skema permarkahan

Download Skema Permarkahan

Post on 17-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skema Permarkahan

TRANSCRIPT

 • Skema PermarkahanDisediakan oleh:Chin Ann EeYee Wan Wei

  *

 • Maksud & Tujuan Skema PermarkahanDokumen yang mengandungi jawapan dan panduan utk memberikan markah kepada calon serta pembahagian skor setiap jawapan

  Set panduan kepada guru atau pemeriksa untuk memeriksa skrip jawapan pelajar

  Digunakan untuk menilai pencapaian murid mengikut kriteria yang telah ditetapkan

 • Ciri-ciri Skema PemarkahanMenepati kehendak soalan.Mempunyai ciri-ciri keobjektifan yang tinggi.

  (semua pemeriksa dapat memberi markah kepada soalan dengan tekal dna konsisten)Item jawapan objektif adalah muktamad.Item struktur mempunyai pelbagai contoh jawapan dan pemberian markah berdasarkan fakta/ isi dan huraian.Item subjektif (respon terhad dan terbuka) mempunyai contoh jawapan, panduan dan skema pemarkahan bagi setiap item soalan.

 • 3 Kriteria Pertimbangan Membina Skema PermarkahanKandungan mencakupiaspek maklumat atau pengetahuan yang berkaitan

  Pengelolaan aspek penggunaan bahasa lancar, tepat dan matang.

  Proses aspek ketepatan, munasabah, komprehensif, konsisten, keaslian dan daya kreatif menjawab.

 • 2 Cara Skema PermarkahanSkema pemarkahan secara holistik

  Skema pemarkahan analitik

 • Skema Permarkahan HolistikSkema pemarkahan yang disediakan secara umum sebagai panduan. Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk karangan atau esei. Murid-murid bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. Pemeriksaan secara holistik ini memerlukan pemeriksa atau guru-guru yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan.

 • Contoh

  MarkahKriteria5Cemerlang menguasai semua objektif serta dapat berhujah dengan baik dan berkesan.4Baik menguasai kebanyakan objektif dan dapat memberikan hujah dengan baik dan berkesan.3Memuaskan hampir sebahagian objektif dan memberikan hujah dengan memuaskan.2Lemah menguasai sebahagian kecil objektif dan hujah yang diberikantidak memuaskan.1Kurang memuaskan belum menguasai sebarang objektif dan hujah adalah lemah.0Gagal gagal memberikan sebarang jawapan dan hujah amat lemah.

 • Skema Permarkahan Holistik2 Skala digunakan iaituSkala OrdinalSkala Norminal

 • Langkah pemeriksaan holistik dgn skala ordinalMemeriksa skrip calon secara keseluruhan (skrip banyak kesalahan diberi markah kurang)Susun skrip jawapan ikut prestasi calon. Terbaik ke terburukTentukan peratusan calon mendpt A, B, C & seterusBerikan gred kpd skrip berdasar peratusan yg dipertimbangkan bg setiap kumpulan.

  Langkah pemeriksaan holistik dgn skala norminalKetua pemeriksa & pemeriksa baca beberapa skrip jawapan sekali (berdasarkan kandungan, pengelolaan dan proses) utk dptkan gambaran markah calon dgn menggunakan skala kadar 1-5 .Baca kali ke 2 utk tetapkan gred bg jawapan berdasarkan pemarkahan / pertimbangan dlm jadual.Baca kali ke 3 utk pengubahsuaian gred.

 • Gred/MarkahCiri-ciri Terdapat Dalam Jawapan CalonGRED A75 100 %Takrif yg tepat terhadap soalan yg dipilihBahasa lancar & bersih dlm segala aspek Terdpt beberapa keseragaman bahasa. Susunan & pengelolaan sgt menarikIsinya cukup dan berkembang dgn contoh-contoh yg sesuaiHujah sgt logik dan dpt memperlihat ciri-ciri kematangan fikiranGRED B60 74 %Takrif terhadapsoalan yg dipilih masih tepatIsinya cukup dan pengolahannya agak menarikBahasanya memuaskan. Keragaman dlm ayat agak sedikitMasih terdpt ciri-ciri kematangan fikiran dlm penulisanGRED C40 59 %Takrif terhadap soalan agak kurang tepatIsi kurang ada yg tdk sesuai dgn kehendak soalanTerdpt beberapa kesalahan bahasa ttp boleh diterimaTdk menunjukkan keragaman bahasa. Perbendaharan kata terhadPengelolaan kadangkala kaburGRED D30 39 %Takrif terhadap soalan kurang difahamiIsinya sedikit terpesong / Pengelolaan agak lemah / kurang teraturTerdpt kesalahan bahasa yg tdk boleh diterimaPenggunaan bahasa & perbendaharaan kata menunjukkan penguasaan bahasa yg kurang cekapGRED E0 29 %Takrif terhadap soalan tdk difahami langsungIsi terpesong / Pengelolaan sukar difahamiPerbendaharaan kata banyak yg salah dan penguasaan bahasa amat lemah / susunan ayat kelam kabut.

 • Skema Permarkahan AnalitikPemarkahan secara analitik lebih terperinci daripada holistik. Ia mengandungi nilai tara isi kandungan, pengelolaan dan proses yang lebih khusus.

  kandungan, pengelolaan, proses diperiks secara berasingan (unit kecil terdiri drp fakta / idea utama).

  Unit kecil drp jawapan calon dicari & beri markah ikut skima, ketekalan & kebolehpercayaan dpt dikekalkan.

  Jika jawapan calon terdpt banyak kriteria ini maka tinggilah markah. (sebaliknya)

 • Contoh Contoh Skima Pemarkahan Ujian Karangan

  Isi (kandungan) = 15 markahBahasa (pengelolaan) = 15 markahTeknik (proses) = 5 markah

 • Kurikulum yang dibentuk dengan baik dapat menjamin perkembangan individu dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? 4 markah 2. Huraikan empataspek utama dalam suatu model kurikulum. 6 markah

  Skema PermarkahanSoalan 1-Segala aktiviti dan pengalaman yang merangkumi nilai, norma masyarakat yang dirancang untuk murid-murid.-Mengandungi dua aktiviti akademik dan non akademik( Fakta + Huraian = 4 markah)Soalan 2-Objektif kurikulum : tingkahlaku murid-murid setelah melalui aktiviti kurikulum-Isi kandungan : pengetahuan / pengalaman sejajar dgn objektif-Kaedah perlaksanaan : strategi, pendekatan, teknik digunakan untuk menyampaikan kurikulum-Penilaian kurikulum : mengesan pencapaian objektif kurikulum, mendapat maklumbalas tentang kelemahan dan kekuatan proses perlaksanaan kurikulum, membuat pindaan.Setiap isi yang dinyatakan = markahSetiap huraian mengenai isi = 1 markah(Fakta + Huraian 4 x 1 markah = 6 markah)

  *