tikar bemban satu seni rupa iban yang harus

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2016

1.163 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Persidangan Antarabangsa Minoriti dan Majoriti: Bahasa, Budaya dan Identiti: Hilton, Kuching, Sarawak, Malaysia: 23 24 November 2010.

  Tikar Bemban Satu Seni Rupa Iban Yang Harus Dipertahankan

  Oleh

  Anna Durin,

  Rahah Hasan,

  Zarina Mohd. Shah.

  Abstrak

  Tikar bemban ialah sejenis tikar masyarakat Iban yang dianyam dan ia diperbuat daripada

  tumbuhan bemban dari jenis donax andurastrum. Pada zaman dahulu, tikar bemban sangat

  popular dalam kalangan orang Iban yang tinggal di Bahagian Samarahan, Sri Aman dan Betong

  Sarawak. Tikar bemban dianyam dengan motif-motif yang cantik. Motif-motif itu dibahagikan

  kepada tiga kategori, iaitu motif mudah, motif sederhana dan motif kompleks atau kelas tinggi.

  Biasanya, penciptaan motif-motif dipengaruhi oleh alam sekitar, pandangan dunia dan

  kepercayaan tradisi masyarakat berkenaan. Motif-motif itu juga menyimpan gambaran budaya

  masyarakat yang menciptanya dan oleh itu ia boleh dijadikan artifak untuk mengkaji budaya

  penciptanya. Pada zaman dahulu, tikar bemban memainkan peranan penting dalam kehidupan

  masyarakat Iban misalnya sebagai alas duduk pada hari-hari biasa, dan juga alas duduk waktu

  keramaian, dalam persembahan ritual tertentu seperti kematian, perubatan, perkahwinan dan

  lain-lain. Pada masa kini, seni rupa tikar bemban mengalami masalah kepinggiran. Kebanyakan

  masyarakat Iban pada zaman kini, sama ada yang tinggal di rumah panjang ataupun di Bandar,

  tidak mementingkan seni rupa itu lagi. Oleh itu, hanya segelintir kecil sahaja daripada mereka

  yang masih boleh menganyam tikar bemban terutamanya, tikar bemban yang menggunakan

  motif-motif kompleks. Walau bagaimanapun terdapat juga syarikat kraftangan di sekitar

  Bandaraya Kuching dan di daerah Serian yang mengusahakan tikar bemban secara kecil-kecilan

  untuk tujuan komersial. Tikar bemban yang di pasaran hanyalah terdiri daripada yang dianyam

  dengan motif mudah dan sederhana sahaja. Oleh itu, menerusi kertas kerja ini kami ingin

  mencadangkan supaya tikar bemban yang bermotif kompleks perlu dianyam dengan banyak, dan

  pakar-pakar seni anyaman yang masih ada harus mengajar, melatih dan mendidik generasi muda

  Iban untuk menerus dan mempertahankan seni rupa berkenaan demi untuk kebanggaan dan

  identiti masyarakat Iban.

  Pendahuluan

  Tikar bemban ialah sejenis tikar yang dianyam daripada bilah-bilah bemban dan orang

  Iban di Sarawak telah menggunakan tikar bemban sejak zaman nenek moyang mereka dahulu

  lagi (Heinze, 1969). Tikar Bemban banyak digunakan orang Iban yang tinggal di Bahagian Kota

  Samarahan, Bahagian Seri Aman dan Bahagian Betong. Ini berkemungkinan kerana di ketiga-

  tiga bahagian itu mempunyai tanah yang berpaya, iaitu memang sesuai untuk tumbuhan

  berkenaan tumbuh dengan suburnya.

