sebuah agensi yang bertanggungjawab ke atas - unimap .penilaian kesetaraan kelayakan melaksanakan

Download sebuah agensi yang bertanggungjawab ke atas - UniMAP .PENILAIAN KESETARAAN KELAYAKAN Melaksanakan

Post on 02-May-2019

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

sebuah agensi yang bertanggungjawab ke atas JAMINAN KUALITI pendidikan tinggi negara

bagi sektor awam dan swasta.

MQA ditubuhkan pada 1 November 2007 Penggabungan Lembaga Akreditasi Negara (LAN)

dan Bahagian Jaminan Kualiti, KPT Sebuah badan berkanun di bawah Kementerian

Pendidikan Tinggi

Melaksanakan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) sebagai landasan jaminan kualiti dan titik rujukan kelayakan

Berfungsi sebagai badan tunggal yang menyelia dan

menyelaras jaminan kualiti dan Akreditasi

KE

ME

NT

ER

IAN

P

EN

DID

IKA

N T

ING

GI

Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) 20

Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) - 496

Politeknik - 37

Kolej Komuniti 94

KE

ME

NT

ER

IAN

KE

ME

NT

ER

IAN

LA

IN

Kementerian Pendidikan Malaysia Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)

Kementerian Sumber Manusia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebudayaan (ASWARA)

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)- Institut Kemahiran MARA

* Sah sehingga 21 Okt 2016

Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications

Framework, MQF)

Standard Program

Kod Amalan Audit Institusi

Kod Amalam

Akreditasi Program

AKTA-AKTA BERKAITAN

Garis Panduan

Amalan Bijak

AKTA AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA 2007 (AKTA 679)

AKTA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PINDAAN) 2009 (AKTA A1352)

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN) 2012 (AKTA30)

AKTA DI BAWAH LAIN-LAIN KEMENTERIAN

DOKUMEN JAMINAN KUALITI

PROSES JAMINAN KUALITI MQA

Penilaian Akreditasi Provisional/Sementara

Penilaian Akreditasi Penuh

Audit Pematuhan Akreditasi

AKREDITASI PROGRAM

Swa Akreditasi

AUDIT INSTITUSI

AKREDITASI SEMENTARA / PROVISIONAL

Penilaian bagi program baharu

Salah satu pra syarat Kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk ditawarkan kepada pihak awam

Kod Akreditasi Sementara/Provisional: MQA/PA XXXXX

PA XXXXX

Pelajar layak dipertimbangkan pinjaman PTPTN

AKREDITASI PENUH Penilaian berasaskan pengendalian sebenar program di IPT

Suatu perakuan bahawa kelayakan yang dianugerahkan oleh IPT telah mencapai suatu tahap standard kualiti yang ditetapkan oleh MQA

Sah laku Akreditasi perpetual (berterusan) *kecuali bagi program profesional

Maklumat dimasukkan dalam Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR). Kod Akreditasi:

MQA/FA XXXXX

A XXXXX

Dipanjangkan kepada Unit Pengiktirafan, KPT untuk tujuan pengiktirafan

AKREDITASI BAGI PROGRAM PROFESIONAL

Penilaian dilaksanakan secara kerjasama dengan badan profesional yang berkaitan:

o Bidang Kejuruteraan - Lembaga Jurutera Malaysia

o Bidang Kejururawatan - Lembaga Jururawat Malaysia

o Bidang Farmasi - Lembaga Farmasi Malaysia

o Bidang Seni Bina- Lembaga Arkitek Malaysia

o Bidang Perubatan - Majlis Perubatan Malaysia

Tempoh sah laku akreditasi bergantung kepada ketetapan badan profesional berkaitan

AUDIT PEMATUHAN

Semua program yang telah mendapat Akreditasi Penuh perlu melalui Audit

Pematuhan untuk mengekalkan status akreditasi penuh

Program yang mendapat Akreditasi Penuh sehingga 31 Disember 2011

3 hingga 5 tahun sekali

SWA AKREDITASI Melayakkan sesebuah Institusi Pendidikan Tinggi (IPT)

mengakredit program pengajiannya sendiri kecuali program profesional

Sembilan (9) IPT yang layak menilai dan mengakreditasi program pengajiannya sendiri adalah:

1) Universiti Malaya (UM)

2) Universiti Sains Malaysia (USM)

3) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

4) Universiti Putra Malaysia (UPM)

5) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

6) Monash University Sunway Campus

7) The University of Nottingham Malaysia Campus

8) Swinburne University of Technology Sarawak Campus

9) Curtin University of Technology Sarawak Campus

SETARA

Sistem Penarafan IPT Malaysia

Diperkenalkan pada tahun 2007

3 proses penarafan telah dilaksanakan iaitu SETARA 07, SETARA 09, SETARA 11 dan SETARA 13 yang melibatkan Universiti dan Kolej Universiti

