prosedur pengambilan pelajar baharu...

18
PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 No. Semakan: 04 No. Isu: 02 PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan dan semakan unjuran, penyediaan dan semakan syarat kemasukan, pemilihan pelajar, tawaran, rayuan kemasukan, lapor diri dan penyediaan laporan pengambilan pelajar Prasiswazah. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen UPM/PGR/MK/001 Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia - Quality Management Systems Requirements MS ISO 9001:2008 - Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005) - Minit Mesyuarat Senat UPM (berkaitan) - Pengunjuran Pelajar Tahun 2006 hingga 2015 - Buku Syarat Kemasukan Lepasan STPM/Lepasan Matrikulasi/Asasi dan Lepasan SPM - Manual Pengguna SMP - Pengambilan dan Kemasukan (PnK) - Manual Pengguna Sistem Mesyuarat Pemilihan Bersama - Manual Pengguna System e-MAS (disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat KPT) - Dasar Pengambilan Pelajar Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf - Dasar Pengambilan Pelajar Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf - Buku Panduan Pelajar Baharu UPM

Upload: doanh

Post on 30-Jun-2019

316 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 1/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

1.0 TUJUAN

Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara.

2.0 SKOP

Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan dan semakan unjuran, penyediaan dan semakan syarat kemasukan, pemilihan pelajar, tawaran, rayuan kemasukan, lapor diri dan penyediaan laporan pengambilan pelajar Prasiswazah.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

Kod Dokumen Tajuk Dokumen

UPM/PGR/MK/001 Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia

- Quality Management Systems – Requirements MS ISO 9001:2008

-

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005)

- Minit Mesyuarat Senat UPM (berkaitan)

- Pengunjuran Pelajar Tahun 2006 hingga 2015

- Buku Syarat Kemasukan Lepasan STPM/Lepasan Matrikulasi/Asasi dan Lepasan SPM

- Manual Pengguna SMP - Pengambilan dan Kemasukan (PnK)

- Manual Pengguna Sistem Mesyuarat Pemilihan Bersama

- Manual Pengguna System e-MAS (disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat KPT)

- Dasar Pengambilan Pelajar Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf

- Dasar Pengambilan Pelajar Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf

- Buku Panduan Pelajar Baharu UPM

Page 2: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 2/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Kod Dokumen Tajuk Dokumen

UPM/PU/PS/AK005

Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar

A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah

B. Mesyuarat Pre-Council C. Permohonan Lepasan Diploma/Setaraf D. Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT-IPTA

Program Pengajian Prasiswazah E. Temu Duga Program Pengajian Prasiswazah F. Temu Duga ISMP Program Pengajian

Prasiswazah G. Rayuan Kemasukan Pelajar ke Program

Pengajian Prasiswazah H. Tawaran Kemasukan ke Program Pengajian

Prasiswazah

UPM/PU/PS/AK013 Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Bukan Warganegara

http://upu.mohe.gov.my Laman Web Rasmi Permohonan Ke IPTA, TEVT dan ILKA

http://www.mohe.gov.my Laman Web Kementerian Pengajian Tinggi

http://www.upm.edu.my Laman Web UPM

http://www.akademik.upm. edu.my

Laman Web Bahagian Akademik

http://www.smp.upm.edu.my/temuduga

Laman Web Semakan Calon Temu Duga Program Bacelor Bagi Pengambilan Pelajar Baharu

http://www.smp.upm.edu.my/tawaran

Laman Web Semakan Permohonan Kemasukan Ke UPM

Page 3: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 3/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN

AKD : Bahagian Akademik Asasi : Asasi dari Universiti Malaya (UM) dan Universiti Teknologi

Mara (UiTM) BHEP : Bahagian Hal Ehwal Pelajar BPKP : Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Bukan Warganegara : Penduduk Tetap/Pemastautin/Antarabangsa Fakulti : Semua Fakulti Termasuk Pusat Asasi Sains Pertanian IPTA : Institusi Pengajian Tinggi Awam JPPBW : Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Bukan Warganegara KBA : Ketua Bahagian Akademik Ketua PTJ : Dekan Fakulti dan Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian KPPP : Ketua Pentadbiran Pengajian Prasiswazah KPT : Kementerian Pengajian Tinggi Matrikulasi : Matrikulasi KPM Prasiswazah : Program Asasi Sains Pertanian, Diploma dan Bacelor PT : Pegawai Tadbir Bahagian Akademik PT PTJ : Penolong Pendaftar PTJ PT(P/O) : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) PTJ : Pusat Tanggungjawab SMP PnK : Sistem Maklumat Pelajar – Modul Pengambilan

danKemasukan STPM : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM/Setaraf : Matrikulasi dan Asasi TNC (A&A) : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) TWP : Timbalan Wakil Pengurusan UPM : Universiti Putra Malaysia WP : Wakil Pengurusan

5.0 TANGGUNGJAWAB

TNC (A&A), Ketua PTJ dan KPPP bertanggungjawab memastikan Prosedur Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazahini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat mesti mematuhi prosedur ini.