 • 2

  Tumbuhan Bemban

  Bemban yang digunakan untuk menganyam tikar ialah terdiri daripada spesis donax

  andusrastrum dan dalam bahasa Iban ia dinamakan bemban ai dan ai bermaksud air dan ia

  dinamakan begitu kerana ia biasanya tumbuh di tepi sungai yang berlumpur dan juga di kawasan

  berpaya (Blehaut:1992). Bunga bemban berwarna putih dan wangi. Kulitnya berwarna hijau tua

  dan halus. Tumbuhan bemban ini mempunyai sejenis penyakit yang disebut dalam bahasa Iban

  balu dan penyakit ini adalah disebabkan oleh daun-daun yang tua dan gugur kemudian melekat kepada kulit bemban. Lama-kelamaan daun atau akar yang melekat pada kulit bemban berkenaan

  menjadi reput dan seterusnya akan merosakkan batang bemban berkenaan dan akhirnya bemban

  itu akan mati. Oleh kerana penyakit balu pada bemban itu, maka orang Iban mempunyai pantang

  larang untuk menanam bemban. Adalah dilarang orang yang bukan balu untuk menanam bemban

  kerana ditakuti dia akan menjadi balu (Anna Durin, 2002). Apabila seseorang menanam bemban

  maka mereka harus berhati-hati kerana pada waktu itu mereka berkenaan tidak boleh memijak

  bayang-bayang sendiri kerana ditakuti akan alah ayu atau lemah semangat dan hal ini boleh

  membuatkan mereka jatuh sakit.

  Gambar 1: Bemban Air (Donax Andurastrum)

  Fungsi Tikar Bemban

  Pada zaman dahulu orang Iban menggunakan tikar bemban sebagai alas duduk misalnya

  untuk kegunaan harian, pada waktu-waktu tertentu seperti keramaian, kematian, sebagai alas

  tidur, alas untuk meletakkan mayat, bertangas dan meletakkan beras yang hendak dipilih

  antahnya. Fungsi-fungsinya menentukan jenis-jenis tikar bemban yang digunakan dan terdapat

 • 3

  beberapa jenis tikar bemban yang dicipta orang Iban untuk mengisi keperluan, seperti yang telah

  dinyatakan di atas.

  Tikar bemban yang digunakan sebagai alas duduk untuk hari-hari biasa terdiri daripada

  yang dianyam dengan bilah-bilah yang kasar dan ini terdiri daripada tikai belebak atau tikai

  tampung. Maksud tikai belebak ialah tikar bemban yang dianyam daripada bemban yang panjang

  dan oleh itu, bilah-bilah itu tidak perlu disambung-sambung. Tikai tampung pula dianyam

  daripada bemban yang pendek dan kerana ia pendek maka bilah-bilah harus disambung-

  sambung. Tikai empeda ialah tikar bemban yang dianyam daripada kulit dalaman bemban dan

  oleh bilah-bilah besar dan hanya sesuai dianyam dengan motif-motif yang kecil, seperti motif

  Anyam Dua, motif Cit Padi dan motif Anyam Apit. Biasanya tikai empeda digunakan untuk

  meletakkan beras apabila hendak memilih antah padi tersebut. Untuk waktu keramaian biasanya

  tikar bemban yang digunakan adalah dari jenis tikai halus atau tikai bujang dan tikar-tikar ini

  biasanya dianyam dengan motif kelas tinggi atau motif kompleks. Untuk bertangas biasanya

  menggunakan tikar yang menggunakan bilah kasar dan biasanya tikai belebak.

  Gambar 2: Tikar Bemban

 • 4

  Etika Seni Anyaman Tikar Bemban

  Dalam proses penganyaman tikar bemban terdapat beberapa pantang larang yang harus

  dipatuhi sekiranya orang yang menganyam itu hendak selamat dari segala perkara-perkara buruk

  yang berkaitan dengan kepercayaan tradisi orang Iban. Misalnnya, seseorang yang baru belajar

  menganyam mesti bermula daripada motif-motif yang mudah seperti motif Anyam Dua, motif

