aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

of 32 /32
TAJUK : APLIKASI PENGGUNAAN MEDIA BAHARU DALAM PENGAJIAN SEJARAH APLIKASI PENGGUNAAN MEDIA BAHARU DALAM PENGAJIAN SEJARAH 11-12 APRIL 2013 PEMBENTANG : MUHAMAD NUR AKRAMIN SULAIMAN 9.45 AM - 11.15 AM 12 April 2013

Upload: digitalsejarah

Post on 28-Nov-2014

520 views

Category:

Technology


0 download

DESCRIPTION

Seminar Media Baharu: Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah, 11-12 April 2013 di Dewan Kuliah A, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya

TRANSCRIPT

Page 1: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

TAJUK : APLIKASI PENGGUNAAN MEDIA BAHARU DALAM

PENGAJIAN SEJARAH

APLIKASI PENGGUNAAN MEDIA BAHARU DALAM PENGAJIAN SEJARAH 11-12 APRIL 2013

PEMBENTANG :

MUHAMAD NUR AKRAMIN SULAIMAN 9.45 AM - 11.15 AM

12 April 2013

Page 2: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

2 SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

KANDUNGAN 1.0 SECARA UMUM 2.0 PENGENALAN GOOGLE EARTH 3.0 KAEDAH MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH 3.1 Download Perisian Google Earth 3.2 Mengenali Komponen Penting Dalam Google Earth 3.3 Mencari Lokasi Kawasan Sejarah Dalam Google Earth 3.4 Menandakan Kawasan Sejarah Yang Telah Ditunjukkan Dalam Google Earth 3.5 Memaparkan Imej Kawasan Sejarah Secara Jelas 3.6 Imej 3D Kuala Lumpur 3.7 Morfologi/Perkembangan/Perubahan 3.8 Mengukur Jarak 4.0 HOTS :APLIKASI GOOGLE EARTH DALAM PENGAJIAN SEJARAH 5.0 KESIMPULAN

Page 3: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

3

•Google Map

•Wikimapia

•Openstreetmap

BOLEH DIAKSES SECARA MUDAH

•Google Earth

•Geo Da

•Quantum GIS

PERISIAN PERCUMA DAN MEMERLUKAN KEMAHIRAN

•MapInfo

• Arc GIS

• SuperGeo

PERISIAN BERBAYAR DAN

MEMERLUKAN KEMAHIRAN

1.0 SECARA UMUM

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 4: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

4

Google Earth merupakan sebuah program globe virtual yang di peringkat awal dikenali sebagai Earth Viewer. Keyhole merupakan individu yang telah mengembangkan teknologi Google Earth ini. Google Earth mampu memaparkan keseluruhan bentuk muka bumi dan bandar-bandar utama di dunia dengan dibantu oleh teknologi satelit, fotografi udara dan globe GIS 3D. Google Earth mempunyai 3 jenis perisian yang berbeza iaitu Google Earth (perisian dengan kemampuan terbatas), Google Earth Plus (mempunyai ruangan-ruangan tambahan dengan bayaran $20) dan Google Earth Pro (perisian yang digunakan untuk tujuan komersial dengan bayaran $400 setahun).

2.0 PENGENALAN GOOGLE EARTH

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 5: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

5

Bahagian ini akan menunjukkan bagaimana kaedah menggunakan Google Earth dalam menunjukkan lokasi dalam pengajian sejarah. Kaedah yang akan ditunjukkan mengikut turutan dan ini merupakan perkara penting yang perlu dipatuhi oleh setiap guru, pensyarah atau pihak yang berkepentingan.

3.0 KAEDAH MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH

3.1 Download Perisian Google Earth

Taip laman web www.google.com. Seterusnya anda perlu klik butang Download Google Earth.

Rujuk Nota Yang Diberikan

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 6: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

6

3.2 Mengenali Komponen Penting Dalam Google Earth

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 7: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

7

3.3 Mencari Lokasi Kawasan Sejarah Dalam Google Earth

Langkah 1: Taip nama kawasan di dalam ruang kosong Search.

Langkah 2: Sebagai contoh taip Melaka di dalam ruang kosong search dan seterusnya klik butang Search.

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 8: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

8

Kemudian, tunggu sehingga perisian Google Earth memaparkan kawasan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.

Melaka dalam peta dunia, Google Earth

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 9: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

9

3.4 Menandakan Kawasan Sejarah Yang Telah Ditunjukkan Dalam Google Earth

Langkah 1: Pilih simbol Add Placemark.

Langkah 2: Memasukan nama kawasan tersebut dalam Google Earth – New Placemark.