Page 4: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 4/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

6.0 CARTA ALIR

Mula

Rancang Pengambilan Pelajar

Sedia Kertas Senat

Lulus ?

Hantar Ke BPKP

Saring Permohonan Calon

Pilih Calon

Buat Tawaran Masuk

Lapor Diri Pelajar Baharu

Sedia Laporan

Tamat

Buat PindaanTidak

Ya

Berjaya ? Buat Rayuan Tidak

Ya

Pilih Calon Rayuan

Berjaya ?Ya

Tidak

Pengambilan Pelajar Baharu Bukan Warganegara

Warganegara ?Tidak

Ya

7.1

7.2

7.3

7.5

7.6

7.8

7.9

7.10

7.11

7.15

7.16

7.17

7.18

7.12

7.14

7.13

7.7

7.4

Page 5: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 5/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

7.0 PROSES TERPERINCI

Tindakan Tanggungjawab

7.1 Mula

7.2 Rancang Pengambilan Pelajar 7.2.1 Buat perancangan pengambilan pelajar

baharuberdasarkan: 7.2.1.1 Pengunjuran Pelajar Tahun 2006 hingga 2015. 7.2.1.2 Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu

dan Syarat Kemasukan. (Rujuk : Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005)- A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah).

7.2.1.3 Keperluan semasa berdasarkan Penawaran

Program Baharu, Perubahan Dasar Kerajaan, Penubuhan Fakulti/Pusat Baharu dan Penubuhan Cawangan/Kampus Baharu.

7.2.2 Sedia dan semak Unjuran Pengambilan Pelajar Baharudan

Syarat Kemasukan.(Rujuk :Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) - A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah (langkah 5).

Ketua PTJ, KPPP, PT

KPPP,PT

7.3 Warganegara? 7.3.1 Jika ya, ikut langkah 7.4 7.3.2 Jika tidak, ikut langkah 7.17

Page 6: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 6/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

7.4 Pengambilan Pelajar Baharu Bukan Warganegara

(Rujuk : Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Bukan Warganegara(UPM/PU/PS/AK013).

7.5 Sedia Kertas Senat 7.5.1 Terima dan semak Cadangan Unjuran Pengambilan

Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan daripada Fakulti.

7.5.2 Sediakan Kertas SenatCadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan dan bawa ke Senat selewat-lewatnya pada akhir minggu kedua bulan November. (Rujuk : Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005)– A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah).

PT

KPPP,PT

7.6 Lulus? Bentangkan dalam Mesyuarat Senat untuk kelulusan.

7.6.1 Jika ya, ikut langkah 7.8

7.6.2 Jika tidak (lulus dengan pindaan), ikut langkah 7.7

S/U Senat

7.7 Buat Pindaan Buat pindaan bilangan Pengambilan Pelajar Baharu dan/atauSyarat Kemasukan sebagaimana yang diluluskan oleh Senat.

S/U Senat

7.8 Hantar ke BPKP 7.8.1 Masukkan Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar

Baharu dan Syarat Kemasukan ke BPKP melalui Sistem e-MAS mengikut tempoh yang ditetapkan. (Rujuk : Manual Pengguna Sistem e-MAS).

PT,PT(P/O)

Page 7: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 7/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

7.8.2 Cetak dan semak. Buat pindaan jika perlu. 7.8.3 Buat pengesahan dan cetak untuk kegunaan mesyuarat.

PT

KPPP

7.9 Saring Permohonan Calon Laksanakan saringan permohonan calon. Rujuk :(Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005)). i. B. Mesyuarat Pre Council

ii. C. Permohonan Lepasan Diploma/Setaraf

iii. E. Temu duga Program Pengajian Prasiswazah

iv. F. Temu duga ISMP Program Pengajian Prasiswazah

KPPP, KBA,PT, PT(P/O)

7.10 Pilih Calon 7.10.1 Pilih calon yang layak berdasarkan syarat am dan syarat

khas Program dalam Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT dan IPTA. (Rujuk :Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) - D.Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT-IPTA Program Pengajian Prasiswazah)

7.10.2 Pilih calon Bukan Warganegara. (Rujuk : Arahan Kerja

Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Calon Bukan Warganegara(UPM/PU/PS/AK013)).

