dst ot2 t2

9
DST THN 2 A.Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul. [ 8 x 2 = 16 markah ] 1. Apakah keperluan asas tumbuhan ini ? Cahaya matahari Tempat gelap Air Udara B.Warnakan objek yang mengeluarkan cahaya. 1

Upload: aniswanis1987

Post on 06-Dec-2015

267 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

murid tahun 2

TRANSCRIPT

Page 1: DST OT2 T2

DST THN 2

A.Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul. [ 8 x 2 = 16 markah ]

1. Apakah keperluan asas tumbuhan ini ?

Cahaya matahari

Tempat gelap

Air

Udara

B.Warnakan objek yang mengeluarkan cahaya.

1

Page 2: DST OT2 T2

DST THN 2

C. Padan cara haiwan bergerak [ 8 x 2 =16 markah ]

2

Page 3: DST OT2 T2

DST THN 2

D. Warnakan keperluan asas bagi setiap yang berikut. [ 8 x 2 = 16 markah ]

Manusia

Haiwan

3

Page 4: DST OT2 T2

DST THN 2

E. Kelaskan haiwan-haiwan mengikut makanan yang dimakan.

[9 x 2 = 18 markah ]

Makan haiwan sahaja

Makan tumbuhan sahaja

Makan haiwan dan tumbuhan

F. Padankan anak haiwan berikut dengan ibunya. [ 5 x 2 = 10 markah ]

4

Page 5: DST OT2 T2

DST THN 2

G. Padankan [ 6 x 2 = 12

markah ]

5

Page 6: DST OT2 T2

DST THN 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

H.Jawab Soalan berikut dengan jawapan yang sesuai. [ 6 X 4 = 24 markah ]

6

Pencetak

Tetikus

Unit pemprosesan pusat

speaker

Monitor

Papan Kekunci

Page 7: DST OT2 T2

DST THN 2

Ali memelihara seekor ikan di dalam balang.

Apakah yang dapat kamu perhatikan ?

Pemerhatian saya :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Alasan saya :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ramalan saya selepas seminggu:

___________________________________________________________________

Mengapa ?

___________________________________________________________________

7