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 10: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

10

Latitude dan Longitude yang tertera pada skrin adalah koordinat sebenar Google Earth sekiranya Placemark tersebut berada betul-betul di kawasan yang dicari rujuk rajah di bawah

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 11: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

11

Langkah 3: Placemark ini juga boleh ditukar warna dan juga bentuk mengikut kepada kesesuaian kajian ataupun minat seseorang. Klik butang Placemark pada Google Earth – New Placemark, akan keluar Icon. Untuk menukar bentuk pilih pada bentuk-bentuk yang terdapat pada Icon. Untuk menukar warna klik butang Colour yang terdapat pada Icon dan pilih warna kesukaan di Select Colour seperti di rajah di bawah.

Jenis warna yang boleh dipilih pada Icon dan Select Colour

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 12: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

12

Click to look around

Click to move around

Drag the slider or click the buttons to zoom in o out

3.5 Memaparkan Imej Kawasan Sejarah Secara Jelas

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 13: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

13

Paparan Imej Bandar Hilir Secara Jelas – Imej Satelit

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 14: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

14

Paparan Bangunan Sultan Abdul Samad

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 15: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

15

3.6 Imej 3D Kuala Lumpur

Taipkan nama kawasan pilihan dan tekan Search

Pilih dan tanda √ di 3D Buildings

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 16: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

16

Imej 3D Kuala Lumpur

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 17: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

17

Imej 3D Kota London

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 18: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

18

3.7 Morfologi/Perkembangan/Perubahan

Taipkan nama kawasan pilihan dan tekan Search

Pilih Historical Imagery

Tahun untuk melihat perubahan

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 19: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

19

Tahun 2004 Tahun 2007

Tahun 2011 Tahun 2012

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 20: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

20

3.8 Mengukur Jarak

Langkah 1: Mencari dua lokasi sejarah yang dikehendaki seperti yang telah ditunjukkan pada perkara 3.3 dan 3.4. Langkah 2: Apabila telah menamakan dua kawasan sejarah tersebut dengan membuat Placemark pada Google Earth – New Placemark, anda perlu klik butang Show Ruler pada Google Earth

Langkah 3: Tukar format jarak

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 21: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

21

Langkah 4: Bawakan Ruler pada Placemark A (Bandar Melaka) dan klik, seterusnya bawa Ruler hingga ke Placemark B (Bandar Taiping) dan klik. Hasilnya anda akan dapat lihat di rajah di bawah

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 22: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

22

4.0 HOTS : APLIKASI GOOGLE EARTH DALAM PENGAJIAN SEJARAH

1. Mencari kawasan sejarah 2. Menunjukkan kawasan sejarah 3. Menunjukkan kawasan sejarah secara fizikal/3D 4. Menunjukkan sempadan kawasan sejarah 5. Mengukur jarak dari satu kawasan ke kawasan yang lain 6. Menilai pembangunan di kawasan sejarah dahulu dan sekarang 7. Menilai perubahan struktur muka bumi/kawasan sejarah

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 23: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

23

Contoh : Mencari dan Menunjukkan

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 24: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

24

Contoh : Mengukur Jarak

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 25: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

25

Contoh: Sempadan

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 26: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

26

Contoh: Pusat Awal Perkembangan Bandar KL dan Struktur Sungai Klang Tahun 1913 (Arkib)

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 27: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

27

Contoh: Pusat Awal Perkembangan Bandar KL dan Struktur Sungai Klang Tahun 1913 (Map Info)

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 28: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

28

Contoh: Pusat Awal Perkembangan Bandar KL dan Struktur Sungai Klang Tahun 1929 (Arkib)

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 29: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

29

Contoh: Pusat Awal Perkembangan Bandar KL dan Struktur Sungai Klang Tahun 1929 (Map Info)

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 30: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

30

Contoh: Pusat Awal Perkembangan Bandar KL dan Struktur Sungai Klang Tahun 2013

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 31: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

31

5.0 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, penggunaan Google Earth dalam pengajian sejarah banyak manfaatnya kepada para guru dan pelajar. Manfaat-manfaat yang diperolehi oleh para guru dan pelajar ini dapat menyumbang kepada pencapaian 6 elemen-elemen penting HOTS. Walau bagaimanapun aplikasi ini bergantung kepada topik sejarah yang dibincangkan. Terdapat topik sejarah yang sesuai menggunakan aplikasi Google Earth dan ada juga topik sejarah yang tidak sesuai. Ini semua bergantung kepada kepakaran seseorang guru dalam disiplin ilmu sejarah dan keperluan dalam menggunakan aplikasi Google Earth ini.

SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013 Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah

Page 32: Aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

32