KPPP

KPPP, KETUA PTJ

7.11 Berjaya ? 7.11.1 Jika ya, ikut langkah 7.15

7.11.2 Jika tidak, ikut langkah 7.12

Page 8: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 8/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

7.12 Buat Rayuan

Buat rayuan melalui aplikasi atas talian dalam tempoh yang ditetapkan oleh BPKP.

Calon

7.13 Pilih Calon Rayuan Laksana pemilihan calon rayuan (Rujuk : (Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) – G. Rayuan Kemasukan Pelajar ke Program Pengajian Prasiswazah

KPPP, PT

7.14 Berjaya ? 7.14.1 Jika ya, ikut langkah 7.15

7.14.2 Jika tidak, ikut langkah 7.18

7.15 Buat Tawaran Masuk Keluarkan Surat tawaran kemasukan kepada calon yang berjaya. Rujuk :(Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar(UPM/PU/PS/AK005) - H. Tawaran Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah)

KPPP, PT, PT(P/O)

7.16 Lapor Diri Pelajar Baharu 7.16.1 Sediakan tempat lapor diri pelajar baharu di Kolej

Kediaman Kampus Serdangdan Kampus UPMKB. (Rujuk: Prosedur Persediaan Penempatan dan Pendaftaran Masuk Pelajar Baharu (UPM/OPR/KOLEJ/P002) dan Prosedur Pendaftaran Kursus(UPM/PU/PS/P004).

7.16.2 Dapatkan Borang Pembetulan Nama/ Kad Pengenalan

(PU/PS/BR11/AMB) jika ada, setiap penghujung hari pendaftaran.

KP BHEP

PT(P/O)

Page 9: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 9/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

7.16.3 Buat pembetulan dalam SMP Modul Kemasukan pada

hari penerimaan borang.

7.16.4 Semak dan sahkan data dalam SMP.

PT(P/O)

PT 7.17 Sedia Laporan

Sediakan laporan pengambilan pelajar baharu untuk pengesahan Senat selewat-lewatnya 14 (empat belas) hari bekerja selepas pendaftaran pelajar baharu berakhir.

PT

7.18 Tamat

Page 10: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 10/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

8.0 REKOD KUALITI 1. Rekod di simpan di Bahagian Akademik UPM

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

1. UPM/600-2/1/3 PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR BAHARU

Laporan pengambilan pelajar baharu

Surat-surat berkaitan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

2. UPM/600-2/1/1

CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU

Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. (Surat daripada BPKP)

Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu Program Bacelor (UPM/PU/PS/BR01/AMB), Program Diploma dan Asasi Sains Pertanian (UPM/PU/PS/BR04/AMB). (Surat kepada Dekan Fakulti)

Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. (Surat Jawapan daripada Dekan Fakulti)

Senarai Semak Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PU/PS/SS01/AMB)

Surat Peringatan kepada Dekan Fakulti yang belum menghantar Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. Jika perlu.

Penawaran program baru. (jika ada)

Kertas kelulusan Senat mengenai Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu .

Petikan Minit Mesyuarat Senat Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu

Unjuran Kemasukan Ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf.

PT(P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

Page 11: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 11/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

(Sistem e-MAS)

Surat lain yang berkaitan

3. UPM/600-2/1/2 SYARAT KEMASUKAN SESI ( __-__ )

Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Kepada Dekan Fakulti)

Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Jawapan dari Dekan Fakulti)

Senarai Semak Syarat kemasukan Pengambilan Pelajar Baharu.

Surat peringatan kepada Dekan yang belum menghantar syarat kemasukan. (Jika ada)

Kertas kelulusan Senat mengenai Syarat Kemasukan Pelajar Baharu

Petikan Minit Mesyuarat Senat Syarat Kemasukan

Kemukakan syarat kemasukan dalam Sistem e-MAS .

