat yang tersembunyi

Page 11: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

22. Apabila semua tumbuhan hijau di satu ladang mati, urutan berikut akan berlaku.

P Herbivor akan mati

S Omnivor akan mati

Q Kekurangan sumber makanan

R Karnivor akan mati

Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan betul bagi situasi di ladang?

A. P S Q R

B. Q P S R

C. S R P Q

D. P Q R S

23. Maklumat di bawah menunjukkan cara haiwan x dan y melindungi diri daripada bahaya.

Antara berikut yang manakah mewakili haiwan X dan Y ?

X Y

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI11

HAIWAN X : BERPURA-PURA MATI

HAIWAN Y : SENGAT BERACUN

A

B

C

D

Page 12: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

24. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri haiwan untuk perlindungan diri daripada musim melampau?

Antara haiwan berikut , yang manakah mempunyai ciri-ciri tersebut?

I Rusa II Singa laut

III Unta IV Gajah

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I, III dan IV

25. Ramalkan tindakan tenggiling jika diserang oleh haiwan pemangsa?

A Memutuskan ekornya

B Menanggalkan sisi kerasnya

C Menggulungkan diri

D Memasukkan badan ke dalam cengkerangnya.

26. Antara berikut,yang manakah bukan peraturan am bilik sains?

A Murid tidak dibenarkan masuk ke bilik sains tanpa kebenaran guru

B Makanan dan minuman dibenarkan di dalam bilik sains.

C Murid dilarang bermain , bergurau dan berlari di dalam bilik sains.

D Murid mesti menjaga kebersihan dan kekemasan bilik sains.

27. Antara yang berikut, yang manakah harus dilakukan semasa menjalankan aktiviti di dalam bilik sains?

A Bahan kimia yang berlebihan dituang semula ke dalam botol asalnya.

B Bahan-bahan buangan pepejal dibuang ke dalam sinki

C Gunakan tangan untuk mengambil bahan kimia pepejal dari botol

D Jangan rasa atau hidu sebarang bahan kimia tanpa kebenaran guru.

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI12

Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit

Terdapat bonggol yang membolehkannya tahan lama tanpa makanan dan air

Page 13: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

28. Antara yang berikut, yang manakah bukan kemahiran manipulative?

A Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat

B Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul..

C Mentafsir data tentang satu pernyataan yang dijalankan.

D Melakar spesimen ,peralatan dan bahan sains dengan tepat.

29. Kemahiran proses sains manakah yang digunakan jika seorang murid mengumpulkan objek-objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya dalam satu kumpulan?

A Meramal

B Mengelas

C Mentafsir data

D Membuat hipotesis

30. Mengapakah murid perempuan yang berambut panjang dikehendaki mengikat rambutnya semasa menjalankan eksperimen pemanasan air?

A Supaya dia kelihatan kemas.

B Supaya dia tidak mudah berpeluh

C Supaya rambutnya tidak menjadi kotor.

D Supaya rambutnya tidak terbakar akibat terkena api.

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI13

Page 14: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

Bahagian B

(20 markah)

Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan satu rantai makanan yang biasa dalam sebuah rumah.

cat Beras tikus kucing

Rajah 1

Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji rantai makanan di atas di tiga buah rumah. Jadual di bawah menunjukkan keputusan yang mereka dapati.

Rumah Bilangan kucing Bilangan tikusA 0 20B 1 15C 2 10

Jadual 1 (a ) Berikan satu sebab untuk menerangkan kenapa bilangan tikus berkurang bila bilangan kucing bertambah.

………………………………………………………………………………………….. (1 markah)

(b) Dalam penyiasatan ini nyatakan

i. Pembolehubah Manipulasi?

……………………………………………………………… (1 markah)

ii. Pembolehubah Bergerakbalas?

……………………………………………………………… (1 markah) (c) Ramalkan berapa bilangan kucing yang perlu ada di dalam rumah supaya rumah itu tiada tikus?

……………………………………………………………………………………………..(1 markah)

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI14

Page 15: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

2. Satu penyiasatan dibuat untuk mengkaji bilangan penyu yang datang ke sebuah pantai untuk bertelur dari tahun 2004 hingga 2007. Carta palang dalam rajah 2 menunjukkan maklumat yang dikumpul.

Jadual 2(a) Apakah tujuan penyiasatan itu dijalankan?

Untuk menyiasat hubungan di antara……………………………………………… dan bilangan penyu.

(1 markah)

(b) Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan

1. Pembolehubah Manipulasi : ………………………………………………… (1 markah)

2. Pembolehubah Bergerakbalas : …………………………………………………. (1 markah)

(c) Apakah pola perubahan bilangan penyu dari tahun 2004 hingga 2007?

Menaik / menurun (gariskan) (1 markah)

(d) Berikan satu sebab bagi jawapan kamu di (c)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. (1 markah)

(e) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan diatas?

Semakin bertambah tahun semakin .............................................bilangan penyu(1 markah)

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI15

2004 2005 2006 2007

7

6

5

4

3

2

1TAHUN

BILANGAN PENYU

Page 16: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

3. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan makanan antara ayam dan helang. Carta bar dalam rajah 2 menunjukkan bilangan ayam dan helang dalam sebuah habitat dari bulan Januari hingga bulan Mac.

helang(Bilangan haiwan)

ayam

2220181614121086420 (Bulan) Januari Februari Mac

(a) Apakah corak perubahan bilangan ayam dari bulan Januari hingga bulan Mac?

Menaik / Menurun (gariskan) ( 1 markah)

(b ) Berikan satu sebab bagi jawapan kamu di (a)

………………………………………………………………………………………………( 1 markah)

(c ) Apakah hubungan antara bilangan ayam dan bilangan helang dalam penyiasatan ini ?

Semakin ……………………………bilangan helang semakin berkurang bilangan ayam.

(1 markah)(d) Ramalkan bilangan ayam dalam bulan Mei

………………………………………………………………………………………………( 1 markah)

(e) Dalam penyiasatan ini, nyatakan

1. Pembolehubah Manipulasi : …………………………………………………

2. Pembolehubah Bergerakbalas : …………………………………………………. (2 markah)

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI16

Page 17: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

4. Dua biji benih yang serupa ditanam di dalam dua buah pasu yang sama saiz. Rajah 1 di bawah menunjukkan pemerhatian selepas 2 minggu.

Rajah 1

a) Apakah yang dapat diperhatikan selepas 2 minggu dalam eksperimen di atas?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….( 1 markah)

b) Berikan satu sebab mengapa pokok di dalam pasu A lebih besar daripada pokok di dalam pasu B

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….( 1 markah)

c) Nyatakan dua pembolehubah dimalarkan.

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………( 2 markah)

SOALAN TAMAT

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

--------------------------------- -------------------------------------------(PN.ARBAI’YAH BTE HJ HAMZAH) (PN. FARIDAH BTE ISNIN )

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI17

A B

Page 18: Sc Year 5 Formatif 1 2015 (1)

018 SULIT

GURU SAINS SKTBI GPK KURIKULUM SKTBI

LIHAT SEBELAH SAINS TAHUN 5 SKTBI18