aplikasi penggunaan media baharu dalam pengajian sejarah

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2014

507 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminar Media Baharu: Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah, 11-12 April 2013 di Dewan Kuliah A, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya

TRANSCRIPT

 • 1. TAJUK :APLIKASI PENGGUNAAN MEDIA BAHARU DALAMPENGAJIAN SEJARAHAPLIKASI PENGGUNAAN MEDIA BAHARU DALAMPENGAJIAN SEJARAH 11-12 APRIL 2013PEMBENTANG :MUHAMAD NUR AKRAMIN SULAIMAN9.45 AM - 11.15 AM12 April 2013
 • 2. 2SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian SejarahKANDUNGAN1.0 SECARA UMUM2.0 PENGENALAN GOOGLE EARTH3.0 KAEDAH MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH3.1 Download Perisian Google Earth3.2 Mengenali Komponen Penting Dalam Google Earth3.3 Mencari Lokasi Kawasan Sejarah Dalam Google Earth3.4 Menandakan Kawasan Sejarah Yang Telah Ditunjukkan DalamGoogle Earth3.5 Memaparkan Imej Kawasan Sejarah Secara Jelas3.6 Imej 3D Kuala Lumpur3.7 Morfologi/Perkembangan/Perubahan3.8 Mengukur Jarak4.0 HOTS :APLIKASI GOOGLE EARTH DALAM PENGAJIAN SEJARAH5.0 KESIMPULAN
 • 3. 3 Google Map Wikimapia OpenstreetmapBOLEH DIAKSES SECARAMUDAH Google Earth Geo Da Quantum GISPERISIAN PERCUMA DANMEMERLUKAN KEMAHIRAN MapInfo Arc GIS SuperGeoPERISIAN BERBAYAR DANMEMERLUKAN KEMAHIRAN1.0 SECARA UMUMSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 4. 4Google Earth merupakan sebuah program globe virtual yang di peringkat awaldikenali sebagai Earth Viewer. Keyhole merupakan individu yang telahmengembangkan teknologi Google Earth ini. Google Earth mampu memaparkankeseluruhan bentuk muka bumi dan bandar-bandar utama di dunia dengan dibantuoleh teknologi satelit, fotografi udara dan globe GIS 3D. Google Earth mempunyai 3jenis perisian yang berbeza iaitu Google Earth (perisian dengan kemampuanterbatas), Google Earth Plus (mempunyai ruangan-ruangan tambahan denganbayaran $20) dan Google Earth Pro (perisian yang digunakan untuk tujuan komersialdengan bayaran $400 setahun).2.0 PENGENALAN GOOGLE EARTHSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 5. 5Bahagian ini akan menunjukkan bagaimana kaedah menggunakan Google Earthdalam menunjukkan lokasi dalam pengajian sejarah. Kaedah yang akan ditunjukkanmengikut turutan dan ini merupakan perkara penting yang perlu dipatuhi oleh setiapguru, pensyarah atau pihak yang berkepentingan.3.0 KAEDAH MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH3.1 Download Perisian Google EarthTaip laman web www.google.com. Seterusnya anda perlu klik butang DownloadGoogle Earth.RujukNota YangDiberikanSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 6. 63.2 Mengenali Komponen Penting Dalam Google EarthSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 7. 73.3 Mencari Lokasi Kawasan Sejarah Dalam Google EarthLangkah 1:Taip nama kawasan di dalam ruang kosong Search.Langkah 2:Sebagai contoh taip Melaka di dalam ruang kosong search dan seterusnya klik butang Search.SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 8. 8Kemudian, tunggu sehingga perisian Google Earth memaparkan kawasan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.Melaka dalam peta dunia, Google EarthSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 9. 93.4 Menandakan Kawasan Sejarah Yang Telah DitunjukkanDalam Google EarthLangkah 1:Pilih simbol Add Placemark.Langkah 2:Memasukan nama kawasan tersebut dalam Google Earth New Placemark.SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 10. 10Latitude dan Longitude yang tertera pada skrin adalah koordinat sebenar Google Earth sekiranya Placemark tersebutberada betul-betul di kawasan yang dicari rujuk rajah di bawahSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 11. 11Langkah 3:Placemark ini juga boleh ditukar warna dan juga bentuk mengikut kepada kesesuaian kajian ataupun minat seseorang. Klik butang Placemarkpada Google Earth New Placemark, akan keluar Icon. Untuk menukar bentuk pilih pada bentuk-bentuk yang terdapat pada Icon. Untukmenukar warna klik butang Colour yang terdapat pada Icon dan pilih warna kesukaan di Select Colour seperti di rajah di bawah.Jenis warna yang boleh dipilih pada Icon dan Select ColourSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 12. 12Click to look aroundClick to move aroundDrag the slider or click thebuttons to zoom in o out3.5 Memaparkan Imej Kawasan Sejarah Secara JelasSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 13. 13Paparan Imej Bandar Hilir Secara Jelas Imej SatelitSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 14. 14Paparan Bangunan Sultan Abdul SamadSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 15. 153.6 Imej 3D Kuala LumpurTaipkan nama kawasan pilihan dan tekan SearchPilih dan tanda di 3D BuildingsSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 16. 16Imej 3D Kuala LumpurSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 17. 17Imej 3D Kota LondonSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 18. 183.7 Morfologi/Perkembangan/PerubahanTaipkan nama kawasan pilihan dan tekan SearchPilih Historical ImageryTahun untuk melihat perubahanSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 19. 19Tahun 2004 Tahun 2007Tahun 2011 Tahun 2012SEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 20. 203.8 Mengukur JarakLangkah 1:Mencari dua lokasi sejarah yang dikehendaki seperti yang telah ditunjukkan pada perkara 3.3 dan 3.4.Langkah 2:Apabila telah menamakan dua kawasan sejarah tersebut dengan membuat Placemark pada Google Earth New Placemark, anda perlu klikbutang Show Ruler pada Google EarthLangkah 3:Tukar format jarakSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH, 11-12 April 2013Aplikasi Penggunaan Media Baharu Dalam Pengajian Sejarah
 • 21. 21Langkah 4:Bawakan Ruler pada Placemark A (Bandar Melaka) dan klik, seterusnya bawa Ruler hingga ke Placemark B (Bandar Taiping) dan klik. Hasilnyaanda akan dapat lihat di rajah di bawahSEMINAR MEDIA BAHARU: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJA

View more