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

Ketua PTJ

4. UPM/600-2/1/11 Mesyuarat Pre-Council

Surat Jemputan Mesyuarat Pre-Council I

Semakan dan Pengesahan Syarat Am & Khas (Pre Council I)

Surat Jemputan Mesyuarat Pre -Council II

Semakan Pengesahan Rumusan Prajaya (Pre Council II)

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

5. UPM/600-2/1/4

PERMOHONAN LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF

Borang Pengesahan Penerimaan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

Page 12: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 12/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

Data dari BPKP.

Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) – Serah data pemohon kepada IDEC.

Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti – Surat kepada Dekan Fakulti

Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bacelor (PU/PS/BR07/AMB)

Surat jemputan Mesyuarat Pemilihan Aplikasi Dalam Talian – surat daripada BPKP

Senarai nama yang telah dipilih melalui Mesyuarat Pemilihan Aplikasi Dalam Talian.

Surat lain yang berkaitan

6. UPM/600-2/1/5

MESYUARAT PEMILIHAN BERSAMA KPT – IPTA

Surat panggilan Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT – IPTA.

Surat lain yang berkaitan Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

KPPP

7. UPM/600-2/1/7 Temu Duga

Data pemohon calon lepasan Diploma/Setaraf, STPM/Setaraf bagi program yang ada temu duga (Program Bukan Pendidikan). (surat daripada BPKP)

Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) – Serah data pemohon kepada IDEC.

Surat panggilan mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti.

Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bacelor (PU/PS/BR07/AMB).

Senarai calon temu duga (program bukan pendidikan)- Surat kepada Dekan Fakulti.

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

KPPP

Page 13: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 13/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

Senarai calon jaya temu duga (program bukan pendidikan) – surat jawapan daripada fakulti)

Borang Semakan Maklumat Calon Jaya temuduga/ tawaran (PU/PS/BR05/AMB).

Borang Pemantauan Capaian Web temuduga / tawaran (PU/PS/BR06/AMB).

Senarai nama calon jaya temu duga dari SMP PnK.

Surat lain yang berkaitan.

8. UPM/600-2/1/8 TEMU DUGA ISMP

Mesyuarat Temu duga ISMP (surat daripada Urus Setia)

Pelantikan Panel Temu duga. (Surat daripada Dekan Fakulti)

Surat jemputan Taklimat Urusetia Temu duga.

Maklum tempat temu duga dan ujian khas. (Surat kepada Dekan Fakulti)

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

9. UPM/600-2/1/9

RAYUAN

Unjuran Kekosongan Tempat Bagi Program Pengajian Prasiswazah.

Terima Data Rayuan Bagi Program Pengajian Prasiswazah.

Borang Semakan Data Calon Jaya dari BPKP (jika ada)

Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) – Serah data pemohon kepada IDEC.

Borang Pembetulan Maklumat Calon (PU/PS/BR04/AMB) – Jika ada

Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti.

Borang Cadangan Pemilihan Ke Program Bacelor Kes Rayuan (PU/PS/BR08/AMB)

PT(P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

Page 14: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 14/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

Senarai Nama Calon Jaya.

Surat dan Senarai calon jaya kepada Dekan.

Borang Semakan Maklumat Calon Jaya e-temuduga/e-tawaran (PU/PS/BR05/AMB)

Surat lain yang berkaitan

10. UPM/600-2/1/6 TAWARAN

Penerimaan data calon jaya (Surat daripada BPKP)

Penyerahan Data Calon Jaya (Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) – iDEC

Borang Pembetulan Maklumat Calon (PU/PS/BR04/AMB) (jika berkenaan)

Senarai nama calon jaya. (Surat kepada Dekan Fakulti)

Borang Semakan Maklumat Calon Jaya e-temuduga/e-tawaran. (PU/PS/BR05/AMB)

Borang Pemantauan Capaian Web temuduga/tawaran (PU/PS/BR06/AMB)

Surat lain yang berkaitan.

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

11. UPM/600-2/1/10 PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU BUKAN WARGANEGARA

Log Penerimaan Borang Permohonan Calon Bukan Warganegara (Borang Manual) Semester ___ Sesi ___ /___ (PU/PS/LG02/AMB).

Surat panggilanMesyuarat Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Bukan Warganegara.

Kertas Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu Bukan Warganegara.

Minit Mesyuarat JKPPBW

Kertas Laporan PengambilanPelajar Baharu BukanWarganegara

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

Page 15: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 15/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

PetikanMinitSenatberkaitan.