  Mata Punai, dan motif Buah Empit/ Empelanjau. Kemudian pergi kepada motif Bintang Senulau,

  motif Buah Andu, motif Burung Punai, motif Bintang Senagir dan seterusnya kepada motif yang

  dalam peringkat tinggi seperti motif Nabau Betabu, motif Burung Helang, motif Gerasi

  Bejengkau dan pergi kepada motif yang tinggi dan kompleks seperti motif Bulan Sebayan, motif

  Sepit Api, motif Remaung Tali Gantung, motif Mulung Merangau, motif Pipit Banda, motif

  Dulang Sempandai, motif Kapal Bejarut dan lain-lain.

  Gambar 3: Motif Bintang Senulau (Mudah/Simple)

  Peringkat-peringkat menganyam motif itu harus dipatuhi kerana dalam kepercayaan orang

  Iban tradisi, sekiranya seseorang melanggar pantang-larang berkenaan, perkara tersebut boleh

  menyebabkan mereka lemah semangat dan jatuh sakit, dan sekiranya tidak dapat diubati maka ia

  boleh membawa maut. Seorang wanita yang layak menganyam motif-motif yang terdiri dalam

  kelas tinggi dan yang kompleks adalah terdiri daripada yang sudah tuai bulu. Tuai bulu

  bermaksud wanita berkenaan memiliki ubat enda layu dan mereka juga mempunyai pengalaman

  yang luas dalam ilmu seni anyaman dan melalui pengalaman itu maka mereka memiliki

  kepakaran yang sangat tinggi. Ubat enda layu bermaksud sejenis azimat pelindung yang

  dipercayai pemberian daripada deities seperti Indai Abang, Kumang, dan Lulung. Kepercayaan

  tradisi berkaitan deities itu juga sangat mempengaruhi penciptaan motif-motif kompleks seni

  anyaman orang Iban (Derek, 1992).

  Seperti seni anyaman orang Melayu yang dinyatakan oleh Haziyah Hussin (2006),

  pengaruh alam sekitar dalam penciptaan motif itu sangat ketara kerana banyak motif seni

  anyaman orang Iban yang menggunakan nama tumbuhan misalnya motif daun Rotan, motif

 • 5

  Paku-Pakis, motif Mayang Nipah, dan motif Lelingkuk yang berunsurkan akar. Selain tumbuhan,

  terdapat juga motif yang berunsurkan haiwan seperti motif Iku Enseluai, dan motif Ular Sawa.

  Terdapat juga motif yang dicipta kerana pengaruh ritual animisme, iaitu seperti motif Mulung

  Merangau dan motif yang berunsurkan budaya bejalai atau pegi seperti motif Kapal Bejarut.

  Motif-motif yang berunsurkan hantu semangat adalah seperti motif Gerasi Bejengkau dan motif

  Anak Buau. Seperti juga yang terdapat dalam seni rupa Melayu, iaitu terdapat motif seni

  anyaman Iban yang berunsurkan cakerawala seperti motif Senagir dan motif Senulau yang telah

  dinyatakan di atas.

  Gambar 4: Motif Bintang Senagir (Sederhana)

  Gambar 5: Motif Burung (Sederhana

 • 6

  Motif Seni Tikar Bemban sebagai Simbol Budaya Iban

  Sebagai simbol budaya, sudah tentu motif-motif seni anyaman tikar bemban masyarakat

  Iban mempunyai pelbagai gambaran budaya masyarakat berkenaan dan budaya yang

  dimaksudkan itu adalah seperti yang berkaitan dengan kepercayaan tradisi atau animisme dan

  cerita mitos.

  Sebagai simbol kepercayaan tradisi atau animisme seni tikar bemban mempunyai motif-

  motif yang berunsurkan mahluk ghaib misalnya gergasi, deities, penunggu dan sebagainya.

  Motif-motif seperti corak Gerasi Bejengkau yang menggambarkan kepercayaan Iban tradisi yang

  percaya