soalan sains part b

10
Bahagian B [ 20 markah ] Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. 1 Rajah menunjukkan satu maklumat yang dikumpul oleh seorang pegawai Jabatan Haiwan . Kandang W Kandang Y Purata berat seekor lembu = 50 kg Purata berat seekor lembu = 80 kg

Upload: aliem73

Post on 12-Dec-2014

147 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

upsr

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Sains Part b

Bahagian B[ 20 markah ]

Jawab semua soalan.Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.

1 Rajah menunjukkan satu maklumat yang dikumpul oleh seorang pegawai Jabatan Haiwan .

Kandang W Kandang Y

Purata berat seekor lembu = 50 kg

Purata berat seekor lembu = 80 kg

Page 2: Soalan Sains Part b

(a) Nyatakan satu inferens berdasarkan maklumat di atas ?

........................................................................................................................ [1 markah ](b) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?

.......................................................................................................................

........................................................................................................................ [1 markah ]

(c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan itu.

......................................................................................................................[1 markah ]

(d) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat dalam penyiasatan itu

........................................................................................................................ [1 markah ]

Page 3: Soalan Sains Part b

2. Rajah menunjukkan satu rantai makanan yang terdapat di sebuah sawah padi.

Padi Burung pipit Helang

Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji rantai makanan di atas tiga bidang sawah padi. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh.

Sawah Bilangan helang Bilangan burung pipit

P 0 30

Q 4 20

R 6 10

Page 4: Soalan Sains Part b

(a) Berikan satu sebab untuk menerangkan mengapa bilangan burung pipit berkurang apabila bilangan helang bertambah.

........................................................................................................................ [1 markah ]

(b) Berikan satu pemerhatian lain di sawah padi tersebut jika bilangan helang bertambah.

........................................................................................................................... [1 markah ]

(c) Dalam penyiasatan ini :

i. Apakah yang diubah . ........................................................................................................................

[ 1 markah ](d) Ramalkan bilangan helang yang perlu ada supaya tiada lagi burung pipit berdasarkan penyiasatan ?

........................................................................................................................ [ 1 markah ]

Page 5: Soalan Sains Part b

3 Rajah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Haiqal. Dia me- letakkan tiga span yang berlainan saiz ke dalam tiga buah bikar. Setiap bikar

mengandungi 300 ml air.

Haiqal mengeluarkan kesemua span tersebut selepas 5 minit .Jadual menunjukkan isipadu air yang tinggal di dalam bikar .

Bikar J K L

Isipadu air yang tinggal (ml) 220 140 100

Page 6: Soalan Sains Part b

(a) Apakah tujuan penyiasatan itu ?

............................................................................................................................... [ 1 markah ](b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini

.................................................................................................................................. [ 1

markah ](c) Nyatakan pembolehubah bergerakbalas dalam penyiasatan ini.

........................................................................................................................ [ 1 markah ]

(d) Nyatakan satu hubungan antara dua pembolehubah dalam penyiasatan itu

.................................................................................................................. [1 markah ]

Page 7: Soalan Sains Part b

4 Rajah di bawah menunjukkan arah dan panjang bayang-bayang sebatang kayu yang dipacakkan di tengah padang sekolah.

(a) Apakah pembolehubah yang dimalarkan . . . ..............................................................................................................

[ 1 markah ]

(b) Tuliskan satu sebab untuk menerangkan panjang bayang-bayang pada pukul 1.00 petang. ...............................................................................................................

[ 1 markah ]

Page 8: Soalan Sains Part b

(c) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?

.................................................................................................................. [ 1 markah ]

(d) Tuliskan kesimpulan tentang arah bayang-bayang dari pukul 1.00 hingga 3.00 petang.

................................................................................................................... [ 1 markah ]

Page 9: Soalan Sains Part b

5 Sekumpulan pelajar telah melakukan satu penyiasatan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Mereka meletakkan empat model A, B, C dan D yang sama tinggi iaitu 30 cm. di atas meja yang rata.Selepas meja digegarkan, didapati model B tumbang dahulu diikuti oleh model C. Manakala model D dan A tidak tumbang.

Page 10: Soalan Sains Part b

(a) Nyatakan satu inferens untuk menyokong permerhatian di atas .

........................................................................................................................ [ 1 markah ]

(b) Apakah tujuan penyiasatan itu?

........................................................................................................................ [ 1 markah ]

(c) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan itu .

........................................................................................................................ [ 1 markah ]

(d) Nyatakan hubungan antara pembolehubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah bergerakbalas .

........................................................................................................................ [ 1 markah ]