Senarainamacalonpelajar yang ditawarkan.

Senarainamacalonpelajaryang mendaftar.

KeputusanUjianBahasaInggeris (UTEIS).

Surat maklumansenaraipelajar yang ditawarkankepada PKU/ UPMI/ BHEP/BahagianAntarabangsa.

Suratpenghantaranborangpermohonankepadafakulti.

Surat/Memo maklumbalas status borangpermohonanolehfakulti.

Suratrayuanpemohon

Suratlain yang berkaitan.

12. UPM/600-2/1/10/1 SURAT TAWARAN CALON BUKAN WARGANEGARA

SalinansuratFull Offer.

SalinansuratConditionalOffer .

Salinan Surat ProvisionalOffer.

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PT Pusat Dokumen dan Rekod

AKD

5 tahun

KPPP

Page 16: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 16/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

2. Rekod di simpan di PTJ

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

1. UPM/(kod PTJ)/600-2/1/1 CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU

Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu Program Bacelor (UPM/PU/PS/BR01/AMB), Program Diploma dan Asasi Sains Pertanian (UPM/PU/PS/BR04/AMB). (Surat kepada Dekan Fakulti)

Surat Jawapan daripada Dekan Fakulti mengenai Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu.

Surat Peringatan kepada Dekan Fakulti yang belum menghantar Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. Jika perlu.

Surat lain yang berkaitan.

PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

KPPP

2. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/2 SYARAT KEMASUKAN SESI ( __-__ )

Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Kepada Dekan Fakulti)

Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Jawapan dari Dekan Fakulti)

Surat peringatan kepada Dekan yang belum menghantar syarat kemasukan. (Jika ada)

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

Ketua PTJ

3. UPM/(kod PTJ)/600-2/1/4 PERMOHONAN LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF

Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama

Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bacelor

PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

Ketua PTJ

Page 17: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 17/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Tanggungjawab Mengumpul dan

Memfail

Tanggungjawab Menyelenggara

Tempat dan Tempoh

Simpanan

Kuasa Melupus

(PU/PS/BR07/AMB).

Surat lain yang berkaitan

4. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/7 TEMU DUGA

Senarai calon temu duga (program bukan pendidikan)- Surat kepada Dekan Fakulti.

Senarai calon jaya temu duga (program bukan pendidikan) – surat jawapan daripada fakulti)

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PTJ

(Fakulti yang terlibat dengan

proses temu duga sahaja)

PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

Ketua PTJ

5. UPM/(kod PTJ)/600-2/1/8 TEMU DUGA ISMP

Pelantikan Panel Temu duga. (Surat daripada Dekan Fakulti)

Maklum tempat temu duga dan ujian khas. (Surat kepada Dekan Fakulti)

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PTJ

(Fakulti Pengajian Pendidikan Sahaja)

PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

Ketua PTJ

6. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/9

RAYUAN

Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti.

Surat dan Senarai calon jaya kepada Dekan.

Surat lain yang berkaitan

PT(P/O) PTJ PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

Ketua PTJ

7. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/6 TAWARAN

Senarai nama calon jaya. (Surat kepada Dekan Fakulti)

Surat lain yang berkaitan

PT (P/O) PT PTJ Pusat Dokumen dan Rekod

PTJ

2 tahun

Ketua PTJ

Page 18: PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU ...reg.upm.edu.my/eISO/docs/20130423174138UPM.PU.PS.P003...PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

Halaman: 18/18

No. Semakan: 04

No. Isu: 02

PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN

PRASISWAZAH

Tarikh: 30/04/2013

9.0 SEJARAH SEMAKAN

No. Isu No.

Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat

Disedia dan Disemak

Dilulus/ Diluluskan

Semula

Tarikh Kuatkuasa

02 00 - Keluaran Pertama untuk

satu persijilan TNCAA WP 03/01/2011

02 01 35/2011 Mesyuarat Pengurusan

Bahagian Akademik 5/2011

TNCAA WP 12/09/2011

02 02 45/2012 Mesyuarat Pengurusan

Bahagian Akademik 4/2012 (Khas)

TNCAA WP 09/05/2012

02 03 71/2012 Mesyuarat Pengurusan

Bahagian Akademik 7/2012 (Khas)

TNCAA WP 14/08/2012

02 04 18/2013 Mesyuarat Pengurusan

Bahagian Akademik 14/2013 (Khas)

TNCAA WP 30/04/2013