Penarafan kualiti berdasarkan pengajaran dan pembelajaran peringkat institusi bagi pengendalian program undergraduate

Kini penarafan dijalankan oleh KPT

RUJUKAN KELAYAKAN

www2.mqa.gov.my/pasp

Xxxx program (sehingga 31 Januari 2017)

SENARAI PROGRAM AKREDITASI

SEMENTARA SECARA ATAS TALIAN

Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR)

www2.mqa.gov.my/mqr PUSAT RUJUKAN

KELAYAKAN

Kelayakan akademik luar negara peringkat menengah

Badan pensijilan PENILAIAN

KESETARAAN

SEMAKAN PROGRAM AKREDITASI SEMENTARA

Perakuan Akreditasi

Sementara

http://www2.mqa.gov.

my/pasp/

http://www2.mqa.gov.my/pasp/

DAFTAR KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS

REGISTER, MQR)

Portal MQR www2.mqa.gov.my/mqr

Sehingga 31 Januari 2017, sebanyak 11,544 program telah diakredit dalam pelbagai peringkat dan bidang pengajian

Carian mengikut kategori:

IPTA (Universiti, Politeknik, Kolej dan lain-lain)

IPTS (Universiti, Kolej Universiti, Kolej dan lain-lain)

Pautan program Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

Carian juga boleh dibuat melalui kata kunci

http://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqrhttp://www.mqa.gov.my/mqr

www.mqa.gov.my

Perakuan Akreditasi

http://www2.mqa.gov.

my/mqr

http://www.mqa.gov.my/

www2.mqa.gov.my/mqr

KELEBIHAN PROGRAM YANG MENDAPAT AKREDITASI MQA

Program yang telah mendapat akreditasi MQA menjadi asas pertimbangan kepada pelbagai pihak untuk tujuan tertentu:

o Pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam bagi tujuan pelantikan pertama sektor awam

o Pengiktirafan oleh badan profesional bagi tujuan amalan profesional

o Pembiayaan pengajian oleh badan-badan penaja seperti PTPTN/MARA

o Melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi

o Memudahkan pemindahan kredit

o Pengeluaran KWSP/PERKESO

PENILAIAN KESETARAAN KELAYAKAN

Melaksanakan penilaian taraf kelayakan akademik luar negara peringkat menengah bagi tujuan kemasukan ke IPT tempatan serta memastikannya selaras dengan syarat kelayakan masuk seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

Kelayakan persekolahan akademik luar negara dinilai taraf setara dengan sama ada SPM atau STPM

AKADEMIK LUAR NEGARA PERINGKAT MENENGAH

www.mqa.gov.my

http://www.mqa.gov.my/

PENILAIAN KESETARAAN KELAYAKAN

International Centre for Islamic Finance (INCEIF)

City & Guilds (Malaysia) Sdn.

Bhd.

The Institute of Administrative Management

(IAM, UK)

The Chartered Institute of

Management Accountants

(CIMA)

The Chartered Institute of

Logistics and Transportation

(CILT)

BADAN PENSIJILAN

PENILAIAN KESETARAAN KELAYAKAN

(samb.)

Mana-mana badan pensijilan yang ingin menawarkan program di Malaysia perlu mendapatkan penilaian nilai taraf MQA

Mematuhi Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF)

Mesyuarat Jawatankuasa Nilai Taraf (MJNT)

BADAN PENSIJILAN

TIP PEMILIHAN PROGRAM

Membuat semakan status program dengan MQA

Status institusi dan program yang berdaftar secara sah dengan Kementerian atau agensi berkaitan

Perbandingan daripada IPT yang menawarkan program pengajian

Minat

AKREDITASI BERASASKAN PENGALAMAN

PEMBELAJARAN TERDAHULU (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING,

APEL)

INSTRUMEN PENILAIAN

PORTFOLIO APTITUDE TEST

TEMU DUGA

KELAYAKAN ASAS WARGANEGARA

Info Lanjut APEL : www.mqa.gov.my

APEL (C) & PINDAH KREDIT MOOC

APEL (C)

APEL (Credit) adalah untuk tujuan mendapatkan pindahan kredit yang memungkinkan pelajar menghabiskan pengajian dalam tempoh yang lebih singkat.

Massive Open Online Course (MOOC)

MOOC bermula dengan tujuan memberi akses kepada seramai mungkin pelajar di seluruh dunia belajar secara dalam talian secara percuma.